Jump to content

Ebiyonitler


alpinçayırı

Recommended Posts

Ebiyonitler, Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir(Jewish Christians).

Ebiyonit kelimesi İbranice "yoksul"(fakir) anlamındadır. Bundan dolayı düşmanları fakirler/yoksullar(Ebiyonit) kelimesini onları küçümsemek için kullanırlar. Onlar ise, Ebiyonitliği(fakirliği), Hz. İsa'nın(Yeşua) dağdaki vaazında (İncil; Matta 5:1-11) bahsettiği o içerikte ve ruhta fakir olanlar anlamında almaktadırlar.

 Ebiyonitler, İsevi Yahudiler/Nasrani Museviler olup Esseniler'in içinden çıkmadır. Zaten Hıristiyanlığın ilk sembolü haç değildir, İchthys adlı bir balıktır çünkü İsa, İncil'de anlatıldığı üzere İsa'nın havarilerinin bir kısmı balıkçı olup İsa da havarilerini iki ekmek ve beş balıkla doyurmuştur.

Ebiyonitlerin 7. Yüzyıl'a kadar yaşadıkları(özellikle Hicaz bölgesinde-tesadüf mü), ondan sonra görünmez oldukları; bir kısmı Hıristiyan gruplara, bir kısmının gınostik gruplara katıldıkları ileri sürülmektedir. Bunun yanında Ebiyonit karaktere sahip Hıristiyanların günümüze kadar geldiği ve hala varolduğu da belirtilmektedir.

İslam'daki İsa inancı aynen buradan kopya. Ebiyonitlere göre İsevilik, Hıristiyanlık olarak ayrı bir din değil aksine Nasranilik adında Yahudilik içinde reformist bir kol/mezhep. Ebiyonitler, İncil olarak sadece Matta İncili'ni kabul ederler. 

bknz. İslam-Ebiyonizim ilişkisi

Hristiyan: Mesihçi, İsevi, Nasrani. Etimolojisi Yunanca Hristos'tan gelir.

İlgili linkler:

1) https://dinvemitoloji.com/2019/04/iseviligin-resmen-kabulu-ve-inciller.html?m=1

2) https://islamansiklopedisi.org.tr/yahudi-hiristiyanligi

4) https://hakikat313.wordpress.com/nazaren-vs-hiristiyan/

4) https://youtube.com/watch?v=v7FV6Dp31Pk Zafer Duygu Hoca'mızdan Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlar olan Ebiyonitler 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...