Jump to content

Katolik


alpinçayırı

Recommended Posts

Katolik sözcüğünün anlamı "evrensel"dir ve etimolojisi Yunanca'dır. Katolikler, Hıristiyanlığın en kalabalık ve temel mezhebidir. Katolik inanç, İsa'nın doğum tarihini Mitraizm'in ve diğer Güneş tanrılarının doğum günü olan 25 Aralık olarak kabul ederler ve bu kültür tamamen Antik Yunan ve Roma kültürünün Hıristiyanlık adı altında yeniden hortlamasıdır. İsa'nın 33'te çarmıhtaki ölümünden sonra İsevi Havarilerin Semitik Kudüs(Yeruşalim) ekolü ve Tarsuslu Aziz Pavlus'un Helenistik Antakya(Hatay) ekolü arasında Havariler Meclisi'nde çıkan bir tartışmada Pavlus, kendi deyimiyle Hıristiyanlığı Katolikleştirmiştir(evrensel). Normalde İsevilik hareketi Yahudilik içinde reformist bir mezhepken ve öyle de kalması gerekirken Pavlus ile Roma'nın desteğiyle Hristiyanlık olarak ayrı bir din olmuştur. İsa ve havarileri çevresinde "Nasraniler" olarak biliniyordu, bununla birlikte inanç ve kültür olarak Yahudi'ydiler ve Yahudi şeriatı olan Halaha'ya bağlılardı.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...