Jump to content

Kur'an-ı Kerim


alpinçayırı

Recommended Posts

Kur'an-ı Kerim(القرآن/el-kur'an), İslam'da Tanrı tarafından Muhammed'e indirildiğine inanılan kitap olup Müslümanlığın birincil kaynağıdır ve kutsal kitabıdır. En ünlü Arap masalı. Diğer fantastik kitaplar ise İncil, Zebur ve Tevrat'tır. Kur'an, üslup olarak biraz tuhaftır. Bir yerde Allah kendi kendine yemin eder diğer yerde kendinden 'o' diye bahseder. Böyle absürt ve tuhaf bir kitap işte...

Kuran'ın Hafs, Varş(Warsh), Durri vb. gibi çeşitli versiyonları vardır.

Nasıl ki Tevrat; Yahudilerin anayasasıysa Kur'an da Arapların anayasasıdır dolayısıyla Kur'an, Arap olmayanları il-gi-len-dir-mez!..(Enam 92, Zuhruf 3-44, Yusuf 2, Fussilet 44 gibi ayetler)

Link to comment
Share on other sites

Kur'an yüzde doksan Tevrat ve yahudilikten kopyadır.

Tevrat ise sümer , mısır , Babil , Asur masallarından alıntı bir derlemedir.

Bu durumda İslam eşittir Yahudilik diyebiliriz.

Yahudiliğin mezheplerinden biri islamdır diyebiliriz.

Yahudiler eylem ve amaç bakımından müslümanlar ile aynı şeyi savunurlar.

Biri diğerinden üstün değildir.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...