Jump to content

aL(i)Lah yazısı - aLLah yazımı


Engse Hohol

Recommended Posts

Ellah, Tanrılar kümesi içerisinde yeralan bir elemandır. Kuran okuyabilecek kadar Arapça bilgisi olan bir kişi, ellah yazısından bunu kolaylıkla ayırt edebilir. Şimdi, aşağıdaki Ellah yazısına bakarak, her bir tamgasına (harfine) göre okuyunuz lütfen.

 

http://files.myopera.com/begteginli/albums/6418372/component5.JPG

4 tane tamga gördünüz değil mi? 1) E, 2) L, 3) L, 4) H

 

1) Elif tamgası, E sesini veriyor.

2) Birinci Lam tamgası, Okunmadan geçiliyor. (Buraya düşünç edimi)

3) İkinci lam tamgası, şeddeli okunuyor! (Buraya düşünç edimi)

4) He tamgası, cezim ile h sesinde duruluyor.

 

İki lam tamgası yanyana geliyorsa, Arapça dilbilgisine göre, sağdan okunarak gelinen ilk lam tamgası, cezimli lam olmalıydı, sonra ardından gelen sol yandaki lam tamgası, üstün (Üstün; harfin üstüne konan sola eğik bir çizgi olup, ince harflere "e sesi" kalın harflere "a sesi" verir) alıp "la sesi" verip eLLah olarak, her bir tamganın sesi çıkarılmalıydı azu (veya) tek lam tamgası olmalıydı. Yani soldaki şeddeli lam tamgası, "eLLah" sözünü demek için yeterli olurdu. Konuşuk dilinde yine yeterlidir ançıp yazı dilinde yeterli değildir. Çünkü orası, önce konuşuk dilinde El-İlah iken Muhammet tarafından azu(veya) Muhammetten önceki kişiler tarafından azu Muhammet ile kolaktif/ortaklaşan yoldaşlarınca (ashap), eLLah (اَللَّه) yapıldı sonra yazı dilinde "eLLah" yapılagelindi. Ne ki; 2 lam (ال) - (اله) tamgası arasında "i sesi"ni veren elif tamgası kalkınca, 2 lam tamgası yanyana kalıverdi ulay(ve) idğamı şemsiyye oldu.

 

2 Lam tamgasının yanyana gelerek, birincisinin (sağdakinin) hiç okunmayıp, ikinci Lam tamgasının (solundakinin) şeddeli okunmasına tek neden idğamı şemsiyye kuralıdır. İdğamı şemsiyye nedir ? Şemsi harfler 14 tanedir. Lamı tarif/harfi tarif dediğimiz "EL" takısı http://files.myopera.com/begteginli/albums/6418372/117b.JPG, bu 14 idğam tamgalarından biri ile başlayan bir sözcüğün başına gelirse, o takdirde "EL" takısı okunmaz, el takısından sonra gelen sözcük şeddeli okunur.

14 idğam tamgası ulay(ve) dersi: http://files.myopera.com/begteginli/albums/6418372/118.jpg

 

Lam Harfi tarifinden (Lamı tarifinden/Artikelinden/ El ile tarif edilen nesneden) sonra, İdğamı Şemsiyye harflerinden biri bulunur ise İdğamı Şemsiyye olur. İdğamı Şemsiyye, yanyana gelmiş 2 tamgasından birinci Lam tamgasını (ل) okumayıp, ardındaki tamgayı şeddeli okumaktır. Ellah yazısında olan kural da budur. El okunan "lam" harfinin ardından gelen nesne (İlah), nesneyi tarif eden "harfi tarif" ile bütünleşerek (El/اَلْ), şedde alıp Ellah okunur olagelmiştir bizlere. Mısırlılar ulay Ortaasyalılar Allah derler ançıp Araplar kıraatlerini bozmazlar; Ellah derler. Arapların ellah demeleri yalnızca ağız alışkanlığından değildir, kural ulay köken gereğidir.

 

Uğrola; Engse Hohol

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Konu güzel ancak tartışma platformlarında bunu yazmak yerine(anlatmak yerine) farklı bir bakış açısı yakalamak daha iyidir.

Ateist tanrı tanımazdır.Haliyle bu forumda 100%100farklı sesin bir arada bulunduğu forum. Bunun yerine daha hararetlii bir tartışma seçmek daha ideal olabilir.

Facede bilgiyi paylaştım bilginine.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...