Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Yesterday
  2. Last week
  3. Bu ortam, sosyal medya ile rekabet etmek yerine, kendi özünü bulmalı, ve sosyal medyanın sağladığı bazı özellikleri de bünyesine ekleyerek, o eksiklerin bir kısmını o şekilde kapatmak suretiyle, kendine ait yeni bir niş oluşturmalı. Bu ise, belli tür konulara ilgi duyan kişilerin takip edeceği, hem fikir tartışmalarında bulunup, hem belli sosyal ektiviteleri sanal ortamda birlikte yerine getirebilecekleri bir sanal klüp olma işlevi olmalalıdır bana göre. Forum ortamları rahatça sanal klüplere dönüştürülebilir, ama bir facebook ya da instagram bunu aynı başarıyla yapamayabilir bana göre. Bu sebeple, yeni Düşünce Dünyası, canlı sohbet ("chat") özelliğiyle anlık iletişim konusunda sosyal medyanın sahip olduğu avantaj konusunda arayı kapatarak, bunun yanısıra, aynı ortamda film ve belgesel izleme özelliği sunup, insanlara aynı sanal ortam bünyesinde kendi alt klüplerini ve blog'larını açma imkanı sağlayarak, ve aynı zamanda da ana işlevi olan belli konulara ilgi duyan insanları bir araya getirip fikir tartışmları yapmalarını sağlamak suretiyle kendine özgü bir niş oluşturmak ve bu konuda bir boşluğu doldurup, bir ihtiyacı karşılamak maksadındadır.
  4. Bu başlığın teknoloji bölümünde işi ne diye sorulursa, bence teknoloji bu konu için uygun bir yer, çünkü sosyal medya forumlara nazaran daha yeni bir teknoloji, ve konu yeni teknoloji eski teknolojinin yerini mi alıyor, yoksa eski teknolojinin yerini dolduramıyor mu gibi bir tartışma aslında.
  5. Buraya benzer mesaj forumları, internette insanların bir araya gelip birbiriyle haberleştikleri ve fikir alışverişinde bulundukları ortamların ilk örnekleri arasındaydı. Örneğin 1999 yılında, ben internette bu tür ortamlarla ilk tanıştığımda, henüz ortada facebook, instagram, reddit, pinterest, linkedin, vs gibi yerler yoktu. İnsanlar ilgilendikleri konularda açılmış "forum" veya "mesaj panosu" denen bu tür ortamlarda haberleşiyorlardı daha çok. Son dönemde Ateistforum'da forumun durgunluğu ile ilgili tartışmalar yapılırken, bunun sebepleri arasında forumların artık döneminin geçmiş olabileceği, sosyal medyanın artık forumları devreden çıkardığı gibi fikirler de dile getirilmişti. Ben buna katılmadım ve hala da katılmıyorum, çünkü bana göre forumların kendilerine özgü ayrı bir işlevi var. Yani, eskiden, ilk zamanlarda forumlar elbette ki şu anda sosyal medyanın üstlendiği işlevlerin bir kısmını da yerine getiriyordu, çünkü ortada başka seçenek yoktu. Sosyal medya ortaya çıktıktan sonra, insanlar haberleşmek için, iletişim halinde kalmak için, ilgilendikleri konularda paylaşımlar yapmak için, vs sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Peki fikir tartışmasını nerede yapacak insanlar? Ya da, sosyal medya fikir tartışmaları için en uygun ortamlar mıdır? Elbette sosyal medyada da fikir tartışmaları yapılıyor. Ama nasıl forum ortamı şu anda sosyal medyanın başarıyla yerine getirdiği bazı işlevler için ideal bir ortam değilse (mesela uzakta oturan akrabalarla iletişimde kalmak için facebook ideal bir ortamken, bu tür tartışma forumları böyle bir maksat için tamamen abes kalan yerler olacaktır), sosyal medya da bence derli toplu, entelektüel düzeyde yapılan fikir tartışmaları için uygun ortamlar değildir. Bana göre bu tür forum ortamları, bu tür tartışmalar için hala biçilmiş kaftandır, ve ne instagram, ne facebook, ne pinterest, vs bunu değiştiremez. Bu yüzden sosyal medyanın forumları öldürmüş olduğu gibi bir durum yok bana göre. Ama forumlara katılan pek çok kişinin eskiden beri maksadı fikir tartışmalarından ziyade sosyalleşmek, ve başkalarıyla iletişime girmek, sohbet etmek olduğu için, ve şu anda da bu tür işlevler için daha uygun sosyal medya ortamları mevcut olduğu için, eskiden bu ihtiyaçlarını forumlarda giderenlerin pek çoğu o ortamlara kaymış durumda. Bu durumda forumlar, sadece fikir tartışmalarına uygun ortamlar olarak kaldığından, ciddi miktarda takipçi kaybetmiş olabilirler, çünkü buralara derli toplu bilimsel ve entelektüel fikir tartışması yapmak için gelenler zaten her zaman azınlıktaydı. Ama bu, dikkat edilirse forumların ana işlevinin bunu daha iyi yapacak ortamlara kaymasından değil, forumların yan işlevlerini daha iyi yapan ortamların ortaya çıkması, ve o yan işlevler için forumları takip edenlerin o ortamlara kayması sebebiyle oldu. Böylece buralar belli konulara ilgi duyup, o konularda fikir alışverişi ve tartışma yapmak isteyenlere kalmış oldu sadece, ki toplam takipçiler arasında bu kesim azınlıkta olduğundan, forum ortamları da eskisi kadar aktif değil artık. Ama bu bir sorun değil bana göre. Çünkü forumlar hala kendi temel işlevlerini en iyi yerine getiren ortamlar bana kalırsa.
  6. Siteyi bunca yıldan sonra tekrar açtım. Bu sitede en son aktivite sanırım 2015 yılı civarındaydı. Siteyi başka sitelerde eksik kaldığını düşündüğüm bir fonksiyonu yerine getirmesi maksadıyla açtım tekrar. İnsanların fikir tartışması yapabilecekleri başka yerler de var internette elbette. Fakat, sadece belli konularda fikir tartışması maksadıyla açılmış bu tür ortamların çoğunlukla gideremediği başka bir ihtiyaç da var bu ortamların takipçileri arasında, o da insanların kendilerine yakın düşünen, benzer konulara ilgi duyan başkalarıyla sosyalleşme, çeşitli konularda sohbet etme, bir arada çeşitli aktivitelere katılma ve bir nevi sosal bir klübe ait olma ihtiyacı. İşte bu siteyi, bu ihtiyaca hitap etmesi maksadıyla tekrar açmaya karar verdim. Bu site, düşünen, araştıran, enlelektüel bireylerin, kendilerine benzer başkalarıyla sosyalleşebilecekleri, bir arada çeşitli sanal faliyetlere katılabilecekleri ve kendilerini ait hissedebilecekleri bir sanal klüp olma gayesindedir. Bu maksatla siteye çeşitli teknik özellikler eklenmiş ve site bünyesinde geleceğe yönelik çeşitli ektinlikler planlanmıştır: Üyeler arasında canlı sohbet ("Chat") imkanı Üyelere aylık film ve belgesel gösterimleri Kıdemli üyelerin uzman oldukları konularda sunacakları seminerler (sesli sunumlar) Pek çok konuda makaleler, videolar Üyelere kendilerine ait hikaye ve romanları internette paylaşma imkanı Sosyal medya entegrasyonu Üyeler için ilgilendikleri konularda site bünyesinde klüpler açma imkanı Üyeler için site bünyesinde kendilerine ait blog oluşturma imkanı (yakında geliyor) Fakat şu anki eksiğimiz, siteyi çekip çevirecek bir moderatör ihtiyacıdır. Benim sitenin admin'i olarak her gün siteyle ilgilenmeye vaktim yok malesef. Bu yüzden, site üyeleri arasından gönüllü moderatörlere bu konuda çok iş düşecektir.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...