Jump to content

Kuran`ın bilimi emretmesi


Emre_1974tr

Recommended Posts

1- Kuran`ın verdiği bilgiler pozitif bilimler tarafından gün geçtikçe keşfedilmektedir.

2- Allah birçok ayetinde bilimsel araştırmayı istediği gibi, birçok ifadesi de bu alanlarda ilerlemiş, bilgi sahibi kimselere yöneliktir:

ENBİYÂ
(30) İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?

Bu evrenin ve ayrıca canlıların başlangıcını araştırıp bulanlara yönelik bir ifadedir. Yoksa bu bilgilere ulaşamamış insanlar için "göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi" demenin bir anlamı kalmazdı. Ayette söylenen bilgileri "görebilmenin" yolu bilim ve teknolojide ileri gitmektir.

DİŞİ (ankebut)

29:19 ALLAH`ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolaydır.
29:20 De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH`ın her şeye gücü yeter.

Allah bizden canlıların ve tüm kainatın yaratılışının araştırılmasını istiyor. Bu da bilimsel araştırmayla olabilecek birşey tabii ki. Sadece yaratılışın başlangıcı değil, günümüzde süregelen tekrarların da araştırılmasını istiyor. Ondan sonraki aşama da, evrenin sonu geldikten sonra ikinci yaratılışın olup olamayacağı üzerine kafa yormamız.

KAMER
(49) Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

İşte bu ölçü ve denge sayesinde bilimsel araştırma, deney vb. şeyler yapabiliyoruz. Kaos denilen şeyde bile uzun vadede kendince bir düzen vardır.

MÜ`MİN
(57) Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Yine ilim sahibi insanların gerçekleri görebilecekleri, akletmeye daha yakın oldukları söylenir:

FATIR SURESİ

27. ALLAH`ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? Onunla çeşitli renklerde ürünler çıkarırız. Hatta dağlarda bile beyaz, kırmızı veya rengarenk katmanlar vardır. Bazı yollar ise siyahtır.

28. Aynı şekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları da çeşitli renklerdedir. Bundan dolayıdır ki kulları arasında ALLAH`ı gereği gibi sayanlar bilim adamlarıdır. ALLAH Üstündür, Bağışlayandır.

Neml
40. Kitap bilgisine sahip olan birisi de, "Ben onu, gözünü kırpman için geçen süreden daha çabuk getirebilirim," dedi. Onu yanında duruyor görünce, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğimi sınıyor. Şükreden kendisi için şükretmişolur. Nankörlük eden de, bilsin ki benim Rabbim Zengindir, Şereflidir," dedi.

Burada kitap bilgisi bilimde ileri derece olmadan başka birşey değildir. Maddeyi gözünü kırpma süresinde naklediyor.


Kötülüklerin-yobazlığın kaynağı olarak cehalet ve ilimsizlik gösteriliyor ayetlerde:

Enam Suresi

139. Şunu da söylediler: "Şu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir; kadınlarımıza haramdır. Yavru ölü doğarsa kadın-erkek hepsi onda hak sahibidir." Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarını verecektir. Hakîm`dir O, Alîm`dir.

140. Şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah`ın kendilerine verdiği rızıkları, Allah`a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. İnan olsun, sapıtmışlardır onlar; hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar.

Sadece ve sadece delillerin ve aklın peşinden gitmemiz emredilmektedir:

İsra suresi

36. Bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.

6. Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde, hemen araştırıp inceleyin/delil arayın! Yoksa bilgisizlikle bir topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hale gelirsiniz.

Nahl Suresi

56. Tutuyor, kendilerine verdiğimiz rızıklardan hiçbir şeyin farkında olmayanlara pay çıkarıyorlar. Allah`a yemin olsun ki, iftira edip durduğunuz şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

57. Tutuyor, Allah`a kızları nispet ediyorlar. Hâşâ! O, bunlardan arınmıştır. İştah duydukları şeyler de kendilerinin mi?

58. Onlardan birine kız çocuk müjdelendiğinde yüzü simsiyah kesilir. Öfkeden kuduracak gibidir o.

59. Kendisine muştulananın utancından ötürü toplumdan gizlenir. Hakaret/eziklik üzere tutsun mu onu yoksa toprağın bağrına mı gömsün onu. Bakın ne kötü hüküm veriyorlar!

Evet burada da yeryüzündeki nimetleri cansız şeylerin yaratmadığı vurgulanıyor ve ayrıca kız çocuğu oldu diye öfkelenenler yerilip cahillikle itham ediliyorlar.

Mülk süresi
3. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O`dur. O Rahman`ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?

4. Sonra bakışı iki kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o.

Burada da gökyüzünün ve evrenin araştırılması emrediliyor ve meydan okunuyor. Herhangibi bir düzensizlik ve başıboşluk göremiyeceksiniz. Ne kadar araştırırsanız araştırın, sadece bunu tasdik edeceksiniz deniliyor.

Bunlar sadece birkaç örnek. Sayısız, bu yönde ayet var.

Ne kişi sayısı ne duygular-zanlar, ne de hurafeler geçerlidir. Bunların hiçbir hükmü yoktur... Sadece akıl, ispat, araştırma ve sorgulama sonucu gerçek bilgilere-inanca kavuşmamız istenmektedir bizden.

Selam ve sevgiler.

Link to comment
Share on other sites

19 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

57. Tutuyor, Allah`a kızları nispet ediyorlar. Hâşâ! O, bunlardan arınmıştır. İştah duydukları şeyler de kendilerinin mi?

58. Onlardan birine kız çocuk müjdelendiğinde yüzü simsiyah kesilir. Öfkeden kuduracak gibidir o.

Bak senin gibi şartlanmış beyinle düşünen biri bu iki cümledeki rezaleti farkedemez ve iyi bir laf bulmuş gibi de anlatır.

57.cümlede allah kendisine kız sahibi denmesinden çok rahatsız oluyor. Ve kendisini kızlardan ve kız gibi olmaktan arınmıştır diye tanıtıyor.

Arınmak demek , pislik bir şeyden uzaklaşmaktır.

Allah kendini erkek olarak tanıtıyor ve kadınlığı aşağılık bir durum olarak kendine yakıştıramıyor.

Doğurmak ve kız sahibi olmak allah için pislik ve kötü bir şey olarak üstüne basa basa vurgulanıyor. insanları da böyle söylememeleri için şiddetle uyarıyor.

58. Cümlede ise sanki önceki lafları kendisi dememiş gibi kendi lafını yiyor.

Bu mu bilimsel.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...