Jump to content

Kitab-ı Mukaddes


alpinçayırı

Recommended Posts

Sanıldığının aksine Hıristiyanlık dininin kutsal(!) metni Yeni Ahit olan İncil(Gospel) değil, İncil'in yanında Zebur(Psalms/Mezmurlar) ve Tevrat'ın(Torah) da dahil olduğu Kitab-ı Mukaddes'tir(Holy Bible/Kutsal Kitap). Tevrat ve Zebur, Eski Ahit'te; İncil ise Yeni Ahit'tedir. Zebur; ayrı bir kitap değildir, Tevrat'ın Mezmurlar adında bir bölümüdür. Daha doğrusu Kitab-ı Mukaddes'te Tevrat, Eski Ahit; İncil ise Yeni Ahit'tir. 
Kitab-ı Mukaddes(Kutsal Kitap), toplamda 66 bölüm olup Eski Ahit 39 bölüm, Yeni Ahit 27 bölümdür. Pavlus'un mektupları da Yeni Ahit İncil'e dahildir. Eski Ahit, İbranice; Yeni Ahit, Yunanca yazılmıştır. Kitab-ı Mukaddes'in en son sürümü Kral James sürümüdür.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...