Jump to content

Hıristiyanlık


alpinçayırı

Recommended Posts

Hıristiyanlık başlangıçta, İslâmiyet ve Yahudilik gibi ayrı bir din olarak değil; Nasranilik adıyla Yahudiliğin reformist bir mezhebi olarak doğdu. Gerçekte İsa'ya Tanrı tarafından İncil diye bir kitap indirilmemiştir; İncil, İsa'nın çarmıhta öldürülmesinden yıllar sonra yazılmıştır. Hatta öyle ki ilk İnciller, İbranice yerine Yunanca yazılmıştır. evangelion, gospel 
Dolayısıyla İsa(Jesus) yaşarken elinde İncil kitabı olmadığı için İslamcıların İncil'in tahrif edildiği iddiası da bir palavradır. Gerçekte olmayan bir şey nasıl tarif edilsin?
İslâmiyet ve Yahudilik ise otorite boşluğundan ortaya çıktığı için yasa(şeriat) dinleridir. Hıristiyanlık ise doğarken arkasında Roma İmparatorluğu gibi süper bir güç olduğu için diğer ikisine nazaran daha ılımlı bir din olup aynı Budizm gibi bir imparatorluk dinidir. Roma İmparatoru Büyük (1.) Konstantin'in liderliğinde 325 İznik Konsili'nde o zamana kadar yazılmış 4000-5000 İncillerin arasında Matta İncili, Markos İncili, Luka İncili ve Yuhanna İncili adlı dört İncil, gerçek(kanonik) İnciller olarak belirlenip Thomas İncili, Ebiyonitler İncili, Q İncili gibi diğer İnciller imha edildi.
Hıristiyanlığın kökeni Orta Doğu olmasına rağmen gerçekte Roma dinidir ve kutsal rengi kırmızıdır. Romanesk sanat/mimari, İNRİ(İNBİ), Latince vb.
Hıristiyanlıkta resim-heykel yasağı(ikonoklazm) olmadığı için Hıristiyanlık; sanat, estetik ve mimari açısından İslam'a göre on gömlek üstündür. Hıristiyanlığın sembolleri haç(istavroz) ve İchthys balığıdır.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...