Jump to content

dinler tarihinin en önemli olayları


alpinçayırı

Recommended Posts

Din, insanlık tarihindeki önemli bir olgudur. Bence dinler tarihinin en önemli olayları şunlardır:

1) Yaklaşık 10.000 yıl önce Antik Mısır firavunu Akhenaton'un çoktanrılı Mısır inançlarını reddedip kendi çıkarları için onun yerine Güneş'e tapınmaya dayalı tektanrılı Aton dinini icat etmesi

2) İran'da yaklaşık 7000 yıl önce ortaya çıkan, semavi dinlere ilham olan ve Zerdüşt tarafından Zerdüştlük dininin kurulması

3) Exodus(toplu göç) yani İbranilerin Hz. Musa liderliğinde Mısır'dan çıkıp Levant'taki(Doğu Akdeniz) Kenan diyarına yerleşmeleri ve ilk tektanrılı, kitaplı, peygamberli din olan 4500 yıllık Museviliğin ortaya çıkması

4) 1. Yüzyıl'da Roma İmparatorluğu'nun vassal eyaleti olan Yahudiye bölgesinde Hz. İsa(Yeşua) ve havarilerinin öncülüğünde, ilk başta Nasranilik adında Yahudi dininin bir mezhebi olarak başlayan, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra ortaya çıkan üç büyük Yahudi isyanlarının Romalılar tarafından bastırılmasından sonra, Roma ajanı Tarsuslu Aziz Pavlus'un ve Roma İmparatoru 1. Konstantin'in(Büyük Konstantin) katkılarıyla 325 İznik Konsili'nde bütün dini ritüelleri Mitraizm'le sentezlenerek ortaya çıkan Hıristiyanlık ve ardından 375 Kavimler Göçü'nden sonra Avrupa'ya gelen barbar kavimlerin Roma dini Hıristiyanlığı hızla benimsemesiyle birlikte Hıristiyanlığın Avrupa'da yayılması

5) 751'de Arap Abbasiler ile Çinli Tang Hanedanlığı arasında yapılan Talas Savaşı'nda Türklerin Çin'e karşı Abbasileri destekleyerek İslam'ı kabul etmesi ve kıraldan çok kıralcılık yaparak yüzyıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapması

6) Coğrafi Keşifler sonucunda sömürgeci devletlerin Yeni Dünya Kıtaları'nı keşfetmesiyle birlikte Hıristiyanlığın Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Afrika, Güney Afrika ve Okyanusya'da yayılması

7) Almanya'da Martin Luther'in, Fransa'da John Calvin'in Roma Katolik Kilisesi'ne karşı matbaayla başlattığı Protestanlık reformu ve ardından gelen Püritenizm'in Amerika'da yayılması

8) 1789 Fransız İhtilali'nden sonra Avrupa'da kilisenin ve din adamlarının etkisinin iyice kırılması ve seküler düşüncenin olgunlaşıp yerine oturması 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...