Jump to content

Evanjelizm


alpinçayırı

Recommended Posts

Evanjelizm, Yunanca müjde anlamına gelen "evanjel"den(İncil) türetilmiş bir kelimedir. "İsa'nın müjdesini yayma hareketi" olarak tanımlanır. Evanjelizm, Protestanlık mezhebinin bir alt kolu olup evanjelistlere "siyonist Hıristiyanlar" da denilir. Radikal dinci-gerici Amerikan hareketidir. Çoğu Amerika başkanı, Evanjelist'tir. Yakın tarihteki en ünlü evanjelist Amerikan başkanı, Donald Trump'tır. Evanjelizm, İsa'nın müjdesi(!) olan İncil'i Hıristiyan olmayan uluslara yayma amacı güder; Evanjelistler, dış politikada İsrail'i desteklerler ve Siyonizm'e hizmet ederler.
Evanjelistlerin mantığına(!) göre İsa Mesih'in yeryüzüne inip Tanrı'nın Kırallığı'nı kurması için dünyada savaşlar ve kaoslar olmalıdır. Bunun için de yeryüzündeki savaşları açıkça desteklerler. Evanjelizm, diğer dinler ve mezhepler gibi çok tehlikeli bir oluşum olduğu için derhal yasaklanmalıdır!.. Bütün dinlerin ve mezheplerin köküne kibrit suyu...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...