Jump to content

Kur'an´daki Rum suresi gerçekten savaşın sonucunu bildi mi?


dogukan

Recommended Posts

Şu an, dogukan yazdı:

Kur´an´daki Rum suresi gerçekten savaşın sonucunu bildi mi?

Yoksa bunun tatmin edici farklı bir açıklamsı mı var? 

Orduların kapasitesi  karşılaştırılarak tahminde bulunabilir. 

Bunda bir mucize yok. Devlet yöneticileri  komşu ülkelerin ordularının kapasiteleri hakkında sürekli bilgi toplarlar.

Link to comment
Share on other sites

9 saat önce, dogukan yazdı:

Kur´an´daki Rum suresi gerçekten savaşın sonucunu bildi mi?

Yoksa bunun tatmin edici farklı bir açıklamsı mı var? 

 

Bir müslüman yalan söylemezse, rahat edemez.
Bu bir doğa kanunudur, hiç şaşmaz.
Bak: Kelime-i Şehadet = Yalancı şahitlik.

Sevgiler

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 saat önce, dogukan yazdı:

Kur´an´daki Rum suresi gerçekten savaşın sonucunu bildi mi?

Yoksa bunun tatmin edici farklı bir açıklamsı mı var? 

@dogukan

Sen muhtemelen ya gizli müslümansın ya da kendini olduĝundan farklı göstermeye çalışıyorsun. Üç konun ve üç iletin var. Bu üç konuya göz atınca her şey açıklıĝa kavuşuyor. Yanıldıĝımı zannetmiyorum.

Neyse...

Bu malum kitap öyle iddia edildiĝi gibi 23 senede tamamlanmadı, çünkü bunu iddia edenler 100-150 sene sonra yaşayıp yazanlar. Yani bire bir yaşanan olayları görüp kayıt altına alma gibi bir durum yok ortada. Bu nedenle sonradan geriye doĝru düzenleme pekala mümkün. Hele ki orijinal ilk(!) nüsha yok ortada!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Başka bir yerde yazmıştım, buraya aktarıyorum...

İslam ile ilgili bilgilerin temeli Muhammed´in ölümünden en azından 100-150 sene sonra yazılan kaynaklara dayanır. Yani İslam´ın şekillenmesi bir bakıma 9./10. yüzyılda başlar.
Bilmeyenler olabilir: Yine İslam kaynaklarına göre Muhammed, 8 Haziran 632 yılında Medine´de vefat etmiştir.

Biyoĝrafiler:
1. Es-Siret'ün-Nebeviyye (Muhammedin hayatı) : Ibn-Hišām (ölüm tarihi: 834), Ibn-Isḥāq´ın yazılarından esinlenir. Ki bu yazıların tümü kayıp.
2. Kitāb al-maġāzī (Muhammedin savaşları): Al-Wāqidī ( ölüm tarihi: 822)
3. Ṭabaqāt: Ibn-Saʿd (ölüm tarihi: 845)
4. Annales, Ta’rīh: Al-Ṭabarī (ölüm tarihi: 922)

İslam dünyasında genel kabul görmüş hadis yazarları:
1. Al- Buḫārī, (ölüm tarihi: 870)
2. Abū Muslim, (ölüm tarihi: 875)
3. Abū Dawūd (al-Siǧistānī), (ölüm tarihi: 888)
4. Al-Tirmiḏī, (ölüm tarihi: 892)
5. Al-Nasā’i, (ölüm tarihi: 915)
6. Ibn Māǧa, (ölüm tarihi: 886)

Hasılı bu veriler bize şunu söylüyor: İslam´ın ilk devri bir hayli karanlıktır, çünkü elimizdeki bilgiler olayların yaşandıĝı iddia edilen tarihlerden çok sonraları kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alanların hiçbiri Muhammed´i görmemiş ve onun zamanında yaşamamıştır. Haliyle bu yazıtlardaki bilgilerin doĝruluk payı bir hayli güvensizlik barındırıyor, çünkü bunları İslam´dan baĝımsız olarak teyit edecek kaynaklar yok denecek kadar az.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Biraz da eğlence olsun. Eski yazılarımdan bir alıntı:

Alıntı

... Gel, beraber biraz daha eğlenelim. :D

...

Sasani hanedanlığından olan II. Hüsrev 591 senesinden beri pers kralıdır. Persler Suriye  ve Mısır’ı işgal etmişlerdir. 
“Rum yenildi (Rum 30/2).” :D

Heraklius 610 senesinde İstanbul’da –ki o zaman Konstantinopol’du- Bizansa imparator seçilir. Artık dediği dedik, çaldığı düdüktür.
Tesadüf bu ya, Muhammed 610 senesinde ilk vahyi alarak peygamber olur. Artık onun da dediği dedik, çaldığı düdüktür. Ne de olsa değirmende dayısı, pardon yav... Yukarısında Allah’ı vardır. :D

II. Hüsrev 614 senesinde Kudüsü işgal eder Mezar kilisesini yıkar, kutsal haçı kaçırırlar. Kudüs halkını İran’ın doğusuna sürerler. Bu sürgün işlemi artık gelenek haline gelmiştir. Persler ele geçirdikleri şehirlerin halkını yüzyıllardan beri İran’a sürüyorlar ve o sürgünleri şehir kurma işlerinde çalıştırıyorlardı. Bu nokta ilerde önemli olacak! Çünkü bu sürgünler giderken, inaçlarını, dinlerini ve kutsal kitaplarını da (Diatessaron: İncillerin bir araya getirilmiş, özetlenmiş haliyle oluşturulmuş kitap) birlikte götürüyorlardı. Sürgünde olanların genel karaekterlerinden birisi, eski yaşamlarını mümkün olduğu kadar değiştirmemek, konserve etmektir. Bu yüzden dinleri eski hali ile kalacak, Batı’daki değişmelerden haberleri olmayacaktı. Yüzyıllar sonra, torunlarının torunlarının... torunları, mesela Abdul Melik önderliğinde Batı’ya, eski Kutsal Topraklarına tekrar geldiklerinde, bambaşka bir Hristiyanlıkla karşılaşacaklardır. Neyse...

622 senesinde Heraklius kilisenin hazinesini harcayarak ateşetaparlara karşı sefere çıkar. Yüzyıllardan beri ilk olarak yine bir Bizans imparatoru ordusunun başına geçmiş olur. Aynı sene içinde perslere karşı ilk büyük bir zaferini kazanır, perslerin belini kırar. 
“Ve onlar yakın bir yerde, ... gelip geleceklerdir (Rum 30/3)”.
Tesadüf bu ya, geleneksel İslam anlatısında 622 senesi bir dönüm noktası olan Hicret (=Kaçış) olarak geçer.

Heraklius 627 senesinde, Ninive’de perslere karşı ikinci zaferine gerçekleştirir. 
“Bir kaç sene içinde (Rum 30/4).”
Tesadüf bu ya, geleneksel İslam Tarihine göre 627 senesinde Hendek Savaşı yapılmış, müslümanlar sevinmişlerdir. 
“O gün müminler ferahlayacaklar (Rum 30/4).” :D

628 senesinde bizans ve persler arasında barış anlaşması yapılır. Persler işgal ettikleri toprakları geri vereceklerdir.
Tesadüf bu ya, aynı senede, 628'de, Muhammed, Hudeybiye anlaşması yapar. :D 

Mezar Kilisesi onarılır ve 630 senesinde tekrar açılır, Kutsal Haç yerine dikilir.
Tesadüf bu ya, 630 senesinde Mekke yenilir ve Kabe putlardan arındırılır. :D

...

 

Sevgiler

Link to comment
Share on other sites

15 saat önce, kavak yazdı:

@dogukan

Sen muhtemelen ya gizli müslümansın ya da kendini olduĝundan farklı göstermeye çalışıyorsun. Üç konun ve üç iletin var. Bu üç konuya göz atınca her şey açıklıĝa kavuşuyor. Yanıldıĝımı zannetmiyorum.

Neyse...

Bu malum kitap öyle iddia edildiĝi gibi 23 senede tamamlanmadı, çünkü bunu iddia edenler 100-150 sene sonra yaşayıp yazanlar. Yani bire bir yaşanan olayları görüp kayıt altına alma gibi bir durum yok ortada. Bu nedenle sonradan geriye doĝru düzenleme pekala mümkün. Hele ki orijinal ilk(!) nüsha yok ortada!

Müslüman değilim son 4 yıldır sadece islamda kafama takılan tatmin edici cevap alamadığım sözde* mucizelerden Haman meselesi ve rum suresi kalmıştı Haman ın cevabını aldım ancak hala rum suresi icin tatmin edici bir cevap alamadım 

Rum Suresi ne tatmin edici bir cevap bilen varsa benimlede paylaşırsa sevinirim 

Link to comment
Share on other sites

22 dakika önce, dogukan yazdı:

Müslüman değilim son 4 yıldır sadece islamda kafama takılan tatmin edici cevap alamadığım sözde* mucizelerden Haman meselesi ve rum suresi kalmıştı Haman ın cevabını aldım ancak hala rum suresi icin tatmin edici bir cevap alamadım 

Rum Suresi ne tatmin edici bir cevap bilen varsa benimlede paylaşırsa sevinirim 

İslam´ın temelinin nasıl meydana geldiĝini ve kaynaklarını yukarıda belirtmiştim. Demek buna raĝmen tatmin olmadın. Madem 4 seneden beri bunlar kafana takılıyor, o zaman İslam dünyasının bu  ve benzer mevzular ile görüşlerini de biliyor olmalısın. Peki, onları tatminkar buldun mu?

Yabancı dile vakıf olduĝunu bilmiyorum. Güvenilir bulduĝum ve senelerden beri araştırma yapan Corpus Coranicum isminde bir proje var: Corpus Coranicum

Rum Pasajı ile ilişkili kaynaklar

Hasılı ortada mucizelik bir şey yok.

Link to comment
Share on other sites

Madem mucize, neden 3 ile 9 yıl diyor?

Kesin tarih verseymiş ya. 

Alıntı

Üç ile dokuz yıl içinde. Her işin öncesinde de sonrasında da mutlak hüküm ve o işleri karara bağlama yetkisi bütünüyle Allah’a aittir. Rumların gâlip geldiği o gün mü’minler de sevineceklerdir.

 

Link to comment
Share on other sites

Aşağıdaki ayetlerde neden Müslümanların galip gelemeyeceğini bilemedi? (Enfal 65-66)

Zayıflık olduğunu da sonradan bilmiş. 

Alıntı

Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.

Alıntı

Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle beraberdir.

 

Edited by BillGates
Yanlış yazmışım
Link to comment
Share on other sites

44 dakika önce, kavak yazdı:

Oldu olacak, Müslümanların mukaddes kitabının esinlendiĝi/etkilendiĝi tüm kaynakları da buraya iliştirelim. Görüldüĝü üzere bu eser öyle gökten zembille inmedi ve herhangi doĝaüstü bir varlıĝın birebir mesajı da deĝil:

Overview for Texts from the World of the Qur’an

 

Ayetin savaşdan daha sonra yazıldığını mı söylüyorsun yani anlayamadım tam olarak 

Link to comment
Share on other sites

1 saat önce, dogukan yazdı:

Ayetin savaşdan daha sonra yazıldığını mı söylüyorsun yani anlayamadım tam olarak 

Anlamayacak ne var?

Sana onca kaynak verdim ve durumu açıkladım. Ortada mucizelik bir durum yok diyorum. 

"vaticinium ex eventu" diye bir kavram var. Anlamı aşaĝı yukarı şu: Yazar bir olay hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bir kehanetin metne eklenmesini ifade eder.

Verdiĝim kaynaklarda bu dile getiriliyor ve çoĝu araştırmacı bunun böyle olduĝunu düşünüyor. Araştırmacı derken elbette Müslüman olanlardan bahsetmiyorum,  çünkü İslam dünyası mukaddes kitabın tarafsızca incelenmesinden yana deĝil. İslam dünyası, oradaki her kelimenin tanrı sözü önkabulünden yola çıkıyor. Haliyle baĝımsız araştırmayı genellikle gavurlar yapıyor. Corpus Coranicum´da bunlardan birisi. Orada paha biçilmez bilgiler ve kaynaklar var.

Durum bundan ibaret. İster tatmin ol, ister olma.

Senin müslüman olmadıĝına veya burada trolluk yapmadıĝına ben ikna olmadım. Haberin olsun.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 saat önce, dogukan yazdı:

Ayetin savaşdan daha sonra yazıldığını mı söylüyorsun yani anlayamadım tam olarak 

Günaydın!

Elimizde bulunan ve bir bütün diyebileceğimiz en eski Kuran sence hangi tarihe tarihlenmiştir? 
Bu cümle ve cevabı ile de ilgilenmeyeceğini biliyorum. Bunu hemen baştan söylemiş olayım. :) 

Sevgiler

Link to comment
Share on other sites

4 saat önce, DreiMalAli yazdı:

Günaydın!

Elimizde bulunan ve bir bütün diyebileceğimiz en eski Kuran sence hangi tarihe tarihlenmiştir? 
Bu cümle ve cevabı ile de ilgilenmeyeceğini biliyorum. Bunu hemen baştan söylemiş olayım. :) 

Sevgiler

Sanırsam 635 yılından bir kuran parcası vardı o parcanın içinde rum suresi yok ama cok kısa bir parca 

Link to comment
Share on other sites

5 saat önce, kavak yazdı:

Anlamayacak ne var?

Sana onca kaynak verdim ve durumu açıkladım. Ortada mucizelik bir durum yok diyorum. 

"vaticinium ex eventu" diye bir kavram var. Anlamı aşaĝı yukarı şu: Yazar bir olay hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bir kehanetin metne eklenmesini ifade eder.

Verdiĝim kaynaklarda bu dile getiriliyor ve çoĝu araştırmacı bunun böyle olduĝunu düşünüyor. Araştırmacı derken elbette Müslüman olanlardan bahsetmiyorum,  çünkü İslam dünyası mukaddes kitabın tarafsızca incelenmesinden yana deĝil. İslam dünyası, oradaki her kelimenin tanrı sözü önkabulünden yola çıkıyor. Haliyle baĝımsız araştırmayı genellikle gavurlar yapıyor. Corpus Coranicum´da bunlardan birisi. Orada paha biçilmez bilgiler ve kaynaklar var.

Durum bundan ibaret. İster tatmin ol, ister olma.

Senin müslüman olmadıĝına veya burada trolluk yapmadıĝına ben ikna olmadım. Haberin olsun.

Şimdi daha mantıklı gelmeye başladı muhammed zaten bizans ı tutuyordu savaşta

Bunun nedenide pers kralının onun din davetini aşağılamasıydı yanlış hatırlamıyorsam persler yenildikten sonra böyle bir ayeti savaştan sonra yazıp bakın persler bizim tanrımızla alay etti bizim tanrımız sayesinde bizans onları yendi gibi bir ayet yazmış olması  mantıklı geldi şahsen Asıl bu ayeti yazmasındaki amaç kehanet olması değilde Tanrısının rumları destekleyip onlara savaş kazandırmış olduğunu söylemesi olabilir 

O zaman bütün bu ebu bekir in 100 deve ile ideaya girme olayıda uydurma oluyor bu mantığa göre 

Link to comment
Share on other sites

22 dakika önce, dogukan yazdı:

Sanırsam 635 yılından bir kuran parcası vardı o parcanın içinde rum suresi yok ama cok kısa bir parca 

1- O bahsettiğin "kuran parçası" -Birmingham Kuran sayfalarıdır- 635 senesinden kalma değil daha eski.
2- Soru en eski Kuran sayfası/parçası değildi.
Soru elimizde bulunan "en eski Kuran sayfası/parçası" olsaydı, cevabı 388 - 535 seneleri arasına tarihlenen Kuran parçaları olurdu.
805854731_MuhammedncesiKuransayfas.thumb.png.cfffcc11d72fd4191f1e1c2562d1d40f.png

Veya daha ayrıntılı bilgi için link: 
Yaşamamış Muhammed'in doğumundan önce yazılmış Kuran sayfaları? - ATEİSTFORUM - Ateistforum 

Soru en eski Kuran parçasının tarihi değildi. Sorunun aslı 

Alıntı

Elimizde bulunan ve bir bütün diyebileceğimiz en eski Kuran sence hangi tarihe tarihlenmiştir? 

sorusuydu.

 

Sevgiler

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ya öyle olsa dahi koca kitap, kocaman bir tarih bir suredeki 3-5 sene aralıklı tahminle mi kurtaracak, onla aklanacak da meşruiyet mi kazanacak?

Yani tuttursa ne tutturmasa ne benim nazarımda.

Ki, önceki mesajlarda gayet güzel belirtildiği gibi, şaibeli olmayan bir "röper" noktası yok ki bu kitabın..?

Link to comment
Share on other sites

Rum suresinin mucize sayılabilmesi için elimizde Pers-Bizans savaşından önce yazılmış bir Rum suresi nüshasının bulunması gerekiyor. Böyle bir nüsha var mı? Tabi ki yok. 

Üstelik müslümanlar Kuranın 650 yıllarında kitap haline getirildiğini söyler, o tarihlerde düzenlenmiş bir kitabın 20 sene önceki bir savaşın sonucunu bilmesi  ve mucize olarak kabul edilmesi kadar absürt bir iddia olamaz. Bu müslümanların mantığı bir yana bırakıp tamamen önkabulle düşündüklerini gösterir. Benim şu an 30 sene önce olmuş Körfez savaşıyla ilgili kehanette bulunmam gibi bir şey bu.

Link to comment
Share on other sites

  • moderator changed the title to Kur'an´daki Rum suresi gerçekten savaşın sonucunu bildi mi?

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...