Jump to content

Yahudiler ile Hıristiyanların birbirinin dostu olduğu yalanı


alpinçayırı

Recommended Posts

Kuran'ın Maide suresi 51’inci Ayeti'nde geçen saçma sapan, absürt, akıl ve mantık dışı bir ayetidir. Bir kere akıl ve mantıkla bu olayı yorumlarsak, tarihin hiçbir döneminde Yahudiler ve Hıristiyanlar birbirlerinin asla dostu olmamıştır tam tersine düşmanlarıdırlar. Eğer gerçekten öyle bir şey olsaydı tarihte Hristiyanlar tarafından Yahudilere antisemitizm yapılmazdı. Modern yüzyılın başlangıcı 19. Yüzyıl'a kadar, Yahudilerle Müslümanların herhangi bir sorunu yoktu tam tersine Hıristiyanlığa karşı işbirliği vardı. Her iki dinin(Yahudilik-Müslümanlık) de son derece katı ve saldırgan olduğu gerçeğini baz alırsak; kaldı ki Yahudilik ve Müslümanlığın gerek dünya görüşü gerekse teolojik yorumları birbirleriyle asla çatışmaz ve aralarında ufak tefek ayrılıklar hariç derin/köklü ayrılıklar olmaz. İsrail-Filistin çatışması dinin değil, modern çağın getirisi olan seküler milliyetçiliğin bir ürünüdür. Hıristiyanlığın diğer ikisinden farklı olmasının sebebi Ortadoğu'nun Semitik kültürü yerine Avrupa'nın Helenistik kültüründen etkilenmiş olmasıdır. Zaten gerçekte Hıristiyanlık diye bir din yoktur, günümüzdeki Hıristiyanlık uygulamaları ve teolojisi bakımından Roma dinidir, İsa da tarihte yaşamış bir Yahudi'dir.

İlgili link: https://turandursun.com/kose-yazarlarimiz/nevzat-altintas/863-filistin-srail-catmas-bir-din-catmas-mdr

 

Maide 51: "Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez." Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bakara 113: "Yahudiler 'Hıristiyanlar bir temel üzerinde değil' dediler, Hıristiyanlar da 'Yahudiler bir temel üzerinde değil' dediler; oysa onlar Kitaplarını da okuyorlar. Bilgisizler de tıpkı onların söylediklerini söylemiştir. Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde onların arasında hüküm verecektir." Diyanet İşleri Eski Meali

Kaynak: https://www.kuranmeali.com

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...