Jump to content

Türk Sasani savaşları özet ve sonrası


Emirhan

Recommended Posts

Çok kısa özet geçeceğim için yanlışlarım olabilir (hatırladıklarımı yazdım ) . Türkler Sasaniler savaşını Rum Sasani savaşından başlayacağım ondan öncesini anlatmayacağım Sasaniler (Persler) bazı Türk tarihçilerine göre ilk ezeli düşmanımızdır bunu unutmayalım şimdi gelelim konumuza Avarlar Batı Hunları yıkıldıktan sonra kuruldu  Macarlar ve Bulgarlar  Doğuda Batıda ise Avarlar vardı Sasaniler Bizansa savaş ilan ettiği zaman ittifak kurdular Bizanslarda Göktürklerle İttifak kurdular düşmanımın düşmanı dostumdur Avarların düşmanı Bizanstı çünkü Türklerle yaptığı anlaşmayı bozdular Atilla Doğu Romaya sefer düzenlemeyi düşünürken öldü ondan düşmanlardırlar , ittifak olmalarının sebebi bu (Batı) Göktürkler (Bizans yardım etti) Kafkasyayı işgal ettiler Araplar takip ediyorlardı olayları bundan haberleri oldu bu savaşın seyrini değiştirdi hemde Sasanileri belki yıkabilirdi daha ileriye gitmedi Sasaniler büyük başarılar kazanmıştı ama bunlar olurken hastalık ortaya çıkmıştı Çinlilerde de hastalık vardı o zamanlar ama veba olunca birde savaş da varsa çok artar savaş bitip barış sağlanınca Araplar dışında hiç kimse kazanım sağlamadı Doğu Göktürkler kendi liderleri yüzünden Çinlilere bağlandılar (ya Batı Göktürklere ya da Çinlilere bağlanacaklardı yoksa ülke lidersiz kalırdı ) Batı ise yine Çin etkisine girdi Hazarlar ve daha batısı ise Çinliler etkisine girmedi Hazarlar kafkaslara sefer düzenledi Volga bulgar ve Macarları biribirine bağladı ve baya genişlediler fakat o dönemdeki kaynaklar genelde yabancı ve destandan ibaret kaldığı için kaynak bulmak zor Volga bulgarlar göç etmedi sonra bağımsız oldular Macarlar göç ettiler Avarların olduğu yere ve birleştiler neyse konumuza gelelim Avarlar Franklarla uğraşıyordu sonra yıkıldılar Göktürkler Çinlilere bağlanmıştı Hazarlar Museviliği kabul eden ilk Türk devleti asimile olmadılar ama Slav göçüne maruz kaldıkları için Astarahana çekildiler (diğer bir kısmı ise Kırıma )sonra yıkıldılar (Kırım daha geç yıkıldı ) Moğol istilasına maruz kaldılar itaat ettiler Tatarlar Macarları , Bulgarları , Sırpları vb. ülkelerini işgal ettiler sonra dağıldılar Timurda Altın ordayı iyice zayıflatınca 2. kez Slavlar işgal etti Hazarları ve Kırım hanlığı Moskova yangınından sonra (Köyleri yaktığımız için yangın oldu ve geri çekilmek zorunda kaldık ) sonra Astarhan seferi oldu Rus kaynaklara göre ele geçiremediler ama kuşattılar fakat bazı konularda taviz verdiler yani diplomatik zafer Türklerin kabeye yolculuk ederken yol güvenliğini sağladılar ama Türk kaynaklara göre orayı ele geçirdik ama sonra geri çekildik antlaşma yaptıktan sonra . Neyse yine konumuza gelirsek Çinlilere bağlandık demiştim Kürşad olayı oldu ve Araplar Sasanileri destekleyenleri yendikten sonra herkes birbirini yediği için çok hızlı genişlediler Talas savaşı oldu kazandılar böylece Türkler budizm etkisinden büyük oranda kurtuldu (Moğollar vb. kurtulamadı ) sonra Talas ve Cürcan gibi tarihi şehirleri yağmaladılar (Emeviler Araplaştırıyordu zorla Araplara büyük ayrıcalıklar tanıdılar ) ganimetleri Arabistana götürdüler (Cariye vb.) sonra Volga bulgarlar vb. güç kazanmak için İslamı seçti liderleri sonra halkada yayıldı ama halk kültür ve törelerini (geleneklerini) unutmadı Kiev Knezliğide güç kazanmak için Hristiyanlığı seçti (Bizans Hristiyan diye ) sonra Volga bulgarları yıktılar diğerleri zaten Avrupaya göç edip bugün ki Bulgaristana yerleştiler (Bulgaristan Türkleri ile alakası yok )sonra asimile oldular (Ortodoksluğu seçtiler Macarlar ise Katolikliği ) bir millet dinini kaybedince ne olur asimile olur tabi ki din bir milleti asimile etmek için en iyi yoldur olan bize oldu Bizansa saldırsaydık bambaşka bir  tarih olabilirdi  ama ben tarihte olanları taraftarlıda olsa anlattım yanlış anlattığım yerler var ama özet geçtim yoksa 10 sayfa alır ve herkes uzun yazıları okumuyor tabi sarmadığı sürece ve benim şu an zamanım yok hata yaptığım yerleri sonra düzeltip söylerim İskitleri anlatmadım domuz yetirşmeyip yemedikleri için biliniyor sanırsam ama tarihte çok önemli bir yere sahip Hazarların atası Türk oldukları kesin değil muhtemelen Pers ve Türklerin ortaklaşa kurduğu ilk devlet veya atası olabilir orada yaşayan Türklerin ve Perslerin Atası ama bu bir başka bir konu ve bu anlattığım konu Rum suresi ile ilgili ama onu hiç değinmedim fark ettiyseniz . Düzenleme : Sasainilerin Araplara karşı kurduğu Sasani Çin ittifakından bas etmemişim ama başarılı olmadı tabi Sasaniler yıkıldı diye

Edited by Emirhan
Sasanilerin Çinlilerle yaptığı ittifakı söylemeyi unutmuşum
Link to comment
Share on other sites

Hanlar (Çinliler) ve Hunlar farklı değil.
Hanzo Çinli, bozkır köylüsüdür Hun.
Arasındaki didişme tüm dünyanın şeklini değiştirmiştir.
Bu göçleri insanlar hayal edemiyor. 
Zannediyorlar ki pikniğe gider gibi yola düşmüşler.
Öyle değil işte.
1 milyon örgütlü ve her şeyini üzerinde taşıyan (evi malzemesi silahı) insanın ve kendi nüfusunun 10 katı at, deve, fil, domuz, büyük-küçük baş hayvanın hareketini bir hayal edin.
Ne silah ne ordu işe yaramaz oluyor.
O göçler sığıntı gibi göçler değildi. 500 km çapındaki yerleri dümdüz eden göçlerdi.
Hunlar ve Hanlar savaşlarında hayvan kullanmayı severlerdi.
Cengiz han da yapardı bunu bazen (geçmişten öğrendi çünkü).
Hayvanları önde kendileri arkada giderlerdi yüzbinlerce insan ve milyon hayvan.
Önce hayvan sürüsü yol üstündeki her şeyi dümdüz ederdi.
O Çin seddi insan için değil.
Hayvan savaşları için bir seddir.
5 yılda 5 bin atı 200 bine çıkarıyor adam. Fili de.
Bu nedenle dünyanın çoğu yeri Hun kolonisidir.
Roma İmparatorluğu bile Hun kolonisidir.
Hun göçü yolu üstündeki tüm medeniyetleri yok eden bir göçtür.
Osmanlı bile doğusundan batısına bir kaç bin file direnemedi, Padişahını kaybetti o kargaşada (Timur da geçmişten öğrendiği hayvan savaşını yapardı)
Milyonlarca hayvan ve yüzbinlerce insanı siz düşünün.
Tek yapabileceğiniz olabildiğince hızlı önlerinden çekilmek ya da önlerinde onlardan hızlı ileri gitmek.
Böyle göçlerdi bunlar.
Günümüz teknolojisiyle bile o kadar hayvan hareketini durduracak ordu bulamazsınız.
Basitçe, göç kelimesi serseri gibi tanımlıyor.
İstila demek bu. Hayvanları kalkan yapmış yüzbinlerce insanın istilası.
Hayvanların %90'ını öldürseler bile (ki mümkün değil) kalan miktarla yine medeniyet kuruyorlardı.
Çok etkili bir yöntem. 

Link to comment
Share on other sites

9 saat önce, Ateist-Bakış yazdı:

Hanlar (Çinliler) ve Hunlar farklı değil.
Hanzo Çinli, bozkır köylüsüdür Hun.
Arasındaki didişme tüm dünyanın şeklini değiştirmiştir.
Bu göçleri insanlar hayal edemiyor. 
Zannediyorlar ki pikniğe gider gibi yola düşmüşler.
Öyle değil işte.
1 milyon örgütlü ve her şeyini üzerinde taşıyan (evi malzemesi silahı) insanın ve kendi nüfusunun 10 katı at, deve, fil, domuz, büyük-küçük baş hayvanın hareketini bir hayal edin.
Ne silah ne ordu işe yaramaz oluyor.
O göçler sığıntı gibi göçler değildi. 500 km çapındaki yerleri dümdüz eden göçlerdi.
Hunlar ve Hanlar savaşlarında hayvan kullanmayı severlerdi.
Cengiz han da yapardı bunu bazen (geçmişten öğrendi çünkü).
Hayvanları önde kendileri arkada giderlerdi yüzbinlerce insan ve milyon hayvan.
Önce hayvan sürüsü yol üstündeki her şeyi dümdüz ederdi.
O Çin seddi insan için değil.
Hayvan savaşları için bir seddir.
5 yılda 5 bin atı 200 bine çıkarıyor adam. Fili de.
Bu nedenle dünyanın çoğu yeri Hun kolonisidir.
Roma İmparatorluğu bile Hun kolonisidir.
Hun göçü yolu üstündeki tüm medeniyetleri yok eden bir göçtür.
Osmanlı bile doğusundan batısına bir kaç bin file direnemedi, Padişahını kaybetti o kargaşada (Timur da geçmişten öğrendiği hayvan savaşını yapardı)
Milyonlarca hayvan ve yüzbinlerce insanı siz düşünün.
Tek yapabileceğiniz olabildiğince hızlı önlerinden çekilmek ya da önlerinde onlardan hızlı ileri gitmek.
Böyle göçlerdi bunlar.
Günümüz teknolojisiyle bile o kadar hayvan hareketini durduracak ordu bulamazsınız.
Basitçe, göç kelimesi serseri gibi tanımlıyor.
İstila demek bu. Hayvanları kalkan yapmış yüzbinlerce insanın istilası.
Hayvanların %90'ını öldürseler bile (ki mümkün değil) kalan miktarla yine medeniyet kuruyorlardı.
Çok etkili bir yöntem. 

Dediğin doğru Macarlar batıya göç etmesini sadece göç etti diye geçtim Doğu Avrupada kalan Macarların Avar Topraklarına göçü bir başka konu ve gayet zorlu geçti göçleri sonra Kumanlarda(çok yoğun bir göç) Macaristana göç ettiler daha sonra oraya yerleşip göç etmeyenler asimile oldular Almanlar yerleştiğinde olmadılar

Senin bahsettiğin Hun göçleri o göç yeni bir çağ başlatması önemini gösteriyor zaten

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
On 09.03.2022 at 16:09, Ateist-Bakış yazdı:

Hanlar (Çinliler) ve Hunlar farklı değil.
Hanzo Çinli, bozkır köylüsüdür Hun.

Bu dediğinin kanıtı var mı? Hunlar bir Türk-Moğol kavmi. Dilleri Ural-Altay ailesine mensup. Ben öyle biliyorum yani. 

On 09.03.2022 at 16:09, Ateist-Bakış yazdı:

Hunlar ve Hanlar savaşlarında hayvan kullanmayı severlerdi.

Savaş tarihinde, Çinliler kadar pasif kalmış bir millet daha yok. 

On 09.03.2022 at 16:09, Ateist-Bakış yazdı:

Cengiz han da yapardı bunu bazen

Moğolların en büyük silahları, sahte ricat taktiği ve yaydıkları yenilmezlik imajı idi. 

Kösedağ ve Kalka Nehri muharebelerini bu iki yetenekle kazandılar. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalka_Nehri_Muharebesi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kösedağ_Muharebesi

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Sputnik said:

Bu dediğinin kanıtı var mı? Hunlar bir Türk-Moğol kavmi. Dilleri Ural-Altay ailesine mensup. Ben öyle biliyorum yani. 

 

Hunlar başlangıç.
Türk Moğol türeme.
Sorduğun soru hata içeriyor, gerisini nasıl devam ettireyim.
Modern Alman ve Rus tarihçilerden eserler oku.
Son 10 yılda yayınlanmış eserlerde bulursun.
Mesela Rusların da Slav olmadıklarını savunuyorlar.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 09.03.2022 at 10:49, Emirhan yazdı:

Çok kısa özet geçeceğim için yanlışlarım olabilir (hatırladıklarımı yazdım ) . Türkler Sasaniler savaşını Rum Sasani savaşından başlayacağım ondan öncesini anlatmayacağım Sasaniler (Persler) bazı Türk tarihçilerine göre ilk ezeli düşmanımızdır bunu unutmayalım şimdi gelelim konumuza Avarlar Batı Hunları yıkıldıktan sonra kuruldu  Macarlar ve Bulgarlar  Doğuda Batıda ise Avarlar vardı Sasaniler Bizansa savaş ilan ettiği zaman ittifak kurdular Bizanslarda Göktürklerle İttifak kurdular düşmanımın düşmanı dostumdur Avarların düşmanı Bizanstı çünkü Türklerle yaptığı anlaşmayı bozdular Atilla Doğu Romaya sefer düzenlemeyi düşünürken öldü ondan düşmanlardırlar , ittifak olmalarının sebebi bu (Batı) Göktürkler (Bizans yardım etti) Kafkasyayı işgal ettiler Araplar takip ediyorlardı olayları bundan haberleri oldu bu savaşın seyrini değiştirdi hemde Sasanileri belki yıkabilirdi daha ileriye gitmedi Sasaniler büyük başarılar kazanmıştı ama bunlar olurken hastalık ortaya çıkmıştı Çinlilerde de hastalık vardı o zamanlar ama veba olunca birde savaş da varsa çok artar savaş bitip barış sağlanınca Araplar dışında hiç kimse kazanım sağlamadı Doğu Göktürkler kendi liderleri yüzünden Çinlilere bağlandılar (ya Batı Göktürklere ya da Çinlilere bağlanacaklardı yoksa ülke lidersiz kalırdı ) Batı ise yine Çin etkisine girdi Hazarlar ve daha batısı ise Çinliler etkisine girmedi Hazarlar kafkaslara sefer düzenledi Volga bulgar ve Macarları biribirine bağladı ve baya genişlediler fakat o dönemdeki kaynaklar genelde yabancı ve destandan ibaret kaldığı için kaynak bulmak zor Volga bulgarlar göç etmedi sonra bağımsız oldular Macarlar göç ettiler Avarların olduğu yere ve birleştiler neyse konumuza gelelim Avarlar Franklarla uğraşıyordu sonra yıkıldılar Göktürkler Çinlilere bağlanmıştı Hazarlar Museviliği kabul eden ilk Türk devleti asimile olmadılar ama Slav göçüne maruz kaldıkları için Astarahana çekildiler (diğer bir kısmı ise Kırıma )sonra yıkıldılar (Kırım daha geç yıkıldı ) Moğol istilasına maruz kaldılar itaat ettiler Tatarlar Macarları , Bulgarları , Sırpları vb. ülkelerini işgal ettiler sonra dağıldılar Timurda Altın ordayı iyice zayıflatınca 2. kez Slavlar işgal etti Hazarları ve Kırım hanlığı Moskova yangınından sonra (Köyleri yaktığımız için yangın oldu ve geri çekilmek zorunda kaldık ) sonra Astarhan seferi oldu Rus kaynaklara göre ele geçiremediler ama kuşattılar fakat bazı konularda taviz verdiler yani diplomatik zafer Türklerin kabeye yolculuk ederken yol güvenliğini sağladılar ama Türk kaynaklara göre orayı ele geçirdik ama sonra geri çekildik antlaşma yaptıktan sonra . Neyse yine konumuza gelirsek Çinlilere bağlandık demiştim Kürşad olayı oldu ve Araplar Sasanileri destekleyenleri yendikten sonra herkes birbirini yediği için çok hızlı genişlediler Talas savaşı oldu kazandılar böylece Türkler budizm etkisinden büyük oranda kurtuldu (Moğollar vb. kurtulamadı ) sonra Talas ve Cürcan gibi tarihi şehirleri yağmaladılar (Emeviler Araplaştırıyordu zorla Araplara büyük ayrıcalıklar tanıdılar ) ganimetleri Arabistana götürdüler (Cariye vb.) sonra Volga bulgarlar vb. güç kazanmak için İslamı seçti liderleri sonra halkada yayıldı ama halk kültür ve törelerini (geleneklerini) unutmadı Kiev Knezliğide güç kazanmak için Hristiyanlığı seçti (Bizans Hristiyan diye ) sonra Volga bulgarları yıktılar diğerleri zaten Avrupaya göç edip bugün ki Bulgaristana yerleştiler (Bulgaristan Türkleri ile alakası yok )sonra asimile oldular (Ortodoksluğu seçtiler Macarlar ise Katolikliği ) bir millet dinini kaybedince ne olur asimile olur tabi ki din bir milleti asimile etmek için en iyi yoldur olan bize oldu Bizansa saldırsaydık bambaşka bir  tarih olabilirdi  ama ben tarihte olanları taraftarlıda olsa anlattım yanlış anlattığım yerler var ama özet geçtim yoksa 10 sayfa alır ve herkes uzun yazıları okumuyor tabi sarmadığı sürece ve benim şu an zamanım yok hata yaptığım yerleri sonra düzeltip söylerim İskitleri anlatmadım domuz yetirşmeyip yemedikleri için biliniyor sanırsam ama tarihte çok önemli bir yere sahip Hazarların atası Türk oldukları kesin değil muhtemelen Pers ve Türklerin ortaklaşa kurduğu ilk devlet veya atası olabilir orada yaşayan Türklerin ve Perslerin Atası ama bu bir başka bir konu ve bu anlattığım konu Rum suresi ile ilgili ama onu hiç değinmedim fark ettiyseniz . Düzenleme : Sasainilerin Araplara karşı kurduğu Sasani Çin ittifakından bas etmemişim ama başarılı olmadı tabi Sasaniler yıkıldı diye

@Emirhan

Bu şekilde başı sonu belli olmayan ve karman çorman yazılmış içerikleri okumak bir işkence gibi. Lütfen daha itinalı yazmaya özen gösterin. O kadar çok daĝınık yazmışsınız ki yeniden düzenlemekten vazgeçtim açıkçası. Bilhassa uzun yazıları bölümlere/paraĝraflara ayırırsanız, ne demek istediĝiniz daha iyi anlaşılır olacak. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

@Emirhan

Orta Çağ'a ve İslam tarihine damga vuran savaşlardan birisi de Gök Türk-Sasani savaşlarıdır. Gök Türkler, İpek Yolu ticareti için önce Sasanilerle birlikte Ak Hun İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmıştır, Sasanilerle ara bozulduktan sonra Bizans(Doğu Roma) İmparatorluğu ile birlikte Sasanileri göçertti. Bu kargaşada birdenbire güneybatıdan gelen Arap orduları, İran'ı kolayca alt etti, Bizans'tan zulüm gören Yahudilerin desteğiyle Ortadoğu'ya egemen oldu. Yani burada Yunanlılar, İranlılar ve Türkler kaynaklarını tüketip birbirlerini yiyince Araplar karşısında çaresiz kaldılar. İran'ın Halife Ömer liderliğindeki Raşidin Halifeliği tarafından ortadan kaldırılmasından sonra kanlı Türk-Arap savaşları başladı. Osman döneminde Hazarlara karşı Belencer Savaşı'yla Araplar, Kafkasya'dan püskürtüldü. Emeviler döneminde Orta Asya'da Türklere karşı Talkan, Curcan, Semerkant katliamları oldu. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...