Jump to content

Hz. İbrahim, Arabistan'a gitti ve Kabe'yi yaptı yalanı


alpinçayırı

Recommended Posts

Klasik İslam öğretilerinin aksine Hz. İbrahim; sanıldığı gibi Arabistan'a hiç gitmedi, adına Kabe denilen siyah küplü tapınağı da yapmadı. İbrahim'in (abraham) bütün hayatı Arabistan'ın yukarı taraflarında kalan Mezopotamyada, Levant'taki(Doğu Akdeniz) Kenan diyarında geçmiştir. Kabe aslında bir putperest tapınağıdır.

İslam öncesi cahiliye devri Araplarında da kabe kutsaldı. İbrahim(Abraham/Avraham/Avram), İbranilerin ve Arapların atasıdır. Abraham'ın asıl karısı Sarah'ın(Sare) oğlu İshak(Yitzchak/İsaac) soyundan İbraniler, cariyesi Hz. Hacer'in oğlu İsmail(Yişmael/İshmael) soyundan da Araplar türemiştir yani İbrahim'in asıl/gerçek çocukları "İsrailoğulları", "İshakoğulları" da denilen İbranilerdir(Yahudiler). "İsmailoğulları" denilen Araplar, İbrahim'in üvey evlatlarıdır. Ayrıca İslam öncesi putperest(pagan/çoktanrılı) Arabistan'da Mekke'de bulunan şimdiki Kabe'nin yanında 100 tane daha Kabeler vardı.

.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...