Jump to content

Pontifex Maximus


alpinçayırı

Recommended Posts

Antik Roma'da pagan başrahip ünvanı yani bir nevi başkeşiş. Roma imparatorluğu'nda putperest bir rahibin bu rütbeyi elde edebilmesi için Pontifler koleji'nden mezun olması gerekirdi. Ne şaşırtıcıdır ki Pontifler Koleji'nin merkezi de Roma şehrinin sekiz köşeli obeliskin ve Güneş sembolünün olduğu Vatikan mahallesindeydi. Hristiyanlığın Roma'ya gelişinden sonra Pontifex Maximus, Papa'ya dönüştü. Bu durum aslında putperest Antik Yunan-Roma geleneklerinin Hıristiyanlık adı altında hortlamasından başka bir şey değildi. Hristiyanlık; Güneş tapınmacılığına dayanan pagan bir din olan Mitraizm'in Yahudi bir versiyonuydu, sadece karakterler ve şartlar değişmişti. Mesela Antik Roma'da kutsal kitap, peygamberlik, mucizeler, mesih vb. Ortadoğu kökenli dini kavramlar nedir bilinmezdi. Pontifler Koleji'nden mezun olan Pontifex Maximus'lar, üzerlerine kutsal renk olarak kırmızı renk bir elbise giyerlerdi ve başlarına balık şeklinde bir şapka, boyunlarına ise haç takarlardı.(tanıdık geldi mi?) Pontif başrahiplerinin ibadet sırasında konuştuğu resmi dil, Latinceydi ayrıca Pontifler Koleji ile putperest tapınakları da romanesk tarzdaydı ve ibadet günleri Pazar olup, Mitra'nın doğum gününü 25 Aralık olarak kabul ederlerdi.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...