Jump to content

Hristiyanlık ve İncil


Ömer

Recommended Posts

  • 2 weeks later...
On 8/6/2023 at 4:28 AM, Ömer said:

İncilde geçen bilimsel kanıtlar var mıdır ya da incilde bulunan bilimle çelişen yerler var mıdır? Varsa nelerdir? İncil hakkında ne düşünüyorsunuz?

https://www.jw.org/finder?wtlocale=TK&docid=502015752&srcid=share

 

Bak burada bir video var. Ayrica pek cok makale de var. 

 

Makaleler icin: https://www.jw.org/tr/kutsal-kitabin-ogrettikleri/bilim/kutsal-kitabin-bilimsel-dogrulugu/

 

Link to comment
Share on other sites

On 06.08.2023 at 13:28, Ömer yazdı:

İncilde geçen bilimsel kanıtlar var mıdır ya da incilde bulunan bilimle çelişen yerler var mıdır? Varsa nelerdir? İncil hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Çölde sayım konusunda nufus rakamlarının sonu hep çift sıfır ile bitiyor. Bu gelişigüzel sayıldığı yada uydurulduğu anlamına gelir. :)

 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=Say.1

24Gad'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 25Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.
26Yahuda'nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 27Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.
28İssakar'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 29İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.
30Zevulun'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 31Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.
32Yusufoğulları'ndan, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 33Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi. 34Manaşşe'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 35Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.
36Benyamin'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 37Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.
38Dan'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 39Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.
40Aşer'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 41Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.
42Naftali'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 43Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Yaratılış bölümü bilimsel veriler ile uyumlu değil. 

Örneğin güneş, ay ve yıldızlar dünyadan sonra yaratılıyor.  :)

Gök kubbenin üstünde sular var birde.  :)

https://kutsalkitap.info.tr/?q=Yar.1

Dünyanın Yaratılışı
1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
6 Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. 7Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. 8Kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
9Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. 10Kuru alana “Kara”, toplanan sulara “Deniz” adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
11Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. 12Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 13Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
14-15Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. 16Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. 17-18Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 19Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.
20Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. 21Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. 22Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. 23Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
24Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen[a] türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. 25Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.
26 Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”
27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. 29İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. 30Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere –soluk alıp veren bütün hayvanlara– yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu. 31Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.
Link to comment
Share on other sites

2 saat önce, pigeon yazdı:

 

Çölde sayım konusunda nufus rakamlarının sonu hep çift sıfır ile bitiyor. Bu gelişigüzel sayıldığı yada uydurulduğu anlamına gelir. :)

 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=Say.1

24Gad'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 25Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.
26Yahuda'nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 27Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.
28İssakar'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 29İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.
30Zevulun'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 31Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.
32Yusufoğulları'ndan, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 33Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi. 34Manaşşe'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 35Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.
36Benyamin'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 37Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.
38Dan'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 39Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.
40Aşer'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 41Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.
42Naftali'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 43Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.

Belki de gerçekten öyledir. Bunun olma ihtimali var olabilir mi?

Link to comment
Share on other sites

2 saat önce, pigeon yazdı:

 

Çölde sayım konusunda nufus rakamlarının sonu hep çift sıfır ile bitiyor. Bu gelişigüzel sayıldığı yada uydurulduğu anlamına gelir. :)

 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=Say.1

24Gad'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 25Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.
26Yahuda'nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 27Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.
28İssakar'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 29İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.
30Zevulun'un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 31Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.
32Yusufoğulları'ndan, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 33Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi. 34Manaşşe'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 35Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.
36Benyamin'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 37Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.
38Dan'ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 39Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.
40Aşer'in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 41Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.
42Naftali'nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi. 43Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.

Yada belki Tanrı yuvarlayarak da söylemiş olabilir.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

6 saat önce, Ömer yazdı:

Belki de gerçekten öyledir. Bunun olma ihtimali var olabilir mi?

Bir şehiri veya aşiretin nufusu olsa anlarım ama şehir sayısı arttıkça sonu çift sıfır ile biten nufus sayısı olasılığı düşer.

6 saat önce, Ömer yazdı:

Yada belki Tanrı yuvarlayarak da söylemiş olabilir.

Nufus sayısında yuvarlama yapılmaz. Çünkü yarım ölü çeyrek  ölü diye insan olmaz. :)

Bizim Tuikde verileri son üç rakamı sıfıra yuvarlayarak hile yapıyor. Ama sgk tam sayıyor. örneğin işsizlik rakamları bu yüzden iki kurum arasında tutarsızlar var. 

Link to comment
Share on other sites

Kutsal Kitap bir bilim kitabi degildir. Bilimsel gercekleri kutsal kitaplarda degil; bilim kitaplarinda arayiniz. Ruhsal gercekleri ise isterseniz din kitaplarinda arayabilirsiniz..

Bu onemli.

 

Buna ragmen Kutsal Kitapta bazi onemli bilimsel gercekler vardir. Fakat olmak zorunda degil. Bir fizik kitabini elinize alip neden icinde hukuk ile ilgili yeterince bilgi yok diye sorgulamak sacma olur. 
 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ben kilisedeyim. Eve gidince yazacagim. Senin uzun C/P tamamini okumuyorum. Okuyacak zamanim yok. 
 

Sahte peygamber Muhammad’in sahte kitabi Kuranin yalanlari gunesin isigi gibi ortada. 
 

Allah dedigi Arap putuna herkes tapmakta ozgurdur. Buyrun tapin.

Link to comment
Share on other sites

Bu Muhammad denilen adam, kendisinden onceki kitaplardan araklama yapip, inanmayanlara hakaret, kufur, sonsuz iskence ile korkutma gibi aciz insanlarin yaptigini yapmis. Yukarida yazilanlarda Tabrinin isiginin olmadigi cok acik.

 

Cennette memeleri yeni cikmis huriler verecegini soyleyerek agzi sulanan Araplara bos umut satiyor.

 

Link to comment
Share on other sites

Ben her ne kadar dinlere inanmasam ve deist olsam da. Bu forumda argümanları mantıklı  gelen Cougar daha mantıklı açıklamalar ile kaynakları daha iyi geliyor. Ama bu müslüman  üyelerin argümanları ve kaynakları bana yetersiz ve mantıksız geliyor. Ve argümanlarında aynı,yok incil değiştirilmiş, yok İsa peygambermiş gibi benzer ya da aynı argümanlarla geliyor. Birazda müslüman üyeler kendilerince farklı argümanlar ile gelseler bence daha mantıklı olur. Gerçi farklı argümanlar  ile gelseler bile ben asla ikna olmamda oda ayrı bir meseledir. Fakat yinede Muhammed'i artık ben eleştirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Kurana inanmasamda o dönemdeki ahlaki koşullar gereği arapları din ile adam etmeye çalışmıştır. Fakat getirdiği ahlakı koşullar o döneme göre ahlaklı diyebiliriz. Bu arada müslüman değilim. Fakat Muhammed,Musa gibi adamları o dönemin koşullarına göre değerlendirme  yapılması taraftarı olarak düşünüyorum. Ve ben hala bir Deizme inanıyorum. 

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Misyonerler candir.
 

Dini; korkutma, iskence, hakaret, kufur, ve psikolojik baski uzerine kurmus olan islamiyet, kadinlari bile bir MAL olarak goruyor ki, arap collerinde kadinsizliktan kivranan araplara kucuk kizlari bile mukafat olarak vaat ediyor. 
 

Eline firsat gecince adam kesiyorlar, domuz bagiyla katlediyorlar, Allah deyip her turlucanavarligi ve ahlaksizligi yapiyorlar.

Boyle igrenc bir anlayis olamaz.

Link to comment
Share on other sites

3 saat önce, Bruce Wayne yazdı:

Ben hristiyan değilim. Ben hiçbir dine inanmıyorum. Ben Deizme inanıyorum. Ve hristiyanlıkta da çok saçmalıklar var.

Biraz daha gerçekçi rol yapmayı öğrenin lütfen. Bakın İslam'ın Allah'ın dini olduğunun siz de farkındasınız ki bu yüzden binbir hille ve stratejiye başvurmaya kalkınyorsuuz. Yoksa haklı ve doğru olanın, kazananın İslam olacağının hep farkındasınız.

Link to comment
Share on other sites

Neyse daha fazla yazmak istemiyorum. Ben Deizme inanmaya devam ediyorum. Semavi dinlerde dahil tüm dinlerde masaldır. Ben tüm dinleri uydurma olarak görüyorum. Tanrı evreni ve insanları  yaratmış  fakat peygamberler,elçiler,kutsal  kitaplar göndermemiştir. Bana bu mantıklı  geliyor. Neyse daha fazla bu konuda  yorum yapmak istemiyorum. 

Link to comment
Share on other sites

13 saat önce, Cougar yazdı:

Evet, Tanrinin oglunu inkar ettigi icin Muhammad bir yalancidir ve cehennemdedir. Yazdigi kuran da kafasindan uydurdugu bir kitaptir. Onun yazdigina dair bir kanit da yoktur.


Tuvalet kagidi neyse Kuran da odur.

 

Edebini aşma. Bir başka iletide dinler konusuna girmeyi sevmediğini söylüyordun şimdi de burada Kuran'ı tuvalet kağıdına benzetiyorsun.

Sana ilk başta saygım vardı ama saygının karşılıklı olması gerekir. Sana saygı duymuyorum.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 saat önce, Cougar yazdı:

Evet, Tanrinin oglunu inkar ettigi icin Muhammad bir yalancidir ve cehennemdedir. Yazdigi kuran da kafasindan uydurdugu bir kitaptir. Onun yazdigina dair bir kanit da yoktur.


Tuvalet kagidi neyse Kuran da odur.

 

Bu söylediklerine karşın ben senin dinine saygılı olmaya devam edeceğim. En azından diğer Hristiyanlar için.

Yazdığına dair bir kanıt yok demişsin. Görmek istemediğinde görmezsin. Bu kadar basit. Kanıtlar var.

Öyle ki sen daha İncilin içerisinde kanıtların olmasına gerek olmadığını söyleyen birisin. İnsanlar neye göre inanacak bu dine o halde??

Link to comment
Share on other sites

10 saat önce, Cougar yazdı:

Misyonerler candir.
 

Dini; korkutma, iskence, hakaret, kufur, ve psikolojik baski uzerine kurmus olan islamiyet, kadinlari bile bir MAL olarak goruyor ki, arap collerinde kadinsizliktan kivranan araplara kucuk kizlari bile mukafat olarak vaat ediyor. 
 

Eline firsat gecince adam kesiyorlar, domuz bagiyla katlediyorlar, Allah deyip her turlucanavarligi ve ahlaksizligi yapiyorlar.

Boyle igrenc bir anlayis olamaz.

Sen incilin içerisinde geçen hakaret den, işkenceden, öldürme emirlerinden bihabersin galiba.

Bir bakmanı tavsiye ederim. Sana o pasajları gönderdim ama işine gelmediği için tabii ki de cevap vermedin.

Ve buradan Moderatöre seslenmek istiyorum. Bir iletimde yalancı sözlerini birine söylemiştim. Ve o yüzden ceza aldım. Lütfen bu kişiyede cevabını verin. Hiçbir kimse gelip buraya Kuranı tuvalet kağıdına benzetemez.

Yalancı dememe ceza veriyorsanız buna da ceza vermeniz gerekir. Eğer cevap vermiyorsanız da sizin tarafsız olmadığınız anlamına gelir.

Link to comment
Share on other sites

12 saat önce, Bruce Wayne yazdı:

Ben her ne kadar dinlere inanmasam ve deist olsam da. Bu forumda argümanları mantıklı  gelen Cougar daha mantıklı açıklamalar ile kaynakları daha iyi geliyor. Ama bu müslüman  üyelerin argümanları ve kaynakları bana yetersiz ve mantıksız geliyor. Ve argümanlarında aynı,yok incil değiştirilmiş, yok İsa peygambermiş gibi benzer ya da aynı argümanlarla geliyor. Birazda müslüman üyeler kendilerince farklı argümanlar ile gelseler bence daha mantıklı olur. Gerçi farklı argümanlar  ile gelseler bile ben asla ikna olmamda oda ayrı bir meseledir. Fakat yinede Muhammed'i artık ben eleştirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Kurana inanmasamda o dönemdeki ahlaki koşullar gereği arapları din ile adam etmeye çalışmıştır. Fakat getirdiği ahlakı koşullar o döneme göre ahlaklı diyebiliriz. Bu arada müslüman değilim. Fakat Muhammed,Musa gibi adamları o dönemin koşullarına göre değerlendirme  yapılması taraftarı olarak düşünüyorum. Ve ben hala bir Deizme inanıyorum. 

Cougarın mantıklı açıklamaları Kuran'ı bir tuvalet kağıdına benzetmesi mi?

Ve deizme de inandığın halde Hristiyan birini savunman senin taraflı olduğunu gösterir.

Sen tarafsız değilsin.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...