Jump to content

Efes Konsili


alpinçayırı

Recommended Posts

Efes(Ephesus) Konsili, sıralama bakımından Hıristiyanlık tarihinde 3. ekümenik konsil olarak da bilinir ve 431 yılında İzmir'in Efes ilçesinde toplanmıştır. Başta Nestorius olmak üzere diofizit muhaliflerin tüm itirazlarına rağmen Hz. Meryem'in Theototokos(Tanrı doğuran/Tanrı'nın annesi) olduğu fikri ilk defa bu konsilde kabul edildi. Efes'in özellikle bu niyetle seçilmesi, Efes'in arkeolojik araştırmalara dayanan köklü ve derin tarihi, son çalışmalar ışığında M.Ö. 6000'e kadar gitmektedir. ilerleyen dönemlerde Kybele adıyla bilinen Anadolu'nun kadim ana tanrıçasının, en önemli ve en eski tapınım merkezlerinden bir tanesi burada bulunmaktaydı. ayrıca ünlü antik yunan tanrıçası Artemis ve kendisinin Efes'te tapınağı vardı.
Kısacası Hıristiyanlığın İsa'dan sonra özellikle yayılmaya çalışıldığı ve Anadolu'nun da dahil olduğu Roma(Latin) coğrafyasında yaşayan insanlar, Güneş Kültü'yle bağlantılı olarak binlerce senedir tanrılarını insan görünümünde tasvir etmişlerdi. Hatta Roma İmparatorluğu'nun etkisinin artması üzerine Roma'nın Küçük Asya(Anadolu) eyaletinde yaşayan putperest insanlar, imparator Augustus'tan daha önceki kırallarını tanrılaştırdıkları gibi Roma İmparatorlarını da tanrılaştırmak için izin istemişlerdi. Bu pagan insanlara Tanrı'nın tek ve soyut bir varlık ile insan şekline girmeyip bir ruh olduğunu anlatmak çok zordu.
Bugünkü kılasik paganik Hıristiyan inancının temellerini atan Tarsuslulu Aziz Pavlus ve erken dönem kilise babaları bu yüzden Hz. İsa'yı sıradan bir insan(beşer) olmaktan çıkarıp tanrılaştırdı(uluhiyet). Mesela Yuhanna İncili'ndeki "ben dünyanın ışığıyım" diyen İsa ile özünde Anadolu tanrısı Apalunas'tan başkası olmayan Likya soylu ışık tanrısı Apollon arasındaki inanılmaz benzerlikler son derece dikkat çekici. Efes Konsili, Kibele ve Artemis Kültü'nün Hıristiyanlık üzerindeki derin etkisidir.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...