Jump to content

Kölelik


alpinçayırı

Recommended Posts

Semavi dinlerin yasaklamadığı aksine onayladığı, tarihin her döneminde olan insanlık dışı bir sistemdir. Kölelik; Kur'an'da Nahl 75, Rum 28, Bakara 178 gibi ayetlerde açıkça Arabın Allah'ı tarafından onaylanır. Müslüman ülkelerinde kölelik, Batılı devletlerin zorlamasıyla kaldırıldı. "kölelerinize iyi davranın" demek, "köleliği kaldırın" anlamına gelmez. Köle azadı, kölelik sisteminin sağlamlaştırılması içindir.

Nahl 75: ''Allah; hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel nimetlerden gizlice ve açıkça sarf eden kimseyi misal gösterir: Hiç bunlar eşit olur mu? Övülmeğe layık olan Allah'tır, fakat çoğu bilmezler.'' Diyanet İşleri Eski Meali

Rum 28: ''Allah size kendinizden bir misal vermektedir: Size verdiğimiz rızıklarda, emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ? Düşünen millete ayetleri böylece uzun uzadıya açıklarız.'' Diyanet İşleri Eski Meali

Bakara 178: ''Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim, ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azab vardır.'' Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kaynak: https://www.kuranmeali.com 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...