Jump to content

Müslüman çeşitleri


alpinçayırı

Recommended Posts

Tatlısu Müslümanları, hadis inkarcısı modernistlerdir oysaki hadisler, Kur'an'dan sonraki en güvenilir 2. kaynaktır... Dünya'da Tatlısu Müslümanları'nın yaşadığı yerler, Türk coğrafyasının dahil olduğu Kuzey Müslümanlığı'dır.. 

Link to comment
Share on other sites

Kuzey Müslümanlığı, ünlü İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee'ye ait bir kavramdır ve "Türk Müslümanlığı" anlamına gelmektedir. Türk tipi Kuzey Müslümanlığı, Arap ve İran(Pers) tipi Güney Müslümanlığı'na nazaran ibadet ve toplumsal normlar bakımından daha yumuşak bir ekoldür ve Maturidilik esasına dayanır. Toynbee, Batı için asıl tehlikenin "bilimle barışık Kuzey Müslümanlığı" olduğunu, Kuzey Müslümanlığı içerisinden her zaman Atatürk gibi bir asinin çıkabileceğini ve önlemin derhal alınması gerektiğini söylemiştir.
İlgili linkler:

1) https://www.dibace.net/lutfi-bergen/guney-muslumanligi-ve-kuzey-muslumanligi/

2) https://www.maturidiyeseviotagi.com/buyuk-tehdit-kuzey-muslumanligi/

3) https://www.odatv.com/analiz/kim-bu-aramco-ummetcileri-116330 

Link to comment
Share on other sites

Güney Müslümanlığı, İngiliz sosyolog ve tarihçi Arnold Joseph Toynbee'ye göre Arap ve İran(Pers) ekolünden gelen Gerçek İslam'dır. Güney Müslümanlığı'nda Eşarilik, Selefilik gibi radikal dini akımlar vardır. Güney Müslümanlığı'nın en temel özellikleri ibadete, şekilciliğe önem vermesi, aklı ve bilimi dışlamasıdır. Toynbee'ye göre Güney Müslümanlığı, Batı için bir tehlike olmaktan çıkmıştır; Batı için asıl tehlike akıl ve bilimle barışık Türk tipi Kuzey Müslümanlığı'dır.
Güney Müslümanlığı, kendi içinde iki dereceye ayrılır: 1. derece Güney Müslümanlığı ve 2. derece Güney Müslümanlığı. 1. derece Güney Müslümanlığı, Arap Müslümanlığı'dır. 2. derece Güney Müslümanlığı, Pers İslam'ıdır çünkü İslam, Kuran'ın Enam 92, Zuhruf 44 gibi ayetlerinde ve sahih hadislerde belirtildiği üzere yalnız Araplara indirilmiş bir dindir; ayrıca, İslam'ın bütün ritüelleri Arapça'dır.

İlgili link: https://www.dibace.net/lutfi-bergen/guney-muslumanligi-ve-kuzey-muslumanligi/

Link to comment
Share on other sites

  • moderator changed the title to Müslüman çeşitleri

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...