Jump to content

Muhammed'in kırk yaşına kadar sapkın bir putperest olması


alpinçayırı

Recommended Posts

Kuran'da geçen inkar edilemeyecek acı bir gerçektir. Muhammed'in babasının adı Abdullah'tı. Abdullah'ın anlamı da "Allah'ın kulu" demekti.

abd(kul)+ ullah(Allah)=Allah'ın kulu

İslam öncesi pagan araplarda da Al-İlah/Allah inancı vardı sadece Allah'ın yanında başka ilahlara da tapardılar. Mantıken Muhammed'den önce ortalıkta İslâmiyet diye bir inanç olmadığına göre Muho'nun anne ve babası dine göre kâfir olarak öldü, İslam'a göre Muhammed de kendi öz ebeveynlerine mağfiret dilemedi yani Muhammed'in ebeveynleri olan Abdullah ile Amine, cehennemlik oldular. Kaldı ki Muho, kırk yaşına kadar Kureyş'in putlarından olan Uzza'ya tapardı. Sonra birdenbire nolduysa tektanrıcı(tevhidi, monoteist) Yahudilerin gazına gelen ve onlara özenen Muhammed, 'Müslümanlık' diye Musevilikten kopya yeni bir din ortaya attı. Ardından Arabistan'da huzursuzluk başladı ve bu suçlar, Asr-ı Saadet yalanıyla örtüldü. Al sana çelişkinin daniskası...

İlgili ayet:

Şura 52-53: "İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'ân'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? iman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz." Elmalılı Hamdi Yazır Meali 

İlgili linkler:

1) https://kuranmeali.com

2) https://huseyinnihalatsiz.com/makale/yobazlik-bir-fikir-mustehasesidir

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...