Jump to content

Birinci Tapınak Dönemi


alpinçayırı

Recommended Posts

İbranice Beit Hamikdash(Kutsal Ev) olarak geçen Kudüs(Yeruşalim) Tapınağı, ilk olarak M.Ö. 986 yılında İsrail kıralı ve peygamber Süleyman tarafından M.Ö. 960 dolaylarında kurulmuş ve Babillilerin ünlü kıralı Nabukadnesar yönetimindeki M.Ö. 586'da yıkılmıştır. İkinci Tapınak ise, M.Ö. 520 dolaylarında açılmış ve Roma İmparatoru Titus tarafından M.S. 70'te yıkılmıştır.

Süleyman Tapınağı olarak bilinen Birinci Tapınak; Kıral Süleyman döneminde yaklaşık 7 yıl boyunca süren bir inşaat sonucunda yapılmıştır. Birinci Tapınak, antik Museviliğin merkeziydi. İlk tapınak, M.Ö. 586 yılında Babillilerce tahrip edilmiştir. Yeni tapınağın yapımına M.Ö 535'te başlanmış olup bir süre ara verildikten sonra inşaat M.Ö. 521'de yeniden başlamış, M.Ö. 516 yılında tamamlanmasının ardından M.Ö. 515 yılında ibadete açılmıştır. Tanah'ın Ezra(Üzeyir) Kitabı'nda bahsedildiğine göre, tapınağın yeniden inşasına Ahameniş İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Büyük Kiros izin vermiş ve Büyük Darius da onaylamıştır. Yani bu dönem, Yahudilerin Persler yardımıyla Babil Sürgünü'nden kurtulduğu, Tevrat'ın yeniden yazılıp derlendiği ve özünde bir Ay takvimi olan Ay-Güneş takviminin ''Yahudi(Musevi/İbrani) takvimi''(Hebrew Calendar) olarak kullanılmaya başlandığı dönemdir; Yahudi dininin esaslarının iyice şekillendiği dönem...

İlgili link: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kudüs_Tapınağı#:~:text=Birinci Tapınak%2C Kral Süleyman tarafından,586'da yıkılmıştır

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...