Jump to content

Kuran köleliği kaldırmıştır


Emre_1974tr

Recommended Posts

Bir de kölelik konusu sürekli sorulup duruluyor. Gerçi bazı yazarlar bu konuda gerekli açıklamaları yapmışlar ama ben de değineyim dedim.

Kuran köleliği yasaklayıp insanların eşit olduğunu bildirmiştir.

Kuran`da belirtildiği üzere peygamberlerin bile köle edinme yetkisi yoktur. Allah`ın dışında, yani yaratılmış bir şeye kulluk-kölelik en büyük günahlardandır:

Zümer
29. ALLAH, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek kişiye bağlı olan adamın örneğini verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü ALLAH`adır. Ancak çokları bilmez.

(İnsanın tek bir efendisi vardır o da Rabbimiz. Yüce Yaratan`dan başka bir kimseye kulluk-kölelik şirktir ve bu ayette de yalnız Allah`a kul olan ile, yaratılmışlara da kul olanlar bir örnekle karşılaştırılıyor. Ve bu ikisinin aynı olmadığı belirtiliyor. )

Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih`i ALLAH`tan sonra rabler (efendiler) edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı`ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O`ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir. (9: 31)

De ki: `Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: ALLAH`tan başkasına kulluk etmeyelim ve O`na hiç bir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini ALLAH`tan sonra rabler edinmesin. ` Kabul etmezlerse, `şahit olun, biz müslümanlarız! deyin. (3: 64)

Ali İmran Suresi
79. Ayet: Allah`ın kendisine kitap, bilgi ve peygamberlik vermiş olduğu hiçbir kişinin kalkıp da insanlara: "Allah`a değil bana kul olun" diyebilme yetkisi yoktur. Ancak: "Kitabı öğretmekte ve ders alıp vermekte olmanız sebebiyle Allah yolunun erleri olunuz!" der.

Hud Suresi 2. Ayet: şöyle ki, Allah`tan başkasına kul olmayın! Ben size O`nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!

Enbiya Suresi
98. Ayet: " Siz ve Allah`ın berisinden, kulluk/kölelik ettikleriniz, cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. "

İslam dininden sonra hiçbir Müslüman köle edinememiştir(Kuran`daki gerçek İslam’ın uygulandığı dönemler). Ama cahiliye döneminden kalma kölelerin bırakılması adım adım olmuştur. Ayetler en ufak bir şeyde eldeki kölelerin serbest bırakılmasını, onlara maddi yardım yapılmasını ve çağı gelmişse-istiyorsa evlendirilmesini emreder. Örneğin:

5 Maide Suresi
89 ALLAH rast gele ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak bile bile ettiklerinizden sizi sorumlu tutar. Yemininizi bozarsanız cezası, ailenize genellikle yedirdiğiniz yemeklerden on yoksulu doyurmak veya giydirmek veya bir köleyi salmaktır. Kim bulamazsa üç gün oruç tutmalı. Bu, bile bile ettiğiniz yeminlerinizin cezası. Yeminlerinizi tutun. ALLAH güzel karşılık veresiniz diye ayetlerini böyle açıklıyor.

BELED
12. Zor yolun ne olduğunu bilir misin?
13. Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;


Savaş esirlerinin bile köle edinilemeyeceği açıkça belirtilir.

"Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. "(47-4)

Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler. (Nahl 75)

Burada da yine Allah`tan başkasına kulluk eden bir kimse ile, yalnızca Allah`a kulluk eden özgür insan karşılaştırılıyor ve kölelik yeriliyor. Ayrıca zenginliğin de fakirlikten üstün tutulduğunu görüyoruz ayette. Bu ve benzeri ayetler kulluğun sadece Allah`a karşı olması gerektiğini belirtmekte.

Ve asıl, hırsızlığın bile yasak olduğu bir dinde, kölelik yani insan özgürlüğünü çalma tamamen kalkmış demektir.

Düşünsenize, bir insanın arabasını veya kalemini izinsiz almak bile yasakken, o insanın kendisini çalarak köle edinmek hayli hayli yasaklanmış demektir.

Yani bir insanın bir eşyasını bile izinsiz alamıyorsanız, o kişiyi kendinize zorla köle hiç yapamazsınız demektir.

Ve yine ayetlerde belirtildiği üzere tüm insanlar dilediği gibi inanmakta ve yaşamakta özgür olduğuna göre imtihan dünyası gereği, yine kölelik yasaklanmış demektir İslam dininde.

Selam ve sevgiler.

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Emre_1974tr said:

Kuran köleliği yasaklayıp insanların eşit olduğunu bildirmiştir.

Buyrun, buradan yakın. 

Bakara 178
"Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir."

Nahl 75
"Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler."

Rum 28
"Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden, verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı?"

Nur 32
"Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir."

Nur 33
"Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden "mükâtebe" yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın."

Bakara 221
"İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır."

Nisa 25
"Sizden kimin, hür mü'min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü'min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın."

Mü'minun 5-6
"Onlar ki, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar."

Mearic 29-30
"Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar."


Kuran bu ayetlerde kölelerin, özellikle seks kölelerinin var olduğunu kabulleniyor ve destekliyor. Öte yandan köleliğe doğrudan karşı çıkan bir ayete rastlamadım. "Köle almayın, köle almak günahtır" mealinde bir ayet gösterebilecek kimse var mı?

 

Bilhassa müslüman kölelerin serbest bırakılmasını tavsiye eden ayetler de yok değildir tabii. Yerseniz.

Bakara 177
"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir."

Nisa 92
"Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir."

Mücadele 3
"Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır."

 

Şunları azıcık vakit ayırıp okuyan, aklı başında ve dürüst bir insan, bunların kainatın yaratıcısının mutlak ve değişmez ahlak anlayışı olduğuna inanmaya devam edebilir mi?

Ülkemizde ve dünyada, müslümanlar hiç okumadıkları, okusalar bile anlamadıkları, anlasalar bile "bir bildikleri vardır" diyerek kendi iradelerini bir kenara attıkları ve içten içe anlamak istemedikleri bir kitaba duydukları mutlak itaat duyguları ile aslında yeryüzündeki fani efendilerine kulluk ve kölelik ettiklerinin farkına varamamaktadır. 

O yüzden okumayın. İnanmaya devam edin. Sorgulamayın. İnanmaya devam edin. Araştırmayın. İnanmaya devam edin. Düşünmeyin. İnanmaya devam edin. Okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşünen insanları reddedin. İnanmaya devam edin. Dürüst olmaya yeltenmeyin bile. İnanmaya devam edin. İnancınız ne kadar kuvvetliyse öbür dünyada sizi o kadar büyük ödüller bekler. Bu dünyada günah diye yapmaya korktuğunuz her şeyi yapabilirsiniz. Merak etmeyin. İnanın. 

 


Kaynak: https://kuran.diyanet.gov.tr

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Allah duruma göre kural değşiiştirir.

Arap erkeği istemiş ,allah ona göre ayet yazmış, yerseniz diye.

Hiç evrensel bir tanrı kural değiştirir mi? Adamın bilinen beş kitabı var , durmadan değiştiriyor.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, somebody said:

Adamın bilinen beş kitabı var

Bir rivayete göre kama sutra ve yüzüklerin efendisi de onunmuş. "Haydi bakalım, aksini ispatlayın." Bir de utanmadan böyle diyorlar ya...

Yukarıdaki ayetlerden seç beğen al, hangisini alsan elinde kalıyor. En saçmalarından biri de şu. Yanlışlıkla birini öldürürseniz kefaretini ödemek için ceza çekmenize gerek yok. Öldürülen kişinin ailesine bir miktar para verin ve bir kölenizi azat edin. Haa, bunlara imkanınız yok mu? İki ay art arda oruç tutun, allah sizi affeder. Fakirseniz ailesinin sizi affetmesine de gerek yok. Ne güzel değil mi?  

En başında da bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir demiyor mu? Belli ki bu yüzden tüm mezhepler birbirlerini öldürmeden önce karşı tarafın kafir olduğunu söylüyor. Her şeyin bir yolu var.
 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@Emre_1974tr, yalan söylüyorsun.

Köleliği kaldırmamıştır!

Sana kaç kere izah edeceğiz?

Kafan mı basmıyor?

Kutsal kitabına göre köle almak, satmak veya bulundurmak isteyenlere herhangi bir yaptırım/ceza yoktur. Hal böyle iken, neden insanların kafasını bulandırıyorsun?

Domuz etine kapı gibi haram derken, kölelik merciine dokunamamıştır senin Arap tanrın.  Çünkü yasaklamaya cesaret edememistir. Muhammed´den önce, onun zamanında  ve sonra helal köle alım satımı devam etmiştir. Teee 20. yüzyıla kadar. Bu kadar kesin.

Link to comment
Share on other sites

7 saat önce, Emre_1974tr yazdı:

Bir de kölelik konusu sürekli sorulup duruluyor. Gerçi bazı yazarlar bu konuda gerekli açıklamaları yapmışlar ama ben de değineyim dedim.

Kuran köleliği yasaklayıp insanların eşit olduğunu bildirmiştir.

Kuran`da belirtildiği üzere peygamberlerin bile köle edinme yetkisi yoktur. Allah`ın dışında, yani yaratılmış bir şeye kulluk-kölelik en büyük günahlardandır:

Zümer
29. ALLAH, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek kişiye bağlı olan adamın örneğini verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü ALLAH`adır. Ancak çokları bilmez.

(İnsanın tek bir efendisi vardır o da Rabbimiz. Yüce Yaratan`dan başka bir kimseye kulluk-kölelik şirktir ve bu ayette de yalnız Allah`a kul olan ile, yaratılmışlara da kul olanlar bir örnekle karşılaştırılıyor. Ve bu ikisinin aynı olmadığı belirtiliyor. )

Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih`i ALLAH`tan sonra rabler (efendiler) edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı`ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O`ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir. (9: 31)

De ki: `Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: ALLAH`tan başkasına kulluk etmeyelim ve O`na hiç bir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini ALLAH`tan sonra rabler edinmesin. ` Kabul etmezlerse, `şahit olun, biz müslümanlarız! deyin. (3: 64)

Ali İmran Suresi
79. Ayet: Allah`ın kendisine kitap, bilgi ve peygamberlik vermiş olduğu hiçbir kişinin kalkıp da insanlara: "Allah`a değil bana kul olun" diyebilme yetkisi yoktur. Ancak: "Kitabı öğretmekte ve ders alıp vermekte olmanız sebebiyle Allah yolunun erleri olunuz!" der.

Hud Suresi 2. Ayet: şöyle ki, Allah`tan başkasına kul olmayın! Ben size O`nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!

Enbiya Suresi
98. Ayet: " Siz ve Allah`ın berisinden, kulluk/kölelik ettikleriniz, cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. "

İslam dininden sonra hiçbir Müslüman köle edinememiştir(Kuran`daki gerçek İslam’ın uygulandığı dönemler). Ama cahiliye döneminden kalma kölelerin bırakılması adım adım olmuştur. Ayetler en ufak bir şeyde eldeki kölelerin serbest bırakılmasını, onlara maddi yardım yapılmasını ve çağı gelmişse-istiyorsa evlendirilmesini emreder. Örneğin:

5 Maide Suresi
89 ALLAH rast gele ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak bile bile ettiklerinizden sizi sorumlu tutar. Yemininizi bozarsanız cezası, ailenize genellikle yedirdiğiniz yemeklerden on yoksulu doyurmak veya giydirmek veya bir köleyi salmaktır. Kim bulamazsa üç gün oruç tutmalı. Bu, bile bile ettiğiniz yeminlerinizin cezası. Yeminlerinizi tutun. ALLAH güzel karşılık veresiniz diye ayetlerini böyle açıklıyor.

BELED
12. Zor yolun ne olduğunu bilir misin?
13. Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;


Savaş esirlerinin bile köle edinilemeyeceği açıkça belirtilir.

"Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. "(47-4)

Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler. (Nahl 75)

Burada da yine Allah`tan başkasına kulluk eden bir kimse ile, yalnızca Allah`a kulluk eden özgür insan karşılaştırılıyor ve kölelik yeriliyor. Ayrıca zenginliğin de fakirlikten üstün tutulduğunu görüyoruz ayette. Bu ve benzeri ayetler kulluğun sadece Allah`a karşı olması gerektiğini belirtmekte.

Ve asıl, hırsızlığın bile yasak olduğu bir dinde, kölelik yani insan özgürlüğünü çalma tamamen kalkmış demektir.

Düşünsenize, bir insanın arabasını veya kalemini izinsiz almak bile yasakken, o insanın kendisini çalarak köle edinmek hayli hayli yasaklanmış demektir.

Yani bir insanın bir eşyasını bile izinsiz alamıyorsanız, o kişiyi kendinize zorla köle hiç yapamazsınız demektir.

Ve yine ayetlerde belirtildiği üzere tüm insanlar dilediği gibi inanmakta ve yaşamakta özgür olduğuna göre imtihan dünyası gereği, yine kölelik yasaklanmış demektir İslam dininde.

Selam ve sevgiler.

 

Bu çok eski yazımda söylediklerime şunu da ilave edeyim;

Ayetlerde bahsedilen köle azat etme, daha çok Müslüman olmayanların kölelerini serbest bırakma olayıdır.

Yoksa bir Müslüman zaten köle edinemez veya kendisi kula köle olamaz. Gösterdiğim üzere kölelik kesinlikle yasaktır, haramdır.

Selam

Link to comment
Share on other sites

36 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Bu çok eski yazımda söylediklerime şunu da ilave edeyim;

Ayetlerde bahsedilen köle azat etme, daha çok Müslüman olmayanların kölelerini serbest bırakma olayıdır.

Yoksa bir Müslüman zaten köle edinemez veya kendisi kula köle olamaz. Gösterdiğim üzere kölelik kesinlikle yasaktır, haramdır.

Selam

 

Ve böylece Kutsal Kuran köleliğin kesinlikle yasak olduğunu bildirerek piyasadaki sahte İncilleri ve sahte Tevrat'ı bir kez daha düzeltmiş olur. Çünkü bilindiği üzere sahte İncillerde kölelik serbesttir ve hatta bazı durumlarda emredilir. Ama Tanrı Kuran ayetlerinde köle edinmenin ve kula köle olmanın yasak/haram olduğunu  belirterek işin doğrusunu bize tekrar anlatıyor.

Link to comment
Share on other sites

Ve böylece sap gibi ortada kaldın, @Emre_1974tr

Kutsal kitabına göre köle almak, satmak veya bulundurmak isteyenlere herhangi bir yaptırım/ceza yoktur.

Sana ganimeti soruyorlar.....

Kölelik yasaklanmadı, kutsal kitabın senin yalanlıyor.

Çaktın mı köfteyi?

 

Link to comment
Share on other sites

6 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Ve böylece Kutsal Kuran köleliğin kesinlikle yasak olduğunu bildirerek piyasadaki sahte İncilleri ve sahte Tevrat'ı bir kez daha düzeltmiş olur. Çünkü bilindiği üzere sahte İncillerde kölelik serbesttir ve hatta bazı durumlarda emredilir. Ama Tanrı Kuran ayetlerinde köle edinmenin ve kula köle olmanın yasak/haram olduğunu  belirterek işin doğrusunu bize tekrar anlatıyor.

şu çalışmamda da belirtiğim üzere: http://vekilsizmeclis.com/viewtopic.php?f=4&t=5568

Link to comment
Share on other sites

Savaşlar köle edinmenin en kolay yoluydu. Muhammed ve müritleri bundan istifade etmişlerdir. Bu nedenle yaptırım/ceza yoktur. Köle sahibi olmak istiyorsanız, hiç sıkıntı yok. Allah sizi cehennemde yakmayacak bunun için.

Link to comment
Share on other sites

Da, köle/ganimet sevdalısı Muhammed ve tanrısı ne diyordu?

"Bana ve Muhammed´e inanmayanlar tahtalı köyde kebap olacaktır."

Da, iş köleliğe gelince.... Kocaman bir tııısss. Yasaklasaydı Müslümanlar o devirde ayaklanırdı, çünkü her bakımdan köle merciinin getirisi vardı. Gerçek olan bu.

Link to comment
Share on other sites

16 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Ve böylece Kutsal Kuran köleliğin kesinlikle yasak olduğunu bildirerek piyasadaki sahte İncilleri ve sahte Tevrat'ı bir kez daha düzeltmiş olur. Çünkü bilindiği üzere sahte İncillerde kölelik serbesttir ve hatta bazı durumlarda emredilir. Ama Tanrı Kuran ayetlerinde köle edinmenin ve kula köle olmanın yasak/haram olduğunu  belirterek işin doğrusunu bize tekrar anlatıyor.

Kula kulluk/kölelik ve köle edinmek cehennemlik günahlardandır ayetlere göre.

 

Bir kişinin bırakın kendisini, kalemini bile izinsiz alamazsınız.

Link to comment
Share on other sites

@Emre_1974tr, anlamayan sensin!

Kölelik devam etti. Bu konuyu sana yedirmem.

Dandik domuz etine kocaman haram derken, ilkel köleliği kökünden kazımadı, kazıyamadı. Çünkü kazıyamazdı. Çünkü müritleri Muhammed´i sopayla kovalardı.

Sana ganimeti soruyorlar... Anlamayacan. Olsun. Farketmez.

Link to comment
Share on other sites

Peki, domuz etine neden kolayca haram demiş?

Çünkü kendisi icat etmedi. Museviler domuz etini yemiyor zaten. Yani birçok rituel gibi onlardan araklandı domuz eti yasağı. Yani yepyeni bir şey değildi.

Bunu ben de yaparım. Bundan kolay ne var? Mevcut olan bir uygulamayı devam ettiriyorsun.

Da, şimdi geldik zurnanın zaaart dediğı yere. Kölelik/ganimet (cariyelikte bunun içinde) domuz etine benzemez. Bu nedenle İslam´dan önce olduğu gibi teee 20. yüzyıla kadar her toplumda/dinde devam etti.

Bilhassa savaş esirleri, köle ve cariye olarak kullanıldı. İslam bunu  yok etmedi, tam tersine devam ettirdi. Bu nedenle cezası yoktur diyoruz, ki öyle zaten. Bunu inkâr edenler yaşanmış tarihten bi haberdir.

Link to comment
Share on other sites

1 saat önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Ve böylece Kutsal Kuran köleliğin kesinlikle yasak olduğunu bildirerek piyasadaki sahte İncilleri ve sahte Tevrat'ı bir kez daha düzeltmiş olur. Çünkü bilindiği üzere sahte İncillerde kölelik serbesttir ve hatta bazı durumlarda emredilir. Ama Tanrı Kuran ayetlerinde köle edinmenin ve kula köle olmanın yasak/haram olduğunu  belirterek işin doğrusunu bize tekrar anlatıyor.

Savaş esirlerinin bile köle edinilemeyeceği açıkça belirtilir.

"Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. "(47-4)

 

Ve yazımda bir çok ayetle kanıtladığım üzere kölelik kesinlikle haramdır/yasaktır.

Link to comment
Share on other sites

@Emre_1974tr, battıkça batıyorsun.

Ölmeyi, öldürmeyi ve savaşı insanların sorunlarının çözümü için sunan bir tanrının güzellemesini yapıyorsun. Farkında değilsin.Yetmedi. Bir de yenilen tarafın malını mülkünü insanını gasp ediyorsun. Adına ganimet diyorsun. Senin tanrının böyle bir kölelik düzeni var.

Fidyeymiş...miş. Sanki esirlerin söz hakkı varmış gibi atıp tutuyorsun. Karşında keriz yok. Adı üstünde, ganimet. Isteyen onları istediği gibi kullanır. BIldiğin mal işte. Onları serbest bırakmaya mecbursunuz, demiyor. Yok böyle bir şey. Cezası da yok. Mal sahibi onları keyfine göre kullanmakta özgürdür!

Mal sahibi fidye istiyor ve kölenin fidye verme imkanı yok. Başkası da yardım etmiyor. Cezası da yok. Yani neymiş. O köle, köle olmaya devam etmiş. Keza savaşın bitmesi falan filan, bunlar kocaman bir yalan. Zaten Muhammed dahil, halifeler ve hali vakti yerinde olanların hepsinin kölesi ve cariyesi vardı. Bunu ben demiyorum. İslam tarihi böyle diyor.

Anladın mı? Elbette anladın.

Yani ne demiştik?

Da, şimdi geldik zurnanın zaaart dediğı yere. Kölelik/ganimet (cariyelikte bunun içinde) domuz etine benzemez. Bu nedenle İslam´dan önce olduğu gibi teee 20. yüzyıla kadar her toplumda/dinde devam etti.

Bilhassa savaş esirleri, köle ve cariye olarak kullanıldı. İslam bunu  yok etmedi, tam tersine devam ettirdi. Bu nedenle cezası yoktur diyoruz, ki öyle zaten. Bunu inkâr edenler yaşanmış tarihten bi haberdir.

Ve yine gördüğün üzere ortada apışıp kaldın, çünkü ben durum neyse onu söyledim/söylüyorum. Ben haklıyım.

Ne diyordu Arap tanrın:

Sana ganimeti soruyorlar.....

Sen ganimeti sadece elma ve armut mu zannediyorsun?

Link to comment
Share on other sites

Ha, bu arada domuza tek laf etmemişsin. Gözümden kaçmadı, çünkü tek bir laf edemezsin o mevzuya. İslam  eskilerin kopyasını çeken bir din olmuştur. Ritüeller, savaş esirleri, ganimet, kölelik, cariyelik, domuz eti yasağı, namaz, oruç, kurban, kadına 3. sınıf muamele vs.....

Bunların hepsini başka dinlerden çalmıştır. Bu kesin.

Link to comment
Share on other sites

2 saat önce, Emre_1974tr yazdı:

Savaş esirlerinin bile köle edinilemeyeceği açıkça belirtilir.

"Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. "(47-4)

 

Ve yazımda bir çok ayetle kanıtladığım üzere kölelik kesinlikle haramdır/yasaktır.

 

Gösterdiğim delilleri görmezden gelmeye çalışarak yalanlarını sürdürmeye çalışan zalimlere en güzel cevabı yine Kutsal Kuran veriyor.

 

Görüldüğü üzere yüce Allah köleciliği, kula kul olmayı kesin bir ifadeyle yasaklamıştır.

Link to comment
Share on other sites

@Emre_1974tr, yalancı sensin, kanıtlamadın ve al bir daha oku. 

Senin ilkel kitabına göre köle her savaş/anlaşmazlık halinde ganimet toplamak, köle sahibi olmak ve onları istediğin gibi kullanmak serbest. Savaş olmayan bir gün mü var, bu dünyada. Bu bile seni yalanlar!

Ölmeyi, öldürmeyi ve savaşı insanların sorunlarının çözümü için sunan bir tanrının güzellemesini yapıyorsun. Farkında değilsin.Yetmedi. Bir de yenilen tarafın malını mülkünü insanını gasp ediyorsun. Adına ganimet diyorsun. Senin tanrının böyle bir kölelik düzeni var.

Ayet mi istiyorsun, sanki ayet olunca İslam´ın ve Muhammed´ın köle ayıbı ortadan kalkacak. İslam köleliği onaylayan, meşrulaştıran bir dindi. Bunu görmezden gelenler senin gibilerdir. En başta Muhammed´in köleleri vardı. Hadi buna da yalan de, çünkü İslam kaynaklarında köleleri olduğu yazar.

Bak ne diyor senin Arap tanrın.

Nur 33. ... Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. ...

Mukatebe ne?  Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

Yani bir kölelerin hürriyetlerine kavuşması, daha önde dediğim gibi, mal(!) sahibinin keyfine kalmış bir durumdur. Efendim, onlarda bir hayır görürsenizmiş. Mal sahibi hayır görmezse ve köle fidyeyi ödeyemezse, köle köle olmaya devam ediyor. Sanki elma veya armut satıyor.  Sevsinler senin tanrını.

Kafan basmayacak, ama yine de yazalım. Kölelik yasaklanmadı.

1. Kuran'da kölelik ve cariyelik yasaktır diye bir ayet var mı? Yoktur!

2. Köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı? Yoktur!

 

 

Link to comment
Share on other sites

11 saat önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Gösterdiğim delilleri görmezden gelmeye çalışarak yalanlarını sürdürmeye çalışan zalimlere en güzel cevabı yine Kutsal Kuran veriyor.

 

Görüldüğü üzere yüce Allah köleciliği, kula kul olmayı kesin bir ifadeyle yasaklamıştır.

 

Evet ispatladığım üzere kölelik yasak ve haramdır.

 

Ayrıca savaş da yasaktır, nefsi müdafaa hariç. Savaşı, şiddeti ve köleliği emreden kitaplar ise piyasadaki sahte incillerdir.

 

Kutsal Kuran sadece nefsi müdafaa savaşına izin verir:

 

http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/kuranda-sadece-nefsi-mudafaya-izin.html

 

Ve böylece Kutsal Kuran piyasadaki İncilleri bir kez daha düzeltmiş olur.

Link to comment
Share on other sites

Hayır, ispatlamadın. Ortada bir yalancı varsa, o da sensin. Sadece laf ebeliği yapıyorsun.

Vatandaşa hizmet adına yazalım...

Evli olmayanlar cinsel ilişkiye girerse (nam-ı diğer zina), ayet var mı? Var, sopa cezası.
Hırsızlık yapanlara ayet var mı? Var, el kesme cezası.
Peki, köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı? Yoktur!
İnsan onurunu ve özgürlüğünü ayaklar altına alan kölelik merciine ceza yok, ama yetişkin insanların özgürce fingirdemesine sopa cazası var.
Demek ki neymiş?
Köleliği kaldırmaya cesaret edilmemiş, ceza verilmemiş veya herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Haliyle yasaklanmamıştır, ki İslam tarihi bunun böyle olduğunu fazlasıyla kanıtlar. Çünkü kölelik yaygın bir toplumsal bir olguydu, tanrı bile olsanız öyle şak diye yasaklayamazdınız.

Link to comment
Share on other sites

4 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Evet ispatladığım üzere kölelik yasak ve haramdır.

 

Ayrıca savaş da yasaktır, nefsi müdafaa hariç. Savaşı, şiddeti ve köleliği emreden kitaplar ise piyasadaki sahte incillerdir.

 

Kutsal Kuran sadece nefsi müdafaa savaşına izin verir:

 

http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/kuranda-sadece-nefsi-mudafaya-izin.html

 

Ve böylece Kutsal Kuran piyasadaki İncilleri bir kez daha düzeltmiş olur.

 

Ve maide 33'te de bahsedilen nefsi müdafaadır:

 

http://emre1974tr.blogspot.com/2012/12/maide-33te-istenen-nefsi-mudafa-ve.html

 

Evet Kutsal Kuran köleliği ve şiddeti yasaklarken piyasadaki İncilleri bir kez daha düzeltmiş olur.

Link to comment
Share on other sites

Vatandaşa hizmet adına yazalım...

Evli olmayanlar cinsel ilişkiye girerse (nam-ı diğer zina), ayet var mı? Var, sopa cezası.
Hırsızlık yapanlara ayet var mı? Var, el kesme cezası.
Peki, köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı? Yoktur!
İnsan onurunu ve özgürlüğünü ayaklar altına alan kölelik merciine ceza yok, ama yetişkin insanların özgürce fingirdemesine sopa cazası var.
Demek ki neymiş?
Köleliği kaldırmaya cesaret edilmemiş, ceza verilmemiş veya herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Haliyle yasaklanmamıştır, ki İslam tarihi bunun böyle olduğunu fazlasıyla kanıtlar. Çünkü kölelik yaygın bir toplumsal bir olguydu, tanrı bile olsanız öyle şak diye yasaklayamazdınız.

Link to comment
Share on other sites

9 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

 

Evet ispatladığım üzere kölelik yasak ve haramdır.

 

Ayrıca savaş da yasaktır, nefsi müdafaa hariç. Savaşı, şiddeti ve köleliği emreden kitaplar ise piyasadaki sahte incillerdir.

 

Kutsal Kuran sadece nefsi müdafaa savaşına izin verir:

 

http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/kuranda-sadece-nefsi-mudafaya-izin.html

 

Ve böylece Kutsal Kuran piyasadaki İncilleri bir kez daha düzeltmiş olur.

 

Böylece Kutsal Kuran kendisine iftira atmaya çalışan yalancıların suratlarına gerçekleri bir tokat gibi çarpmaya devam ediyor.

 

Kölelik ve şiddet haramdır.

Link to comment
Share on other sites

Köleliği kaldıranlar felsefeciler ve aydınlardır. Birde gelişen sanayi devrimidir. Ne İslam'ın ne de diğer dinlerin köleliği kaldırmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmadı. Yapamazlardı zaten. 

19.yüzyıla gelindiğinde köleliğin devam etmesi mümkün değildi. Sanayi devrimi yaşanmıştı ve ücret alan işçiye ihtiyaç vardı. 

İşçinin köle değil de ücretli olması gerekiyordu çünkü ürün bolluğu vardı. Milyonlarca insanı ücret vermeden köle olarak çalıştırırsanız ürettiklerinizi satamazsınız. 

Sonuç olarak kölelik kaldırıldı ve yerine kapitalist sistem geldi. Eski sistemden tek farkı artık köleye ekmek yerine asgari ücret veriyorlar. 

Asıl konuya dönersek;

Ne İslam'ın ne de diğer dinlerin köleliği kaldırması mümkün değildi. Yapmadılar zaten. Zamanın üretim koşulları köleliği kaldırmaya müsait değildi. 

Edited by Maddeci
*ek
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...