Jump to content

Kurban ve Hac Putperestliktir


somebody

Recommended Posts

Kuran'da putların ve putperestlerin tarifi sansürsüz bir şekilde şöyle örneklerle açıklanıyor

Müşrikler ortaklarını görünce derler ki: “Rabbimiz! Bunlar senin dışında dua ettiğimiz ortaklarımızdır.” (Ortaklar:) “Siz gerçek yalancılarsınız!” diyerek bunlara laf atacaklardır. (16/Nahl 86)

De ki: “O’nu bırakıp da (haklarında özel yetkiler, şefaat, kâinatta tasarruf, Allah’a yaklaştırma gibi) düşünceleriniz olanları çağırın (bakalım)! Ne sizden zararı giderme ne de hâlinizi değiştirme (gücüne) sahiplerdir.” (17/İsrâ 56)

Kâfirler, beni bırakıp da benim kullarımı veliler/dostlar edineceklerini (benim de bu şirki cezasız bırakacağımı mı) sandılar? Doğrusu biz, cehennemi kâfirler için bir konaklama yeri olarak hazırladık. (18/Kehf 102)

Kendilerine izzet/üstünlük/güç kaynağı olsun diye Allah’ın dışında ilahlar edindiler! (19/Meryem 81)

Dedi ki: “Siz, Allah’ı bırakıp, sizi birbirinize ısındırsın/aranızda sevgi bağı oluştursun diye dünya hayatında putları (ilah) edindiniz. Sonra Kıyamet Günü'nde (sevgi bir yana) kiminiz kiminizi inkâr edecek, kiminiz de kiminize lanet edecektir. Barınağınız ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur.” (29/Ankebût 25)

 

Aynı kuran kitabında Hac ve Kurban ile ilgili konularda şöyle açıklanıyor

 

Ey iman edenler! Allah’ın dîninin alâmetlerine, haram aylara, Kâbe’ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lutuf ve rızâsını isteyerek Beyt-i Harâm’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm’ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. (Maide 2.cümle)

 

Onlara Âdem’in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat: Onlar Allah’a birer kurban takdîm etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp: “Seni mutlaka öldüreceğim” deyince, öteki şu cevabı vermişti: “Allah ancak takvâ sahiplerinin ibâdetini kabul buyurur.”(maide27.inci cümle)

 

İşte durum böyledir. Artık kim Allah’ın belirlediği nişânelere saygı gösterirse, Allah’a saygı göstermiş olur. Çünkü bu davranış, kalplerin Allah’a saygıyla dopdolu oluşundandır.(Hac , 32.inci cümle)
 
 
Unutmayın ki, o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Sizden Allah’a ulaşacak olan tek şey takvânızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki, sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah’ın büyüklüğünü ilan edesiniz! Rasûlüm! Artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele! (Hac 37.inci cümle)
 
 

Başladığınız haccı ve umreyi Allah rızâsı için tamamlayın. Eğer bir engel çıkar da tamamlayamazsanız, o zaman maddî durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban, yerine varıp kesilinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin.  (Bakara 196.ıncı cümle)

 

Ve buna benzer bir çok cümle var Kuran'da. Kuran'da müşrik diye tabir edilen kişiler de kendilerini Allah'a yaklaştırmak için putlara tapıyorlardı. Onlar da Allah'a inaniyormuş bunu yine kuran söylüyor. 

 

Şayet o inkârcılara, “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir?” diye soracak olsan, hiç tereddütsüz “Allah’tır” derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? ( Ankebut 61. İnci cümle)

 

Yine onlara, “Göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir?” diye sorsan, hiç tereddütsüz “Allah’tır” derler. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur; ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.” (Ankebut 63.üncü cümle)

 

İşte böyle, tevhid inancı dedikleri şey aslında Arapların put siyasetidir. Haşimi kabilesi kendi putlarini koruyup diğer Arap kabilelerinin putlarini reddediyor.

İşte ispatı ..

 

 
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ateistler yada aydın kişilerin sorunu şu, insanların bukadar aptal olabileceğini hesaba katamıyorlar. Evet insanlar bu kadar aptal olabiliyorlar bu aptallığı küçümsememek gerekir. Onlara yumuşak argümanlarla yaklaşmak en doğrusu olur.

 

Onlara örnekler de verilebilir.

 

Örneğin putlar , insanları tanrıya yaklaştıran birer araçtır. Bunu bütün dinciler kabul ediyor. Onlara  , hac , Kabe, kurban, mezarlık, şeyhler, peygamberler hepsi insanları tanrıya yaklaştıran birer aracıdır yani onlar da puttur. Demek gerekir. İtiraz edenlere verilecek cevap basit. Sen başkalarının putlarını redediyorsun ama kendi putunu koruyorsun..demek gerekir.

 

Diğer bir örnek Kuran’da çok adı geçen firavunlardır. Firavunlar da kendilerini tanrının yeryüzündeki gölgesi olarak tanımlarlar. Öyle ise halifelik de bir Firavunluk yöntemidir. Tanrı kral gibi halife padişahlar yada halife yöneticiler de aynı yolun yolcusudur.

 

Bu tür argümanlar çoğaltılabilir. İnsanlara bu yönden yaklaşmak daha iyi geliyor. Aptal olmaları bizim suçumuz değil ama bu kadar olunur mu demeyelim.

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Baska bir konuda yazdığım konuşma örneğinde paylaşmak istiyorum

 

Geçenlerde bir genç ile konuşurken dinlerin toplumları kolay yönetme aracı olduğunu söyledim. Konuşma şöyle devam etti,

O : peki abi bu evreni kimin idare ettiğini düşünüyorsun Allah değil mi yani

Ben: kardeşim dünyada 80 küsür tane güncel din var ve hepsi de kendi tanrılarının evreni yarattığına inanıyor.

 

O: Ama abi yüz kişi toplanmış din uydurmuş , onlarinki Allah degil put. İslam gibi değil ki onlar. İslam'a inanan milyarlarca insan yanılmış mi yani, onların bir bildikleri yok mu? Yıllarca boşuna mı inanmışlar?

 

Ben : Şimdi tanrının kim olduğuna çoğunluk karar veriyorsa zaten o tanrı değildir o da puttur. Yani çoğunluk toplanmış ve evrene tanrı ataması yapmış , tek tanrı bizimkisidir  diyerek tanrıya görev vermiş. Şimdi sence buna yaratıcı denir mi?

 

O: yani tabi bende sorguluyorum , özünde öyle değil tabiki. Birçok hurafe karışmış bize anlatılan dinlere..

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 04.02.2022 at 10:45, Kafir İmam yazdı:

Baska bir konuda yazdığım konuşma örneğinde paylaşmak istiyorum

 

Geçenlerde bir genç ile konuşurken dinlerin toplumları kolay yönetme aracı olduğunu söyledim. Konuşma şöyle devam etti,

O : peki abi bu evreni kimin idare ettiğini düşünüyorsun Allah değil mi yani

Ben: kardeşim dünyada 80 küsür tane güncel din var ve hepsi de kendi tanrılarının evreni yarattığına inanıyor.

 

O: Ama abi yüz kişi toplanmış din uydurmuş , onlarinki Allah degil put. İslam gibi değil ki onlar. İslam'a inanan milyarlarca insan yanılmış mi yani, onların bir bildikleri yok mu? Yıllarca boşuna mı inanmışlar?

 

Ben : Şimdi tanrının kim olduğuna çoğunluk karar veriyorsa zaten o tanrı değildir o da puttur. Yani çoğunluk toplanmış ve evrene tanrı ataması yapmış , tek tanrı bizimkisidir  diyerek tanrıya görev vermiş. Şimdi sence buna yaratıcı denir mi?

 

O: yani tabi bende sorguluyorum , özünde öyle değil tabiki. Birçok hurafe karışmış bize anlatılan dinlere..

A dinine inanan dindarın B dinini beğenecek hali yok. Öyle olsa zaten A dinine inanmaz. Bu nedenle kendi inanmadıkları dinler yanlış olmalı. Mesela Musevilik, Hrıstiyanlık ve İslam´ın temeli aynı olmasına rağmen, bu dinlerin mensupları diğer ikisini beğenmez hatta karalamaya çalışır.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 05.02.2022 at 18:30, kavak yazdı:

A dinine inanan dindarın B dinini beğenecek hali yok. Öyle olsa zaten A dinine inanmaz. Bu nedenle kendi inanmadıkları dinler yanlış olmalı. Mesela Musevilik, Hrıstiyanlık ve İslam´ın temeli aynı olmasına rağmen, bu dinlerin mensupları diğer ikisini beğenmez hatta karalamaya çalışır.

 

Kendi dinini sorgulaması için bir alan yaratılmış olur en azından. Öbür din diye birşeyin olmadığını anlamış olur.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Kabe hakkındaki hikayelere de inanmıyorum. Muhammedden önceki kaynaklarda var mı bilmiyorum. Hiç rastlamadım. Bana Kabe'nin de Muhammed zamanında icad edildiği düşüncesi daha makul geliyor. Yani en büyük put..Muhammed'in putu, kureyşin putu , Haşimi kabilesinin putu.. bizi en büyük tek tanrıya yaklaştıracağına inanılan en büyük put...

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Kurban kesip onu da kendi günahlarımıza kefil yapmak ne kadar ahlaklı ? Başka bir hayvanın canını alarak kendi günahlarımızı sildirmek vahşet değilmidir.

 İbrahim tanrısına verdiği sözü tutacak mı diye imtihan ediliyor . Bir tanrı böyle bir sözü nasıl olur da kabul eder? Normalde kız çocuğunu gömmek günah iken şeytan işi iken İbrahim'in oğlunu kesmeye adaması imtihan mı delikanlılık mı, takva mı?

 Kuran'da haksız yere öldürülen kız çocuklarından dem vururken ve bütün bunlar olurken tanrı neredeydi?  İbrahim'in tanrısı sadece İbrahim ve soyuna mı hizmet ediyor?

 

Oğlunu kesmek üzere allahla iddiaya girmek akıl işimidir, gönül işimidir , ahlak mıdır...nedir bu?

Merhamet mi , delikanlılık mi?

Kumar masasına karısının kızının namusunu koyan adamla oğlunun canını koyan adam aynı değil mi?

Bir adam neden istediği bir şeyi elde etmek için başkasının canıyla iddiaya giriyor. Resmen tanrıyla zar atıp kumar oynuyor.

 

İşte İslam'ın insana verdiği değer. İşte İslam'da çocuk hakları, çocuk sevgisi.. babasının girdiği iddiada harcanacak bir maldan ibaret.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...