Jump to content

İstanbul Konsili


alpinçayırı

Recommended Posts

İstanbul(Konstantinopolis) konsili, Hıristiyanlık tarihinde 381 yılında Birinci Theodosius tarafından İstanbul'da toplanan 2. konsildir. 325 İznik Konsili tarafından kurulan inanç sisteminin onaylanması ve Ariusçuluk anlaşmazlığı ile ilgilenmiştir. 381 İstanbul Konsili, Aya İrini Kilisesi'nde 381 yılının Mayıs ile Temmuz ayları arasında toplanmıştır.
Ariusçuluk anlaşmazlığı, Berberi asıllı bir rahip olan Arius'un görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Arius, 310 yıllarında Mısır'daki İskenderiye'nin ilçesi Banealis'te göreve başlamıştır. Arius'a göre, sonsuzdan beri var olan Tanrı bir'dir ve tek'tir, İsa ise sonradan tanrı tarafından yaratılmış bir insandır. Buna kanıt olarak Matta İncili'ndeki 5:9 ve 5:44-45 ayetlerini ("Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.") gösteriyordu. Arius'un taraftarları zamanla çoğaldı. Ariusçuluk sorunu, İstanbul Konsili'nin önemli konularından biri olmuştur. 381 İstanbul Konsili'nde çıkan karar neticesinde Ariusçuluk afaroz edilerek Arius ve taraftarları kah öldürülmüştür kah sürülmüştür.
Konstantinopolis; bu konsilde Roma, Antakya[Hatay] ve İskenderiye'nin ardından 4. patriklik olarak kabul edilmiştir.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...