Jump to content

İncil


alpinçayırı

Recommended Posts

İncil(εὐαγγέλιον/eûángelion); İsa'nın hayatını anlatan biyografik bir kitaptır, içinde Tevrat ve Kur'an gibi ağır şeri hükümler içermez. İslamcıların yalanlarının ve cehaletlerinin aksine, gerçekte İsa'ya İncil diye bir kitap indirilmemiştir; İncil, İsa'nın ölümünden yıllar sonra yazılmıştır. İncil, sayı olarak 4 adet olup İncillerin orijinal dili Yunanca'dır. 325 İznik(Nicea) Konsili'nden beri Hıristiyanlar tarafından sahih(doğru) olarak kabul edilen İnciller; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'dir. Bu dört İncil'in arasında derin çelişkiler vardır. İncil, Pavlus'un mektuplarıyla birlikte 27 bölümden oluşur ve Yeni Ahit'tir.

Normalde dinsizim, bana göre İncil de diğer sözde kutsal kitaplar gibi Tanrı kelamı olmayıp insan uydurması ama vahşet, şiddet ve terör kitapları olan Tevrat ve Kuran'ın aksine incil, üslup olarak daha barışçıldır. Bu da Tevrat ve Kuran'ın şiddete düşkün barbar Semitik(Sami) kavimler tarafından, İncil'in ise Aryan(Ari) Roma'nın paganizm-Helenizm etkisinde yazılmasıdır.

Not: Barnabas İncili gibi İnciller sahtedir. Bu sahte İncil'i, 16. Yüzyıl'da Hıristiyanlık'tan Müslümanlığa geçmiş eski bir papaz yazmıştır.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...