Jump to content

İlber Ortaylı'nın Tavsiye Ettiği 25 Kitap


aynar

Recommended Posts

Tıpkı hocası Prof.Dr. Halil İnalcık gibi tarih alanında bir otorite kabul edilen Prof.Dr. İlber Ortaylı, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" isimli kitabında, 25 tane kitabı herkese okuması için tavsiye etmiş...

Ben bu 25 eseri, dört başlıkta kategorize etmeye çalıştım:


Klasikler (Dünya Edebiyatı):

1. "Karamazov Kardeşler" (yazar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski)
2. "Savaş ve Barış" (yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy)
3. "Kral Lear" (yazar: William Shakespeare)
4. "Madam Bovary" (yazar: Gustave Flaubert)
5. "Yüzbaşının Kızı" (yazar: Aleksandr Sergeyeviç Puşkin)
6. "Vanya Dayı" (yazar: Anton Pavloviç Çehov)
7. "Semerkant" (yazar: Amin Maalouf)
8. "Batı-Doğu Divanı" (yazar: Johann Wolfgang von Goethe)


Tarih:

1. "Osmanlı İmparatorluğu" (yazar: Prof.Dr. Halil İnalcık)
2. "Devlet-i Aliyye" (yazar: Prof.Dr. Halil İnalcık)
3. "Tarih Notları: Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları" (yazar: Bernard Lewis)
4. "İslam Uygarlıkları Tarihi" (yazar: Corci Zeydan)
5. "Milli Mücadele Başlarken" (yazar: Prof.Dr. M. Tayyib Gökbilgin)
6. "Sultan Alp Arslan" (yazar: Cihan Piyadeoğlu)
7. "Timurlenk" (yazar: Beatrice Forbes Manz)
8. "Yavuz Sultan Selim" (yazar: Feridun M. Emecen)
9. "Yeniçeriler" (yazar: Reşad Ekrem Koçu)
10. "Savaş Günlükleri 1939-1943" (yazar: Kont Galeazzo Ciano)


Doğu Klasikleri:

1. "Fuzuli Divanı" (yazar: Fuzûlî)
2. "Hafız Divanı" (yazar: Hâfız-ı Şirâzî)
3. "Bûstan" (yazar: Sâdî-i Şirâzî)


Türk Edebiyatı:

1. "İnce Memed" (yazar: Yaşar Kemal)
2. "Suyu Arayan Adam" (yazar: Şevket Süreyya Aydemir)
3. "Puslu Kıtalar Atlası" (yazar: İhsan Oktay Anar)
4. "Kambur" (yazar: Şule Gürbüz)


Evet, forumda bu kitapların en az bir tanesini okumuş olan birisi var mı??

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

İlber Ortaylı'nın, köşe yazılarında veya çeşitli vesilelerle tavsiye ettiği başka bazı kitaplar da bulunmaktadır. Şunlar mesela:


1. "Dünya Tarihi" (yazar: Clive Ponting)

2. "Modern Türkiye Tarihi" (yazar: Carter V. Findley)

3. "Atatürk" (yazar: Andrew Mango)

4. "Çankaya" (yazar: Falih Rıfkı Atay)

5. "Ortaçağ" (yazar: Umberto Eco)

6. "Ortadoğu" (yazar: Bernard Lewis)

7. "Modern Ortadoğu Tarihi" (yazar: James L. Gelvin)

8. "Tarihe Düşülen Notlar" (yazar: Prof.Dr. Halil İnalcık)

9. "Türk Sanatı" (yazar: Prof.Dr. Oktay Aslanapa)

10. "Denge Oyunu" (yazar: Selim Deringil)

11. "Simgeden Millete" (yazar: Selim Deringil)

12. "Yedinci Gün" (yazar: İhsan Oktay Anar)

13. "İstanbul'un Yaşayan Efsanesi" (yazarlar: Semavi Eyice ve Selim Efe Erdem)

14. "Babil Kulesi'nde Buluşalım, Dünya Dilleriyle Tanışalım" (yazar: Mehmet Nuri Yıldırım)

15. "Türklere Güvendiler: Tarih Boyunca Türk Topraklarına Sığınanlar" (yazar: Ender Arat)

16. "Gerçi Rum İsek De, Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz" (yazar: Evangelia Balta)

17. "Makedonya Sorunu" (yazar: Fikret Adanır)

18. "Belgrad 500 Yıl Sonra" (yazar: Süha Umar)

19. "Atlas Tartarica" (derleyen: Rafail Hakimov)

 

Osmanlı tarihi ile ilgili olanlar:


1. "Osmanlı'da Devlet, Hukuk ve Adalet" (yazar: Prof.Dr. Halil İnalcık)

2. "Osmanlı ve Avrupa" (yazar: Prof.Dr. Halil İnalcık)

3. "Osmanlı Bilim Mirası" (yazar: Ekmeleddin İhsanoğlu)

4. "Osmanlı'da Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri" (yazar: Prof.Dr. Abdülkadir Özcan)

5. "I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı" (yazar: Edward J. Erickson)

6. "Bitmeyen Savaşta Kut'ül Amare Halil Paşa'nın Hatıratı" (kolektif eser)

7. "Yeniçeriler" (yazar: Godfrey Goodwin)

8. "IV. Murad Şarkın Sultanı" (yazar: Prof.Dr. Abdülkadir Özcan)

9. "Sultanın Paşaları" (yazar: Olivier Bouquet)

10. "Bu Mülkün Sultanları" (yazar: Necdet Sakaoğlu)

11. "Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı" (yazar: V. D. Smirnov)

12. "Kanuni'nin Yahudi Bankeri Dona Gracia" (yazar: Aaron Nommaz)

13. "1915 Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu? Çarpıtılan-Değiştirilen Tarih" (yazar: Guenter Lewy)

Link to comment
Share on other sites

İlber Ortaylı, ayrıca "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?" adlı kitabında da bazı kitap tavsiyelerinde bulunmuş. Onları da yazalım:


Anonim Eserler:


"Gılgamış Destanı"

"Binbir Gece Masalları"

"Dede Korkut Kitabı"

 

Antik Dünya ve Ortaçağ'dan Klasikler:


Homeros - "İlyada"

Homeros - "Odysseia"

Platon - "Şölen"

Aristoteles - "Retorik"

Aristophanes - "Eşekarıları"

Marcus Tullius Cicero - "Dostluk Üzerine"

Quintus Tullius Cicero - "Siyaset Sanatı"

Seneca - "Mutlu Yaşam Üzerine Yaşamın Kısalığı Üzerine"

Marcus Aurelius - "Kendime Düşünceler"

Vergilius - "Aeneis"

Ksenophon - "Anabasis On Binler'in Dönüşü"

Plutark - "Yaşamlar"

Strabon - "Geographika"

Yusuf Has Hacib - "Kutadgu Bilig"

Nizamülmülk - "Siyasetname"

İbn Haldun - "Mukaddime"

Farabi - "Mutluluğun Kazanılması"

 

Roma - Bizans Tarihi:


Umberto Eco (editör) - "Antik Roma"

Neil Faulkner - "Roma: Kartalların İmparatorluğu"

Stephen Mitchell - "Geç Roma İmparatorluğu Tarihi"

Adrian Goldsworthy - "Augustus: Roma'nın İlk İmparatoru"

Timothy E. Gregory - "Bizans Tarihi"

Cyril Mango - "Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu"

Alexander A. Vasiliev - "Bizans İmparatorluğu Tarihi"

Cecile Morrisson - "Bizans Dünyası Doğu Roma İmparatorluğu 330-641"

Peter Brown - "Geç Antikçağ Dünyası"

Philip Freeman - "Iulius Caesar"

Patrick N. Hunt - "Hannibal"

Cornelius Tacitus - "Germania"

Anonim yazar - "Historia Augusta Roma İmparatorları"

Oğuz Tekin - "Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş"

Gürkan Ergin - "Anadolu'da Roma Hakimiyeti Direniş ve Düzen"

 

Osmanlı Tarihi:


Halil İnalcık - "Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler"

Salomon Schweigger - "Sultanlar Kentine Yolculuk"

Edward J. Erickson & Mesut Uyar - "Osmanlı Askeri Tarihi"

Suraiya Faroqhi - "Hacılar ve Sultanlar"

Feridun M. Emecen - "Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi"

Mehmet İpşirli - "Osmanlı İlmiyesi"

Ahmet Yaşar Ocak - "Osmanlı İmparatorluğu ve İslam"

A. Sefa Özkaya (derleyici) - "Türk Askerî Kültürü"

Altay Cengizer - "Osmanlı'nın Son Savaşı"

Serpil Bağcı & Filiz Çağman & Günsel Renda & Zeren Tanındı - "Osmanlı Resim Sanatı"

 

Yakın Dönem Türkiye Tarihi:


Halil İnalcık - "Atatürk ve Demokratik Türkiye"

Bernard Lewis - "Modern Türkiye'nin Doğuşu"

Justin McCarthy - "Ölüm ve Sürgün"

Şevket Süreyya Aydemir - "Tek Adam"

Falih Rıfkı Atay - "Zeytindağı"

Tarık Zafer Tunaya - "Türkiye'de Siyasal Partiler"

Selim Erdoğan - "Sakarya Türk Bitti Demeden Bitmez"

Selim Erdoğan - "Büyük Taarruz"

Taner Timur - "Türk Devrimi ve Sonrası"

Zafer Toprak - "Türkiye'de Milli İktisat (1908-1918)"

 

Felsefe-Sanat-Kültür Tarihine Dair:


Niccolo Machiavelli - "Hükümdar" (diğer adıyla "Prens")

Thomas More - "Ütopya"

Giorgio Vasari - "Sanatçıların Hayat Hikayeleri"

Thomas Carlyle - "Kahramanlar"

Jakob Philip Fallmerayer - "Doğu'dan Fragmanlar"

Carlo Ginzburg - "Peynir ve Kurtlar"

Doğan Özlem - "Tarih Felsefesi"

 

Roman:


Umberto Eco - "Gülün Adı"

Amin Maalouf - "Tanios Kayası"

Ferenc Molnar - "Pal Sokağı Çocukları"

Ivo Andriç - "Drina Köprüsü"

Reşat Nuri Güntekin - "Çalıkuşu"

 

Seyahatnameler:


"Evliya Çelebi Seyahatnamesi"

"İbn Battuta Seyahatnamesi"

Marco Polo - "Dünyanın Hikaye Edilişi Harikalar Kitabı"

Albert Einstein - "Einstein Seyahatnamesi: Uzakdoğu, Filistin & İspanya (1922-1923)"

Johann Wolfgang von Goethe - "İtalya Seyahati"

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin - "Erzurum Yolculuğu"

Gerard de Nerval - "Doğu'da Seyahat"

Helmuth von Moltke - "Moltke'nin Türkiye Mektupları"

Ricoldus De Monte Crucis - "Doğu Seyahatnamesi Bir Dominikan Keşişin Anadolu ve Ortadoğu Yolculuğu (1289-1291)"

Johann De Plano Carpini - "Moğolistan Seyahatnamesi 13. Yüzyılda Avrupa'dan Orta Asya'ya Yolculuk (1245-1247)"

Felipe Fernandez-Armesto - "Kendi Kaleminden Kolomb Seyahatnamesi"

Ch'ang Ch'un - "Cengiz Han'ın Ölümsüzlük Arayışı Taoist Simyacı Bir Keşişin Türkistan Seyahatnamesi (1221-1224)"

Nikolay Karamzin - "Bir Rus Gezginin Mektupları"

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi - "Fransa Sefaretnamesi"

Ebu Reyhan El-Biruni - "Tahkiku ma li'l-Hind Biruni'nin Gözüyle Hindistan"

İbn Eca et-Türki - "İbn Eca Seyahatnamesi Bir Türk Seyyahın Kaleminden"

Seydi Ali Reis - "Mir'atü'l-Memalik"

Defterdar Seyfi Çelebi - "Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnamesi"

Ahmet Haşim - "Frankfurt Seyahatnamesi"

Cenap Şahabettin - "Avrupa Mektupları"

Ahmet Hamdi Tanpınar - "Beş Şehir"

Halide Edib Adıvar - "Hindistan'a Dair"

Falih Rıfkı Atay - "Tuna Kıyıları"

Ahmet Mithat Efendi - "Avrupa'da Bir Cevelan"

Mustafa Sait Bey - "Avrupa Seyahatnamesi"

Azra Erhat - "Mavi Yolculuk"

Direktör Âli Bey - "Seyahat Jurnali"

Ahmet Taşağıl - "Gökbörü'nün İzinde Kadim Türklerin Topraklarında"

Serhan Güngör - "Gezgingöz Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi"

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

İlber Oltaylı'nın tavsiyeleri arasında okuduklarım fazla değilmiş meğer:

2. "Savaş ve Barış" (yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy)
8. "Batı-Doğu Divanı" (yazar: Johann Wolfgang von Goethe)
1. "İnce Memed" (yazar: Yaşar Kemal)
---> Türkçe bütün ciltlerini, Almanca birinci cildini okumuştum.

13. "1915 Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu? Çarpıtılan-Değiştirilen Tarih" (yazar: Guenter Lewy) ------> Almanca

"Binbir Gece Masalları" -----> Orta Okulda iken okumuştum
"Dede Korkut Kitabı" -----> Orta Okulda iken okumuştum

Homeros - "İlyada" -----> Çocukluk/gençlik çağlarında okumuştum
Homeros - "Odysseia" -----> Çocukluk/gençlik çağlarında okumuştum 
Reşat Nuri Güntekin - "Çalıkuşu"

Sevgiler


 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...