Jump to content

Diofizit


alpinçayırı

Recommended Posts

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı bir Hıristiyan görüşü olup monofizitin zıttıdır.

Bu görüşe göre:

İsa'ya 30 yaşındayken kelam'ın indiği,

O zamana kadar Meryem'in doğan İsa'nın saf ve günahsız bir insan olduğu,

Tanrılık vasfının ancak kelam geldikten sonra meydana geldiğini ve ancak o zamandan sonra hem insan hem de Tanrı karakterlerinin her ikisini de taşıdığı,

Meryem'in; Tanrı olan İsa'nın değil, insan olan İsa'nın annesi olduğu kabul edilir. dolayısıyla bu görüşe göre Meryem; "Tanrı'nın annesi"(Theotokos/Mater Dei) değildir, Mesih İsa'nın annesidir(Hristotokos). Tanrı doğurulamaz dolayısıyla da oğul Hz. İsa, baba Tanrı ile aynı özden olamaz. Ancak Kelam'ın gelmesinden sonra İsa'da hem insansal, hem de tanrısal bir arada var olmuş, İsa hem Tanrı hem de insan olmuştur. İsa kelamın gelmesinden sonra bu iki tabiatı da taşır(diofizit).

Bu görüşe göre çarmıha gerilirken tanrısal tabiat, İsa'dan ayrılmış sadece insan olan İsa acı çekmiş, çektiği acılar Tanrı olan İsa'ya dokunmamıştır.

Bu görüşleri Roma(Latin) ve Yunan(Bizans/Helen/Grek) kiliseleri kabul etmemişler, 431 yılında toplanan 1. Efes Konsili'nce reddedilmiş ancak Nestorius aforoz edilmemiş, sadece görevden alınmıştır. Faaliyetlerine devam eden Nestorius güçlenmeye başlayınca MS 449 yılında Efes'te toplanan 2. Efes Konsili'nde alınan kararla Nestorius aforoz edilmiş ve sonuç olarak Nestorius'un görüşlerinin savunanlar kendi özel kiliselerini kurmuşlardır.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...