Jump to content

Kur'anda Adı Geçen Sabilik Dini


somebody

Recommended Posts

Kuranda üç kere yinelenen "hristiyanlar yahudiler ve sabiler " sözündeki " sabi" dinini hiç merak ettiniz mi? Tabiki bir de kuranda adı geçen nasraniler de merak konusu olabilir. Kimdir bunlar?

 

Sabiiler, kendi dinlerinin Adem'le birlikte başlayan "ilk din" olduğunu iddia etseler de Sabiiliğin tarihçesi gerçekte günümüzden yaklaşık iki bin yıl önce başlar. Sabiilik Milattan önce son iki yüzyıl içerisinde Filistin-Ürdün bölgesinde mevcut olan heterodoks Yahudi akımları içerisinde filizlenmiştir. Kutsal kitaplarında Sabiiler, Filistin'deki atalarından Nasuralar olarak bahsederler ve onların Yahudilerle olan mücadelelerini anlatırlar.   Oldukça zengin bir dini literatüre sahip olan Sabiilerin kutsal metinleri arasında en önemli yeri oluşturan temel kitaplar Ginza, Draşya d Yahya ve Kolasta'dır. Sabii literatürü üzerinde yapılan çalışmalar, bu literatürden en azından bir kısmının MS 2. ya da 3. yüzyılda derlendiğini ortaya koymaktadır. Bunun dışında ezoterik metinler içeren birçok metnin de kutsiyetine inanırlar.

 

İslamın ataları ebiyonitler , sabiler ve nasaranilerdir. Bunlar Yahudilikten kopan ve o dönemin yaygın mezapotamya mezhepleriydi. İslam dini bu üç mezhepin derlemesi ile oluşturuldu. Zaten İslamın kurucusu da nasrani rahibi varaka bin nevfel olması şaşırtıcı değildir.

İbadet biçimleri aydınlık ve karanlık tanrısı şeklinde yapılır. Ama daha çok aydınlık tanrısına atfen güneşe göre ibadet ederler. Kadere ve ruha inanırlar. Şeytanın varlığını kabul ederler. Sadece ilahi güçle insanların kurtulacağını zannederler.

Güneşe İbadet öncesi su ile temizlenirler. Özellikle boy abdestine ve vaftize çok önem verirler.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...