Jump to content

Alevilik


alpinçayırı

Recommended Posts

Alevilik, İslam'ın eski Türk dini Şamanizm ile sentezlenmesinden oluşan bir mezhebidir. Bilimsel olarak bakılırsa Alevilik, uygulamaları bakımından İslam'ın bir mezhebi değil de ayrı bir din gibidir. Alevilik, Şiilikle çok karıştırılır ama ikisi dünya görüşü bakımından birbirinden son derece farklıdır. Mesela Şiilerde şeriat varken Alevilerde şeriat yoktur. Aleviliğin önemli liderleri; Ahmed Yesevi ekolünden gelen Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Sarı Saltuk, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi ünlü dervişler ve halk ozanlarıdır. Alevi-Bektaşilere tarihte kafalarına taktıkları kızıl kurdelelerden dolayı Kızılbaşlar da denir. Kızıl börk falan.

Alevilik, Türk kültürünün gerçek koruyucusudur. Zaten Alevilik'teki bütün ritüeller, İslâm öncesi Tengricilik'ten kalmadır.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...