Jump to content

1 Mayıs Emeğin Bayramı


panteidar

Recommended Posts

Chicago’da 1884’de toplanan Trade-Unıons kongresinde “ 1 Mayıs 1886 dan başlayarak normal iş gününün 8 saat olarak saptanması ve tüm işçi örgütlerinin bu mücadele için hazırlıklı olması” kararlaştırılmıştı. Talepleri kabul edilmeyince işçiler o gün işi bıraktılar ve greve gittiler. Yapılan gösteri ve yürüyüşlere yarım milyon emekçi katıldı.

 

O dönemde bazı parklar siyahlara kapalıydı. İşçiler siyah-beyaz hep birlikte parklara girerek bu yasağı yıktılar. Gösteriler 1 mayısı takip eden günlerde de devam etti. 3 mayıs'ta Luisvil'de bir fabrika önünde grev kırıcılara karşı yapılan gösteride polis işçilere ateş açtı. 4 işçi öldü, onlarca işçi yaralandı.

 

Bu katliamı protesto için ertesi gün Haymarket alanında toplanıldı. Ancak miting sona ererken provakasyon yapıldı. Polislerin olduğu yerde nereden atıldığı belirlenemeyen bir bomba patladı. 7 polis öldü, onlarca polis yaralandı. Yüzlerce işçi asılsız ithamlarla tutuklandı ve aralarından 8'i idamla yargılandı. Bir işçi infazdan birgün önce intihar etti. 4 işçi idam edildi.

 

Bu yaşananlar üzerine 1889'da toplanan 2. Enternasyonalde 1 Mayıs işçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olarak kabul edilmiştir. 1890'dan itibaren de 1 Mayıs işçi bayramı olarak alanlarda kutlanmaya başlanmıştır.

 

Ülkemizde 1 Mayıs ilk kez 1906'da kutlanmıştır. 1908'de Üsküp’te, 1910'da Rumeli’nin bazı şehirlerinde ve 1912'de ilk kez İstanbul’da 1 Mayıs gösterileri yapılmıştır. 1920'ye kadar savaş nedeniyle kutlanamamış, 1921'de işgal kuvvetlerinin yasaklamalarına karşın kitlesel 1 Mayıs gösterileri yapılmıştır. 1922'de İstanbul ve Ankara’da iş bırakma ve mitinglerle kutlanmış, 1923 yılında İzmir’de toplanan İktisat Kongresinde 1 Mayıs Türkiye işçilerinin bayramı olması benimsenmiştir. Bu yılın 1 Mayısı İstanbul- Ankara- İzmir- Adapazarı’nda kutlanmış ancak çıkan olaylar nedeniyle 1924'de yasaklanmıştır. 1935'de 1 Mayıs bahar bayramı olarak tatil günleri arasında yerini almıştır.

 

Yarım yüzyıl sonra 1975'de İstanbul Tepebaşı' nda bir düğün salonunda 1 Mayıs yeniden kutlanır.

 

İlk kez 1976'da görkemli bir şekilde DİSK’in organizasyonu altında Taksim’de kitlesel olarak kutlamalar yapılır. 1977 1 Mayıs’ı daha coşkulu, daha katılımcı bir şekilde iki koldan Taksim alanına yürüyen emekçiler ve sol örgütler tarafından kutlandı. DİSK genel başkanı "Kemal Türkler kürsüde konuşmasını bitirmek üzereyken atılan silah sesleri ile beraber panik halinde kaçışan işçiler üstüne ateş açılmış, panzerler sürülmüş ve bu olaylar sonucu 37 işçi- emekçi insanımız hayatını kaybetmişti.

 

1978 1 Mayıs’ı da Taksim alanında daha coşkulu bir şekilde kutlanmış ve 1977 olaylarının katillerinin bulunması istenmiştir. 1979 ve 1980 Taksim alanı işçilere-emekçilere yasaklanmıştır. 1980'de ise 1 Mayıs kutlamaları tümüyle yasaklanmıştır. Uzun yıllar sonra 1987'den 1992'ye kadar 1 Mayıs salon toplantıları ile kutlandı. Alanlara çıkanlar orantısız polis gücüyle ve şiddetiyle karşılaştı. 1992 1 Mayıs'ı ilk defa yeniden alanlarda kutlanmaya başladı. Ama Taksim'e çıkmak isteyenler her yıl polis terörüne maruz kaldı. İşçiler yılmadılar ve Taksim'ib 1 Mayıs alanı olma mücadelesini her yıl sürdürdüler.

Ve nihayet geçen yıl kabul ettirdiler. 32 yıl sonra yeniden 1 Mayıs Alanına kavuştular.

 

http://www.youtube.com/watch?v=XNNCls2hjig

Link to comment
Share on other sites

1 MAYIS

EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

KUTLU OLSUN!

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız.

 

Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2011‘de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz omuzayız.

 

1 Mayıs 2011‘i güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen iş cinayetleri durmak bilmiyor. Torba Yasa ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor.

 

Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.

 

***

 

Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce emekçilerin ateşlediği fitil “Başka Bir Yaşam, Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dünya Mümkün” diyenlerin yolunu bugün de aydınlatmaya devam ediyor.

 

Her 1 Mayıs’ta, bir yandan geçmişte yaşanan mayısların birinci günlerini yeniden anımsamak ve yeniden anımsatmak görevimiz var; öte yandan da gelecek güzel günlerde yaşanacak 1 Mayıslara olan inancı dile getirmek görevimiz var.

 

77 Bir Mayısı’nın sesleri kulaklarımızda.

77 Bir Mayısı’nda yitirdiklerimiz yanı başımızda.

 

Bugün, yeniden 1 Mayıs alanlarındayız.

Bugün, ellerimizde eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen bayraklarımız var.

Bugün sesimize ses katma, yüreklerimizi yüreklerimizle birleştirme zamanı.

Bugün, neoliberal politikalara ve onların yaratıcılarına daha güçlü karşı durma zamanı.

Bugün, gericiliğe ve ırkçılığa karşı daha fazla dik durma zamanı.

Bugün, dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bize dayatılan açlığı, yoksulluğu, sömürüyü, savaşı, gözyaşını ve acıyı yenmek için, kendi yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak için, mücadele bayrağını daha da yükseltme zamanı.

Bugün, Türkiye’de, Ortadoğu’da ve bütün dünyada savaşa karşı barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamın, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek yaratmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürme zamanı.

 

Özlemlerle yüklüyüz bugün, umutlarla yüklüyüz.

Yitirdiğimiz tüm değerlerimiz 1 Mayıs alanlarında bizimle birlikteler.

Yapacaklarımız var daha, birlikte yazacağımız tarihler var.

Yürüyoruz inançla. Yürüdüğümüz bu yolda geride bıraktıklarımız bize ışık oluyor.

 

Bugün yeniden 1 Mayıs alanlarındayız ellerimizde bayraklarımızla.

 

Haydi, 1 Mayıs’a!

Haydi, 1 Mayıs alanlarına!

 

YAŞASIN 1 MAYIS

YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ

 

 

 

TÜRK-İŞ • HAK-İŞ • DİSK • MEMUR-SEN • KESK • TMMOB • TTB • TEB

Link to comment
Share on other sites

1 MAYIS‘TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE ve İŞVERENLERE SESLENİYORUZ;

İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.

 

İşsizlik Sigortası Fonu‘nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz.

 

Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.

 

Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.

 

İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.

 

Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.

 

Anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

 

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü; din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.

 

Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz.

 

Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.

 

Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.

 

Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.

 

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz.

 

Biz, 1 Mayıs 1977‘nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz.

 

Biz, Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm anti demokratik müdahaleleri kınıyoruz.

 

İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler,

 

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS‘A!

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

TÜRK-İŞ • HAK-İŞ • DİSK • MEMUR-SEN • KESK • TMMOB • TTB • TEB

Link to comment
Share on other sites

1 Mayis, toplumumuzun, her turlu farkli kesiminin ve farkli halklarinin bir arada, birlik, beraberlik ve butunluk adina SOSYALLESEBILMESI ve bunun bilinc ve farkina varabilmesi temennisiyle, kutlu olsun.

 

1 Mayis'a ulkenin her bir cografi kosesinden, toplumun ne kadar farkli kesimi ve farkli halklari katilir, ne kadar cok, ideolojik inancsal dogrularin ayrimciligi ve cikarciligina ragmen, sosyallesme kitlesel olarak saglanir; o kadar cok emperyalist zihniyete ve bu zihniyetin emir erleri ve takipcilerinin, beyinlerine o kadar cok "dusunce ve sorgulama" saglanir.

 

Oyuzden bu 1 Mayis, belki de, simdiye kadar olamayan bir sosyallesme butunlugu gerektirmektedir ki; kim Turkiye'yi yonetmek, yonlendirmek istiyorsa; ona dusunce ve sorgulama saglasin,

 

Ideolojik inancsal dogrun ne olursa olsun, sosyallesmeyi, toplumun farkli kesimlerinin ve farkli halklarinin, farkli ideolojik inancsal dogrularinin birligini, beraberligini, butunlulugunu ve TEK VUCUTLULUGUNU saglamak adina, emperyalist zihniyetin, ayir, bol yonet icerikli mikroayrimciligina inat, haydi 1 Mayis'a!

 

evrensel-insan

Link to comment
Share on other sites

1923'te yazılmış ve basılmış ilk Türkçe 1 Mayıs şiiri

 

Aydınlık gazetesinde yayınlanmış.

Yazarı ise devrimci bir kadın, Yaşar Nezihe Bükülmez.

 

 

1 Mayıs İçin

 

Ey işçi!

Bugün hür yaşamak hakkı seninken

Patronlar o hakkı senin almışlar elinden.

Sa'yınla edersin de "tufeyli"leri zengin,

Kalbinde niçin yok ona karşı yine de bir kin?

Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkad;

Lakin seni fakr etmede günden güne berbad.

Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden,

Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden.

Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün,

Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.

 

 

Ey işçi!

Mayıs birde bu birleşme gününde

Bişüphe bugün kalmadı bir mani önünde...

Baştan başa işte koca dünya hareketsiz;

Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.

Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin

Ta'zim ile hürmetle sana başlar eğilsin,

Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.

Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.

Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay.

Sen bunları hep kendin için şan-ü şeref say.

Bir gün bırakınca işi halk şaşkına döndü.

Ses kalmadı; her velvele bir mum gibi söndü.

Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;

Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.

Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!

Kuvvettedir hak. Hakkını haksızlara anlat...

 

 

Yaşar Nezihe

Link to comment
Share on other sites

1 Mayıs Marşı

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.

 

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,

 

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

 

 

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı

 

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkın bayramı.

 

 

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,

 

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.

 

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

 

 

1 mayıs, 1 mayıs işçinin,emekçinin bayramı,

 

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

 

 

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,

 

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.

 

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

 

 

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,

 

Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

 

1 Mayıs Marşı, Bertolt Brecht'in Gorki'nin Ana romanından uyarladığı oyunun Türkiye'de perdelenmesi sırasında Sarper Özsan tarafından oyun müziği olarak yazılmış ve bestelenmiştir. -Alinti-

 

Not: Cem Karaca, Londra'ya davetlimiz olarak geldiginde, 1 Mayis'i, organize ettigimiz salonda, geceye katilanlara, beraber soylemistik, sene zannedersem 70 sonlariydi.

 

evrensel-insan

Link to comment
Share on other sites

Herkeşin bayramı mübarek olsun.

Ailemizle, çocuklarımızla, ellerimizde balonlar, ayyıldızlı bayraklar bayram yerine gittik, kutladık.

Çok güzeldi, neşe dolu bir 1 Mayıs'ı daha geride bıraktık.

İşçiler, halk filan çok iyi, çok sevimliler yeaa.

Link to comment
Share on other sites

Taksim 1 Mayıs alanında bugün en çoşkulu, en görkemli 1 Mayıs kutlaması yapıldı.

Öylesine büyük bir katılım vardı ki yürüyüşün sonundaki kortejler meydanın dışında kaldı.

Konuşmalarda katılımın 1 milyonu aştığını söylüyorlardı ama 500.000 kesin olmuştur.

Alanda tam bir şenlik yaşandı.

Hep bir ağızdan söylenen türküler, marşlar, çekilen halaylar, atılan sloganlarla farklı görüşten insanlar aynı amaçta bütünleştiler: Özgürlük!

Kutlamalara gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı. Çünkü alanda halk vardı, işçiler vardı. Devlet yoktu, polis terörü yoktu.

Beşiktaş Çarşı diğer taraftarlara fark attı ama Fenerbahche'liler, Trabzonsporlular, Galatasaraylılar da kalabalık katıldılar.

Herhalde böyle kalabalık, böyle coşkulu, böyle şenlikli bir miting hiçbir partiye nasip olmaz.

Umarız bundan sonraki tüm 1 Mayıs'lar hep böyle türkülü-halaylı kutlanır, halkın üzerine polisi salıp şiddete yol açmazlar.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...