Jump to content

Peygamberin işine gelen ayetler


Mantılı

Recommended Posts

Muhammed'in başı sıkıştığında, bir şeye morali bozulduğunda veya canı bir şey istediğinde tanrının ona ayetler gönderdiğini duymuşsunuzdur belki.

Burada bunlardan sadece bazılarına örnek vereceğim.

Aşağıdaki ayette bir erkeğin kaç kadınla evlenebileceğinden bahsediyor. Fakat hepsine adaletli davranamayacaksan, yani bazılarına daha çok ilgi göstereceksen bir taneyle yetin diyor. Böylesi daha adaletliymiş. 

1. Peygambere eş sınırı yok!

Nisa Suresi, Ayet 3

"Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur."

Fakat bu rakamlar Muhammed'e bir süre sonra yetmemiş olmalı ki aşağıdaki ayet inivermiş.

Azhab Suresi, Ayet 50

"Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü'minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber'e bağışlayan, Peygamber'in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü'min kadını da (sana helal kıldık.) Mü'minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

2. Peygamber eşlerine adaletli davranmaktan muaftır!

Az önce Nisa Suresi, Ayet 3'te erkekler eşlerine eşit oranda ilgi göstermeli, adaletli davranmalı, yoksa sadece bir eş almalı yazıyor demiştik.

Fakat Muhammed eşlerine eşit davranma olayından sıkılmış olmalı ki ona özel bir istisna yaratan bir ayet inmiş. Hem de az öncekinin hemen ardından. Yeri gelmişken peygambere tanıdığımız ayrıcalıkları sıralayalım demişler belli ki.

Azhab Suresi, Ayet 51

"Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)"

3. Peygamberin canı oğlunun karısını çekerse...

Muhammed bir gün evlatlık oğlu Zeyd'in karısını kısmen açık bir elbiseyle görür ve onu arzulamaya başlar. Babasının arzusunu öğrenen Zeyd ise karısı Zeyneb'i boşar ve böylece babası onunla evlenir. Araplar bile böyle bir durumu ensest ve skandal olarak yorumlayınca aşağıdaki ayet iner.

Azhab Suresi, Ayet 37

"Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, "Eşini nikahında tut (onu boşama) ve Allah'tan sakın" diyordun. İçinde, Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü'minlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir."

4. Muhammed'e özel, kölelerle ilişki müsaadesi

Muhammed'in eşleriyle sırayla ilgilendiğini biliyoruz. Bir gece normalde Hafsa'ya ilgi gösterecekken acil bir ailevi işle ilgilenmek üzere evde değilmiş. O da gidip kendisine Bizans'ın Mısır valisinden hediye edilen Mariye el-Kıbtiyye ile ilgilenmiş. Hafsa bu duruma çok içerlemiş ve Muhammed onlara bir daha olmaz diye söz vermiş. (Yemin etmiş diyenler de var.) Tabii ki bir şartla, bu olaydan kimseye bahsetmemeliymiş. Fakat Hafsa durumu Ayşe'ye anlatmış. Bunun sonucunda da Muhammed bir ay boyunca sadece Mariye ile ilgilenmiş. Bunun üzerine Hafsa ve Ayşe diğer eşleri de organize edip ilişkiye girmemeye karar vermişler.

Tanrı bu durum karşısında sessiz kalır mı? Tabii ki hayır. Öncelikle Mariye ile ilişkisi konusunda aşağıdaki ayeti indirmiş.

Tahrım Suresi, Ayet 1

"Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Ondan sonra da Hafsa ve Ayşe'ye tehdit içerikli bir mesaj... pardon, ayet inmiş.

Tahrım Suresi, Ayet 3-5

"Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi" dedi. (Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü'minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. "

5. Peygambere misafir olacaksanız zamanında kalkmayı bileceksiniz...

Muhammed'in lüks sofralarda zevküsefa ettiğini kimse anlatmamıştır sizlere belki. Neyse, bu seferki konu misafirlerinin ne zaman kalkması gerektiğini bilmesi konusunda. Ve tabii peygamberin eşleriyle nasıl konuşulacağı hakkında da ilginç öneriler var. 

Ahzab Suresi, Ayet 53

"Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber'i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır."

Özetle peygamberi rahatsız etmeyin. "Yemeğinizi yiyin, kalkın gidin, adamın asabını bozmayın, eşlerine de göz dikmeyin, oyarım" mealinde bir ayet. Diyeceksiniz ki o son kısım (kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız) nereden çıktı? Demek ki göz koyanlar varmış ya da Muhammed öldükten sonra böyle bir durumdan rahatsız olacağını düşünmüş.

Şimdilik bu kadar. Sadece bunlar bile Kuranın ahlaken yüce bir varlıktan inmediğine dair yeterli kanıt niteliğinde.

Dini size neden arapça öğretmek istediklerini anladınız mı?

Ateist olmak için kuranı okumak yeterlidir.
 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...