Jump to content

tarım toplumu


alpinçayırı

Recommended Posts

Tarım toplumu, avcı-toplayıcı toplumdan sonraki aşamadır. Tarım toplumunda artık yerleşik hayata geçirilmiştir ve toplumun her alanında iş bölümü ile sorumluluklar vardır lakin kadın hakları, avcı-toplayıcı topluma göre daha geri planda kalmıştır yani bu dönemde ataerkillik, feodalizm ve bununla ilgili olarak geniş aile hakimdir. İnsanlık, Tarım Toplumu döneminde yerleşik hayata geçtikten sonra tek tanrılı semavi dinlerle birlikte kölelik de ortaya çıkmıştır çünkü göçebeliğin olduğu yerde kölelik ve uzun süreli hapis cezaları olmaz. Tarım toplumu, insanlık tarihinin en uzun süren dönemidir.
Tarım Toplumu'nda adı üstünde ekonomi, tarıma dayalıydı ve bütün işler, insan gücüyle yapılıyordu. Sanayi Devrimi'nden sonra tarım toplumu, yerini Sanayi Toplumu'na bırakmıştır.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...