Jump to content

Türk halkının İslam ve şeriat hakkındaki korku koşullaması


Max Stirner

Recommended Posts

**Korkuların genetik miras yoluyla aktarılması**, atalarımızdan bize miras kalan korku tepkilerinin gelecek nesillere geçmesi anlamına gelir. Bilim insanları, bu fenomeni **korku koşullaması** olarak adlandırır. Özellikle tehlikelere karşı hayatta kalmaya yardımcı olduğu için bu korkuların genetik olarak aktarılabileceğini belirtmektedirler ¹³. Elde edilen bulgular, korku ve fobilerin doğasını anlamada önemli katkılar sağlayabilir.

Kaynak: Bing ile konuşma

Benim gözlemlediğim kadarıyla Türk halkı islamı yaşamaktan çok müslüman gözüküp ve müslüman gözüken islam propagandası yapanları desteklemek eğilimindedir

bana göre bunun sebebi başlarındaki hükümdarın buyruğuna uymayı içgüdüsel olarak bir ödev sayarak müslüman olan halkın Selçuklu döneminde laik yaşarken 

evet laiklik ilk Selçuklu da kullanılmıştır 

Türklüğü yok etmek için kurulan osmanlı döneminde şeriatın gelmesi ile oluşan korku koşullamasıdır

bu adaptasyonu geliştiremeyen insanlar bir şekilde şeriat yoluyla egale olmuş günümüzde ise ancak bu adaptasyonu geliştiren omurgasız insanların torunları çogunluktadır 

bakınız onları devletin başında starbucksta camide hükümet ve kamu yönetimi hatta kolluk kuvvetlerinde sokakta heryerden görebilirsiniz 

 

evet osmanlı Türklüğü yok etmek için kuteybe döneminde araplara cariye edilen Türk kadınlarından doğan çocukların soyu tarafından kurulmuştur 

yoksa bu adamların ve bugünkü torunlarının

Türklüğe düşmanlığı ve arpseviciliği daha başka nasıl açıklanır bilemiyorum 

andımız bile batmış adamlara baksanıza 

**Karamanoğlu Mehmet Bey**, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu olan **Kerimüddin Karaman Bey**'in büyük oğludur. 13 Mayıs 1277 tarihinde, Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden bir ferman yayınlamıştır. Bu ferman, şu ifadeleri içermektedir:

> "Şimden gerü hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türk dilinden özge söz söylemeye."

Bu adım, Türkçenin korunması için önemli bir girişim olmuştur. Mehmet Bey, hem siyasi hem de kültürel bir zafer kazanmıştır. ⁴¹³

Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanıyla Türkçeyi devlet dili olarak ilan etmesi, o dönemdeki Türkmen boylarının birlikte yaşamasının ilk şartı olan dil birliğini sağlamayı amaçlamıştır. Bu sayede Türkçe, resmi işlerde kullanılan bir dil haline gelmiştir. ⁴

Mehmet Bey'in bu önemli adımı, Türkçenin tarih boyunca korunmasına katkı sağlamış ve her yıl 13 Mayıs'ta "dil bayramı" olarak kutlanmaktadır. ¹²³

Kaynak: Bing ile konuşma 

chatgpt destekli Bing bile bu olayın sonuçlarını ya gerçekten bulamıyor yada bu konu özellikle ulaşılması engelleniyor birileri tarafından 

ancak lisedeki tarih derslerinden hatırladığım kadarıyla osmanlı bu fermanın üzerine savaş çıkarıp büyük katliamlar ve kansızlıklar yapmıştır

keza buyruğu altındaki türkçü Alevi boylarına da soykırım yapmıştır

sanırım bu iki olay ve burada paylaşmadığım  daha pek çok tarihi gerçek osmanlının türklüğü yok etmek için kurulduğuna kanıttır

bana göre daha sonraki nesillerde ise bu korku koşullaması aynı zamanda anane örf adet yerini almış insanların müslüman gözükmeye olan ihtiyacı daha da artmış

fakat aynı oranda Türk kültürü ve Türkçülük den uzaklaşılmış ve bunlar yok edilmiş yani osmanlının kuruluş gayesi gerçekleştirilmiştir 

yine bir tespitim Türk çü olduğunu iddia eden bir tayfa aynı zamanda da osmanlı torunu olduğunu beyan etmektedir 

bana göre bu bir çelişkidir ikisinin bir arada olduğunu iddia etmek cahillik düşünme yetisini kullanamama durumu yada art niyetli hainlerin oyunlarıdır

Link to comment
Share on other sites

**Büyük Selçuklu İmparatorluğu**, Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan bir Türk, Sünni Müslüman imparatorluktur ². **Tuğrul Bey** (990-1063), Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve hükümdarı olarak, **laikliğin ilk adımını atmıştır**. **3 Şubat 1057** tarihinde, hilafet ile saltanatı ayırarak, saltanatı kendisi üstlenmiş ve halifeyi ise maaşını devletten alan bir cami imamı düzeyine indirmiştir ⁵. Bu, din ve devlet işlerinin ayrılması anlamına gelir ve tarihte laikliği ilk kez uygulayanın Türkler olduğunu gösterir.

Ayrıca, **Fransız Doğubilimci, Sinolog ve Türkolog Joseph De Guignes**'in 1748 yılında yayımlanan akademik kitabında, laikliğin Türklerden geldiği iddiası kanıtlanmaktadır. Kitapta **Tuğrul Bey'in halifenin yetkisini kısıtlaması** anlatılmaktadır. Yabancı araştırmacılar dahi o dönemde Türk tarihine büyük ilgi göstermişlerdir ¹.

Bu bilgiler, laikliğin Türklerin tarihinden geldiğini ve Atatürk'ün laiklik ilkesini Selçuklu Dönemi'nden aldığını göstermektedir. Laiklik, farklı inanç sistemlerini ve dini koruyan bir sistem olarak önem taşır ¹.

Kaynak: Bing ile konuşma, 18.02.2024
(1) Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Wikiwand. https://www.wikiwand.com/tr/Büyük_Selçuklu_İmparatorluğu.
(2) TÜRKİYE’DE LAİKLİK | Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM. http://ahmetsaltik.net/2021/01/22/turkiyede-laiklik/.
(3) LAİKLİK ATATÜRK ve SELÇUKLU. https://www.gunesinsan.com/post/lai-kli-k-atatürk-ve-selçuklu.
(4) SELÇUKLU MİMARİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - DergiPark. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/issue/63492/961236.
(5) SELÇUKLULAR LAİK MİYDİ? | Prof. Dr. Erkan Göksu - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p3DuQ78UKDU.
(6) İslam ve laiklik - Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/İslam_ve_laiklik.
(7) Atatürk, laikliği Selçuklular'dan mı aldı?. - Yeniçağ Gazetesi. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ataturk-laikligi-selcuklulardan-mi-aldi-354327h.htm.
(8) S.Selçuk 2 B 15 - Dokuz Eylül University. https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/S.Selcuk-2-B-15.pdf.
 

Link to comment
Share on other sites

**Anadolu Selçuklu Devleti**, **Türkler** tarafından **1077 yılında** İznik başkent olmak üzere kurulan bir Türk devletidir ¹. **Selçuklu Türkleri**, çeşitli sebeplerden ötürü ana vatanları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlar ve kendilerine yeni bir vatan aramaya başlamışlardır. Bu yüzden Selçuklu Türkleri, çevre bölgelere akınlar düzenlemeye başlamışlardır. Anadolu'ya yapılan ilk akınlar, **1015-1018 yılları** arasında gerçekleşmiştir. **Büyük Selçuklular**, **1040 yılındaki Dandanakan Muharebesi** ile Gaznelileri mağlup etmiş ve bağımsız olmuşlardır. Selçukluların bağımsız olmasıyla beraber çevre bölgelere yapılan akınlar daha sistemli hale gelmiştir. Nitekim bu akınlar sonucunda **Anadolu'nun uygun bir bölge olduğu anlaşılmıştır**. Anadolu hakimiyeti için, Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'yu elinde bulunduran Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş, **1048 yılında** gerçekleşmiş ve **Pasinler Muharebesi** olarak bilinen bu savaşla beraber Anadolu hakimiyeti için yapılan ilk savaş, Selçuklu zaferiyle noktalanmıştır ¹.

**Anadolu Selçuklu Devleti**, **Sünni İslam**'ı benimsemiş bir devlettir. Ancak, **şeriat** konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için dönemin hukuki ve dini yapılarına bakmak gerekir. **Selçuklular döneminde açılan medreselerde dinî ilimlerin yanı sıra edebiyat, riyâziye, astronomi ve felsefe okutulmuş**, bu dönemde din âlimleri yanında diğer ilimlerde de söz sahibi âlimler yetişmiştir ³. **Şeriatın tam anlamıyla uygulandığı bir dönem olmasa da, İslam hukukunun temel ilkeleri bu dönemde de önem taşımıştır**.

Özetle, **Anadolu Selçuklu Devleti** döneminde **şeriatın etkisi** bulunmuş olsa da, bu dönemde **tam anlamıyla şeriat hükümlerinin uygulandığı bir devlet yapısı** söz konusu değildir. Dini, siyasi ve kültürel hayatın karmaşık bir şekilde iç içe geçtiği bu dönemde, **şeriatın yanı sıra diğer hukuki ve idari yapılar da etkili olmuştur** ⁴⁵..

Kaynak: Bing ile konuşma, 18.02.2024
(1) Anadolu Selçuklu Devleti - Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Selçuklu_Devleti.
(2) SELÇUKLULAR - TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular.
(3) Selçuklular'da Devlet: III. Tarihi ve Siyasi Bakımlardan. https://belleten.gov.tr/tam-metin/2144/tur.
(4) Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_Selçuklu_İmparatorluğu.
(5) İlhan Selçuk: Yunus'tan Şeriat Dersleri... - Cumhuriyet. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ilhan-selcuk/yunustan-seriat-dersleri-216216.
(6) ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ SARAY TEŞKİLATI,Anadolu .... https://www.academia.edu/32353712/ANADOLU_SELÇUKLU_VE_BEYLİKLER_DÖNEMİ_SARAY_TEŞKİLATI_Anadolu_Selçukluları_ve_Beylikler_Dönemi_Uygarlığı_I_Anadolu_Selçukluları_ve_Beylikler_Dönemi_Sosyal_ve_Siyasî_Hayat_Ed_A_Yaşar_Ocak_Kültür_Bakanlığı_yay_Ankara_2006_s_197_203.
(7) SELÇUKLU MİMARİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - DergiPark. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/issue/63492/961236.
(8) Anadolu Selçukluları devrinde Aleviler - Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Selçukluları_devrinde_Aleviler.
(9) tr.wikipedia.org. https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Selçuklu_Devleti.
 

Link to comment
Share on other sites

Tekrar üstünden geçelim 

Has Türk Selçuklular laik iken 

arap tohumu odmanlılar şeriat ile Türklüğü yok etmiş

bugünkü torunları ise hem Türk ve Türkçü olduğunu iddia edip hemde şeriat istemektedir ve arap seviciliği yapmaktadır

ben şahsen bütün ikiyüzlülü davranışlara tahammül edemem 

bu adamlar en azından ya aydınlatılsın tabi ampül ile değil yada çıkıp

biz Türk değil arap tohumuyuz desin açıktan 

iç Anadolu da böyle tabir edilir bu insanlar

Link to comment
Share on other sites

Ölüm olmasaydı dinler de olmazdı. Dinlerin tek ortak noktası ölüm sonrası sonsuzluk yalanı , vaadleri ve tehditleri. Bütün dinler insanları be nedenle ölümle korkutur yada tehdit eder. Bu tipik davranış dincilerin refleksidir.

İnsan ihtiyaçları doğrultusunda bir tanrı yaratmış  olay bundan ibaret.

Demek ki Türkler dünyayı çok seviyor sonsuz yaşam arzusu ağır basıyor mı araptapar İslamcıların ölüm anlatılarından çok etkileniyorlar.

Link to comment
Share on other sites

Her şeye rağmen Osmanlı İmparatorluğunun hakkını da vermek lazım. Zamanında Avrupa´yı neredeyse dize getiriyordu, da, diğer yandan İstanbul´u fethetmesi, Avrupa´nın kaderini değiştirmesi anlamına geliyor. Çünkü klasik İpek yolu tamamen Osmanlıların kontrolüne geçince, Avrupalılar Uzakdoğuya başka yollardan gitmenin yolunu aramaya başladılar. Başta İspanyollar ve Portekizler olmak üzere deniz yoluyla batıya ve güneye yelken açarak Uzakdoğuya  gitmeye çalıştılar. Nihayetinde gittiler de. Bunun yan etkisi olarak Amerika keşfedildi. Hasılı Avrupalılar, Osmanlıya ne kadar teşekkür etse az gelir.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

  • moderator changed the title to Türk halkının İslam ve şeriat hakkındaki korku koşullaması
1 saat önce, Bayram Tatili yazdı:

Ölüm olmasaydı dinler de olmazdı. Dinlerin tek ortak noktası ölüm sonrası sonsuzluk yalanı , vaadleri ve tehditleri. Bütün dinler insanları be nedenle ölümle korkutur yada tehdit eder. Bu tipik davranış dincilerin refleksidir.

İnsan ihtiyaçları doğrultusunda bir tanrı yaratmış  olay bundan ibaret.

Demek ki Türkler dünyayı çok seviyor sonsuz yaşam arzusu ağır basıyor mı araptapar İslamcıların ölüm anlatılarından çok etkileniyorlar.

Benim görüşüme göre Türkler geleneklerine çok bağlı bir toplum 

bir süre sonra şeriatdan dolayı müslüman gözükmeyenlerin hayatta kalamaması sebebiyle oluşan korku koşullanması 

bir kaç nesil daha sonra örf anane ve gelenek kültür halini aldı 

galifeliğn alınması ile birlikte de akın yapmaya bir dava uğruna savaşmaya yatkın Türk toplumu 

“Türkler islamın kılıcı hem akın yapın hemde sonsuz hayat nimetler cennet kazanın “ 

yalanıyla uyutuldu ve şevke getirildi 

Ama bunlar Türklük için değil osmanlı soyu hanedanlığının çıkarları için kullanıldı

Avrupa Viyana’ya kadar bu şekilde dize getirildi 

uzun lafın kısası halk islamı yaşamaya değil müslüman gözüken münafıklar olmaya başladı 

Nesiller boyunca hükümdar halkı şeriat ile yönetince de halkın bilinçaltında 

hakan Kağan eşittir müslüman 

devlet eşittir islam şeriat düşüncesi yeşerdi 

bu osmanlının Türklüğe düşman ve arap sevici bir hanedanlık olup Türklüğü yıkmak için kurulduğunun bir kanıtıdır

Bir hükümdar tarafından yönetilmeye örf anane ve geleneklerine bağlı Türk toplumunun müslüman padişah benzeri bir yönetici yönetim şekli olarak da şeriat istemesi yukarıdaki sebeplerden dolayı son derece olağan hatta olması gereken bir durum 

bunu son derece iyi kullanan ciasal islamcılar da bugün ülkeyi batırmaktadır 

halkın bu ciasal islamcılara oy vermesinden daha doğal bir durum yoktur 

bunda osmanlının emeği çok büyüktür 

Link to comment
Share on other sites

Avrupa aslında hiçbir zaman dize getirilmedi. Dönem dönem istilalar olabilse de kalıcı olmadı.

Osmanlı'nın Avrupa hareketi hep küçük zayıf devletçikleri yutmak amaçlı gelişti.

İstanbul zaten bitmiş son lokma kalmıştı.

İstanbul'un fethi bir çağ açtı ama bu Avrupa için çağ açtı anlamında. Osmanlı için tam tersi oldu hiçbir şey değişmemekle birlikte daha da geriye gitti.

Osmanlıda Türk kavimleri medenileştirlmedi. Yerleşik hayata geçişlerine izin verilmedi. Yörük olarak kaşmsları istendi.

Yerleşik hayata geçebilen iki Türk soyu Karamanoğlu ve Balkan Türkleridir. Onları da zaten sevmediler. Osmanlı onları hep itici isyankar olarak tanıttı.

Çünkü onlar durumun farkına daha kolay varıyorlardı. Göçebe olmadıkları için şehir yaşamının nimetlerini biliyorlar ve Türklerin ezildiğini anlıyorlardı.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...