Jump to content

Geleneksel (Konvansiyonel) tıbbın tarihçesi


Kahin

Recommended Posts

Geleneksel (Konvansiyonel) tıbbın tarihçesi

Geleneksel tıp bir bilim midir yoksa bir dogmalar bütünü müdür? Geleneksel tıp, sadece petrol bazlı tabletler ve yararsız toksik aşı enjeksiyonları ile değil, aynı zamanda psikiyatri ve psikoterapi ve yararsız hayvan deneyleri ile de uzun bir zarar geleneğine sahiptir, birkaç istisna dışında (tıbbi olarak gerekli olduğu durumlarda ameliyat gibi) bilim dışı ve bilim karşıtıdır.

Geleneksel bir doktorla iyileşirseniz, bu sadece onun tedavisinden kaynaklanır, hastanın kendi kendini iyileştirme gücünden değil.  Eğer naturopatik ilaçlarla iyileşirseniz, bu hayal gücü ya da tesadüftür veya önceden hasta değildiniz, numara yapıyordunuz. Geleneksel bir doktorla daha da hasta olursanız, o zaman iyileşmek istememişsinizdir (hastalığın ikincil kazanımı) ya da psikolojiktir.

Geleneksel tıp bir bilim değil, sözde bir bilim ve bilimsel jargonla kendini gizleyen bir iş modelidir!  

"Geleneksel tıp bir dindir. Bu konuda eğitim almış doktorlar hiçbir şey bilmezler, sadece inanırlar." - Dr. Leonard Coldwell

"Gerçek şu ki, bugün halka tanıtıldığı şekliyle aşılama, cehalet ve dar görüşlülüğe dayalı bir dinden başka bir şey değildir." - Dr. Suzanne Humphries, doktor ve aşı eğitimcisi, Aşı illüzyonu "Duygularınız rasyonel gerçekleri algılamanızı engelliyor olabilir, çünkü rasyonel gerçekler duygusal olarak dayanılmazdır."

Geleneksel tıp, zehirin ilaç olduğunu iddia eder (örneğin kemoterapi) ve insanlara sağlıklı beslenmenin anlamsız olduğunu söyler. Güneş ışığının, kolon temizliğinin, akupunkturun ve meyve suyu orucunun faydalarını reddeden, ancak zehirli aşılara, kemoterapiye ve kansere neden olan mamogramlara güvenen ve hatta bebeklere o kadar zehirli ilaçlar veren bir tıbbi sistemdir ki, bunlar küçücük bebeklerde daha konuşacak yaşa gelmeden depresyona neden olur! Ancak şaşırtıcı bir şekilde, tüm bunlara rağmen, geleneksel tıbbın savunucuları bu yöntemin büyük bir başarı olduğunu iddia ediyor! Evet, hatta bunun tüm dünyada işe yarayan tek tıbbi sistem olduğuna inanıyorlar.

"Kendisi için dibine kadar açık olan, ne istediğini ve ne düşündüğünü çok iyi bilen kişi, asla net olmayan bir şekilde yazmayacak, asla kararsız, belirsiz kavramlar formüle etmeyecek ve bunları tanımlamak için yabancı dillerden oldukça zor ve karmaşık ifadeler derlemeyecektir." - Arthur Schopenhauer

"Günümüzün geleneksel tıbbı olan allopati (Allopatik Tıp homeopatlar tarafindan farmakoloji ve fiziksel müdahaleyi icerek anaakım tıbba verilen isimdir), haklı olarak giderek daha az popüler hale gelmiştir çünkü araştırmaları Virchow, Koch, Behring ve Ehrlich'in öğretilerinin büyüsü altında teorik spekülasyonlar içinde kaybolmuştur. İnsanın bedeni yaratan ve yaşam gücünün yardımıyla onu yönlendiren ruhani bir varlık olduğuna inanmamakta, onu herhangi bir ruhani güdüsü olmayan makine benzeri bir mekanizma olarak görmektedir. Aşılama, insanlığın devlet ve geleneksel tıp tarafından patojenik tecavüze uğramasının başlangıcıdır ve kronik sakatlığa yol açmaktadır. Çiçek aşısı, tüm çocuklara yaşamlarının birinci ve on ikinci yıllarında zorunlu olarak uygulanmaktadır."

"Tıptaki bir yeniliğe karşı direncin nihai nedeni her zaman yüz binlerce insanın bir şeyin tedavi edilemez olduğu gerçeğinden yaşamasıdır." - Prof Dr Friedrich F. Friedmann

"Tıptaki asıl sorun, sağlıklı olmanın hiçbir yolu olmaması değil. Sorun, insanlar sağlıklı olduğunda kimsenin para kazanamamasıdır." - Prof Dr Jörg Spitz

Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz: Geleneksel tıp bilim değildir Alıntı: "23 Temmuz 2003 tarihli bir mektupta Dr. med. Ryke Geerd Hamer benden üç soruya "bilimsel bir yanıt" istedi. Sorular şunlardı: "1. Sadece hipotezlere dayanan bir tıp (geleneksel tıp), tek bir doğrulama bile yapılmamış olmasına rağmen, kendini "bilimsel" olarak adlandırabilir mi ve bilimsel olabilir mi? 2. Öte yandan, tek bir hipotezi bile olmayan Yeni Tıp, sadece sunulan 30 doğrulama belgesine dayanarak, bildiğimiz kadarıyla bilimsel ve doğru olarak tanımlanabilir mi ve tanımlanmamalı mıdır? 3. Doğa bilimlerinde (burada: Yeni Tıbbın) doğruluğunu kanıtlamak için tek bir doğrulamadan geçmek yaygın ve yeterli değil midir?

[...] Konvansiyonel tıbbın, kendi "loncası" içinden - yani bilimsel olmayan bir şekilde - tedavi kararları verme konusunda münhasır hak iddiasında bulunmak istemesi veya çocukların tedavisinde böyle bir iddiayı zaten ileri sürmüş olması anayasaya aykırıdır. [...] Bilimsel açıdan bakıldığında, geleneksel tıp [...] temelde yanlış anlaşılan (sözde) gerçekler nedeniyle doğrulanabilir olmak bir yana, yanlışlanabilir bile olmayan şekilsiz bir lapadır. Dolayısıyla bilimsel kriterlere göre, bir hipotezler yığını ve dolayısıyla bilim dışı ve en iyi insani yargıya göre yanlış olarak etiketlenmelidir." Leipzig, 18 Ağustos 2003 Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz Teknoloji Tarihi - Bölümü Leipzig Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (FH)

Niemitz'in Dr. Hamer ve NM (Yeni Tıp) hakkındaki raporu

Federal Adalet Divanı'nın 23 Temmuz 1993 tarihli kararı, Ref. IV ZR 135/92:

"Bununla birlikte, bilimsellik hükmü, bir hastalığı hafifletmek için kullanılan yöntemleri, bilimsel olarak genel kabul görmüş olanlarla da sınırlandırmaktadır. Ancak, özellikle bir yöntemin kalitesinin iyileştirme başarısı ile ölçülemediği tedavisi mümkün olmayan hastalıklar söz konusu olduğunda, bir hastalığı hafifletmek veya iyileştirme başarısını bilimsel olarak test etmek için uygulamada kullanılan tedavi yöntemleri geleneksel tıp tarafından genel kabul görmemektedir."

Temyiz Mahkemesinin bulgularına göre, doktorların ve hastanelerin büyük çoğunluğu tarafından uygulanan tedavinin bilimsel olarak genel kabul görmüş olarak tanımlanamayacağını, çünkü bu hastalığın nedeninin hala araştırılmadığını ve bu nedenle her türlü tedavinin tıbbi doğruluğu kanıtlanmadan kaçınılmaz olarak deneysel nitelikte olduğunu belirtmiştir. (2 Aralık 1981 tarihli karar - IVa ZR 206/80 - VersR 1982, 285 III 4 altında).

Federal Adalet Divanı, Temyiz Mahkemesi'nin sigortacının tazminatı ödemeyi reddetmesinin iyi niyete aykırı olduğu yönündeki görüşünü onaylamıştır.

1910'daki Flexner Raporu

İlaç endüstrisine 1905'ten itibaren Rockefeller Vakfı'nın kurulmasıyla sızıldı. Carnegie Vakfı ile birlikte, 1910 yılında Batı tıbbını yeniden yazan, naturopatiyi marjinalleştiren ve petrol bazlı yeni Rockefeller tabletlerini bugüne kadar sözde çözüm olarak yayan Flexner Raporunu hazırlattı. 1935 yılına gelindiğinde, ABD'deki tüm tıp fakültelerinin yarısı kapatılmış ya da korkunç aşıların propagandasını da yapan yeni ortodoks tıbbın Rockefeller müfredatı altında yeniden düzenlenmişti. Rapor yazarı Abraham Flexner'in kardeşi Simon Flexner, 1918'de Fort Riley, Kansas'ta askerlere deneysel aşılar, muhtemelen deneysel grip ve sarı humma aşıları enjekte eden Rockefeller Araştırma Enstitüsü'nün ilk müdürü oldu.

Bu aşı hasarının ve aşı ölümlerinin "İspanyol gribi" olduğu iddia edildi, ki aslında buna "Rockefeller gribi" denmesi gerekirdi, eğer aşı hasarından doğrudan bahsetmek yasaksa, çünkü bu hisse fiyatları için kötüdür. Ancak ABD'nin 1898'de İspanya ile yaptığı bu ilk emperyalist savaş (Monroe Doktrini'ne sırtını dönmesi) nedeniyle, İspanyolların en passant bir şekilde aşağılanması ve Amerikalılara "bulaşmakla" suçlanması gerekiyordu (gaslighting, türk. gaz lambası), çünkü ABD işgalini sevinçle karşılamadılar ve minnettar olmadılar, hatta ABD psikopatlarının hiç hoşuna gitmeyen bir şekilde karşılık verdiler.

Flexner Raporu, geleneksel tıbbın ve az gelişmiş Batı üniversite tıbbının anasıdır!

Bu metin, 1910 yılında Carnegie Vakfı'nın Flexner Raporu'nun yardımıyla "geleneksel tıbbın" ABD'de kaba kuvvetle nasıl tanıtıldığını göstermektedir. ABD'den tüm dünyaya yayılmıştır çünkü diğer ülkelerin çoğu Amerikalıları taklit etmek istemiştir (zorunda kalmıştır?). Bu, 1972'de gözden geçirilmiş bir versiyonudur. Christian Joswig Belgesi: Flexner Report 1910-1972 Carnegie PDF

Geleneksel "tıp" ve ilaç lobisi bir asırdır dünya çapında her hasta için ve her hastaya karşı insanlık dışı bir savaş yürütmektedir. Bu savaşın amacı, her insanı bir daha asla iyileşemeyecek ve ilaç endüstrisinin kâr amaçlı "onaylanmış" ilaçları, patentli cihazları ve tekelleşmiş yöntemleriyle mümkün olduğunca uzun süre "tedavi edilebilecek" kronik bir hasta haline getirmektir. Bir diğer amaç da naturopatiyi yok etmek ya da "yasaklamak" ve böylece insanların ilaç endüstrisinin kârı olmadan iyileşmesini engellemektir: Sadece kronik bir hasta iyi bir hastadır - önce kasıtlı olarak hasta edilen ve daha sonra keyfi ve yapay bir şekilde "bilimsel olarak tanınmış", ticari ortodoks "tıbbın" cihazlarına, tedavi yöntemlerine ve ilaçlarına hayatının geri kalanında bağımlı hale getirilen ve bağımlı tutulan karlı bir hasta. Temel güdülere dayanan bir yöntem ve sisteme sahip şeytani, tamamen insanlık dışı bir suç: Kâr hırsı. Gübre ve tarım ilacı endüstrisi gibi, kimya ve petrol endüstrisinin daha da büyük kartel şirketlerinin yan kuruluşlarından oluşan küresel ilaç ve eczacılık endüstrisi, böylece hain bir perpetuum mobile makinesi kurmuştur: kimsenin bunun için bir şey yapmasına gerek kalmadan sürekli olarak devasa karlar sağlayan bir sistem.

Bir kez başladı mı, artık durdurulamaz ve durmaksızın tek bir şey üretir: para / kâr / kazanç. Eczacılık yoluyla akıl almaz bir servet biriktirmeye yönelik en vicdansız yaklaşım Rockefeller ailesi hanedanında bulunabilir ve 19. yüzyıla kadar izlenebilir. Rockefeller ailesinin soyundan gelen Alman-Amerikalı at hırsızı, dolandırıcı, şarlatan William Avery Rockefeller (aslen Roquefeuille [Kaya Yaprağı], 18. yüzyılda Kuzey Amerika'ya göç eden Rockenfeld ailesinin soyundan gelmektedir. El arabasıyla yağlı bir seyyar satıcı olarak ülkeyi dolaşmış ve petrol/alkol karışımını kanser için "mucizevi bir tedavi" olarak sunmuştur. Hiçbir tıbbi eğitimi yoktu, ancak yüzsüzce "Dr. William A. Rockefeller, ünlü kanser uzmanı" olarak poz verdi ve yerel adres defterlerinde kendisini "doktor" olarak listeletti. "Reklam afişlerinde" (tahta arabasının üzerindeki karton tabelalar) şöyle yazıyordu: "Çok ilerlemiş olanlar hariç tüm kanserler için tedavi, ancak büyük ölçüde hafifletilebilir." Tutuklanma ve hüküm giyme tehdidinden sınırı geçerek diğer eyaletlere kaçtı.

Sentezlenen kimyasalların neredeyse tamamının temel maddesi kömür katranı ya da ham petroldür. Çoğu uyuşturucunun kendisi de laboratuvarda ham petrolden sentezlenmektedir. Küresel petrol, kimya ve ilaç endüstrisinin neredeyse tamamı artık tek bir gruba ait: Amerika'nın doğu kıyısındaki Rockefeller ailesi hanedanlığı. Böylece küresel ilaç üretimini kontrol etmektedir. Böylece dünya çapında ilaç üretimini kontrol etmektedir ve bu durum böyle ortaya çıkmıştır: 9 Kasım 1929'da Alman kimya karteli I.G Farben, Rockefeller ailesinin Amerikan petrol ve bankacılık imparatorluğu ile uluslar ötesi bir kartel anlaşması yaptı. "I.G.", "çıkarlar topluluğu", başka bir deyişle "kartel" anlamına gelmektedir.

"Kartel", serbest piyasadaki rekabetin önüne geçmenin ve tekel elde etmenin bir yoludur. ("Rekabet günahtır!" John D. Rockefeller, Senior.) Her zaman bir fiyat diktasına ve ürün seçiminin kısıtlanmasına yol açar. Mühimmat ve ilaçları üreten ya da kontrol eden her kim olursa olsun, savaş ve ilaç yoluyla yeryüzündeki tüm ülkelerin nüfuslarını ve dolayısıyla tüm insanlığı kontrol eder. Kartellerin rekabeti ortadan kaldırmanın ve tekellere ulaşmanın bir aracı olduğu az önce ortaya konmuştur. Başka bir deyişle, karteller serbest piyasanın, serbest girişimin bir sonucu değil, serbest girişimden kaçmanın ve onu yok etmenin bir aracıdır. İşte bu yüzden karteller ve kolektivist hükümetler her zaman birlikte çalışır: Ekonomik yaşamın her yönünü yasalarla düzenleme ve denetleme gücüne sahip güçlü ama yozlaşmış ve dolayısıyla kontrol edilen bir hükümet, özel kartellerin ve tekellerin en iyi işbirlikçisi ve suç ortağıdır.

Böylece devlet, özel kartellerin / tekelci sermayenin / yüksek finansın kendi özel ekonomik çıkarlarını uygulamak ve korumak için kullandığı siyasi bir araç haline gelir. Ancak bu tanım gereği faşizmdir: "Faşizm" tekelci sermayenin diktatörlüğüdür" (Robert Brady), devletin özel ekonomi tarafından tamamen kontrol edilmesidir. Faşizm, her üç gücün de tamamen özel sektörün hakimiyetine girmesinden ibarettir: Yasama (hükümet / parlamento), yürütme (bürokrasi / polis / ordu) ve yargı (yargı) organları, yani tüm devlet aygıtının yanı sıra sansür amacıyla ve kamuoyunu manipüle etmek için bir propaganda aygıtı olarak medya. Totaliter rejimlerin özel, çoğunlukla yabancı karteller tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da zaten gelişmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birleşerek I.G. Farben AG'yi oluşturan karteller, Alman Şansölyesi Otto Von Bismarck'ı desteklemişlerdi çünkü onun kolektivist "devlet felsefesini" sözde "vatanseverlik" kisvesi altında ayrıcalıklı bir güç pozisyonu elde etmek için mükemmel bir fırsat olarak görmüşlerdi.

Savaştan sonra (1953), I.G. Farben'in varlıklarının Alman kısmı Bayer, Hoechst ve diğer kartel üyelerine geri devredildiğinde, finansal işlem New York Rockefeller First National City Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Amerikan I.G.'nin varlıkları, yani I.G. Farben'in varlıklarının Amerikan kısmı, 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşi olan dönemin ABD Başsavcısı Robert Kennedy'nin önerisiyle gizli (!) açık artırmaya çıkarıldığında, kazanan teklif sahipleri (329 milyon dolar), 225 üyeli anonim bir sigorta konsorsiyumuydu (ana hissedar: Rockefeller). Konsorsiyum Rockefeller ajansı olan First Boston Corporation (Chase Manhattan Group) ve Blyth & Company (First National Group) yatırım bankaları tarafından temsil edildi. Mali uzlaşma yine bir Rockefeller kuruluşu olan Chase Manhattan Bank of New York tarafından gerçekleştirildi. Tabiri caizse her şey tek elde ve tek çatı altında...

Rockefeller, sözde "hayırsever projeler" olarak gösterilen vergiden muaf vakıflar ağı aracılığıyla, ABD'deki eğitim sistemi ve tıp eğitimi üzerinde kademeli olarak tam kontrol sahibi oldu. 1901 yılında Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla başladı. Aynı şekilde New York Tüberküloz ve Sağlık Derneği, Kalp Derneği, Diyabet Derneği, Sosyal Hijyen Derneği, Ulusal Körlüğü Önleme Derneği, Amerikan Kanser Derneği, Amerikan Kanser Society ve Amerikan Tıp Kolejleri Derneği gibi kârlı kuruluşlar kuruldu

1908'de Amerikan Tabipler Birliği (AMA), ABD'deki tıbbi uygulamalara ilişkin reformu örgütsel ve mali açıdan sekteye uğratmıştı. Stratejik açıdan zekice ve mükemmel bir zamanlamayla Rockefeller ve çelik patronu Andrew Carnegie öne çıktı. Carnegie Vakfı Genel Eğitim Kurulu Başkanı Henry S. Pritchett, AMA ile temasa geçti ve ikiyüzlü bir şekilde tüm projeyi üstlenmeyi (ve aynı zamanda hukuk ve ilahiyat fakültelerinin akademik eğitiminde "reform" yapmayı) teklif etti. AMA hemen kabul etti. Rockefeller ve Carnegie "hayırseverlik" bahanesiyle bir taşla üç kuş vurdular: 1. İşin büyük kısmını başkalarının yapmasına ve masrafların aslan payını üstlenmesine izin vermek (AMA projeyi neredeyse tamamlamıştı; Carnegie ve Rockefeller'ın masrafları sadece 10.000 dolardı). 2. Yine de kamuoyunda (hak edilmemiş) bir imaj primi elde etmek. 3. ABD kamu yaşamının önemli alanları (eğitim, sağlık hizmetleri, yargı, din adamları) üzerinde kontrol sahibi olmak. Sonuç, 1910 yılında yayınlanan meşhur Flexner Raporu oldu.

Yazarlar, Carnegie Eğitimin İlerletilmesi Vakfı çalışanı Abraham Flexner ve Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü yönetim kurulu üyesi olan kardeşi Simon Flexner kardeşlerdi. Eğilimli broşürün özü, tıp eğitimi müfredatında farmakoloji derslerine en büyük ağırlığın verilmesi ve tüm "nitelikli" (?!) tıp fakültelerinde araştırma bölümlerinin kurulması yönündeki koşulsuz tavsiyeydi. Rockefeller ve Carnegie hemen "işbirlikçi" üniversitelere vergiden muaf vakıflarından milyonlarca dolar yağdırmaya başladılar.

Daha az uyumlu olan eğitim enstitülerinin eli boş kaldı ve sonunda daha iyi finanse edilen rakipleri tarafından sıkıştırıldılar. (1905'te 160 tıp eğitim merkezi varken, 1927'de sadece 80 tane vardı, yani yarısı kadar. 1900'lerde ABD'de bulunan 22 homeopati üniversitesinden sadece ikisi 23 yıl sonra hala varlığını sürdürüyordu. 1950'de homeopatinin hala öğretildiği son üniversite kapanmak zorunda kaldı.

O zamandan beri, ABD tıp fakülteleri neredeyse sadece hastalıkların tedavisinde (patentli) farmasötik ilaçların kullanımına ve dolayısıyla (vergi mükelleflerinin parasıyla ödenen) kimyasal-farmasötik araştırmalara odaklanmış ve bu da allopatik ilaçların satışlarının baş döndürücü boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Rockefeller bu şekilde "hayırsever hayırseverliği" ile milyarlarca kar elde etti ve etmeye devam ediyor! Amerikan Tıp Kolejleri Birliği, Rockefeller'ın küresel ilaç karteli için ABD ve Kanada'daki tıp eğitimini kontrol ve manipüle ettiği vergiden muaf vakıfların ana araçlarından biridir. Bu vakıf 1876 yılında, tüm tıp eğitimi kurumlarının standartlarını belirlemek üzere bir hükümet yetkisiyle kurulmuştur. Tıp eğitimine kabul kriterlerine, müfredatın geliştirilmesine, doktorlar için ileri eğitim programlarının tasarlanmasına, tıp mesleği ile iletişime ve propagandaya ("halkla ilişkiler çalışmaları") karar verir. 1901'den beri vakıfları aracılığıyla Rockefeller'lar tarafından finanse ve kontrol edilmektedir.

Mecazi anlamda konuşmak gerekirse, özel vakıflar kendi adamlarını fakülte komitelerine ve kilit idari pozisyonlara sızdırmayı başardıklarından beri tıp eğitimi piramidinin tepesini işgal etmişlerdir. Piramidin merkezinde ise Amerikan Tıp Kolejleri Birliği yer almaktadır. Piramidin tabanı, (özel!) vakıfların öğretim kadrosunu kendilerinin seçmesine ve atamasına izin verildiğinden beri sağlamlaştırılmıştır (!).

Sonuç olarak, vakıf faaliyetlerinin çoğunluğu her zaman "üniversite tıbbı" ("geleneksel tıp") olarak adlandırılan alana yöneliktir. Vakıflar, 1913'ten bu yana geleneksel tıp alanındaki araştırma ve öğretime hiçbir kısıtlama olmaksızın hükmetmektedir. (Vergiden muaf!) vakıflar tarafından finanse edilen tıp fakültelerindeki öğretim kadrosu, genellikle farkına varmadan, endoktrine edilmekte ve daha sonra yozlaştırılmaktadır. Gözle görülmeyen bir seçim sürecinde, yalnızca kişisel çıkarları nedeniyle farmakolojik araştırmalara ilgi duyan kişiler seçilmektedir. Mali açıdan bağımlı üniversitelerdeki (tek taraflı) eğitim, sponsorlar (ilaç lobisi) tarafından başlatılan ve sağlanan öğretim materyalleri ve öğretim kadrosu tarafından dolaylı olarak dikte edilmekte ve belirlenmektedir. İlaç lobisi, neyin öğretilip neyin öğretilmeyeceğini en ince ayrıntısına kadar fark ettirmeden dikte etmektedir. (Örneğin tıbbın en önemli yönü olan beslenme fizyolojisi tıp eğitiminin bir parçası değildir! Naturopati sadece marjinal olarak, tamamen tahrif edilmiş ve olumsuz bir şekilde ele alınmaktadır).

Sonuç olarak, tıp fakültelerimiz, kendi tercihleri ve eğitimleri nedeniyle sadece farmasötik yönelimli "bilimi" ve dünya çapında modern ortodoks "tıpta" hakim olan semptomatik "tedaviyi" propaganda eden öğretim görevlilerinin hakimiyetindedir. Ne öğretim görevlilerinin kendileri ne de öğrencileri, ticari amaçlara, yani ilaç endüstrisinin özel lobisinin kâr hırsına hizmet eden gizli bir seçim sürecinin ürünü olduklarının farkındadır. Modern tıp eğitimi, günümüzde diğer tüm akademik eğitimlerden daha az düşünce özgürlüğü ve olgunluğa izin vermektedir. İlaç lobisinin okul "tıbbı" üzerindeki tehlikeli kontrol edici, yönlendirici ve manipüle edici etkisi tıp fakültelerinin çok ötesine uzanmaktadır.

Tıp öğrencisi ve hekim adayı altı, sekiz ya da daha fazla yıllık teorik eğitimden sonra tıbbi uygulama dünyasına adım atar ve burada kartel kontrolünün ikinci güçlü kolu tarafından hemen yakalanır: örneğin Almanya'da İlaç Komisyonu ve Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü (BfArM), ABD'deAmerikan Tıp Birliği (AMA; 1908'den beri vergiden muaf Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü Vakfı tarafından finanse edilmekte, kontrol edilmekte ve yönetilmektedir), Amerikan Kanser Derneği ve Ulusal Kanser Enstitüsü (her ikisi de 1913'ten beri Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü tarafından finanse edilmekte, kontrol edilmekte ve yönetilmektedir). Amerikan Tabipler Birliği'nin (AMA) ortalama bir ABD'li hekim üzerindeki etkisi tamdır, ancak bu etki hekimler tarafından kolayca fark edilememektedir.

Birçoğundan birkaç örnek: Bir doktor sadece AMA tarafından onaylanmış bir fakültede doktorasını tamamlayabilir (doktora alabilir). Stajlarını yalnızca AMA'nın standartlarını karşılayan kliniklerde tamamlayabilirler. Eğer uzmanlık eğitimi almak isterse, çalıştığı kurum, stajyer doktor olarak geçirdiği süre ve aldığı sertifikalar AMA'nın gerekliliklerini karşılamalıdır. Uzmanlık ruhsatı, AMA'nın önemli katkılarda bulunduğu federal yasalar uyarınca verilir. Devlet tarafından tanınan bir "etik uygulayıcı" (?!) olarak statüsünün onaylanması için, AMA tarafından yayınlanan prosedürlere (vs. vs.) uygun olarak eyaletindeki tıp birliklerine başvurması ve onay alması gerekmektedir. AMA'nın bir hafta süren yıllık konferanslarında da aynı derecede taraflı "ileri eğitim" alıyorlar. Yüzlerce konferans, seminer ve sergiden, seçilmiş ses ve video kayıtları, kitaplar ve broşürlerin yanı sıra ücretsiz ilaç numuneleriyle dolu bavulları evlerine götürebilirler. Ulusal düzeyde AMA, görev alanını tıp fakültelerinin çok ötesine taşımıştır. AMA, kliniklerin yeni nesil hekimlerin yetiştirmek için "uygunluğuna" karar vermektedir. AMA, hemşirelerin ve hemşirelik personelinin eğitimine müdahale etmektedir. AMA gıda ve ilaçlarla ilgili mevzuatı etkilemektedir. Ve son olarak AMA, "bilimsel olarak tanınmayan" doğal ilaçları "ortaya çıkarmak" ve insanları bu konuda "eğitmek" ve temsilcilerini sözde "şarlatan" olarak karalamak, itibarsızlaştırmak, damgalamak ve hatta suçlu ilan etmekle meşguldür. Bu amaçla, tıpkı kendisi gibi suç örgütlerini (devlet ya da özel) kullanmaktadır: Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Amerikan Bilim ve Sağlık Konseyi, Tüketici Sağlığı Bilgi Araştırma Enstitüsü, Sağlık Sahtekarlığına Karşı Ulusal Konsey ve Quackwatch, Inc. bunlardan sadece birkaçıdır.

Tüm bu kurumlar Rockefeller tarafından kurulmuş ve kontrol edilmektedir. Amerikan Tabipler Birliği, kamuoyunu etkilemek için her yıl televizyon programlarına milyonlarca dolar yatırmaktadır. Washington, D.C.'de ABD hükümeti etrafındaki en zengin ve en aktif lobilerden birini yönetir ve beğendiği ve desteklediği siyasi adaylar için kampanya desteği sağlar. Ve FDA başkanının seçiminde etkili olmaktadır. Vakıf fonlarının (yani vergi mükelleflerinin parasının!) yanı sıra ana gelir kaynaklarından biri de aylık yayınlarıdır. AMA Journal 1883 yılında aylık 3.500 adetlik bir tirajla yayın hayatına başlamıştır. Bugün ise tiraj en az 250.000'dir ve yayın listesi 12 ayrı dergiye ulaşmıştır. Bunların arasında, meslekten olmayanlar için Yellow Press düzeyinde bir tabloid olan Today's Health de bulunmaktadır - tabiri caizse "amatör hekimler"

Amerikan Tabipler Birliği'nin yıllık reklam geliri toplamda yirmi milyon ABD dolarını aşmaktadır. Reklamların aslan payı, ABD'deki ilaç endüstrisinin yüzde 95'inin üye olduğu Amerikan İlaç Üreticileri Birliği'nden gelmektedir. Amerikan Tabipler Birliği, onlarca yıl perde arkasında çalıştıktan sonra, 1972 yılında, tıbbın tamamen "devlet" tarafından kontrol edilmesine yönelik ilk ve en büyük adım olan bir yasa tasarısı sunmayı başardı (devlet sadece özel ilaç lobisinin aracıdır - faşizmin karakteristik kriteri)

Yasanın adı 92-603 sayılı Kamu Yasasıdır ve Kongre'den geçtikten sonra 20 Ekim 1972 tarihinde Başkan Richard Nixon tarafından imzalanmıştır. Aynı zamanda Meslek Standartları İnceleme Organizasyonu olarak da adlandırılmaktadır. Yasa, Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığı'na Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm hekimlerin mesleki faaliyetlerini gözden geçirmek ve izlemek üzere bir ulusal ve birkaç bölgesel kurul kurma yetkisi vermiştir. Bu kurulların üyeleri hekim olmak zorundadır, ancak devlet kurumları tarafından atanır veya onaylanır ve bu devlet kurumları tarafından kendileri için belirlenen standartlara uymak zorundadır. Bu kurumlar, tüm doktorları ilaç reçetelerini ve tedavi yöntemlerini bu standartlara uydurmaya zorlama yetkisine sahiptir. Devlet (ve dolayısıyla özel ilaç lobisi!) daha önce gizli olan tüm hasta dosyalarına erişim kazanıyor. Buna uymayan, hatta karşı çıkan doktorların muayenehane ruhsatları (onayları) geri alınabilir. Tüm bu konsept Amerikan Tabipler Birliği'nin hukuk departmanı tarafından hazırlanmış ve "Medicredit Yasası "nın bir parçası olarak Kongre'ye sunulmuş, ancak AMA'nın Delegeler Meclisi ya da üyeleri tarafından gerekli olduğu şekilde asla onaylanmamıştır.

1906 yılında Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Rockefeller'ın kanıtlanmış konseptine göre başlatılan, finanse edilen, kontrol edilen ve manipüle edilen Gıda ve İlaç Saflık Yasası ile kuruldu. 1938 yılında Gıda ve İlaç Yasası genişletilerek tüm ilaç üreticilerinin her yeni ilacı güvenlik açısından test etmesi ve ürün piyasaya sürülmeden önce test sonuçlarını FDA'nın onayına sunması zorunlu hale getirildi. Buraya kadar her şey yolunda. Ancak FDA aynı zamanda "güvensiz" bulduğu herhangi bir maddeyi piyasadan çekme yetkisine de sahipti! Bu durum, özel ilaç lobisinin (devlet / yasa koyucu aracılığıyla) suiistimaline kapı açtı. Devletin "şüpheli" olduğu iddiasıyla tıbbi ürünleri yasaklama "hakkına" sahip olması ve bunu varsayması yeterince kötüydü. Ancak daha da kötüsü oldu: 10 Ekim 1962 tarihli Gıda ve İlaç Yasası'nda yapılan Kefauver-Harris Değişikliği ile FDA'ya "etkisiz" olduğunu düşündüğü her yeni preparatı yasaklama yetkisi verildi! O zamandan beri FDA, muhaliflere karşı isyan ve öfke saçıyor. FDA'nın davacı olarak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir hukuk mücadelesi sırasında (masrafları vergi mükelleflerine ait olmak üzere!), üst düzey bir FDA yetkilisi karşı tarafın savunma temsilcisine şöyle demiştir: "Biliyorsunuz, eğer bu böyle devam ederse, size karşı başka bir dava nedeni buluruz." FDA'nın faaliyetlerini geçici olarak "denetleyen" Çevre Sağlığı Servisi'nin başkanı Charles C. Johnson Jr. ise, zaten vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ancak hala yozlaşmış olan yetkililerin dayanılmaz derecede küstah ve saldırgan tutumunu şöyle özetliyordu: "İtaat cephaneliğimizde çeşitli silahlarımız var."

Bu yasalar, ikiyüzlü bir şekilde iddia edildiği gibi bizim "korunmamız" için değildir. Bize karşı bir silah ve küresel, özel ilaç endüstrisinin ve dolayısıyla Kaya Yaprağı ailesi hanedanının, nam-ı diğer "Rockefeller "in kar çıkarları için bir araç olarak hizmet ediyorlar. Gıda ve İlaç İdaresi, on yıllardır, yüzyıllardır ve hatta bin yıllardır denenmiş ve test edilmiş, zararsız ve etkili olduğu kanıtlanmış doğal ilaçların kullanımını alenen savunan kişiler için 30 (otuz!) yıla kadar hapis cezası talep etmektedir! (Şaka değil!). FDA'nın son kararlarına göre, artık doğal maddelerden yapılan besin takviyelerinin (örneğin doğal maddelerden yapılan vitamin takviyeleri) ilaç şirketleri tarafından laboratuvarda yapay olarak sentezlenenlerden (ki aslında öyledir) daha üstün olduğunu kamuya açık bir şekilde belirtmek ve hatta ima etmek yasaktır. Üreticinin artık preparatın hangi hammaddeden yapıldığını etiket üzerinde belirtmesine bile izin verilmemektedir. Bu şekilde FDA, ürünün doğru bir şekilde etiketlenmesini engellemekle kalmıyor, hatta bunu kasten yasaklıyor! FDA'nın en sinsi hilesi, gıda ve tıbbi ürünler arasında yasal bir sınır çizmiş olmasıdır. Papatya ve nane gibi şifalı bitkilerin keyfi bir şekilde "ilaç" olarak "tanımlanması" ile on binlerce bitki ve tereyağı, bal gibi doğal hayvansal ürünler hakkındaki şifa iddiaları "yasadışı" ve kanunen cezalandırılabilir! ABD ve Kanada'da, C vitamini içeren narenciye yemenin ya da suyunu içmenin soğuk algınlığına iyi geldiğini açıkça söyleyen ya da yazan herkes kovuşturmaya uğrayabilir! (Bu da şaka değil!).

Sadece ilaç endüstrisinin, "ilaç" olarak yeniden tanımlanan bitkiler ve içerikleri hakkında iyileştirici iddialarda bulunmasına ve bunları "doğal ilaçlar" olarak tanıtmasına ve satmasına izin verilmektedir! (Yeni Zelanda'da 2010 yılında, kişinin kendi bahçesinde gıda bitkileri yetiştirmesini ve tüketmesini izne ve kontrole tabi kılan bir yasa bile çıkarıldı [Yeni Zelanda Hükümeti Gıda Yasası 160 - 2 26 Mayıs 2010 / 22 Temmuz 2010].  O zamandan bu yana, ABD'de "sağlık ve naturopati" konusunda yayın yapan veya konferans veren sayısız kişi bu kısıtlayıcı yasalara dayanılarak tutuklandı, suçlandı ve mahkum edildi; bu tür ifadeler içeren kitaplar ve diğer basılı materyaller mahkeme kararıyla yasaklandı. Kısıtlayıcı yasalar keyfilik için bir şablon sunmaktadır: Obeziteyle mücadele için diyet değişikliği öneren herkes "ruhsatsız hekimlik" yapıyor demektir! Kabızlık için bol lifli çiğ bitkisel gıda öneren herkes "ruhsatsız tıp" uyguluyor demektir! İshal için kurutulmuş yaban mersini veya kömür tabletleri öneren herkes "ruhsatsız tıp" uyguluyor demektir! Şifalı kil paketleri öneren herkes "ruhsatsız hekimlik" yapıyor demektir! (Şaka değil!) Bu, kimya ve ilaç lobisinin çıkarları adına ve çıkarları için devlet terörü ve zorbalığının yanı sıra halkın köleleştirilmesi ve tecavüze uğramasıdır!

"Kutsal" Ortodoks tıbbın on emri:

İlk emir Ben doktorum, beyazlar içindeki tanrınız. Benden başka terapistin olmayacak. İkinci emir Doktorunun adını saygıyla anacaksın. Üçüncü emir STIKO (Daimi Aşılama Komisyonu'nun) aşı randevularına katılacaksın. Dördüncü emir İlaç üreticilerini ve eczacıları onurlandıracaksın. Beşinci emir Aşıya karşı çıkanlardan uzak duracaksın. Altıncı emir Doktorunla yaptığın anlaşmayı bozmayacaksın. Yedinci emir Kritik sorular sorarak doktorunun zamanını boşa harcamayacaksın. Sekizinci emir Aşılama hakkında olumsuz konuşmayacaksın. Dokuzuncu emir Aşılama fikrinden şüphe etmeyeceksin. Onuncu emir Aşı olmayanların sağlığına göz dikmeyeceksin

"1978 yılında, Teknoloji Değerlendirme Ofisi geleneksel tıp üzerine büyük bir çalışma yürütmüş ve bulgularını Kongre'ye sunmuştur. Geleneksel tıpta kullanılan tedavilerin %80-90'ının klinik olarak kontrollü çalışmalarla kanıtlanmadığı sonucuna varıldı. Başka bir deyişle, bu tedaviler bilimsel olarak kanıtlanmadan kullanılıyor ve öğretiliyordu. Ulusal Bilim Akademisi 1985 yılında aynı çalışmayı tekrar yürüttü ve aynı sonuca vardı." - Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt: "Die Medizin- Mafia", Hirthammer, Münih 2004, s. 183, yeni baskı Jim Humble Verlag 2017.

Dr. Robert S. Mendelsohn: "Hiçbir doktora güvenmeyin. Modern tıbbın muazzam tehlikeleri ve kendinizi bunlardan nasıl koruyacağınız üzerine. Bir tıp sapkınının itirafları", 1979-2009. alıntılar: Önsöz, s. XI: "Hastalıkların geleneksel tıbbi tedavisinin nadiren başarılı olduğuna ve çoğu zaman tedavi etmeyi amaçladığı hastalığın kendisinden bile daha tehlikeli olduğuna inanıyorum. Aslında asıl tehlikenin hastalık OLMAYAN hastalıkların yaygın tedavisinde yattığına inanıyorum - ilk etapta gerçek hastalıklara yol açan ve doktorun daha sonra oluşan hasarı onarmak amacıyla daha da tehlikeli yöntemlerle tedavi ettiği tedaviler. Tüm modern geleneksel tıbbın - doktorlar, klinikler, ilaçlar, aletler - %90'ından fazlasının yeryüzünden güvenli bir şekilde yok olabileceğine inanıyorum. İnsanların sağlığı derhal ve büyük ölçüde iyileşecektir." Sayfa 54: "Hastanın bakış açısından, mümkünse ilaçsız tedavi olmak istemesi elbette çok anlaşılabilir bir durumdur. Doktorun bakış açısından ise bu tamamen saçmadır. Bir kez daha doktorun çıkarlarının hastanınkilerle bağdaşmadığını görüyoruz." "Öyleyse vücudunuza şu ya da bu tehlikeli maddeyi vermeniz için size talimat veren kişinin nasıl biri olduğunun farkına varın. O zaman kendinizi savunma güçlerinizi harekete geçirmek sizin için artık zor olmayacaktır." Sayfa 141f: "Şeytanın rahibi."

Doktorlar gerçekte Ortodoks tıp kilisesinin rahipleridir ve insanlar genellikle onların hayatlarımız üzerindeki özel etkilerini inkar etmezler. Ne de olsa doktorlar dürüst, köklü, zeki, güvenilir, sağlıklı, eğitimli ve yetenekli insanlardır, öyle değil mi? Doktor, geleneksel tıp kilisesinin dayandığı kayadır, değil mi? En azından yakından değil. Doktorlar sadece insandır - ve en kötü türdendir. Doktorunuzun yukarıda bahsedilen iyi niteliklerden herhangi birine sahip olduğunu varsayamazsınız, çünkü doktorlar aynı zamanda dürüst olmayan, yozlaşmış, ahlaksız, hasta, eğitimsiz ve düpedüz aptal olabilirler - ve toplumun geri kalanının ortalamasından çok daha sık. Doktorların belirli durumlarda ne kadar aptalca davrandıklarına dair en iyi örnek, kamuoyunun bilgisi dahiline girmiştir. ABD Senatosu Sağlık Komitesi'ndeki bir oturum sırasında Senatör Edward Kennedy, genç bir adamken omzunu incittiği bir kayak kazasını hatırladı. Babası çocuğu muayene etmeleri ve tedavi önerilerinde bulunmaları için dört uzman çağırmıştı. Üçü ameliyattan yanaydı. Ancak Kennedy'ler ameliyat olmak istemeyen dördüncü uzmanın tavsiyesine uymuşlar. O da diğerleri kadar tıbbi yeterliliğe sahipti. Yaralanma iyileşti ve Edward Kennedy'nin Senato'daki meslektaşları Vermont Üniversitesi'nde tıp profesörü olan ve hastanede yatan hastaları kayıt altına alan ünlü bir sistemin kurucusu olan Dr. Lawrence Weed'i bu örnek üzerinden sorguladılar. Dr. Weed şu cevabı verdi: "Senatörün omzu ameliyat edilmiş olsaydı muhtemelen aynı şekilde iyileşirdi."

Doktorların ahlaki açıdan dürüst olmalarına da güvenilemez. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Robert H. Ebert ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Lewis Thomas, Squibb Corporation'ın en çok satan ilaçlarından biri olan Mystecline üzerindeki yasağın kaldırılması için Sağlık Bakanlığı'nı ikna etmeye çalışırken Squibb Corporation'a ücretli danışmanlık yapmışlardır. Olay ortaya çıktığında Dr. Ebert "bildiğim ve inandığım kadarıyla tavsiyelerde bulundum. Bunlar dürüst görüşlerdi" dedi. Ancak hem kendisine hem de Dr. Thomas'a ödenen miktarı açıklamayı reddetti. Dr. Ebert daha sonra bu ilaç şirketinin direktörlüklerinden birine getirildi ve halihazırda 15.000 $ değerinde şirket hissesine sahip olduğunu itiraf etti. 1972 gibi erken bir tarihte, o zamanlar Case Western Reserve Üniversitesi'nde görev yapan ve kanser ve doğum kusurlarına neden olan kimyasallar konusunda dünya çapında otoritelerden biri olan Dr. Samuel S. Epstein, Senato Beslenme ve İnsan İhtiyaçları Komitesi'ne "Ulusal Bilimler Akademisi'nin çıkar çatışmalarıyla dolu olduğunu" söylemiştir.

Gıda katkı maddelerinin [güvenliği] gibi kritik mevzuat hakkında karar veren komitelerin genellikle yabancıların ya da düzenlemeye tabi tutulacak çıkar gruplarının doğrudan bağlantılarının hakimiyetinde olduğunu bildirdi. "Bu ülkede, davanızı savunmak için ihtiyaç duyduğunuz gerçekleri ve rakamları satın alabilirsiniz" dedi. Bilimsel araştırma alanında, sahtekarlık ve aldatma uzun zamandır günün düzeni haline geldi, öyle ki artık manşetlere bile çıkmıyor.

Günümüzün geleneksel tıbbının ve aşı çılgınlığının temeli de budur; bunlar da sadece itaat ve körü körüne inanç, bir tür ikame din talep etmektedir.

Hekiminiz size aşağıdaki soruları sormadan bir ilaç yazarsa:

- İlaç kullanımı
- diyetiniz
- su tüketiminiz
- uyku ritminiz
- egzersiz davranışınız
- hayatınızda herhangi bir sorun ve stresiniz

o zaman o bir hekim değil, uyuşturucu satıcısıdır!

 

Not: Fazla zamanım olmadığı için yukarıda yazdıklarımın çoğunu internetten "çaldım", yani kopyaladım. Çünkü her şeyi kendim yazmış olsaydım, kitaplığımdan en az 5 kitap elime alıp birkaç gün boyunca doğru bilgileri alıntılamam gerekirdi.

"Çalınması" ve tercüme edilmesi bile 4 - 5 saat zamanımı aldı!

Yukarıda yazılanlar onlarca kişiden alınan bilgilerdir. Bu bilgiler düşüncelerinizi değiştirmeyi değil, düşüncelerinizi desteklemeyi amaçlamaktadır!

 

Kaynaklar:

Schulmedizin

Rockefeller Institutionen

Rockefeller - die vorsätzliche Unterdrückung

Pharma Cartel

 

 


 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Profesör Dr. Hans-Ulrich Niemitz'in Geleneksel ve Yeni Tıp üzerine uzman görüşü

 

Leipzig Uygulamalı Bilimler Teknoloji, Ekonomi ve Kültür Üniversitesi
Teknoloji ve Tarihi Merkezi
Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz

PF 301166, 04251 Leipzig
Karl-Liebknecht-Straße 132, 04277 Leipzig

 

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
Camino Urique 69 / Apdo. 209
E – 29 120 Alhaurin el Grande

Leipzig, 18.08.2003

Konu: Yeni Tıp Hakkında Uzman Görüşü / 8 sayfa / (Uzman Görüşü-Hamer-030818)

Yeni Tıp hakkında uzman görüşü
Prof Dr Hans-Ulrich Niemitz tarafından,
HTWK Leipzig / Studium generale.
Görev alanı: Teknoloji ve doğa bilimleri tarihi ve etiği

 

Soruşturmalar - uzman görüşünün gerekçesi
Sorular - uzman görüşünün nedeni


Dr. Ryke Geerd Hamer 23 Temmuz 2003 tarihli bir mektupla benden üç soruya "bilimsel yanıt" istedi. Sorular aşağıdaki gibidir:

1. Sadece hipotezlere dayanan tıbbın (konvansiyonel tıp), tek bir doğrulama bile yapılmamış olmasına rağmen, kendini "bilimsel" olarak adlandırması mümkün olabilir mi ve olmalı mı?

2. Öte yandan, tek bir hipotezi bile olmayan Yeni Tıp, sadece sunulan 30 doğrulama belgesine dayanarak, bildiğimiz kadarıyla bilimsel ve doğru olarak tanımlanabilir mi, tanımlanmamalı mı?

3. Doğa bilimlerinde (burada: Yeni Tıbbın) doğruluğunu kanıtlamak için tek bir doğrulamadan geçmek yaygın ve yeterli değil midir?

Önsöz
Yeni Tıp genel olarak "hastalık", psikozlar ve kendiliğinden gelişen suçlar için açıklamalar ve teoriler sunsa da, Hamer özünde, aşağıda sadece kanserle ilgili olarak yanıtlanan iki soru sormaktadır.

A ) Geleneksel tıp bilimsel ve doğru mudur?

B ) Yeni Tıp bilimsel ve doğru mudur?

A) Geleneksel tıp bilimsel yöntemler (örneğin gözlem, istatistik) kullansa da, birçok hipotezi, yani (kanıtlanmamış) varsayımları nedeniyle bir doğa bilimi olmak bir yana, bir bilim bile değildir (çünkü bilimsel yöntemleri kullanmak tek başına bir "bilim" veya bilim insanı olmak için yeterli değildir). Bireysel "hasta kişi "deki biyolojik olaylara ilişkin hipotezsiz bir teorisi yoktur. Geleneksel tıp, kanser hastalarına yalnızca istatistiklerden türetilmiş hayatta kalma olasılıkları verebilir. Karakteristik olarak, boş tedavi vaatleri, çaresizlik eylemleri ("piyango oyunları") ve bireysel vakalarda "deneyler" yapma eğilimindedir. Ve spontane tedaviler yanlış anlaşılmaya devam etmektedir.

Aşağıdaki not Beatle Harrison'ın ölümünden kısa bir süre önce 12 Kasım 2001 tarihli Tagesspiegel'de yayınlandı:

"Georg Harrison (58) New York'ta gördüğü radikal radyoterapi sonrasında görünüşe göre daha iyi durumda. Bu haber 'Mail on Sunday' tarafından yayınlandı. Tartışmalı yeni tedavi, doktorun kendisi tarafından bir 'piyango oyunu' olarak tanımlandı.

Yani: en tanınmış ve en zengin insanlardan biri piyango olmayan kanser tedavisini alamıyor. Bu nasıl açıklanabilir? Ancak geleneksel tıbbın piyango dışında bir tedavisi olmadığı için

Yani: Geleneksel tıp bilim dışıdır ve neredeyse hiçbir şeyden anlamaz - kendiliğinden iyileşmeden bile. Geleneksel tıp bir bilim değildir. Doğru değildir, yani en iyi insani yargıya göre yanlış olarak etiketlenmelidir.

B ) Yeni Tıbbın bilimsel ve hipotezsiz ve dolayısıyla doğrulanabilir (veya potansiyel olarak yanlışlanabilir - asıl uzman görüşünde daha fazla ayrıntıya bakın) bir kanser veya genel olarak "hastalık" teorisi veya modeli vardır. Her bir vaka için olayları bilimsel olarak açıklayabilir - doğrulanabilir ve dolayısıyla hipotezsiz bir şekilde (ve elbette kesin bir tıbbi geçmişten sonra). Olaylar teoriden tahmin edilebildiği için, tedavi önerileri bireysel vakaya göre uyarlanabilir - ve böylece bilimsel olarak gerekçelendirilebilir. (Terapi sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir komplikasyon anlaşılabilir ve terapi buna göre ayarlanabilir. Hamer, birçok basın kuruluşu tarafından kendisini mucize şifacı olarak adlandırmakla ve tedavi garantisi vermekle suçlandığı için bu konuya değinmek gerekir. Dünyadaki hiçbir doktorun kansere yol açan yeni çatışma şoklarını öngöremeyeceği ve dolayısıyla önleyemeyeceği akılda tutulmalıdır; ancak yeni çatışma şoklarının önlendiği bir durum yaratmak mümkündür - ve Hamer hastaları için bunu talep etmektedir).

Yani: Yeni Tıp bilimseldir ve bilimsel kriterlere göre doğrudur. Yeni Tıp bir bilimdir ve aynı zamanda "kanser hastalarını" iyileştirmek için en güvenli yöntemdir.

1.soruya:
Bilim

Bilimin ne olduğu ya da ne olması gerektiği tamamen tartışmasız değildir. Ansiklopedi (Brockhaus Enzyklopädie 2001) şöyle demektedir:

"Bilim... bir çağın insan bilgisinin özü...; bir konu alanıyla ilgili olan ve bir gerekçelendirme bağlamında duran bir bilgi bütünü. ...

... Metodolojik açıdan bilim, belirli bilimsel kriterleri (örneğin genel geçerlilik, sistematiklik) takip eden, önermeler bağlamına yerleştirilmiş ve böylece özneler arası olarak iletilebilir ve doğrulanabilir bilgi ile karakterize edilir."

Açıklamanın belirsizliği çemberde görülebilir: bilim, bilimsel kriterleri takip etmelidir. Bununla birlikte, "bilimsel "in içerik ve yöntem açısından doğrulanabilir ifadelerden (veya "cümlelerden") oluşan bilgiye sahip olmak anlamına geldiği açıktır.

Bilim doğrulanabilir ifadeler üretir
Bir ifade ya da ifadeler sistemi, ancak bu ifade ya da ifadeler yanlışlanabiliyorsa, yani günlük konuşma diliyle söylersek yanlış olup olmadıkları kontrol edilebiliyorsa bilimsel olarak kabul edilebilir. Kesin doğa bilimleri kesin olarak adlandırılır çünkü sadece prensipte herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde deneylerle yanlışlanabilecek (veya günlük konuşma dilinde: tutarlılığı kontrol edilebilecek) ifadelerde bulunurlar. Her doğa bilimi sadece deneylere dayanmaz ya da dayanamaz. Örneğin biyoloji ve dolayısıyla tıp, büyük ölçüde "doğal" süreçlerin gözlemlerine dayanmalıdır. Bu gözlemler, ilgili gözlemler için çevresel koşullar aynıysa, deneylerin gözlemleri olarak kullanılabilir.

Geleneksel tıp genellikle bireysel vakalar hakkında ve bu vakalar için potansiyel olarak yanlışlanabilir ifadelerde bulunamadığı için istatistiklere başvurmaktadır. İstatistik matematiktir ve dolayısıyla bilimdir, ancak bir doğa bilimi değildir. (Bu arada, bu durum terapötik çalışmanın nihai amacını, yani hastaya insani yardım yoluyla "bireysel vakası" için yardım etmeyi gözden kaçırmaktadır. Örnek: Geleneksel hekim kanser hastasına hayatta kalma olasılıkları verir. Hastaya "iyileşmek" için ne yapması gerektiği söylenemez).

Hipotezler henüz test edilmemiş, hatta test edilemeyen ifadelerdir
Eğer kişi sadece (henüz) yanlışlama imkanı sunmayan ifadelerde bulunabiliyorsa, hipotezlerden söz edilir. Günlük dilde hipotez bir varsayımdır ve bilimsel teoride temelde aynıdır, yani doğruluğu henüz kanıtlanmamış, ancak teorilerin ve tahminlerin türetildiği bir varsayım olarak hizmet eden bir ifadedir (bkz. Brockhaus Encyclopaedia 2001). Isaac Newton yerçekimi teorisini sunduğunda ve kendisine yerçekiminin nereden geldiği sorulduğunda şöyle demiştir: "Hiçbir hipotezde bulunmuyorum." Bununla, herkesin kendi yerçekimi yasasının doğruluğunu teyit edebileceğini (ya da modern terimlerle yanlışlamaya çalışabileceğini) ve yerçekimini açıklamanın başka bir mesele olduğunu kastetmiştir. Bunu yapmayı başaramadığı için (yani onu yanlışlama olasılığı sunan herhangi bir ifade bulamadığı için), kendisinden sonraki bilim insanı nesillerinin bunu bulması gerektiğini söyledi - ki tesadüfen bunu bugüne kadar yapmayı başaramadılar.

Yeni tıp, geleneksel tıp ve yanlışlanamayan ifadeler
Bu bilim anlayışına uygun olarak Dr. Hamer hipotezler kurmadığını söylemektedir. Söyledikleri, kanser veya kansere eşdeğer "hastalık" teşhisi konmuş herhangi bir kişi (yani herhangi bir vaka) üzerinde herhangi bir zamanda test edilebilir. Bu, herhangi bir bireysel vaka üzerindeki ifadelerini yanlışlamanın (tutarlılığını kontrol etmenin) mümkün olduğu anlamına gelir. Örneğin geleneksel tıbbın bir bağışıklık sistemi olduğu hipotezi, yanlışlanması mümkün olmayan bir ifadedir. Henüz hiç kimse bağışıklık sistemini doğrudan gözlemleyememiştir. Teoriler ve tahminler "bağışıklık sistemi" hipotezinden (yani bir bağışıklık sistemi olduğu varsayımından) yola çıkılarak inşa edilmekte ve gözlemlenebilir "olgular" bunlara atfedilmekte, bunlar da doğrulama olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu olguların başka önermeleri doğrulamaya da hizmet edebileceği gerçeği dikkate alınmamaktadır (not: bilimsel olarak sadece yanlışlamalar olabilir, doğrulamalar olamaz). Geleneksel tıp, "bağışıklık sistemi" hipotezinin hiçbir şekilde yanlışlanamayacağını, yani sonuçta bilimsel bir ifade olmadığını kabul etmemektedir. Bağışıklık sisteminin çökmesi nedeniyle mikropların vücutta aktif hale gelip gelemeyeceği

(geleneksel tıp bunu böyle görür ve bireysel vaka için aktif hale gelme anını tahmin edemez ve bu nedenle bunu yalnızca "mantıksal" olarak gerekçelendirebilir, ancak mantıksal otomatik olarak doğru veya gerçek anlamına gelmez; masallar da mantıklıdır, çünkü aksi takdirde anlatılamazlar; geleneksel tıp en fazla istatistiksel sonuçlara varır)

veya mikroplar, o anda "özel bir program" çalıştıran beyin veya organizmadan gelen bir açma komutu nedeniyle aktiftir

(Yeni Tıp bunu böyle görür - bireysel vaka için aktif hale gelme anını tahmin edebilir ve aynı zamanda gerekçelendirebilir: Bu, özel programın ikinci bölümünün başlangıcıdır; Yeni Tıp organizmanın psiko-biyolojik bir modeline sahiptir ve bu nedenle istatistiklere ihtiyaç duymaz),

Bu da Yeni Tıbbın mikroplar ve onların aktivasyonuna ilişkin potansiyel olarak yanlışlanabilir ifadeler ürettiği, ancak konvansiyonel tıbbın bunu yapamadığı anlamına gelmektedir. Günlük dilde, konvansiyonel tıbbın sahte, yani masalsı ve doğrulanamaz ifadelerden oluşan anlaşılmaz bir karmaşa sunduğunu (bilimsel olmadığını), Yeni Tıbbın ise gerçekte doğrulanabilen mantıksal ifadelerden oluşan anlaşılır bir yapı sunduğunu (bilimsel olduğunu) söylemek gerekir.

"Doğrulama" Problemi
Soru 1 de, geleneksel tıbbın sadece hipotezlere dayandığını ve hipotezlerinin hiçbir zaman doğrulanmadığını iddia etmektedir. Durum böyle midir? Söylenmelidir ki: durum çok daha kötüdür. Daha önce de açıklandığı üzere, geleneksel tıp büyük ölçüde yanlışlanabilir ifadeler üretmekte başarısız olmaktadır (ve dolayısıyla genel olarak "bilim" olma iddiasını kaybetmektedir). Bu da "doğrulamayı" - her ne olması gerekiyorsa (bunun ne olabileceği 3. sorunun ele alınışında ayrıntılı olarak açıklanmıştır) - kendi başına imkansız kılmaktadır. Kısacası, "doğrulama" bir ifadeler sistemini (ve ilgili modeli) doğru ya da onaylanmış olarak kabul etmek ve buna göre hareket etmek anlamına gelir (tıpta bu, buna göre tedavi etmek anlamına gelir). Dolayısıyla "doğrulama" etik, sosyo-politik ve nihayetinde hukuki bir soru ya da meseledir.

Soru 1'in sonucu
Geleneksel tıp kendini bilimsel olarak adlandıramaz çünkü ya sadece yanlışlanamayan ifadeler sunar ya da önceden çözülemeyen çelişkilere karışır. Yeni Tıp bilimseldir çünkü yanlışlama imkanı sunan ifadelerin türetilebileceği psiko-biyolojik bir model sunar. Şimdiye kadar Yeni Tıbbın hiçbir ifadesi yanlışlanamadığına göre, Yeni Tıbbın en azından, en iyi ihtimalle sadece istatistiksel olarak işe yarayabilen (yani bireysel vakalar için bilimsel açıklamalar yapamayan!) geleneksel tıptan daha bilimsel olduğu ilan edilmeli ve belirtilmelidir: Konvansiyonel tıp ne içerik ne de yöntem açısından bir doğa bilimi değildir.

2. soruya:
Cevap evet, Yeni Tıp doğrudur. Burada dikkat edilmesi gereken husus -ki bu husus 3. sorunun cevabında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır- "bildiğimiz kadarıyla" doğru olduğudur (ki bu etik bir sorudur). Başka bir deyişle, Yeni Tıbbın ifadeleri, özneler arası olarak iletilebilen ve bireysel vakalarda doğrulanabilen, yani bilimsel kriterleri (örneğin genel geçerlilik, sistematiklik, öngörülebilirlik, geçmiş olayların açıklayıcı tanımı, yanlışlanabilirlik) karşılayan bir gerekçelendirme bağlamının parçasıdır.

Soru 2'nin sonucu
Evet, Yeni Tıp doğrudur.

3. soruya:
soru ile birlikte geri sormamız gerekir: Ne için yeterli? Doğruluğun teyidi için mi? Bu konuda 2. sorunun cevabında zaten her şey söylenmiştir (evet, Yeni Tıp doğrudur). Bilimsel açıdan bakıldığında, doğrulama hiçbir zaman yeterli değildir. Dolayısıyla bu soru da tamamen "bilimsel" olarak yanıtlanamaz, çünkü bir teorinin "doğrulanıp doğrulanmadığına" ilişkin karar nihayetinde hiçbir zaman kesin olarak verilemez. Çünkü her teori bir modeldir. Bu da bir teorinin hiçbir zaman gerçekliğe tam olarak karşılık gelemeyeceği anlamına gelir. Eğer durum böyle olsaydı, bu model gerçek olurdu ve dolayısıyla artık bir model olmazdı. Eğer bir teori uzun bir süre boyunca yanlışlanamıyorsa ve rakip teoriler ya da onların uygulamaları (bu durumda terapiler) yeni teoriden daha kötü sonuçlar veriyorsa, o zaman yeni teori tanınmalıdır - bu bilimsel ve etik bir akıl, adalet ve dürüstlük meselesidir. Yeni teori bir açıklama olarak kabul edilmeli ve pratik sorunlarda kullanılmasına izin verilmelidir, yani hastalar özgürce karar verebilmelidir. Yeni Tıp söz konusu olduğunda bu, "geleneksel tıbbın" ya da toplumumuzun Yeni Tıbba yer açması gerektiği anlamına gelmektedir.

Açıklama: Gerçekler nelerdir? Örnek metastaz: gerçek mi hipotez mi?

Aşağıda "gerçeklerin" ya da "doğruluğun" genellikle ideolojik karakterine ilişkin bir yorum yer almaktadır: Kopernik sistemi kabul edilmeden önce insanlara doğru ve gerçek gibi görünen şey güneşin akşam battığıydı. Model - dünyanın merkezinde yüzen bir disk olarak dünya ve her biri küresel ve cam benzeri bir küreye bağlı olan ve hepsi birlikte dünyayı saran ve onun etrafında dönen gök cisimleri - bunu açıkça ortaya koyuyordu. Bugün neredeyse herkes daha iyi biliyor, ama bunun tek nedeni çocukluklarından beri kendilerine böyle söylenmiş olması. Gerçeklerle örtüşmese de bugün hala "gün batımı" kelimesini kullanıyoruz. Bu kelime hala eski yanlış modeli beraberinde taşıyor. Ama bunda utanılacak bir şey yok, çünkü "herkes" bunu söylemenin doğru yolunu biliyor

"Metastaz" terimi ile Yeni Tıbbın tanınması halinde bu kelimenin ortadan kalkması söz konusu olacaktır. Aslında metastaz sadece "ikinci kanser" ya da mevcut kansere ek olarak ortaya çıkan kanser anlamına gelmektedir. Ancak geleneksel tıp bu kelimeyi, ilk kanserin bir şekilde ikinci kanserin nedeni olduğu hipoteziyle - bir iç enfeksiyon şeklinde - ilişkilendirmektedir. Yeni Tıp "ikinci kanser" gerçeğini ret etmez, ancak bunun bir metastaz olmadığını söyler. Her "ikinci kanserin" kendi çatışması tarafından tetiklendiğini söylemektedir. Trajik bir şekilde, bunlar genellikle kanser teşhisi ile açıklanabilen çatışmalardır (hayvanlarda nadiren "metastaz" görülür).

Kanserin vücut içinde bir iç enfeksiyon şeklinde yayıldığı fikri bir hipotez ya da varsayımdır (ancak geleneksel tıpta bir gerçek olarak kabul edilir). Eğer bu vücut içi bulaşma mevcut olsaydı, kanser enfeksiyonu riski nedeniyle tüm kan nakillerinin yasaklanması gerekirdi. Bugüne kadar herhangi bir "kanser kan testi" yapılmamıştır ve kan bağışçılarını kanser açısından test etmek için tümör belirteçlerinin kullanıldığı bilinmemektedir. Bu da konvansiyonel tıbbın kendi "metastaz" hipotezini (konvansiyonel tıp için bir gerçek!) ciddiye almadığını ve aslında her kan naklinde kendisiyle çeliştiğini (sonuçta: yanlışladığını!) göstermektedir. Geleneksel bir doktor bunu, oldukça doğru ve gerçekçi bir şekilde, kanserin vücuttan vücuda bulaşmasının insanlarda hiçbir zaman gözlemlenmediğini söyleyerek haklı çıkaracaktır.

Öte yandan, Yeni Tıp tutarlı bir şekilde tartışıyor: Her kanser bir çatışma şoku demektir. Her ikinci kanser, ikinci bir çatışma şoku anlamına gelir. Eğer durum böyle değilse, Yeni Tıbbın muhalifleri bunu doğrulayabilir (yanlışlayabilir).

Soru 3'ün sonucu
Geleneksel tıp, hipotezlerinin "gerçekler" olduğunu varsayar. Bununla birlikte, geleneksel tıbbın "olgusal sisteminin" çelişkili olduğu veya büyük ölçüde potansiyel olarak yanlışlanabilir bile olmayacak (ve dolayısıyla bilimsel olmayacak) şekilde yapılandırıldığı gösterilmelidir. Öte yandan Yeni Tıp sistemi tutarlı ve potansiyel olarak yanlışlanabilirdir. Bu nedenle Yeni Tıbba yer vermemek bilim dışı, etik dışı ve nihayetinde anayasaya aykırıdır.

Son bir yorum:
"Geleneksel tıp" kendisini özel bir durumda bulmaktadır. Bilimsel olduğunu iddia etmektedir ve bu nedenle - mümkün olduğunca - siyasi olmayan ve tamamen bilimsel ilkelere bağlı olmalıdır. Ancak aynı zamanda, (hizmet sağlayan) bir loncanın politik-hükümetsel ve dolayısıyla "bilimsel olmayan" korumasını talep etmektedir. Lonca imtiyazı, geleneksel tıbbın temsilcilerinin bilimsel anlaşmazlıkları bilimsel olmayan, yani siyasi ya da iktidar-politik araçlarla cezasız bir şekilde karara bağlamasına olanak sağlamaktadır. Konvansiyonel tıp bugün hala bu "imkansız" durumu sürdürebilmektedir çünkü tıp dışı uygulayıcılar (hastalar ya da politikacılar olarak) anayasal hukukun kendilerine tanıdığı tedavi özgürlüğünü kullanmak istememekte ya da kullanamamaktadırlar çünkü konvansiyonel tıbbi tedavinin reddedilmesi halinde kendilerinin ya da bir bütün olarak toplumun tehdit altında kalacağı ölüm ve sağlık kaybı korkusuyla doludurlar. Ve korku kötü bir danışmandır. "Bilim" ile "lonca" arasındaki çelişki bugün, terapiye ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin, loncanın görüşüne uygun olarak ve dolayısıyla bilimsel kriterlere göre değil, zorunlu ortodoks tıbbi tedaviye tabi tutulmaları durumunda çözülmektedir. Kendilerine emanet edilen kişiler için bu tedaviyi bilimsel gerekçelerle reddeden ve onları bundan mahrum bırakmaya çalışan ebeveynler veya vasiler kovuşturulacaktır. Etik açıdan bakıldığında bu "imkansız bir durumdur", yani etik değildir, yani bu durumda anayasaya aykırıdır.

Yorumun sonucu
Geleneksel tıbbın kendi "loncası" içinden - yani bilimsel olmayan bir şekilde - tedavi kararları verme konusunda münhasır bir hak iddia etmek istemesi veya çocukların tedavisinde bu iddiayı zaten ileri sürmüş olması anayasaya aykırıdır.

Sonuç
Bilimsel kriterlere göre, Yeni Tıbbın bilimin mevcut durumuna ve mevcut bilgilerin en iyisine göre doğru olduğu ilan edilmelidir.

Öte yandan geleneksel tıp, bilimsel açıdan bakıldığında, temelde yanlış anlaşılan (sözde) gerçekler nedeniyle doğrulanabilir olmak bir yana, yanlışlanabilir bile olmayan şekilsiz bir lapadır. Bu nedenle bilimsel kriterlere göre hipotezler yığını olarak nitelendirilmelidir ve dolayısıyla en iyi insani yargıya göre bilim dışı ve yanlıştır.

Leipzig, 18 Ağustos 2003

Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz
 

 

Link to comment
Share on other sites

İnternette gezinirken, bir bağlantı beni burada tercüme ettiğim bilgilendirici bir makaleye yönlendirdi:

 

Toksikoloji Virolojiye Karşı: Rockefeller Enstitüsü ve Çocuk Felci Dolandırıcılığı


F. William Engdahl tarafından
12 Temmuz 2022

2019'da kamuoyuna yansıyan yeni SARS Covid virüsü iddiasının sonuçlarından biri de virolojinin tıbbi uzmanlık alanının medyada neredeyse tanrısal bir konuma yükseltilmiş olmasıdır. Virolojinin kökenlerini ve günümüz tıp pratiğinde öncü bir role yükselişini anlayan çok az kişi var. Bunun için Amerika'nın ilk tıbbi araştırma enstitüsü olan Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün (bugün Rockefeller Üniversitesi) kökenlerine ve politikalarına ve çocuk felci virüsü olduğunu iddia ettikleri şey üzerinde yaptıkları çalışmalara bakmamız gerekiyor.

1907 yılında New York'ta ortaya çıkan bir hastalık salgını, Rockefeller Enstitüsü'nün müdürü Simon Flexner'e, keyfi olarak çocuk felci olarak adlandırılan hastalığa neden olan görünmez bir "virüs" keşfettiğini iddia etmek için altın bir fırsat verdi. Poliomyelit kelimesi basitçe omurilikteki gri maddenin iltihaplanması anlamına gelmektedir. O yıl çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 2.500 New Yorklu, felç ve hatta ölüm de dahil olmak üzere bir çeşit çocuk felci hastalığına yakalanmıştı.

Flexner'ın Dolandırıcılığı

ABD'de 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan tüm çocuk felci destanının en çarpıcı yönü, işin her kilit aşamasının Rockefeller tıp kabalına bağlı kişiler tarafından kontrol edilmesiydi. Bu sahtekarlık, Rockefeller Enstitüsü Direktörü Simon Flexner'in, kendisinin ve meslektaşı Paul A. Lewis'in, ABD'deki bir dizi salgında felç edici hastalığa neden olduğunu iddia ettikleri, gözle görülemeyen, bakterilerden bile daha küçük bir patojeni "izole ettiklerini" iddia etmesiyle başladı. Bu fikre nasıl ulaştılar?

1909'da Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bir makalede Flexner, Lewis ile birlikte çocuk felci virüsünü izole ettiklerini iddia etti. Poliomyeliti birkaç maymundan maymuna başarılı bir şekilde "pasajladıklarını" bildirdi. İşe, muhtemelen virüsten ölen genç bir çocuğun hastalıklı insan omurilik dokusunu maymunların beyinlerine enjekte ederek başladılar. Bir maymun hastalandıktan sonra, hastalıklı omurilik dokusunun bir süspansiyonu, yine hastalanan diğer maymunların beyinlerine enjekte edildi.

Rockefeller Enstitüsü doktorlarının böylece gizemli hastalığın çocuk felci virüsünden kaynaklandığını kanıtladıklarını ilan ettiler. Oysa böyle bir şey yapmamışlardı. Flexner ve Lewis bunu itiraf bile ettiler: "Film preparatlarında ya da kültürlerde hastalığı açıklayabilecek bakteriler bulmakta tamamen başarısız olduk; ve virüsün maymunlarda uzun süreli yayılımları arasında hiçbir hayvanın lezyonlarında daha önceki bazı araştırmacılar tarafından tanımlanan koklara rastlanmadığından ve bizim tarafımızdan incelenen insan materyalinden de bu tür bakteriler elde edemediğimizden, bunların göz ardı edilebileceğini düşündük." Daha sonra yaptıkları şey, bilimsel bir iddia değil, tuhaf bir varsayım, bir inanç sıçraması yapmaktı. Viral dış etken hipotezlerini hiçbir kanıta dayanmadan gerçekmiş gibi gösterdiler. Şöyle iddia ettiler: "Bu nedenle, ...salgın çocuk felcinin enfekte edici ajanı, şimdiye kadar mikroskop altında kesin olarak gösterilememiş olan küçük ve filtrelenebilir virüsler sınıfına aittir." Bu nedenle mi?

Simon Flexner, başka bir açıklama bulamadıkları için maymunları öldürenin bir çocuk felci virüsü "olması gerektiğini" iddia etti. Aslında hastalıkların başka bir kaynağını aramamıştı. Bu bilimsel bir izolasyon değildi. Vahşi bir spekülasyondu: "...şimdiye kadar mikroskop altında kesin olarak kanıtlanmamıştır." Bunu 18 Aralık 1909'da JAMA'da yayınlanan "EPİDEMİK POLİOMİYELİT VİRÜSÜNÜN DOĞASI" başlıklı makalede itiraf ettiler.

Maymunlara enjekte ettikleri sözde "virüs" pek de saf değildi. Ayrıca belirsiz miktarda kirletici madde içeriyordu. "Püre haline getirilmiş omurilik, beyin, dışkı, hatta felç yaratmak için öğütülmüş ve maymunlara enjekte edilmiş sinekler" içeriyordu. Jonas Salk Nisan 1955'te ABD Hükümeti'nden çocuk felci aşısı için onay alana kadar, çocuk felcine ya da yaygın olarak bilinen adıyla infantil paraliziye neden olan bir virüsün varlığı bilimsel olarak kanıtlanamamıştı. Bu durum bugün de devam etmektedir. Tüm tıp dünyası Flexner'in bir virüs olması gerektiği yönündeki sözlerine inandı.

Rockefeller Enstitüsü, Flexner ve Amerikan Tabipler Birliği

Rockefeller Enstitüsü, 1901 yılında John D. Rockefeller'ın Standard Oil servetiyle Amerika'nın ilk biyomedikal enstitüsü olarak kurulmuştur. Fransa'daki Pasteur Enstitüsü (1888) ve Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü (1891) örnek alınarak kurulmuştur. Enstitünün ilk müdürü Simon Flexner, onaylanmış Amerikan tıp uygulamalarının gelişiminde çok önemli ve suçlu bir rol oynadı. Rockefeller'ın amacı Amerikan tıp uygulamalarını tamamen kontrol etmek ve en azından başlangıçta Rockefeller çıkarları tarafından onaylanan tıbbi ilaçların tanıtımı için bir araca dönüştürmekti. O zamana kadar petrolde yaptıkları gibi, petrol rafinasyonundan üretilen tıbbi ilaçları da tekellerine almak istiyorlardı.

Rockefeller Enstitüsü başkanı Simon Flexner, çocuk felciyle ilgili sonuçsuz ama çok beğenilen çalışmalarını yayınlarken, tıp geçmişi olmayan bir öğretmen olan kardeşi Abraham Flexner'in Amerikan Tıp Derneği (AMA), Rockefeller Genel Eğitim Kurulu ve Rockefeller'ın yakın arkadaşı Andrew Carnegie tarafından kurulan Carnegie Vakfı'nın ortak çalışmasına başkanlık etmesini ayarladı.

1910 tarihli çalışmanın adı Flexner Raporu'ydu ve görünürdeki amacı ABD'deki tüm tıp fakültelerinin kalitesini araştırmaktı. Ancak raporun sonucu önceden belirlenmişti. Varlıklı Rockefeller Enstitüsü ile AMA arasındaki bağlar, yolsuzluğa bulaşmış AMA başkanı George H. Simmons'tan geçiyordu.

Simmons aynı zamanda Amerika'daki yaklaşık 80.000 doktora ulaştırılan etkili Journal of the American Medical Association dergisinin de editörüydü. Söylendiğine göre doktorlar birliği üzerinde mutlak bir güce sahipti. İlaç şirketlerinin ilaçlarını AMA doktorlarına dergisinde tanıtmaları için artan reklam gelirlerini kontrol ediyordu ki bu oldukça kazançlı bir işti. Rockefeller'in tıbbi darbesinin önemli bir parçasıydı ve kabul edilebilir tıbbi uygulamaları iyileştirici ya da önleyici tedaviden uzaklaştırarak, genellikle ölümcül ilaçların ve pahalı ameliyatların kullanımına doğru tamamen yeniden tanımlayacaktı. AMA'nın başkanı olarak Simmons, 1880'de 90 civarında olan tıp fakültesi sayısının 1903'te 150'nin üzerine çıkması nedeniyle, o dönemde tanınan kayropraktik, osteopati, homeopati ve doğal tıp da dahil olmak üzere tıp fakültelerinin çoğalmasından kaynaklanan rekabetin AMA doktorlarının gelirlerini azalttığını fark etti.

Özel bir okulun eski müdürü olan Abraham Flexner, 1909 yılında ABD'deki çeşitli tıp okullarını gezmiş ve "standart altı" olarak tanımladığı 165 tıp okulunun yarısının kapatılmasını önermiştir. Bu, hastalıkların iyileştirilmesine yönelik diğer yaklaşımların rekabetini azaltmıştır. O zamanlar yaygın olan naturopatik tıp okullarını, kayropraktik okullarını, osteopatları ve AMA rejimine katılmak istemeyen bağımsız allopatik okulları acımasızca hedef aldılar. Daha sonra Rockefeller parası, profesörlerin Rockefeller Enstitüsü tarafından incelenmesi ve müfredatın olası nedenler ve çözümler olarak önleme, beslenme veya toksikolojiye değil, tedavi olarak ilaçlara ve cerrahiye odaklanması şartıyla seçilmiş okullara gitti. Pasteur'ün bir mikroptan bir hastalığa indirgemeciliği savunan mikrop teorisini kabul etmek zorundaydılar. Rockefeller kontrolündeki medya, alternatif tıbbın her türüne, bitkisel ilaçlara, doğal vitaminlere ve kayropraktiğe -Rockefeller patentli ilaçlar tarafından kontrol edilmeyen her şeye- karşı koordineli bir cadı avı başlattı.

Rockefeller Genel Eğitim Kurulu ve Rockefeller Vakfı 1919 yılına kadar Johns Hopkins, Yale ve Washington Üniversitesi St. Louis tıp fakültelerine 5.000.000 dolardan fazla ödeme yapmıştır. John D. Rockefeller 1919 yılında "Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp eğitiminin ilerlemesi için" 20.000.000 dolarlık bir menkul kıymet daha bağışladı. Bu miktar bugün yaklaşık 340 milyon dolarla karşılaştırılabilir, yani çok büyük bir meblağ. Kısacası Rockefeller'ın para çıkarları 1920'lerde Amerikan tıp eğitimini ve tıbbi araştırmalarını ele geçirmişti.

Viroloji Oluşturmak

En etkili doktor örgütü AMA ve onun yozlaşmış başkanı Simmons tarafından desteklenen bu tıbbi devralma, Simon Flexner'in Rockefeller kuralları altında tam anlamıyla modern virolojiyi yaratmasına izin verdi. Son derece tartışmalı Thomas Milton Rivers, Rockefeller Enstitüsü'nün viroloji laboratuvarının yöneticisi olarak, 1920'lerde virolojiyi bakteriyolojiden ayrı, bağımsız bir alan olarak kurdu. Görünmez mikroplar veya "virüsler" olan ölümcül patojenleri iddia edebildiklerinde çok daha kolay manipüle edebileceklerini fark ettiler. İronik bir şekilde virüs Latince zehir anlamına gelmektedir.

İndirgemeci bir tıbbi sahtekarlık olan viroloji, Rockefeller tıp kabalının bir eseriydi. Bu son derece önemli gerçek bugün tıbbın yıllıklarında gömülüdür. Çiçek, kızamık ya da çocuk felci gibi hastalıklara, spesifik virüsler olarak adlandırılan görünmez patojenlerin neden olduğu ilan edildi. Eğer bilim insanları görünmez virüsü "izole" edebilirlerse, teorik olarak insanları zarardan koruyacak aşılar bulabilirlerdi. Teorileri böyle devam etti. Bu, Rockefeller ilaç şirketleri karteli için büyük bir nimetti; bu şirketler arasında o dönemde Hemoroid için Preparation H ya da ağrı kesici Advil gibi etkisi kanıtlanmamış ilaçları sahte bir şekilde tanıtan American Home Products; Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman Bayer AG'nin Aspirin dahil ABD varlıklarını devralan Sterling Drug; Winthrop Chemical; American Cyanamid ve yan kuruluşu Lederle Laboratories; Squibb ve Monsanto yer alıyordu.

Kısa süre sonra Rockefeller Enstitüsü'ndeki virüs araştırmacıları, çocuk felci virüsünü keşfettiklerini iddia etmenin yanı sıra çiçek, kabakulak, kızamık ve sarı hummaya neden olan virüsleri de keşfettiklerini iddia ettiler. Ardından zatürre ve sarı humma için önleyici aşıların "keşfedildiğini" duyurdular. Enstitü tarafından duyurulan tüm bu "keşiflerin" yanlış olduğu kanıtlandı. Yeni viroloji alanındaki araştırmaların kontrolünü ele geçiren Rockefeller Enstitüsü, AMA'daki Simmons ve onun aynı derecede yozlaşmış halefi Morris Fishbein ile işbirliği yaparak, Amerika'daki her üye doktora giden etkili AMA dergisinde yeni patentli aşıları veya ilaç "çarelerini" tanıtabilirdi. AMA dergisindeki reklamlar için ödeme yapmayı reddeden ilaç şirketleri AMA tarafından kara listeye alınıyordu.

Çocuk Felci Araştırmalarının Kontrolü

Simon Flexner ve son derece etkili Rockefeller Enstitüsü, 1911 yılında çocuk felci olarak adlandırılan semptomların ABD Halk Sağlığı Yasası'na "hava yoluyla bulaşan bir virüsün neden olduğu bulaşıcı, enfeksiyöz bir hastalık" olarak girmesini sağlamayı başardı. Ancak onlar bile hastalığın insan vücuduna nasıl girdiğini kanıtlayamadıklarını itiraf etmişlerdir. Deneyimli bir doktorun 1911 yılında bir tıp dergisinde belirttiği gibi, "Bulaşmanın olası yöntemleri hakkındaki mevcut bilgilerimiz neredeyse tamamen bu şehirde Rockefeller Enstitüsü'nde yapılan çalışmalara dayanmaktadır." 1951 yılında Rockefeller'ın çocuk felci bulaşması konusunda acele karar vermesini eleştiren Dr. Ralph Scobey, "Bu elbette klinik araştırmalardan ziyade hayvan deneylerine dayanıyordu..." diye belirtmiştir. Scobey ayrıca çocuk felcinin bulaşıcı olduğuna dair kanıt bulunmadığına da dikkat çekmiştir: "...hastalığa yakalanan çocuklar genel hastane koğuşlarında tutulmuş ve hastanenin diğer koğuşlarında kalanlardan tek bir kişi bile hastalığa yakalanmamıştır." O dönemdeki genel tutum 1911 yılında özetlenmiştir: "Bize öyle geliyor ki, kesin bir kanıt olmamasına rağmen, hastalığı bulaşıcı bir bakış açısıyla değerlendirmemiz toplumun çıkarlarını en iyi şekilde koruyacaktır." (sic).

Rockefeller Enstitüsü ve AMA, çocuk felci semptomlarını görünmez, sözde dışsal veya harici bir virüsün neden olduğu son derece bulaşıcı bir hastalık olarak sınıflandırarak, çoğunlukla çok küçük çocuklarda görülen mevsimsel hastalık ve felç, hatta ölüm salgınlarını açıklamak için kimyasal böcek ilaçlarına veya diğer toksinlere maruz kalma gibi alternatif açıklamalara yönelik ciddi araştırmaların önünü kesebildi. Bunun günümüze kadar uzanan ölümcül sonuçları olacaktı.

Enter DDT

(Diklorodifeniltrikloroetan, renksiz, tatsız ve neredeyse kokusuz bir kristal kimyasal bileşik, bir organoklorürdür)

Ralph R. Scobey, M.D., 1952 yılında ABD Temsilciler Meclisi'nde gıda ürünlerindeki kimyasalların olası tehlikelerini araştırırken yaptığı açıklamada şunları kaydetmiştir: "Neredeyse yarım yüzyıldır çocuk felci araştırmaları, insan vücuduna girerek hastalığa neden olduğu varsayılan dış kaynaklı bir virüse yöneliktir. Halk Sağlığı Yasası'nın şu anda ifade ediliş şekli, sadece bu tür bir araştırmayı dayatmaktadır. Öte yandan, sözde çocuk felci virüsünün insan vücuduna hiç girmeyen otokton bir kimyasal madde olup olmadığını, ancak örneğin bir gıda zehiri gibi dışsal bir faktör veya faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için yoğun çalışmalar yapılmamıştır." Büyük kanıtlara rağmen toksinler neden olarak araştırılmamıştır.

Ekonomik buhranın ve ardından savaşın yaşandığı 1930'lu yıllar boyunca çok az sayıda yeni büyük çocuk felci salgını görülmüştür. Ancak, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden hemen sonra, çocuk felci dramı boyut değiştirdi. 1945'ten itibaren her yaz Amerika'da giderek daha fazla çocuğa çocuk felci teşhisi kondu ve hastaneye yatırıldı. Vakaların %1'inden daha azı kan veya idrar testleri ile gerçekten test edildi. Vakaların %99'u sadece ekstremitelerde akut ağrı, ateş, mide rahatsızlığı, ishal gibi semptomların varlığıyla teşhis edildi.

1938 yılında, çocuk felci kurbanı olduğu varsayılan Franklin D. Roosevelt'in desteğiyle, çocuk felci araştırmalarını finanse etmek üzere vergiden muaf bağışlar toplamak amacıyla Ulusal Çocuk Felci Vakfı (March of Dimes) kurulmuştur. Alman bir doktor ve araştırmacı olan Dr. Henry Kumm, ABD'ye gelerek 1928 yılında Rockefeller Enstitüsü'ne katıldı ve 1951 yılında Ulusal Vakfa Çocuk Felci Araştırmaları Direktörü olarak katılana kadar burada kaldı. Kumm'a Ulusal Vakıf'ta bir başka önemli Rockefeller Enstitüsü çalışanı, "virolojinin babası" olarak adlandırılan ve Jonas Salk'ın araştırmalarını denetleyen vakfın aşı araştırma danışma komitesine başkanlık eden Thomas M. Rivers katıldı. Rockefeller Enstitüsü'nün bu iki kilit ismi böylece aşı geliştirmek de dahil olmak üzere çocuk felci araştırmaları için fonları kontrol ediyordu.

Henry Kumm, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rockefeller Enstitüsü'nde görevliyken ABD Ordusu'na danışmanlık yapmış ve İtalya'daki saha çalışmalarını yönetmiştir. Kumm burada Roma ve Napoli yakınlarındaki bataklıklarda tifüs ve sıtma sivrisineklerine karşı DDT kullanımına yönelik saha çalışmalarını yönetti. DDT, İsviçreli ilaç firması Geigy ve ABD şubesi tarafından 1940 yılında bir böcek ilacı olarak patentlenmiş ve ilk kez 1943 yılında ABD Ordusu askerleri üzerinde baş biti, sivrisinek ve diğer birçok böceğe karşı genel bir dezenfektan olarak kullanılmasına izin verilmişti. Savaşın sonuna kadar ABD'deki DDT üretiminin neredeyse tamamı orduya gitti. 1945 yılında kimya şirketleri hevesle yeni pazarlar aramaya başladı. Buldular da.

1944 yılının başlarında ABD gazeteleri, "tarihteki her büyük savaşın ardından gelen korkunç veba" tifüsün, ordunun yeni "bit öldürücü" tozu DDT sayesinde artık Amerikan birlikleri ve müttefikleri için bir tehdit olmaktan çıktığını zaferle bildiriyordu. Napoli'de yapılan bir deneyde, Amerikan askerleri bir milyondan fazla İtalyan'a gazyağı (!) ile eritilmiş DDT tozu vererek tifüsü yayan vücut bitlerini öldürdü. Rockefeller Enstitüsü'nden Henry Kumm ve ABD Ordusu, bir araştırmacının ifadesiyle, "DDT'nin bir zehir olduğunu, ancak savaş için yeterince güvenli olduğunu biliyordu. DDT'den zarar gören herhangi bir kişi savaşın kabul edilmiş bir zayiatı olacaktı." ABD Hükümeti, 1944 yılında Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi tarafından yayınlanan ve DDT'nin insanlarda ve hayvanlarda kümülatif toksik etkilerine karşı uyarıda bulunan böcek ilaçları hakkındaki bir raporu "kısıtladı". Dr. Morris Biskind 1949 tarihli bir makalesinde şunları kaydetmiştir: "DDT kümülatif bir zehir olduğundan, Amerikan nüfusunun büyük ölçekli zehirlenmesinin meydana gelmesi kaçınılmazdır. 1944 yılında, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Smith ve Stohlman, DDT'nin kümülatif toksisitesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın ardından, "DDT'nin toksisitesi, kümülatif etkisi ve ciltten emilebilirliği ile birleştiğinde, kullanımı konusunda kesin bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır" dedi. Bu uyarılar üst düzey yetkililer tarafından dikkate alınmadı.

Bunun yerine, 1945'ten sonra tüm Amerika'da DDT, tıpkı otuz yıl sonra Monsanto'nun glifosatlı Roundup'ı gibi mucize yeni, "güvenli" pestisit olarak tanıtıldı. DDT'nin insanlar için zararsız olduğu söyleniyordu. Ancak hükümetten hiç kimse bu iddiayı ciddi bir şekilde bilimsel olarak test etmiyordu. Bir yıl sonra, 1945'te savaş sona erdiğinde, ABD gazeteleri yeni DDT'yi "sihirli" bir madde, bir "mucize" olarak övdü. Time, DDT'yi "İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük bilimsel keşiflerinden biri" olarak nitelendirdi.

Gıda zincirinde kolayca biriken, kalıcı ve zehirli bir kimyasal olduğuna dair test edilmemiş yan etkilere ilişkin münferit uyarılara rağmen, ABD Hükümeti 1945 yılında DDT'nin genel kullanımını onayladı. Rockefeller-AMA-ilaç çıkarları tarafından kontrol edilen Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hiç kimse bunu kanıtlamamış olmasına rağmen, gıdalarda milyonda 7 parçaya kadar DDT içeriğini "güvenli" olarak belirledi. DDT kimyasal şirketleri basını fotoğraflar ve anekdotlarla besledi. Gazeteler, yeni mucize kimyasal DDT'nin ABD'de Güney'de sıtma taşıdığına inanılan sivrisineklere karşı nasıl test edildiğini ve "Arizona üzüm bağlarını, Batı Virginia meyve bahçelerini, Oregon patates tarlalarını, Illinois mısır tarlalarını ve Iowa mandıralarını koruduğunu" coşkuyla haber yaptı. DDT 1940'ların sonunda ABD'de her yerdeydi.

ABD Hükümeti, savaştan önce kullanılan arsenik ve diğer böcek ilaçlarının aksine DDT'nin insanlar, hatta bebekler için zararsız olduğunu ve serbestçe kullanılabileceğini iddia etti. 1945'ten itibaren Chicago gibi şehirler halka açık plajları, parkları, yüzme havuzlarını ilaçladı. Ev kadınları mutfaklarını ve özellikle çocuklarının odalarını, hatta yataklarını ilaçlamak için evlerine aerosol sprey DDT dispenserleri aldılar. Çiftçilere ürünlerini ve hayvanlarını, özellikle de süt ineklerini DDT ile ilaçlamaları söylendi. Savaş sonrası Amerika'da DDT, özellikle de Black Flag aerosol DDT spreyi ile American Home Products ve Monsanto gibi Rockefeller ilaç şirketleri tarafından teşvik ediliyordu. 1945'ten 1952'ye kadar ABD'de DDT üretimi on kat arttı.

1945'ten sonra ABD'de çocuk felci vakaları tam anlamıyla patlarken, sakat bırakan çocuk felci hastalığının DDT gibi zehirli pestisit kimyasallarıyla değil, sivrisinekler veya sinekler tarafından insanlara, özellikle de küçük çocuklara veya bebeklere bulaştığı teorisi, hiçbir kanıt olmaksızın ortaya atıldı. Mesaj şuydu: DDT, ailenizi sakat bırakan çocuk felcinden güvenle koruyabilir. Resmi olarak listelenen çocuk felci vakaları, ABD'de DDT'nin sivil kullanımından önce 1943'te 25.000 civarındayken, 1952'de en yüksek seviyede 280.000'in üzerine çıkarak on kattan fazla bir artış gösterdi.

Ekim 1945'te, Rockefeller Enstitüsü'nden Henry Kumm'un gözetiminde ABD Ordusu tarafından kullanılan DDT'ye, ABD Hükümeti tarafından sivrisinek ve sineklere karşı böcek ilacı olarak genel kullanım izni verildi. DDT'nin insanlar ve hayvanlar üzerindeki toksik etkileri konusunda uyarıda bulunan muhalif bilim insanları susturuldu. Ailelere DDT'nin korkulan böcekleri öldürerek çocuklarını korkunç çocuk felcinden kurtarabileceği söylendi.

ABD Tarım Bakanlığı, çiftçilere sivrisinek ve sineklerle mücadele etmek için süt ineklerini DDT solüsyonuyla yıkamalarını tavsiye etti. Meyve bahçelerinin yanı sıra mısır tarlalarına da havadan DDT püskürtüldü. Ancak DDT inanılmaz derecede kalıcıydı ve bitki ve sebzeler üzerindeki toksik etkisi yıkanarak temizlenemeyecek kadar fazlaydı. 1945'ten 1952'ye kadar her yıl ABD genelinde püskürtülen DDT miktarı arttı. Özellikle de insanlarda görülen çocuk felci vakalarının sayısı da artmıştır.

En Kötü Çocuk Felci (Polio) Salgını

1950'lerin başında ABD Kongresi'nde ve çiftçiler arasında bu tür ağır pestisit kullanımının olası tehlikelerine - sadece DDT değil, aynı zamanda daha da toksik olan BHC (benzen hekzaklorür) - artan bir ilgi gösterilmeye başlandı. 1951 yılında, DDT zehirlenmesi geçiren yüzlerce hastayı başarıyla tedavi etmiş bir doktor olan Morton Biskind, felçli çocuk felcinin toksinlerle, özellikle de DDT ve BHC ile olası bağlantısı konusunda ABD Temsilciler Meclisi'ne ifade verdi. Şunları belirtmiştir:

"Böcek ilacı "DDT" (klorofenotan) ve onu takip eden daha da ölümcül maddeler serisinin halk tarafından kontrolsüz bir şekilde genel kullanıma sunulmasının tarihte daha önce bir benzeri yoktur. Kuşkusuz, insanoğlunun bildiği başka hiçbir madde daha önce bu kadar hızlı bir şekilde geliştirilmemiş ve bu kadar kısa bir süre içinde yeryüzünün bu kadar büyük bir bölümüne ayrım gözetmeksizin yayılmamıştır. Bu daha da şaşırtıcıdır, çünkü DDT'nin halkın kullanımına sunulduğu sırada, tıp literatüründe bu maddenin birçok farklı hayvan türü için son derece zehirli olduğunu, birikimli olarak vücut yağında depolandığını ve sütte ortaya çıktığını gösteren büyük miktarda veri zaten mevcuttu. O dönemde insanlarda da birkaç DDT zehirlenmesi vakası rapor edilmişti. Bu gözlemler neredeyse tamamen göz ardı edildi ya da yanlış yorumlandı."

Biskind ayrıca 1950 yılının sonlarında Kongre'ye şu ifadeyi vermiştir: "Geçen yılın başlarında insanlarda DDT zehirlenmesine ilişkin bir dizi gözlem yayınladım. Son savaştan kısa bir süre sonra ülkenin dört bir yanındaki hekimler tarafından, en belirgin özelliği gastroenterit, sürekli tekrarlayan sinirsel semptomlar ve aşırı kas güçsüzlüğü olan bir grup semptomun ortaya çıktığı çok sayıda vaka gözlemlenmişti..." DDT ve ilgili toksinlere maruziyet ortadan kaldırıldığında felç de dahil olmak üzere ciddi semptomları ortadan kalkan hastaların birkaç vaka örneğini anlattı: "Geçen yılın başlarında rapor ettiğim 200'den fazla vaka üzerindeki ilk deneyimim o zamandan beri önemli ölçüde genişletildi. Daha sonraki gözlemlerim, DDT'nin başka türlü açıklanamayan insan sakatlıklarının büyük bir kısmından sorumlu olduğu görüşünü doğrulamakla kalmadı..." Ayrıca, çocuk felci vakalarının, böceklere karşı DDT ilaçlamasının en fazla olduğu yaz aylarında görüldüğü de belirtilmiştir.

Rockefeller Enstitüsü çalışanları ve AMA, ABD Hükümetindeki ajanları aracılığıyla, 1946-1952 yılları arasında ABD'de çocuk felci adı verilen sağlık acil durumunu yarattılar. Bunu da son derece zehirli olan DDT'yi, korkulan hastalığı yayan efsanevi böcekleri kontrol etmenin güvenli bir yolu olarak bilerek teşvik ederek yaptılar. Propaganda kampanyaları Amerikan halkını DDT'nin çocuk felcinin yayılmasını durduracak anahtar olduğuna ikna etti.

Çocuk Felci Aniden Düşüşe Geçti

İki Rockefeller Enstitüsü doktoru Henry Kumm ve Thomas Rivers'ın liderliğindeki Ulusal İnfantil Felç Vakfı (NFIP), Biskind ve Scobey gibi eleştirmenleri reddetti. İnfantil felç için damardan C Vitamini kullanımı gibi doğal iyileştirici tedaviler "şarlatanlık" olarak reddedildi. Nisan 1953'te Rockefeller Enstitüsü'nün önde gelen DDT danışmanı Dr. Henry Kumm, NFIP için Çocuk Felci Araştırmaları Direktörü oldu. Jonas Salk'ın çocuk felci aşısı araştırmasını finanse etti.

Kuzey Carolina'da kimya ve fizyoloji eğitimi de almış olan cesur bir doktor, Dr. Fred R. Klenner, hastalarının toksin zehirlenmesi kurbanları olduğu ve C Vitamininin güçlü bir detoks olduğu hipoteziyle yüksek dozlarda intravenöz askorbik asit -C Vitamini- kullanma fikrine sahipti. Bu, Dr. Linus Pauling'in C Vitamini üzerine Nobel Ödüllü araştırmasından çok önceydi. Klenner, 1949-1951 yaz salgınlarında 200'den fazla hastada günler içinde kayda değer bir başarı elde etti. Rockefeller Enstitüsü ve AMA'nın tedavi olanaklarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Onlar ve Rockefeller kontrolündeki Ulusal Çocuk Felci Vakfı, Flexner'in çocuk felcinin çevresel zehirden değil bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığı yönündeki kanıtlanmamış iddiasına dayanarak çocuk felci aşısı geliştirilmesini finanse ediyordu.

Daha sonra 1951-1952 yıllarında, çocuk felci vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, beklenmedik bir şey ortaya çıkmaya başladı. ABD'de çocuk felci olarak teşhis edilen vakaların sayısı azalmaya başladı. Çocuk felci kurbanlarındaki düşüş, Ulusal Vakıf ve Jonas Salk'ın çocuk felci aşısının kamu kullanımı için onaylanmasından ve yaygınlaşmasından çok önce, 1955 yılına kadar yıldan yıla dramatik bir şekilde gerçekleşti.

Çocuk felci vakalarındaki ani düşüşten yaklaşık bir yıl önce, süt inekleri DDT'nin ciddi etkilerinden muzdarip olan çiftçilere ABD Tarım Bakanlığı tarafından DDT kullanımını azaltmaları tavsiye edildi. DDT'nin insanlar için ne kadar güvenli olduğu konusunda kamuoyunda artan endişeler ve 1951 yılında ABD Senatosu'nda DDT ve Çocuk Felci üzerine yapılan oturumlar da DDT'nin 1972 yılına kadar ABD'de resmi olarak yasaklanmamasına rağmen 1955 yılına kadar DDT'ye maruz kalmada önemli bir düşüşe yol açmıştır.

"Çocuk felci" olarak adlandırılan vakalar, DDT kullanımındaki düşüşe paralel olarak 1952-1956 yılları arasında yaklaşık üçte iki oranında azaldı. Bu düşüşten çok sonra, 1955 ve 1956'nın sonlarında, Rockefeller tarafından geliştirilen Salk çocuk felci aşısı ilk kez geniş kitlelere uygulandı. Salk ve AMA tüm övgüyü aşıya verdi. Salk aşısından kaynaklanan ölümler ve felçler örtbas edildi. Hükümet, resmi vakaları daha da azaltmak için çocuk felci tanımını değiştirdi. Eş zamanlı olarak, çocuk felci benzeri omurilik sinir hastalıkları - akut flask paralizi, kronik yorgunluk sendromu, ensefalit, menenjit, Guillain-Barré sendromu, kas sklerozu - vakaları belirgin bir şekilde arttı.

Neden Önemli?

Yüzyılı aşkın bir süre önce dünyanın en zengin adamı, petrol baronu John D. Rockefeller ve danışman çevresi, ABD'de ve dünyanın geri kalanında tıbbın uygulanma biçimini tamamen yeniden düzenlemeye koyuldu. Rockefeller Enstitüsü'nün ve Simon Flexner gibi figürlerin rolü, görünmez bulaşıcı bir yabancı mikrop olan çocuk felci virüsünün gençlerde akut felce ve hatta ölüme neden olduğu iddiaları etrafında devasa bir tıbbi sahtekarlığın icat edilmesini tam anlamıyla denetledi. Hastalığı DDT ya da arsenikli böcek ilaçları ve hatta kontamine aşı zehirlenmesi gibi toksin zehirlenmeleriyle ilişkilendirme çabalarını siyasi olarak yasakladılar. Onların suç projesi, AMA liderliği ile yakın işbirliğini ve gelişmekte olan ilaç endüstrisinin yanı sıra tıp eğitiminin kontrolünü de içeriyordu. Aynı Rockefeller grubu 1930'larda Almanya'daki Kaiser Wilhelm Enstitüleri'nde Nazi öjenisini ve Amerikan Öjenik Derneği'ni finanse etmiştir. 1970'lerde, hepsi Rockefeller kimyasal tarım ilacı şirketleri grubu - Monsanto, DuPont, Dow - tarafından geliştirilen patentli GDO tohumlarının yaratılmasını finanse ettiler.

Bugün halk sağlığı ve tıbbi endüstriyel kompleks üzerindeki bu kontrol, David Rockefeller'ın himayesindeki ve öjenik savunucusu Bill Gates tarafından, WHO ve dünya aşıları üzerinde kendi kendine atanan çar tarafından uygulanmaktadır. NIAID başkanı Dr. Tony Fauci, kanıt olmaksızın aşı zorunluluklarını dikte etmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çocuk felci virüsü skandalının arkasındaki sahtekarlık, bugün Covid19'dan Maymun Çiçeği'ne ve HIV'e kadar birbiri ardına ölümcül olduğu iddia edilen virüsleri ilerletmek için bilgisayar modelleri ve diğer hileler kullanılarak rafine edilmiştir. Çocuk felcinde olduğu gibi, bunların hiçbiri bilimsel olarak izole edilmemiş ve iddia edilen hastalıklara neden olduğu kanıtlanmamıştır. Hiçbiri. Bugün aynı vergiden muaf Rockefeller Vakfı, hayırsever bir hayır kurumu gibi görünerek, covid19'un arkasındaki küresel tıbbi zorbalığın ve Dünya Ekonomik Forumu Büyük Sıfırlama'nın öjenik gündeminin kalbinde yer almaktadır. Poliomyelit virüsü modeli, bu distopik tıbbi tiranlığı yaratmalarına yardımcı oldu. Bize "bilime güvenin" deniyor.

- Çevirinin sonu -


F. William Engdahl stratejik risk danışmanı ve öğretim görevlisidir, Princeton Üniversitesi'nden siyaset diplomasına sahiptir ve "New Eastern Outlook" adlı online dergi için petrol ve jeopolitik konularında çok satan bir yazardır.


Kaynak: Toksikoloji ve Viroloji

 
Not: Her zaman aklımızda tutmamız gereken şey Rockefeller, Rothschild vb. gibi güclü ailelerin sadece Hem nejer tepinin sağ kolları olduğudur! Yani, onlar sadece Hem nejer tepinin ("kirli") işlerini yaparlar.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...