Jump to content

Hem-nejer-tepi (Baş Rahip) kimdir ve nedir?


Kahin

Recommended Posts

Baş Rahip (Hem-nejer-tepi) kimdir ve nedir?

'Tek Gözlü Haydut'tur' (Dolar banknotunun piramidin tepesinde görülebilen göz).

Piramidin üstünde yazıyor: Annuit coeptis = ''Girişimimiz artık bir başarıdır'' veya "O bizim girişimimizi destekledi" ve altında "Novus Ordo Seclorum" = "Çağların Yeni Düzeni".

Baş Rahip = Predictor (öngörücü) = Baş Kahin (ileriyi gören) = Hem-nejer-tepi

"Predictor" ("Öngörücü") terimi sayısal matematikten gelmektedir. Burada, sonuç gerekli doğruluğa sahip olana kadar döngüsel hesaplamalarda bir görevin çözümüne yaklaşmak için "tahmin edici-düzeltici yöntem" kullanılır. Her döngü iki işlemden oluşur:

Birincisi (tahmin edici) çözüm için bir tahmin (yaklaşık değer) belirler.
İkincisi (düzeltici) tahmini kontrol etmek için kullanılır.

Tahminci-düzeltici yöntem sosyal sistemleri kontrol etmek için de kullanılır:

Bir toplumun olası durumlarına ilişkin bilgi temelinde, bu toplumu seçilen arzu edilen duruma getirmek için.

Hem-nejer-tepi, eski Mısır'ın baş rahibidir.

Mısır'ı kim yönetiyordu? Bize Mısır'ın firavunlar tarafından yönetildiği söylendi. Ama firavunlar ''küçük adamlardı". Mısır'ın gerçek yöneticileri, gizli bilgilere sahip olan eski Mısırlı yüksek rahiplerdi.

Nehri, sağında ve solunda verimli topraklardan oluşan dar bir şerit ve çölden başka bir şey yoktu. Bu dar verimli toprak şeridinde birçok insan yaşıyor ve hepsi mutlu olmak istiyor. Ancak herkes için yeterli mutluluk yoktur. Bu yüzden Mısır yaşam alanı için savaşlar yaptı ve bu savaşlarda sık sık kaybetti. Savaşları kaybetmeyi durdurmak ve yaşam alanı yaratmak için baş rahiplik makamı getirildi. Baş rahiplere "hiyerofant" denirdi, bu da kaderi (yani olası durumların matrisini) okuyabildikleri ve geleceği tahmin edebildikleri anlamına geliyordu. Rahip, toplumun yararı için gelecekle ilgilenirdi.

Kendisine, bir toplumun yaşam biçimini birkaç nesil boyunca zamanında refaha ulaştırmak için öngörü ve bilgi kullanma görevi verilmişti. Bunu yaparken, toplumu hem Dünya'nın biyosferiyle hem de kozmosla sürekli bir uyum içinde tutmaktadır. Bir noktada, rahipler birkaç nesil boyunca gizlice topladıkları bu bilgiyi kendi çıkarları için kullandılar. Deyim yerindeyse, Yaşam Rehberlerinin asıl görevini tersine çevirdiler ve artık toplumun iyiliği için değil, tamamen kendi çıkarları için hareket ettiler.

Eski Mısırlı yüksek rahipler, kendileri ölmemek ve yenilgiye uğramamak için yeni bir savaş yöntemi geliştirdiler - kültürel işbirliği yöntemi ya da bizim bilgi savaşı dediğimiz yöntem. Ancak bunun için ok ve yaylarla, kılıçlarla vs. değil, bilgi silahlarıyla donanmış bir ordu gerekiyordu. Ve ''küresel Yahudiliği'' böyle bir orduya dönüştürdüler. Fakir, eğitimsiz Semitik kabilelerden birini aldılar. O zamanki Semitler göçebe Arapların göçebe kabileleriydi. Beyinleri rahipler tarafından yıkandı ve onlara şunlar programlandı:

Şimdi, ey İsrail, yaşamanız ve atalarınızın Tanrısı RAB'bin size vereceği ülkeye girip mülk edinmeniz için size öğreteceğim buyrukları ve kuralları dinleyin. Bunun için ne yapılmalıdır? "Kardeşinden [bir Yahudi'den] faiz, gümüş faizi, yiyecek faizi ya da faiz ödenebilecek başka bir şey almayacaksın. Bir yabancıdan [yani hepimizden - Yahudi olmayanlardan] faiz alabilirsin, ama kardeşinden faiz almayacaksın; öyle ki, Tanrın Yehova (Not: = Baş Rahip!), mülk edinmek için gireceğin ülkede elini uzattığın her şeyde seni kutsasın. Birçok ulusa egemen olacaksın, ama onlar sana egemen olamayacak. Surlarınızı yabancılar inşa edecek, kralları size hizmet edecek. Ulusların gücü sana gelsin, kralları içeri girsin diye kapıların sürekli açık olacak, gece gündüz kapanmayacak. Hangi uluslar ya da krallıklar size hizmet etmezse yok olacak ve uluslar yerle bir olacak."

Bu "kutsal kitap "tan bir alıntıydı. "Kutsal kitaplar" aslında, eğer doğru okursanız, "askerler" için bir el kitabıdır.

Her şey yaklaşık 350 yıl önce böyle başladı.

O zamanlar pratikte bu nasıl işliyordu?

Bunu anlamak için dönemin toplum formlarını hayal etmemiz gerekiyor:

Bir piramit düşünün. Dört seviyesi var. En alt seviyede normal halk, ikinci seviye avcılar ve savaşçılar, üçüncü seviyede şefler ve en üstte de Reis var. Bu o kabilenin (toplumun) bir 'görüntüsüdür'.

Bir Kızılderili filmini izlerseniz ve orada bir şey tartışılıyorsa, örneğin şeflerden biri bir pozisyon için ayağa kalktığında, bir şeyler soyledikden sonra bir yaşlı ayağa kalkar ve şöyle der: "Tekrar oturabilirsin, şimdi nasıl ilerleyeceğimize ve ne yapacağımıza dair kararı ben vereceğim. Bu Reis ya da baş Rahipti.

Reis, kabilenin yaşam anlayışını, insanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunmaları gerektiğine, belirli çevresel etkilere nasıl tepki vermeleri gerektiğine dair stratejiyi belirler ve çeşitli şefler (liderler) önceden belirlenmiş bu yönü uygular, yürütür, yürürlüğe koyar ve insanlar da buna uyar.

Şefler bir hükümetle (cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, vs.) karşılaştırılabilir. Ancak rahipliğin başka bir görevi daha vardır, kabile yeni bir şeyle karşılaştığında yeni zorluklara karşı bir tepki geliştirmek zorundadır. Başka bir deyişle, kabilenin kavramsal yönünü belirler. Rahip, toplum için tehlikeli olup olmadığını belirler ve kendi dünya görüşüne göre ne yapacağına karar verir.

Eski Mısır'daki rahip, insanların çoğaldığını ve bunun için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını ve kaynakların kıt olduğunu fark etti. Rahip şimdi diğer ülkelerin kaynaklarını nasıl elde edebileceğini düşünüyordu. Bunu yapmak için, rahat durumunu uzun süre devam ettirmek amacıyla kaynakları kendi kontrolü altına almak için bir strateji geliştirmesi gerekiyordu.

Peki başka bir ülkenin kaynaklarına nasıl erişilir?

Seçkinlerin ve halkın kontrolünü ele geçirmelisin, yani liderleri ya da baş işlevi (rahipliği) ortadan kaldırılmalıdır. Nasıl mı? Aşağıdaki sistem geliştirildi:

Hedef topluma, rahipliği ortadan kaldırabilecek yabancı bir beden yerleştirilmelidir. Ama bu yabancı beden nereye yerleştirilmeli? Rahipliğin kendisine mi? Bu işe yaramayacaktır; diğer şeylerin yanı sıra, kendisi ve toplum için güvenlik işlevini yerine getirir. Seçkinler arasına mı? Hangi seçkinler yabancıları aralarına kabul eder ve bir seçkin olarak kabul edilmek için rahipliğin kutsamasına sahip olmanız gerekir. Geriye tek bir seçenek kalıyor: bu yabancı bedeni halkın içine yerleştirmek zorundasınız. Seçenek, yabancı bedeni düşman ya da tehdit olarak algılanmayacağı ve hala bir darbe düzenleme potansiyeline sahip olduğu bir yere yerleştirmeniz gerekiyor.

Dönemin toplumları için bu kriterleri karşılayan tek bir vatandaş türü vardır: köleler. Bu durumda, konuşan silahlar. Baş Rahip, normal halktan daha yüksek bir eğitim standardına sahip olan ve tapınakta ne kadar uzun süre çalışırlarsa toplumu nasıl kontrol edecekleri konusunda o kadar fazla bilgi edinen tapınak kölelerini (yukarıda bahsedilen eğitimli Semitler) kullanıyordu. Etrafları sürekli olarak, kendilerinden şunu ya da bunu duydukları ve öğrendikleri rahiplerle çevriliydi.

Ve eğer özel olarak hazırlanırlarsa, ki bu beyin yıkamayla yapılır, siz en iyisiniz, en güçlüsünüz, geleceğin liderlerisiniz, dünyayı siz yönetmelisiniz. Bu hazırlıktan sonra tapınak köleleri, nüfusun geri kalanından çok daha yüksek eğitimli olan yabancı toplumun insanlarıyla tanıştırılır. Bu şekilde "yeni efendileri" tarafından kullanılır, onların güvenini kazanır ya da danışman olurlar. Böylece "efendileri" için vazgeçilmez hale gelirler, giderek daha fazla güç kazanırlar ve kontrol mekanizmasını uygulayabilecekleri pozisyonlara gelirler. Sonra bir işaret alırlar ve seçkinlerin liderliği aracılığıyla huzursuzluk ve memnuniyetsizlik yaratmaya başlarlar. Yavaş yavaş kendileri de seçkinlerin arasına girerler, sonra bir devrim örgütlerler ve tepedekileri, yani rahip sınıfını ortadan kaldırırlar. Ve Hem-nejer-tepi, artık yabancı toplumu kontrol etmektedir.

Yahudilik, karakteristik özelliklerine göre, her zaman bu itici takım olmuştur. Yahudilik bir ideolojidir, etnik bir grup değildir. Bu yüzden ortak noktalarının sadece ideoloji olduğunu anlamalıyız. Bu ideolojinin korunması gerektiğinden, Yahudiler her zaman paralel bir toplumda ya da gettoda yaşarlar. Bu da torunlarına ve geleceğin devrimcilerine, özellikle de toplumda liderlik konusunda nispeten yüksek bir eğitim seviyesi aktarabilecekleri anlamına geliyor. Bu bilgi birikimi sayesinde, halktan meslektaşlarını bir boy farkıyla geride bıraktılar ve elitlerle rekabet etmeye başladılar. Ve tipik kariyer yönelimleri söz konusu olduğunda, genellikle giysi ve ayakkabı üretimi, kahve ticareti, mücevher gibi lüks eşyaların üretimi veya finansörlerdir. Bunların hepsi seçkinlere giden yolu açan mesleklerdir. Başlangıçta profesyonel yollarla, daha sonra ilişkiler yoluyla. Bu şekilde yükselebilirsiniz, örneğin Rothschild gibi, bir noktada bir unvanla ödüllendirildi ve Baron Rothschild oldu. Ve şimdi global elit tabakaya aitler.

Zamanla Baş Rahip sınıfı giderek güçlendi. Daha sonra üslerini Venedik'e taşıdılar ve Osmanlı İmparatorluğu'nu merkez olarak kurdular. Oradan tüm Arap, Slav ve Asya ülkelerinin "başlarını kestiler". İşleri bittiğinde Osmanlı İmparatorluğu parçalandı ve yönetim merkezi ABD'ye taşındı - ABD hala Britanya İmparatorluğu'nun bir kolonisidir. Tüm Avrupalı soylu (kraliyet) hanedanlar birbirleriyle akrabadır.

Ayrıca Devlet sistemini de geliştirdiler. Staat (Devlet) "statü" anlamına gelir. Bu sistem 18. yüzyılın sonunda Daniel Defoe tarafından geliştirilmiştir. ''Sosyal Meseleler'' (Essay on Projects = Projeler Üzerine Deneme) adlı kitabı vergiler, bankalar, otoyollar, proje yapıcılar vb. konuları ele almaktadır.

 

Türk kimdir?

Türk vatandaşı İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalya ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleri yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.” Uğur Mumcu
 

Global Baş Rahip, diğer ülkeleri ve halkları nasıl yöneteceği durumuyla karşı karşıya kaldı. Bu amaçla, uluslarüstü kontrol sistemlerinin bir tür ara katmanını kurdu. Bunlar Bilderberg, Roma Kulübü, Localar, WEF, 300'ler Komitesi, BM, BIS, WHO, vs. gibi örgütlerdir. Diğer devletlerin hükümetleri bu örgütler aracılığıyla kontrol edilmektedir.

Tüm bu örgütlerin üyeleri kimlerdir? Bu örgütün üyeleri ulusal elitlerin temsilcileridir (cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanlar, parti üyeleri, yaratıcı ve teknik seçkinler, vb.), sayıları çok fazladır. Bu yönetim tarzında, her örgütün piramit yapısının her bir seviyesi, o seviyede işlev görmek için gereken kadar (ve aynı zamanda tam olarak az) bilgi alır. Sadece piramidin tepesi büyük resmi bilir. Aşağıdaki her seviye, altındaki seviyenin çalışmasını sağlamaktan ve üstündeki seviyeye "rapor vermekten" sorumludur. Bu, piramidin tepesindeki sadece birkaç kişinin, her bir bireyi yönlendirmek zorunda kalmadan tamamen yönetilemez sayıda çalışanı yönetebilmesini sağlar.

Bu üyeler, yukarıdaki örgütler tarafından deneyimlenen politikaları ulusal düzeyde yürütürler. Ve bu örgütlerin ulusal temsilcilerinin onlar için çalışması için, her yönden desteklenirler ve bu siyasi hazırlığı aldıkları bu özel kulüplere davet edilirler. Orada onlara bir şeyi nasıl ve hangi araç ve yöntemlerle başarabilecekleri anlatılır. Ulusal elitler, ilk olarak Yahudilik/Hıristiyanlık/İslam gibi bir ideoloji tarafından yönlendirildikleri için, ikinci olarak da politikalarını uluslarüstü örgütlerle ve diğer ülkelerin çıkarlarıyla koordinasyon içinde şekillendirdikleri için neredeyse hiç yönetmezler. Ancak herkesin uyması gereken temel kurallar örgütler tarafından belirlenir ve örgütler de kraliyet ailelerin global aile mafya çetelerinin politikalarını uygular.

2010 yılında Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada 43.000 banka ve şirketin ortaklık ve çapraz ortaklık yapısı analiz edilmiş ve sonuçta 1.318 kuruluştan oluşan "geniş" bir çekirdek ortaya çıkmıştır. Bu çekirdek içerisinde 147 önemli finans ve sanayi grubundan oluşan "dar" bir çekirdek tespit edilmiştir. Toplam sayılarının on ila on beş arasında olduğu tahmin edilen varlık yönetim şirketleri, küresel kapitalist ekonominin "ultra-dar" çekirdeğini oluşturmaktadır.

Bu da piramidin tepesinin diğer şirketlerle "iç içe geçerek" ekonomiyi kontrol ettiği anlamına gelmektedir.

Piramit Tepesi grubu, global siyasetin bir öznesi (aktörü), günümüzün hakim globalleşme biçiminin ve bir bütün olarak insanlığa ilişkin sosyal süreçlerin senaryo yazarıdır. Bilinen en eski kökenleri Mısır'a dayanmaktadır. Yalnızca kendilerinin erişebildiği gizli bilgilerde ustalaşarak yalnızca ''eğitimsiz'' kitlelerin değil, firavunların da bilincini manipüle eden bir yüksek rahipler kastı.

Biz insanlara en iyi ihtimalle beş ila on yıllık planlarla düşünmemiz öğretildi ve çoğumuz bundan daha ötesini düşünmüyoruz. Ancak piramidin tepesi, insanlığın sosyal süreçlerini elli ila yüz yıllık planlarla kontrol etme açısından düşünür.

Şu anda politika olarak algıladığımız şey aslında daha uzun vadeli bir politikanın parçasıdır!

 

Bu global aile mafya çeteleri bu planları hangi 'teknikle' gerçeklestiriyor?

Ideolojik ve Konseptsel (Kavramsal) gücü kullanarak.

Konsept: 1. Kavram 2. Anlayış, görüş, düşünce.
Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.
İdeoloji: Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükumetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü.

Şüphesiz herkes bu 3 güç türünü bilir ya da duymuştur:


Yasama gücü
yürütme gücü
ve yargı gücü


Ama eminim ki çok çok az insan bu iki gücü duymuştur:

İdeolojik güç

Örneğin, insanları demokrasinin sadece iyi bir şey olduğuna ve demokrasi kisvesi altında gerçekleşen her şeyin doğru olduğuna inandıran güçtür.

Ve kavramsal güç. Kavramsal güç deyim üretir

Komünizm
Marksizm
Hristiyanlık
Müslümanlık
Demokrasi
Diktatörlük
ve daha fazlası

"Kavramsal güç" teriminin iki anlamı vardır:

- Birincisi, toplumsal yaşamın örgütlenmesi için bir kavram geliştirebilen ve bunu toplumsal özyönetimin gerçek sürecinde uygulayabilen insanların kişisel gücüdür.

- İkinci olarak, ilgili kişilerin kişiliklerine bağlı olmayan, toplum üzerindeki kavramsal güç.

Kavramsal güç, uygarlığın genel gelişim seyrine ilişkin belirli bir anlayışa dayanan en kapsamlı sosyal yönetim düzeyidir! Diğer tüm güç türleri (Ideoloji, Yasama, Yürütme ve Yargı) kavramsal güce bağlıdır ve ona hizmet eder.

Belirli yapıların Kavramsal Güç için çalışıp çalışmadığı, kişiliklerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak (zayıf zihinsel yapıdan dolayı) Kavramsal Güce bağlı olup olmadığı, ana fikirler için yeni kavramların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yeni yapıların yaratılıp yaratılmadığı ya da mevcut olanların kullanılıp kullanılmadığı Kavramsal Güç için önemsizdir. Birçok şey yapısal olmayan yönetim kontrol yöntemleri temelinde çözülür.

Eğer mevcut iktidar yapıları kavramsal bir merkezin mutlak gücünün farkına varmıyorsa, bu onun var olmadığı anlamına gelmez. Kavramsal güç, kapalı, doğrudan veya idari düzeydeki bilinçle ilişkili olarak uluslarüstü düzeyde uygulama eğilimleri ve güçleri yaratır. Kavramsal iktidar doğası gereği otokratiktir ve seçim prosedürlerini göz ardı eder.

Yapısız yönetim hakkında hiçbir fikri olmayan bir gözlemci, yalnızca eksiksiz bir yönetim sisteminin parçalarını, yani yalnızca sistemin belirli yapılar tarafından temsil edildiği kısmı görür. Kavramsal güç iki şekilde görülebilir: bir dizi belirli fikrin hayata geçirilmesi için nasıl benimsendiği (kavramın gücü) ve bu fikirleri yorumlayan ve uygulayan insanların gücü.

İbrahimi dinler farklı spor takımları gibi görünür, ancak çoğu insanın fark etmediği şey, bunun hala aynı spor olduğu ve Baş Rahibin onu icat ettiğidir!

Henüz bilmeyenler için: Baş Rahip (Hem-nejer-tepi) Avrupa'yı bir İslam halifeliğine dönüştürmek istiyor.

Yavaş ama emin adımlarla İslam Avrupa'ya geliyor:

Sonunda ThyssenKrupp Grubu, tersane iştiraki Nobiskrug satıldığında da aynı alıcıyı tercih etti: Abu Dabi Emirliği'ne. Kraliyet ailesine ait bir şirket, geleneksel Hamburg tersanesi Blohm+Voss'un diğer bölümlerini de devralarak onu Almanya'nın en önemli gemi yapımcılarından biri haline getirdi. (2009)

ThyssenKrupp Grubu

Altı Arap, Alman şirketlerini satın almak için milyarlar toplamak istiyor. Neden bu adamlar hala bilinmiyor - ve hangi rol modellerini taklit ediyorlar. (2008)

Altı Arap

Abu Dabi merkezli grup, Vodafone'un onda birini dört milyar dolardan fazla bir bedelle satın alıyor.(...)
Abu Dabi merkezli devlet kontrolündeki grup böylece bir anda Vodafone'un en büyük hissedarı haline geldi.
(2022)

Abu Dabi merkezli grup

Alman koalisyon hükümeti Schenker'in Arap yatırımcıya satışını destekliyor. (2024)

Alman koalisyon hükümeti

Ayrıca, 14/10/2022 tarihinden bu yana Köln'deki bir cami imamının Cuma günleri hoparlörle Cuma namazı çağrısı yapmasına izin verilmektedir.

hoparlörle Cuma namazı

Arap ülkelerindeki kraliyet aileleri aile mafya çeteleri küresel siyasi olarak hiçbir şeyi etkileyemezler. Onlar sadece zengin kuklalar. Gerçek hükümdarlar Avrupa'daki kraliyet aileleridir global aile mafya çeteleridir!

Şimdi uygun bir alıntıyla bitiriyorum:

"Bir başka milletin ideolojisini benimsemenin, topyekun intihar veya cinayetten başka bir şey olmadığından haberleri yok."
Samiha Ayverdi

 

 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Yahudilik ile siyonizmi bir tutarlar, benim düşüncemde Yahudilik siyonizmin bir avatarıdır.

Yahudiler çok kullanışlı oldukları için Siyonistler tarafından desteklediler. Tıpkı Türkiye'deki AKP gibi.

Link to comment
Share on other sites

Bunlarla baş etmek için iki basit kural

Başkası için üretmeyeceksin

Bilgini kimseyle paylaşmayacaksın.

Sistemi yanıltın.

Bunlar nitelikli insan peşindeler. Boş insanı kim ne yapsın. Ancak kullanıp atarlar. Nitelikli insanın devamı gelmezse hepsi çok kısa sürede çuvallıyorlar.

Bu yüzden kendinizi kendinize saklayın. Bilim insanlarına sitem ediyorum bazen. Yeni birşey bulduklarında çocuk gibi seviniyorlar. Yav bulduğun şey o sistemin elinde senin çocuğuna karşı silah olarak kullanılacak. Ne seviniyorsun değil mi.

Bir konu açtım kimler üniversite okur diye. İşte bu aşağılık kompleksi ve ezilmişlik duygusu ile üniversite okuyanlar için yazdım onu.

 

Bakın Google klavye her yazdığınızı kayıt ediyor. Onların hepsi bir yerde toplanıp dünya toplumlarının zihin haritası çıkartılıyor. Buna göre de politikalar geliştiriliyor.

Profesör kadar bilgin olacak ama git markette çalış. Biligiyi kendin için kullan.

Fetöcüler de siyonizm taktiği yapıyorlardı. O yüzden rakipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Ama bu fetönün çok iyi olduğu anlamına gelmez. Onların yerine geçse aynısını yapacak zaten.

Link to comment
Share on other sites

@somebody

Fetöcüler de siyonizm taktiği yapıyorlardı. O yüzden rakipleri tarafından ortadan kaldırıldı.

Fetoşcular ortadan kaldırılmadı, sadece Feto ismi artık kullanılmıyor. Ya da başka bir deyişle, artık İslami ideolojinin tüm muhalifleri "Fetocudur" .

Link to comment
Share on other sites

Yahudi ideolojisine bir şey daha eklemek istiyorum:

Yukarıda da yazdığım gibi, Yahudilik sadece bir ideolojidir, etnik bir grup değildir. (Hıristiyanlık ve İslam da ideolojidir, etnik grup değildirler).

Aşkenazlar Avrupa tarafından, Hazarlar (göçebe Türk halkı) Avrasya tarafından, Fellahlar (siyah Yahudiler) Afrika tarafından ve Kaifeng Yahudileri Asya tarafından Yahudi ideolojisine mensuptur.

Sadece Sabailer Semitlerin soyundan gelirler. Sabailer dışında Yahudiler Sami değildir.

Aşkenazim (Ashkenazi'nin çoğulu), Almanca Aschkenasen veya Aşkenaz Yahudileri, Orta, Kuzey ve Doğu Avrupa Yahudilerini ve onların soyundan gelenleri ifade eder. Modern Yahudilikteki en büyük etnik-dinsel grubu oluştururlar. 1939'da tüm Yahudilerin %94'ü Aşkenaz kökenliydi ve 21. yüzyılda yaklaşık %70'ini oluşturmaktadırlar.

Aschkenasim

Hazarlar aslen göçebe bir Türk halkı olup, bir kısmı daha sonra Batı Orta Asya, Kuzey Kafkasya ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerine yerleşmiştir.

Chasaren

Literatürde fellahlar (siyah Yahudiler) hakkında çeşitli ifadeler bulunmaktadır. Terimin kendisi Arapça saban anlamına gelen "falaha" kelimesinden gelmektedir. Bir yandan, Firavun döneminden beri Mısır'ın kırsal, çiftçi nüfusunu tanımlamak için kullanılmıştır.

Bu aşağıdaki makalede, Etiyopya'da kökenleri henüz netleşmemiş bir nüfus grubuna atıfta bulunan terimin ikinci kullanımını açıklamaktadır.

Fellachen

Çin Yahudileri, Song Hanedanlığı döneminde imparatorluğun başkenti olan Kaifeng'deki merkezi Yahudi cemaatine atfen kendilerini Kaifeng olarak adlandırırlar. Eskiden oldukça önemsiz bir taşra şehri olan Şanghay, 19. yüzyıldaki yükselişini büyük ölçüde Yahudi cemaatine borçludur.

Kaifeng

Sabailer Arap Yarımadası'nın güneybatısında, günümüzde Yemen olan bölgede yaşayan eski bir Sami halkıydı.

Sabäer

 

Not: 17. yüzyıldan önceki zamanı tanımlayan tüm tarihleri yok sayın!

Neden?

Çünkü o zamandan önce takvim yoktu. İnsanlar 17. yüzyıla kadar dünyanın düz olduğuna inanırken nasıl bir takvim olabilirdi? O zamanki insanların mantığı, eğer dünya yuvarlak olsaydı, "yere" düşecekleri yönündeydi. İnsanlar ancak dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü keşfettiklerinde bir takvime sahip oldular.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...