Jump to content

İslam'ın Altın Çağı


alpinçayırı

Recommended Posts

İslam Rönesansı ismiyle de geçen İslam'ın Altın Çağı, Abbasilerin hüküm sürdüğü 8. ve 13. Yüzyıl arasını kapsamaktadır. Bu dönemde Antik Yunan-Roma metinlerinin çevrilmesi, Müslümanların felsefe ve bilim alanlarında gelişmesini sağlamıştır. İslam'ın Altın Çağı, dinde kafirlik diye sayılan Antik Yunan eserlerinin Arapça'ya çevrilerek ve İslam'a rağmen gelişmiştir. Bu dönemdeki bilim adamlarının çoğu İranlı ve Türk gibi mevali zümredendir. İslam'ın Altın Çağı, aslında 200 yıllık kısa bir süredir, en parlak olduğu zamanlarda ise akılcılığı öven Mutezile mezhebinin hüküm sürdüğü dönemlerdir. Moğol İstilası, sanıldığı gibi barbar ve bilim düşmanı bir tarihi olay değildir.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...