Jump to content

Amalekliler


alpinçayırı

Recommended Posts

Amalekliler, Tevrat'ta ve diğer Yahudi kaynaklarında Filistliler ile birlikte putperest oldukları için 613 Mitsvot'un 596. maddesi'ndeki monoteist İsrailoğulları tarafından "yok edilmesi gereken yedi Kenan ulusu"ndan birisidir.

Tevrat, 1. Samuel 15: "1) Samuel, Saul'a şöyle dedi: 'RAB, seni kendi halkı İsrail'in kıralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi Rab'bin sözlerine kulak ver'. 2) Her şeye egemen Rab diyor ki, 'İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular. 3) Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.'

4) "Bunun üzerine Saul, askerlerini toplayıp Telaim kenti'nde saydı. İki yüz bin yaya askerin yanı sıra Yahudalılar'dan da on bin kişi vardı. 5) Saul, Amalek Kenti'ne varıp vadide pusu kurdu."

Kaynak: https://kutsalkitap.info.tr/ 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...