Jump to content

Allah'ın siyonist olması


alpinçayırı

Recommended Posts

Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Müslümanların inkar ettiği ya da görmezden geldiği acı bir gerçektir. Casiye 16, Maide 21, Bakara 40-47-122 gibi ayetlerde Allah, açıkça "taşkınlık yapmadan önce İsrailoğulları'nı bir zaman âlemlere üstün kılmıştım ve onları her türlü faziletlerle donatmıştım." der. Bu olay şöyledir: Zamanında hak din Musevilik iken İsrailoğulları'nın kıral-peygamberi ve Zebur'un yazarı Davut(David), İsrail Kırallığı'nın topraklarını genişletmek uğruna İsrailoğulları'nın düşmanı Kenanlı başka bir kavim olan Filistlilerle ve onun lideri Calut(Golyat)'la girdiği bir savaşta Allah, açıkça İsrailoğulları'nı destekler çünkü İsrailoğulları tektanrıcıydı, Filistliler ise putperestlerdi. Tevhidi savunan Kur'an da doğal olarak İsraillileri destekliyor. Kur'an, Yahudileri bir ayette övüyor başka bir ayette ise lanetliyor. Al sana çelişkinin daniskası. Zaten İbranilerin Eloah'ı(Elohim/Yahweh/Yehova), Arapların Ellah'ı(Allah/Al-İlah/El-İlah) özünde aynı iki kardeş tanrılardır. 

İlgili link:

İsrail-Filistin olayının gerçek yüzü ve Kur'an'da İsrailoğulları'nın Tanrı tarafından bir zamanlar alemlere üstün(!) kılındığını anlatan ilgili ayetler:

Duhan 32: "And olsun; biz, bilerek İsrailoğulları'nı çağların insanlarına tercih ettik." Bayraktar Bayraklı Meali 

Casiye 16: "And olsun ki biz, vaktiyle İsrailoğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Onları temiz rızıklarla rızıklandırmıştık ve onları âlemlerden üstün kılmıştık." Elmalılı Hamdi Yazır Meali 

Yunus 93: "And olsun, biz İsrailoğulları'nı çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabb'in kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir." Diyanet İşleri Yeni Meali 

İsra 104: "Bunun ardından İsrailoğulları'na şöyle dedik: 'Bu topraklarda oturun, ahiret va’di(kıyamet) gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz.' Diyanet İşleri Yeni Meali 

Maide 21: "Ey milletim! 'Allah'ın size yazdığı kutsal yere girin, ardınıza dönmeyin, yoksa kaybedenler olarak dönersiniz' demişti.' Diyanet İşleri Eski Meali 

Bakara 40: "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın ve ahdimi yerine getirin ki ben de yerine getireyim; yoksa Ben'den korkun." Diyanet İşleri Eski Meali 

Bakara 47: "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın." Diyanet İşleri Eski Meali 

Bakara 122: "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın." Diyanet İşleri Eski Meali 

Araf 137: "Ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de yeryüzünün, bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık. Ve böylece Rab'binin, İsrailoğulları'na olan o güzel vaadi, sabırları yüzünden gerçekleşti. Biz de Firavun ile kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve diktikleri binaları yerle bir ettik." Elmalılı Hamdi Yazır Meali 

Kaynak: https://kuranmeali.com 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Dümdüz dalga geçiyor , fil olayında da böyle.

Tam bir saçmalık. Putperest mekkelileri isevi ebreheye karşı koruyor. Halbuki ebrehe isaya inanıyordu. Vede İslam'dan önce hak peygamber İsa olduğu için ebrehe de hak dine inanıyordu.

Ama kuran anlatılarında hak dine inanan ebreheyi yok eden allah putu , mekkeli müşrik putperestleri koruduğunu çekinmeden söylüyor.

Dalga geçiyor diyecem ama öyle değil.

İşin özü kuranın tastamam tevrattan aşırılmış kopyalanmış olmasında yatıyor. Çünkü Mekkeliler isevi olmaları beklenirken hanif dininden. Yani Yahudilerin peygamberi ibrahime inanıyorlar

Link to comment
Share on other sites

Yahudilerin Mısır dan çıktığı hikayesi bütünüyle uydurmadır. Bahsi geçen firavun da, tanrı da, musa da hepsi uyduruk hikayeler. 

Kutsal kitaplarına göre sözde iki milyon kişi çıkmışlar. Bu iki milyon kişi çölde on yıllarca dolaşmış. Onların dediklerine göre.

Sorun şu ki iki milyon kişiyi bırak 2000 kişi bile on yıllarca çölde dolaşamaz. Hatta bu uyduruk hikayelere inananları çöle bıraksak ikinci gün geberirler.

Nuh tufanı, düz dünya, bin yıl yaşayan insanlar, uçan kaçan denizi yaran peygamberler... işte bunlar ortadoğu kutsal hikayelerinin en mantıksız kısımlarıdır. 

Mantığını kullanan bir beyin bunların uydurma olduğunu kavrayabilir. 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...