Jump to content

Kuran’da bahsedilen ateistler


Emre_1974tr

Recommended Posts

Kuran'da sadece ortak koşanlardan bahsedildiği, Allah'a inanmayanlara hiç değinilmediği iddiasında bulunanlar var.

Durumun böyle olmadığını göseren ayetlere örnekler:

HAKKA

33. Çünkü o, Yüce ALLAH'a inanmıyordu.

NİSÂ
(38) Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.

TEVBE
(45) Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

Yusuf Suresi 37 Yûsuf dedi ki: "Rızıklanacağınız herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm." Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah'a inanmayan ve âhireti de tamamen inkâr eden bir toplumun milletini terk ettim."

Şimdi bazıları "ama burada bahsedilen Allah'a inanmayıp başka tanrılara tapanlar, günümüz ateistleri gibi değil" falan diyebilir.

Ateistler de Allah'a inanmayan putperestlerdir. Tıpkı bu ayetlerde bahsedildiği gibi...

Allah'ın yerine başka ezeli ve ebedi varlık ve güçlere inanıyorlar(kainat, madde,kainatın yasaları...)

Ya da hayata egemen yönetici olarak bazı şeylere inanmaktalar.

İlla ki bir ritüel yapmak gerekmiyor bir şeyin inanırı olmak için.

Aynı durum panteistler için de geçerlidir.

Zaten bir panteist putperest ile, ateist putperest arasında da hemen hiçbir fark yoktur.

***

Bunun dışında, kainattaki tasarım üzerine düşünülmesini isteyen ayetler de aslında ateistlere yönelik göndermeleri de içermekte. Yoksa yaratıcıya inanan kimseler zaten tasarımı kabul ediyorlar. Bu bağlamda; yaratılmış herşeydeki düzen ve delillere vurgu yapan ayetler de aslında ateizm eleştirisi de yapmaktadır denilebilir. Örneğin:

Vakia

68. İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

TÛR
(35) Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

RÛM
(22) Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır


Selam ve sevgiler

Link to comment
Share on other sites

2 saat önce, Emre_1974tr yazdı:

NİSÂ
(38) Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan,

Malı olan parası olan hemen hemen herkes bunu gösteriş yapmakta kullanıyor. İnstagram gibi yerlerde, hesaplarında kendi reklamlarını yapıyorlar. Sanki beş paralık beyinleri varmış gibi kendilerini servis ediyorlar. 

Dindar da aynı dinsiz de aynı. 

Senin tanrın eğer varsa onları sevmemekte çok haklı. Evlat olsa sevilmez böyle tipler. 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Asıl putperestler müslümanlardır. Her gün kabeye dönüp secde ederler. Kabe bir puttur. Kökeni petradaki dört köşeli puta dayanır.

Müslümanlar bir de iftiracıdırlar kendi yaptıkları her kötülüğü başkalarına atarlar.

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/El-Lât

El-Lât (Al Laht, Allat, Allatu, Alilat, Allāt, Ar. اللات; "Tanrıça"[1]), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası.[1] En büyük tapınağı Taif'te bulunuyordu. Lat, Taif'te dört köşeli düz bir kaya parçası ile temsil ediliyordu ve etrafında bir ev inşa edilmişti. Tapınak Taif Kabesi olarak biliniyordu.[2] Kara taş, İslam öncesi dönemde Petra'da bir adı da Kaab olan tanrıça El-lât'ın sembolü durumundaydı.[3]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...