Jump to content

Hem Laik Hem Müslüman Olunur mu?


freand

Recommended Posts

Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Refah partisindeyken söylediği bir söz oldukça tepkiyle karşılanmıştı. Tayyip, partinin hedeflerine dair düzenlenen bir toplantıda ''Hem laik hem müslüman olunmaz, ya müslüman olacaksın ya laik'' şeklinde bir ifade kullanmıştı bu söz geniş kesimlerin tepkisiyle karşılanmış; bir dine mensup kişilerin devletin laik düzenine saygılı olmasının bir sakıncası olmadığını belirmişti. Bu söz tabi ki o dönemde toplumun genelinde mevcut olan anlayışa aykırı olduğundan dolayı bu tepkiler vuku bulmuştu. Peki bu sorunun cevabı nedir? Beraber inceleyelim...

 

Laiklik en basit tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve dinin devlete, devletin dine müdahalesinin minimum olduğu ve devletin referansını dini ilke ve inanışlardan almadığı bir sistemdir. Laik devlette devlet tüm dinlere eşit mesafede durur, onların varlığını kabul eder ama asla onların bir parçası olamaz. Kişilerin dini inanışları, inançsızlıkları devletin kontrolüne ihtiyaç duymaz ve kişilerin kendini tanımlamaya hakkı vardır. Genel ahlak adı verilen kurallar toplumda egemen olan anlayış etrafında şekillenir ama devlet bunları yasalaştırmaya çalışmaz. Böyle bir sistemde nasıl yaşayacağını kişilerin kendi belirler.

 

Gelelim sorumuzun yanıtına. Tayyip aslında haklı, hem laik hem müslüman olunmaz. Bunun sebebi İslam'da yatar.

 

İslam aslında nasıldır? İslam sadece bir din değildir, o hedeflenen bir teokratik sistemin ideolojisinin adıdır. Ateistforumda bu konuyla ilgili çok sayıda başlık açtım, orada daha detaylı yazdım ama şimdilik burada kısa bir hatırlatma yapayım.

Günümüzde yaşayan, modern topluma uyum sağladığını iddia eden bir çok müslüman, İslam'ın hoşgörü ve sevgi temellerine dayalı masum bir inanç sistemi olduğuna yönelik beyanlar veriyorlar. Bu düşünceye göre müslüman olan kişi her koşulda diğer insanların yaşam tarzına saygılı ve tahammüllü olabilirmiş güya. Bu aslında İslam düşüncesinin temelini bilmemekle alakalıdır.

 

 

Müslümanların, İslam'ın tanrısı Allah tarafından indirildiğine inandığı kanunlar bütününe şeriat denir. Aslında İslam inancınının ortaya çıkmasından çok önceleri 10 000 yıl önce Sahra ve Ortadoğunun kuraklaşmasına ve yaşam koşullarındaki değişimlere bağlı olarak sosyolojik nedenlerle ortaya çıkan ve daha sonraki kişiler tarafından tanrı tarafından gönderildiği uydurulmuş kanunlar olan şeriat, çok az kişi bunun farkımda olmasa da binlerce yıl önce yaşamış imparatorlukların toplum düzenini sağlamak için koyduğu yasalardır. Kısacası şeriat İslam'ın değil; İslam şeriatın çocuğudur.

Benim İslam tanımım:

 

İslam; yüzyıllar süren bir süreç içinde Arap paganizminin monotheist hale gelmesiyle ortaya çıkan, Eski Ahit temelli yasaları ve öyküleri kanun edinmiş ve Ortadoğunun binlerce yıllık geleneklerini günümüze taşıyan, değişimlere ve yeniliklere tümden kapalı, hem inançsal hem de siyasi, farklı görüşlere tahammülsüz bir inanç sistemidir.

 

Yukarıdaki tanımda da belirttiğim gibi İslam birçok dinin aksine sadece inançsal değil aynı zamanda siyasidir de. İslam sadece bir din değil bir devlet yönetim biçimidir. İslam'a göre laik devlette yaşayan müslümanların cihad veya devrim yoluyla baştaki laik devleti devirmesi ve şeriat getirmek için savaşması her müslümanın görevidir.

 

Müslüman, içinde yaşadığı devletin kanunlarını zor kullanarak değiştimek ve başkalarının yaşam tarzına müdahale etmekle, oruç tutmayanı dövmekle, başını örtmeyen kadının yüzüne kezzap dökmekle, kendi iradesiyle cinsel ilişki yaşayanlara 80 kırbaç vurmakla yükümlü olduğuna göre laik sisteme saygılı olamaz.

 

Laik düzenden memnun olan hoşgörülü müslüman dinden çıkmıştır. Maide suresi 44. ayette Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin Kafir oldukları belirtilmiştir. Müslüman, İslam hukunun öngördüğü düzeni getirmek için kan dökenilme potansiyeline sahiptir.

Öyleyse hem laik hem müslüman olunmaz; laik düzene saygılı müslümanlar dinden çıkmıştır. Müslümanın görevi hem daim cihad etmektir.

Bundan hareketle Türkiye'deki gerçek müslüman oranının aslında çok az olduğunu söyleyebiliriz.

 

Özetle bir ateist olarak Tayyip Erdoğan'ın sözlerine genelde katılmasam da buna katılıyorum.

 

Siz ne düşünüyorsunuz? Bana katılıyor musunuz?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 116
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Bir kaç alıntı ve kendi görüşlerimle katkıda bulunmak istiyorum ilk önce alıntılar:

 

Bilim adamlarının kesinliği yok ama delilleri var. Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var. – Ashley Montagu

 

Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum. – Bertrand Russell

 

Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez. - J. Benbasset

 

Din, sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir alet. - Napolyon

 

İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası? - Friedrich Nietzsche

 

Bu insanların her dediği gayet mantıklı bana göre.Şimdi kendi görüşümü söylemek istiyorum.Din denen kavram tamamen soyut yani tanrının var olması demek bana zeus veya thor var demekten farksız.Yani din kavramı mitolojiden farksız bana göre.Bugune kadar en ufak kanıt bulunamadı.Ben kısaca bunu bi süreç olarak düşünüyorum.Eski mısır Mitolojisi mısıra 5000 yıla yakın bi hakimiyet kurdu.Bana göre bu islam dinide geçici.İlerde yeni bir din çıkartıcaklar.Ve insanlar üstünde kullanacaklar.

Link to comment
Share on other sites

Bir kaç alıntı ve kendi görüşlerimle katkıda bulunmak istiyorum ilk önce alıntılar:

 

Bilim adamlarının kesinliği yok ama delilleri var. Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var. – Ashley Montagu

 

Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum. – Bertrand Russell

 

Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez. - J. Benbasset

 

Din, sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir alet. - Napolyon

 

İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası? - Friedrich Nietzsche

 

Bu insanların her dediği gayet mantıklı bana göre.Şimdi kendi görüşümü söylemek istiyorum.Din denen kavram tamamen soyut yani tanrının var olması demek bana zeus veya thor var demekten farksız.Yani din kavramı mitolojiden farksız bana göre.Bugune kadar en ufak kanıt bulunamadı.Ben kısaca bunu bi süreç olarak düşünüyorum.Eski mısır Mitolojisi mısıra 5000 yıla yakın bi hakimiyet kurdu.Bana göre bu islam dinide geçici.İlerde yeni bir din çıkartıcaklar.Ve insanlar üstünde kullanacaklar.

 

Verdiğiniz alıntılar iyiymiş. Evet, görüşlerinize büyük ölçüde katılıyorum. Tarih boyunca binlerce din varoldu ve hiçbirisi sonsuz ömre sahip olamadı, ama her birisinin inanırları kendi dinlerinin hak din olduğunu söylediler. Araplar Paganizme, Antik yunanlar yunan mitolojisine , zerdüştler Ahura-mazda'ya en az bugün müslümanların İslam tanrısı Allah'a inandıkları kadar inanıyor ve ibadet ediyorlardı. Her din hatta antik dinler bile kendisine inanmayanları cehennem v.b. ile tehtid ettiler. Hristiyanlara göre Müslümanlar; Müslümanlara göre Hristiyanlar cehenneme gidecek. Aslında ölümden sonra yaşam fikri de insanın ölümü kabullenememesinden kaynaklanıyor. Bu konuda Ateistforumda bir çok başlık açmıştım.

 

Ateistforumda benim çok kullandığım bir söz vardır: Biz nasıl eski uygarlıkları inceleyip insanlar 2000 yıl önce x dinine inanmışlardır diyorsak; 2000 yıl sonra bizim uygarlığımızı bulan bir araştırmacı da ''insanlar 2000 yıl önce İslam diye bir dine inanmışlardır'' diye not alabilir defterine. Yani tüm dinler geçici olup kendisinden sonra var olan başka bir dinin temelini oluştururlar ve buna da Dinlerin Evrimi denir.(Arap Paganizminin zamanla değişerek tek tanrılı İslam'a dönüşmesi gibi)

 

Bu arada Tayyip Erdoğan'ın yukarıdaki sözüne katılıyor musunuz?

Link to comment
Share on other sites

Bir musluman laik bir duzende rahatca yasayabilir. Bunun en guzel ornegi, TC dir. Cunku laiklik sadece din ve devlet islerinin ayrilmisligidir. Yani din, dini inanc ve dini uygulama devletin destegi olmadan serbesttir. Ayrica hak ve ozgurluktur.

 

Ama bir musluman sekuler olamaz. Cunku sekuler olmak demek, imanin sartlarina uyamamak ve inanmamak demektir, sekuler olan dunyevidir. Dunya otesi, doga ustu, yasam sonrasi v.s. konularinda bir inanci olmaz.

Link to comment
Share on other sites

Bir musluman laik bir duzende rahatca yasayabilir. Bunun en guzel ornegi, TC dir. Cunku laiklik sadece din ve devlet islerinin ayrilmisligidir. Yani din, dini inanc ve dini uygulama devletin destegi olmadan serbesttir. Ayrica hak ve ozgurluktur.

 

Ama bir musluman sekuler olamaz. Cunku sekuler olmak demek, imanin sartlarina uyamamak ve inanmamak demektir, sekuler olan dunyevidir. Dunya otesi, doga ustu, yasam sonrasi v.s. konularinda bir inanci olmaz.

 

Sayın Evrensel-insan, yazımın tamamını okumuşsunuzdur umarım.

 

Bir müslüman laik devlette rahatça yaşayabilir ama ve nihayetinde laik düzeni yıkmak için cihad etmek zorundadır. İslam dini sadece bir din değil siyasi sistemdir.

 

Maide suresi 44. ayet: Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.

 

Yani bir müslüman şeriatı uygulatmak için zor kullanmalıdır. Müslüman zaten seküler olamaz ama seküler yaşayanlara karışıp, onlara gerekirse şiddet uygulamak dininin emridir.

 

Türkiye'de durum farklıdır, Türkiye'deki müslümanlar dinlerini yeterince tanımadığı için şeriat peşinde koşmazlar. Gerçek müslüman, şeriatı zorla da olsa uygulatmakla yükümlüdür. İslam şeriatsız olmaz çünkü İslam, bireyselliğin en büyük düşmanıdır.

 

Müslümanlar, İslam'a göre diğer insanların düşüncelerine karışma hakkına sahiptir. İslam Devletlerinde ateist olmanın cezası idamdır (mürtedin katli uygulaması)ve bu durum bile İslam'da düşünce özgürlüğünün olmadığını ve farklı düşünenlere duyulan tahammülsüzlüğün en açık göstergesidir.

İslam bir din değil, bireysellik karşıtı bir siyasi ideolojidir aynı zamanda.

Link to comment
Share on other sites

Sayın Evrensel-insan, yazımın tamamını okumuşsunuzdur umarım.

 

Bir müslüman laik devlette rahatça yaşayabilir ama ve nihayetinde laik düzeni yıkmak için cihad etmek zorundadır. İslam dini sadece bir din değil siyasi sistemdir.

 

Maide suresi 44. ayet: Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.

 

Yani bir müslüman şeriatı uygulatmak için zor kullanmalıdır. Müslüman zaten seküler olamaz ama seküler yaşayanlara karışıp, onlara gerekirse şiddet uygulamak dininin emridir.

 

Türkiye'de durum farklıdır, Türkiye'deki müslümanlar dinlerini yeterince tanımadığı için şeriat peşinde koşmazlar. Gerçek müslüman, şeriatı zorla da olsa uygulatmakla yükümlüdür. İslam şeriatsız olmaz çünkü İslam, bireyselliğin en büyük düşmanıdır.

 

Müslümanlar, İslam'a göre diğer insanların düşüncelerine karışma hakkına sahiptir. İslam Devletlerinde ateist olmanın cezası idamdır (mürtedin katli uygulaması)ve bu durum bile İslam'da düşünce özgürlüğünün olmadığını ve farklı düşünenlere duyulan tahammülsüzlüğün en açık göstergesidir.

İslam bir din değil, bireysellik karşıtı bir siyasi ideolojidir aynı zamanda.

 

Peki sizce neden bir musluman taa selcukludan baslayarak, Osmanli ve TC'nin 60 yillarina kadar neden boyle bir cihad etmek zorunda hissetmedi kendisini? Anadolu'nun tarihi geleneginde, taki 60 sonrasi araplasana kadar boyle bir zihniyet, dusunce ve davranis yoktu.

 

Oyuzden her muslumani, hele hele Anadolu Topraklarinda dogmus ve yasamis her muslumani bu sekilde itham etmek ve ustelik onlara bu arap anlayis ve zihniyetini dayatmak, hem gercekci, hem de etik degildir.

 

Cunku sizin boyle bir yanasiminiz, hic bir muslumana muslumanlik=seriat ve cihad algisi getirirki, bu "akilda olmayani akila getirmek" gibi cok tehlikeli bir yanasimdir.

Link to comment
Share on other sites

Müslümanlık diğer dinler gibi ilkel bir din.Bizden bir mitolojik ceza veren seven asan kesen varlıga tapmamızı istiyor.Freand'a katılıyorum.Çok doğru söylemiş.Benim demek istedigimde kültür en önemli faktör.Gayet kültürlü ve mantıklı bir insan zaten müslümanlık dininin mitolojik bir saçmalıktan ibaret oldugunu anlar.
Link to comment
Share on other sites

Freand;

 

Dinlilik baska, dincilik baskadir. Ayni tanrililik ve tanricilik ya da milliyetlilik ve milliyetcilik gibi.

 

Insan haklari ve evrensel hukuk temelinde toplumun her turlu kesiminin dini ya da dinsiz yasam ve iliskileri onlarin hak ve ozgurlugudur.

 

Ama bunu sistem degisikligi, mudahele, zorlama, baski, teror v.s. olarak amac haline getirmek ve bu temelde seriat duzeni ve/veya cihad adina her turlu insanlikdisi dusunce ve davranis, zaten insan haklarina ve hak ve ozgurluklere terstir ve izin verilmez.

 

Oyuzden muslumanlik ve dini inanc ve uygulama temelinde dinli ve dindar ile dincinin farkina varmak gerekir.

 

Sonucta her turrlu hak ve ozgurluk bireyseldir ve kimse kimseye mudahele edemez, baski kuramaz.

 

Ayrica herkewsin muslumanliktan, islamdan v.s. ne algiladigi ve nasil bir uygulama temelinde yasam ve iliski surdugu kendisini baglar ve bu temelde de her muslumanin anlayisi, dusunce ve davranisi birbirinden farklilasir.

 

Bir yerde her muslumani dinci olarak algilamak, tamda dincilerin istedigini yapmak ve onlarin ekmegine yag surmek ve onlarin amaclarina hizmet etmektir.

Link to comment
Share on other sites

Sayin Evrensel İnsan

 

İslam dininin aslında cihat ve şeriat var ama her insan farklı anlayabilir.Yobazlarda var ılımlı islamcılards var.Ama islam'da cihat şeriat ve bunun gibi şeyler zorunludur.Yani günümüzde rejenerasyona uğramıştır.Farklı anlayışlardan ötürü ama yinede gerici yobaz mantıksız ve saçma bir din olduğunu her zaman savunuyorum.

Link to comment
Share on other sites

Müslümanlık diğer dinler gibi ilkel bir din.Bizden bir mitolojik ceza veren seven asan kesen varlıga tapmamızı istiyor.Freand'a katılıyorum.Çok doğru söylemiş.Benim demek istedigimde kültür en önemli faktör.Gayet kültürlü ve mantıklı bir insan zaten müslümanlık dininin mitolojik bir saçmalıktan ibaret oldugunu anlar.

 

Din olan muslumanlik degil, islamdir. Musluman ise islam dininin iman ve islam sartlarini uygulamaktir. her musluman da dinci degildir. Dini inanc ve uygulama olarak hak ve ozgurlugudur.

 

Islam dini altinda dunyadaki farkli cografya ve toplumlarda yasayan her muslumani ayni kefeye koymak ise, yapilacak en buyuk hatadir.

 

Cunku bu hata yapana degil, dinciye yarar.

 

Yani kuzuyu,kurta teslim etmektir. Bu da insan haklarinin hak ve ozgurluklerini ihlaldir.

Link to comment
Share on other sites

Peki sizce neden bir musluman taa selcukludan baslayarak, Osmanli ve TC'nin 60 yillarina kadar neden boyle bir cihad etmek zorunda hissetmedi kendisini? Anadolu'nun tarihi geleneginde, taki 60 sonrasi araplasana kadar boyle bir zihniyet, dusunce ve davranis yoktu.

 

Oyuzden her muslumani, hele hele Anadolu Topraklarinda dogmus ve yasamis her muslumani bu sekilde itham etmek ve ustelik onlara bu arap anlayis ve zihniyetini dayatmak, hem gercekci, hem de etik degildir.

 

Cunku sizin boyle bir yanasiminiz, hic bir muslumana muslumanlik=seriat ve cihad algisi getirirki, bu "akilda olmayani akila getirmek" gibi cok tehlikeli bir yanasimdir.

 

Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz sayın Evrensel-İnsan, Türkiye kültürü ve konumu itibaryle İslam Dünya'sının genelinden farklı bşr konuma sahiptir. Türkiye diğer bir çok İslam ülkesinin aksine kendi dilini ve kültürünü korumayı başarmış bir topluma sahiptir. Ama İslam tamamen farklı bir dindir ve doğduğu bölgenin yani Arap yarımadasının özelliklerinin taşıyıcısı haline gelmiştir. İbadetleri olan oruç, hac, namaz ve Arap paganizminde de vardı ve temeli Sümer ve Mısır Güneş kültüne dayanır. Şeriatın ne olduğunu az çok bildiğinize eminim. Şeriatın nasıl ortaya çıktığını, 10 000 yıllık bir geçmişi olduğunu ve toplumu kontrol etmek için ortaya çıktığını ve sonradan dinlere mal edildiğini sözylemiştim. Şeriat tabi ki de İslam'ın en azından gerçek İslam'ın bir parçasıdır.

 

İslam'a göre din hükümlerinden sadece bir tanesini inkar eden kişi bile dinden çıkar ve İslam hukukunda idam edilir. Kadınların konumu, toplum hayatına katılımı gibi konulara; düşünce özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin ayaklar altına alındığı bir gerçek.

 

Türkiye'deki müslüman Arapça konuşmaması, yıllarca laik sistemde yaşamasından dolayı İslam dininin orjinal halini bilmediği için cihad etmiyor. Kuran'da cihadla ilgili onlarca ayet varken ve cihada karşı çıkanların İslam dışı kabul edildiği halde şeriata karşı çıkıp müslümanım demek cahilliktir.

 

Malezya'da oruç tutmayanlar din polisi tarafından tutuklanmakta; Suudi Arabistan'da Cuma namazlarına gitmeyenlere para cezası kesilmektedir.

 

Müslümanlar, seküler yaşam tarzı olanlara müdahale eder. İslam'a göre iki yetişkinin kendi iradesiyle cinsel ilişkiye girmesinin cezası kırbaçtır mesela. Hadis: ''Zina eden kadınlara yüce Allah'ın gösterdiği yol, kırbaç vurma cezasıdır.''

 

Nisa suresi 15 ve 16. ayetler:'''Zina suçu işleyen kadınlarınızın aleyhinde dört kişinin şahitliklerine başvurunuz. Eğer dört kişi aleyhte şahitlik ederse o kadınları, ölünceye kadar ya da Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız. '''

 

 

'' Zina suçu işleyen çiftin her ikisini de eziyetli cezaya çarptırınız. Fakat eğer tevbe eder de uslanırlarsa artık yakalarını bırakınız. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder ve merhametlidir. ''

 

Gördüğünüz gibi İslam'da başkalarının yaşam tarzına müdahale vardır.

Gerçek İslam; hukukuyla, şeriatıyla, din devletiyle, din polisiyle, eğitim sistemiyle ve ibadetleriyle bir bütündür. Türkiye gibi laik ve demokratik bir ülke İslam'a örnek gösterilemez.

 

Özetle biz ateistler olarak İslami birçok Türkiye müslümanından daha iyi biliyoruz çünkü ona tarafsız bakabiliyoruz.

Link to comment
Share on other sites

Sayin Evrensel İnsan

 

İslam dininin aslında cihat ve şeriat var ama her insan farklı anlayabilir.Yobazlarda var ılımlı islamcılards var.Ama islam'da cihat şeriat ve bunun gibi şeyler zorunludur.Yani günümüzde rejenerasyona uğramıştır.Farklı anlayışlardan ötürü ama yinede gerici yobaz mantıksız ve saçma bir din olduğunu her zaman savunuyorum.

 

Oyuzden de dil ve uslubumuzda her muslumani potansiyel bir dinci (dinli ya da dindar degil) cihadci ve seriat savunucusu algimizdan vaz gecelim.

 

Ayrica dusunce olarak islam dinini elestirmek, sorunlarini ortaya koymak baskadir; bir muslumana yonelik kisisel yaftalama suclama v.s. yapmak ve onun hak ve ozgurluklerine mudahele etmek baskadir.

Umarim bu can alici fark algilanir.

Link to comment
Share on other sites

Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz sayın Evrensel-İnsan, Türkiye kültürü ve konumu itibaryle İslam Dünya'sının genelinden farklı bşr konuma sahiptir. Türkiye diğer bir çok İslam ülkesinin aksine kendi dilini ve kültürünü korumayı başarmış bir topluma sahiptir. Ama İslam tamamen farklı bir dindir ve doğduğu bölgenin yani Arap yarımadasının özelliklerinin taşıyıcısı haline gelmiştir. İbadetleri olan oruç, hac, namaz ve Arap paganizminde de vardı ve temeli Sümer ve Mısır Güneş kültüne dayanır. Şeriatın ne olduğunu az çok bildiğinize eminim. Şeriatın nasıl ortaya çıktığını, 10 000 yıllık bir geçmişi olduğunu ve toplumu kontrol etmek için ortaya çıktığını ve sonradan dinlere mal edildiğini sözylemiştim. Şeriat tabi ki de İslam'ın en azından gerçek İslam'ın bir parçasıdır.

 

İslam'a göre din hükümlerinden sadece bir tanesini inkar eden kişi bile dinden çıkar ve İslam hukukunda idam edilir. Kadınların konumu, toplum hayatına katılımı gibi konulara; düşünce özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin ayaklar altına alındığı bir gerçek.

 

Türkiye'deki müslüman Arapça konuşmaması, yıllarca laik sistemde yaşamasından dolayı İslam dininin orjinal halini bilmediği için cihad etmiyor. Kuran'da cihadla ilgili onlarca ayet varken ve cihada karşı çıkanların İslam dışı kabul edildiği halde şeriata karşı çıkıp müslümanım demek cahilliktir.

 

Malezya'da oruç tutmayanlar din polisi tarafından tutuklanmakta; Suudi Arabistan'da Cuma namazlarına gitmeyenlere para cezası kesilmektedir.

 

Müslümanlar, seküler yaşam tarzı olanlara müdahale eder. İslam'a göre iki yetişkinin kendi iradesiyle cinsel ilişkiye girmesinin cezası kırbaçtır mesela. Hadis: ''Zina eden kadınlara yüce Allah'ın gösterdiği yol, kırbaç vurma cezasıdır.''

 

Nisa suresi 15 ve 16. ayetler:'''Zina suçu işleyen kadınlarınızın aleyhinde dört kişinin şahitliklerine başvurunuz. Eğer dört kişi aleyhte şahitlik ederse o kadınları, ölünceye kadar ya da Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız. '''

 

 

'' Zina suçu işleyen çiftin her ikisini de eziyetli cezaya çarptırınız. Fakat eğer tevbe eder de uslanırlarsa artık yakalarını bırakınız. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder ve merhametlidir. ''

 

Gördüğünüz gibi İslam'da başkalarının yaşam tarzına müdahale vardır.

Gerçek İslam; hukukuyla, şeriatıyla, din devletiyle, din polisiyle, eğitim sistemiyle ve ibadetleriyle bir bütündür. Türkiye gibi laik ve demokratik bir ülke İslam'a örnek gösterilemez.

 

Özetle biz ateistler olarak İslami birçok Türkiye müslümanından daha iyi biliyoruz çünkü ona tarafsız bakabiliyoruz.

 

Kuran,islam dini ve uygulamasi icin bir rehberdir. Yalniz bu rehber, bu konuyu meslek ve misyon edinmis dinciler icin gecerlidir. Muslumanlik gayet acik ve nettir. Islam ve imanin sartlari. Bunu da uygulamak her kendini musluman olarak goren kisinin hak ve ozgurlugudur. Ayrica her musluman potansiyel bir misyoner, militan, cihadci ve seriatci degildir.

 

Oyuzden bu tip kuran ayetlerini, sanki her musluman yapiyormus gibi ortaya surmek, yapilacak en buyuk hatadir. Sonucta bir muslumani kuran'daki gibi bir muslumanliga zorlama zaten dincilerin gorevidir. Senin de boyle bir sey yapman, onlarin ekmegine yag surmektir.

 

Her musluman muslumanligini dincilik duzeyinde uygulamaz. Sadece kendince bir inanci ve dini uygulamasi olan bir dindardir ve bu da onun zaten hak ve ozgurlugudur.

 

Oyuzden bir muslumani kuran ile suclamak yerine, hermuslumanin kendi musluman anlayisini algilamak ve ona gore davranmak gerekir.

 

Kirmizi ile yazdiginiz, 1960 oncesi gecerli degildi. Bunu ben kendi ailemden biliyorum. Babam aynen "4 dortluk musluman" olarak hic birimize bir baski uygulamadi. Sonucta hersey bir inanc konusudur, inanmayani zorla inandirmak, zaten mudaheledir ve boyle bir algi benim de yetistigim sekliyle muslumanliga terstir.

Link to comment
Share on other sites

Müslümanlık diğer dinler gibi ilkel bir din.Bizden bir mitolojik ceza veren seven asan kesen varlıga tapmamızı istiyor.Freand'a katılıyorum.Çok doğru söylemiş.Benim demek istedigimde kültür en önemli faktör.Gayet kültürlü ve mantıklı bir insan zaten müslümanlık dininin mitolojik bir saçmalıktan ibaret oldugunu anlar.

 

Bana katıldığınız için teşekkür ederim. :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Neden islam ve Tanrı kavramının saçma geldiğini,benim görüşlerimi açıklayan kısa bir yazım var ne dmeek istedigimi daha iyi anlayabilirmisiniz.http://forum.dusuncedunyasi.net/index.php?/topic/524-tanriya-inanmamak-icin-sebepler/

 

Islam dinini, tanri kasvramini v.s. dusunce olarak elestirmek v.s. baskadir; her muslumani potansiyel dinci, seriatci, cihadci ilan etmek adina, kuran da yazanlari uygulamakla suclamak baskadir.

 

Hata olan da ikincisidir. O yuzden bir muslumani suclamadan ve elestirmeden once, onun kendisini ifade etmesine izin verilmeli ve tartisma, onun muslumanligi uzerine degil; islam dini ve onun uzerine yapilmalidir.

 

Sonucta bir muslumani kurana itaate zorlamak ve/veya suclamak; tamda dincilerin yaptigidir.

 

O zaman dinsizlerin bu yaptiginin dincilerin yaptigindan farki kalir mi?

Link to comment
Share on other sites

Islam dinini, tanri kasvramini v.s. dusunce olarak elestirmek v.s. baskadir; her muslumani potansiyel dinci, seriatci, cihadci ilan etmek adina, kuran da yazanlari uygulamakla suclamak baskadir.

 

Hata olan da ikincisidir. O yuzden bir muslumani suclamadan ve elestirmeden once, onun kendisini ifade etmesine izin verilmeli ve tartisma, onun muslumanligi uzerine degil; islam dini ve onun uzerine yapilmalidir.

 

Sonucta bir muslumani kurana itaate zorlamak ve/veya suclamak; tamda dincilerin yaptigidir.

 

O zaman dinsizlerin bu yaptiginin dincilerin yaptigindan farki kalir mi?

 

Sayın Evrensel-insan sanırım siz beni yanlış anlamışsınız; benim eleştirilerim kendisini müslüman olarak tanımlayanlara değil; İslam dininin kendisinedir. Benim de gerçek hayattai arkadaşlarımın çoğunluğu ılımlı ve hoşgörülü müslümanlar, aralarında benim ateist olduğumu bildikleri halde saygıyla karşılayanlar da var.

 

Tüm müslümanlar terörist değildir elbette ama terörist olanlar da Kuran'dan ve Hadislerden referans alıyorlar.

Diyorum ki laiklik yanlısı müslümanlar aslında farkında olmadan dinden çıkan ''çakma müslümanlardır''.

 

Benim laik sisteme ve başkalarının yaşam tazına saygılı müslümanlarla yani çakma müslümanlarla sorunum yok ama gerçek müslümanlar, İslamı orjinal haliyle uygulayan Taliban, El-Kaide, Hizbullah ve Hamas gibi örgütlerdir.

 

Cihad İslamın emridir. Bu yönüyle İslam diğer dinlerden ayrılır.

 

Özetle tüm müslümanlar terörist değildir ama İslam dini teröre sebep olabilme potansiyeline sahiptir.

Link to comment
Share on other sites

Sayın Evrensel-insan sanırım siz beni yanlış anlamışsınız; benim eleştirilerim kendisini müslüman olarak tanımlayanlara değil; İslam dininin kendisinedir. Benim de gerçek hayattai arkadaşlarımın çoğunluğu ılımlı ve hoşgörülü müslümanlar, aralarında benim ateist olduğumu bildikleri halde saygıyla karşılayanlar da var.

 

Tüm müslümanlar terörist değildir elbette ama terörist olanlar da Kuran'dan ve Hadislerden referans alıyorlar.

Diyorum ki laiklik yanlısı müslümanlar aslında farkında olmadan dinden çıkan ''çakma müslümanlardır''.

 

Benim laik sisteme ve başkalarının yaşam tazına saygılı müslümanlarla yani çakma müslümanlarla sorunum yok ama gerçek müslümanlar, İslamı orjinal haliyle uygulayan Taliban, El-Kaide, Hizbullah ve Hamas gibi örgütlerdir.

 

Cihad İslamın emridir. Bu yönüyle İslam diğer dinlerden ayrılır.

 

Özetle tüm müslümanlar terörist değildir ama İslam dini teröre sebep olabilme potansiyeline sahiptir.

 

Senin koyulastirdigin cumle, bir satasmadir ve dincilerin bir ifadesidir. Cunku onlarin amaci dindarlari dinci yapmaktir. Peki senin bu koyulastirdigin cumleyi yazmaktaki amacin ne?

 

Nasil bir sonuc bekliyorsun, bu cumlenden?

 

Bir muslumanin nasil bir musluman oldugu seni neden ilgilendiriyor?

 

Bir dinciyi ilgilendirir, cunku onun amaci muslumani dinci yapmaktir, peki senin amacin ne?

 

Neden muslumanlari, "cakma muslumanlik ile" etiketliyerek, dine daha cok sarilmaya zorluyorsun?

 

Bu nasil bir dinsiz anlayisi?

 

Seni ilgilendiren,kendilerini dinsiz gosteripte, bunu "cakmalastiranlardir". Sanane muslumanin "cakmaligindan?"

 

Dinci degilsin ki, yoksa dinci misin?

Link to comment
Share on other sites

tanrı adaleti emreder ise...

 

adaletli her kanun her hakim tanrının hükmüne uygun demektir...

 

müslüman adil ve dürüst kimseye denir...

 

laiklikle adillik ve dürüstlük bağdaşıyorsa müslümanlıklada bağdaşır...

 

yani o zaman ne imiş..

 

hem laik hem de müslüman olunabilirmiş...

Link to comment
Share on other sites

tanrı adaleti emreder ise...

 

adaletli her kanun her hakim tanrının hükmüne uygun demektir...

 

müslüman adil ve dürüst kimseye denir...

 

laiklikle adillik ve dürüstlük bağdaşıyorsa müslümanlıklada bağdaşır...

 

yani o zaman ne imiş..

 

hem laik hem de müslüman olunabilirmiş...

 

 

Sayin kirec:

 

Kuran da cihat ve şeriatın zorunluluklarından bahseder.Bunlar zorunludur.Cihat ve şeriatı uygulayan gerçek müslüman olur.Şeriat ve cihad laiklkle ters düşmektedir.Bilip bilmeden konuşmayınız lütfen.

Link to comment
Share on other sites

İşte gerçek müslümanlar şeriat ve cihadı benimseyenler oluyor zaten demek istediğim bu.Dini terörist örgütler mesela.Cihad islamın emri şeriatta öyle.

 

Bu senin bakis acindir ve seriat ve cihadi benimsemeyen dunyanin cesitli cografyalarinda ve toplumlarinda yasayan, basta Turkiye olmak uzere bir suru muslumani itham etmen ve dincilerin ekmegine yag surmendir.

 

Sen bir dinsiz olarak, sana ne gercek muslumanin kim ve nasil olacagindan?

 

Bu dinciligin konusudur. Ayrica senin bu yaptigin muslumanlari dincilerin kucagina itmektir.

 

Lutfen bunu bir dinsiz olarak yapma.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...