Jump to content

Vitamin aldatmacası - zehirli karışım etkili olarak satıldığında!


Kahin

Recommended Posts

Vitamin kavramı tamamen insan icadıdır

Önsöz

Vitamin kavramı tamamen insan icadıdır. Bilimsel literatürde doğal varlıklarını doğrulayan yayınlanmış, kontrollü deneyler bulunmamaktadır. Aslında, hiçbir "vitamin" gıdalarda doğrudan gözlemlenmemiştir. "Tespit edilebildikleri" tek yer, toksik kimyasalların cadı kazanı gibi karıştırılıp geride bir tortu madde bırakılmasının ardından laboratuvar süreçlerinin sonuçlarıdır (bir test tüpünün dibi).

Yanlış kanıt fikri
Yaklaşık 1 ila 2 nanometre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen vitaminler, henüz izole edilip tespit edilemeyen SARS-CoV-2 virüsünden muhtemelen 50 ila 100 kat daha küçüktür. Bir vitamin molekülünü tenis topu boyutuna büyütecek olursak, bu aynı ölçekte bir tenis topuna karşılık gelecektir ki bu da dünyanın çapının üç katından fazla olacaktır. Ancak, bu moleküllerin varsayılan ayrı yapıları hiçbir zaman net bir şekilde izole edilememiş ve diğer bileşenlerden ayrılamamıştır.

Gerçek bir altın standardı yoktur
Bir vitamin molekülünün temiz izolasyonunu ve biyokimyasal karakterizasyonunu belgeleyen ve onu karşılaştırma için saf, izole bir standart olarak ortaya koyan tek bir çalışma yoktur. Bunun yerine, çok sayıda agresif ve toksik kimyasal tarafından bozulmuş bir gıda yan ürününün tortusu analiz edilmiştir

Bir vitamin molekülünün ekstraksiyon işlemi ("izolasyonu")
Limon suyundan C vitamini izole etmek için basit bir bardak meyve suyuyla başlarsınız ve onu simyasal bir maceraya sokarsınız: önce kurşunla doldurulur, ancak daha sonra kurşunu tekrar zahmetli bir şekilde çıkarırsınız. Ardından amonyak, asetik asit ve bütil alkolden etil alkole, aseton ve petrol eterine kadar bir dizi çözücü ile hokkabazlık yapıyorlar. Isıtıldıktan, kurutulduktan, tekrar ısıtıldıktan ve tekrar kurutulduktan sonra her şey hayvanlara servis ediliyor. Eğer iskorbüt hastalığına yakalanmazlarsa, başardınız demektir: askorbik asit, daha çok bilinen adıyla C vitamini, etkileyici bir kimyasal partiyle (eğlenceyle) elde edilir. Buyrun, bilim!

Vitamin takviyelerinin sentetik üretimi - zehirli bir kimyasal kokteyl
Sentetik vitaminler petrokimyasallardan (ham petrol ve doğal gazdan elde edilen kimyasal ürünler), ağır metallerden ve diğer toksik maddelerden yapılır. 2015 yılında Profesör Goran Nicolic ve Dr. Dragana Markovic, ticari vitamin haplarının bazı bileşenlerini sunmuştur:

 • A Vitamini = metanol, benzen, petrol sülfonatları; asetilen; rafine yağlar
 • Beta-karoten = metanol, benzen, petrol sülfonatları; asetilen; rafine yağlar
 • Vitamin B-1 = kömür katranı türevleri, hidroklorik asit; amonyaklı asetonitril
 • B-6 Vitamini = formaldehit ile karıştırılmış petrol esterleri ve hidroklorik asit
 • B-12 Vitamini = kobalamin siyanür ile reaksiyona girer (hidrosiyanik asit tuzu)
 • D Vitamini = Işınlanmış hayvansal yağ/sığır beyni veya çözücü ile ekstrakte edilmiş


ve böyle devam eder.

Pozitif bir deneyimin nedenleri?
Bazıları vitamin takviyesi alırken, kısmen olumlu bir etki beklentisiyle artan plasebo etkisi nedeniyle olumlu etkiler yaşar. Bununla birlikte, üretim sürecindeki kimyasalların çeşitliliği ve türü, saf bir vitamin molekülü değil, karmaşık bir karışımla sonuçlanır. Bu karışım, vücudun nötralize etmesi gereken agresif kimyasallar ve yan ürünler içerir. Yüksek alarm durumu.

Bu sempatikotonik durum, iyileşme aşaması boyunca semptomların mevcut olduğu diğer rejeneratif süreçleri kesintiye uğratabilir ve genellikle bitkinlik hissini andırır. Vitamin takviyesi almak kısa vadede antibiyotik almaya benzer bir iyileşme hissine yol açabilir. Ancak uzun vadede bu maddelere maruz kalmak zararlı olabilir.

Kaynak: https://t.me/s/Corona_Fakten

Link to comment
Share on other sites

Fitaminler stereo enantiyomerik bileşiklerdir. Yani ayna görüntüsüne sahip maddelerdir. Bunların faprikasyon üretimleri zaten stereokimyasını kaybetmiş olarak çıkar. Çünkü çözeltinin rasemik yarılması çok hassas gerçekleşir ve izole edilen saf R yada saf S yönelimli madde düzgün saklanmazsa toz halinde bile stereokimyasını kaybeder.

Türkçesi şudur, vitaminlerin bedenimizdeki işlevi kilit anahtar sistemi gibidir. Eğer düzgün ayrılmamış ise hiçbir işe yaramadan vücuttan atılır.

Diğer yandan doğal ve çok düzgün ayrışmış vitamin buldunuz diyelim ki. Bunun alımında çok dikkat edilmeli gerekir. D vitamini günlük doz aşımı öldürür yine A vitamini doz aşımı öldürür.

Diğer taraftan vitaminli kek, vitaminli şampuan vitaminli boya , vitaminli yatak bile gördük.

Hepsi hikaye.

Vitaminin şampuan da hiçbir yararı yok. Tamamen popülist bilim ticaretidir.

Resmi lisanslı Birkaç  ilaç firması bozuk ilaçları bile piyasaya sürdü. Zamanında. Kutuyu açıp bakıyoruz üzerineki belirtilen bütün fitamin oranları neredeyse sıfır.

Ticari işletmeler bu vitamin saçmalığını pazarlarken pro-vitamin yalanına sarılmaya başladılar bir zamanlar.

Pro-vitamin demek şudur, henüz vitamin değil ama sen yedikten sonra vücüdünda vitamine dönüşecek.

Kimse şikayet edemesin diye böyle bir yalana sarıldılar. Eğer şikayet gelirse verecekleri cevap şu olacak, sizin vücüdunuz dönüştüremiyor tıbbi destek alın.

Ama şimdilerde bu yalana bile ihtiyaçları kalmadı. İnsanlar bilimsel popülist yaklaşımlara çok duyarsız kalıyorlar.

Neyse piyasadaki ilaçların bile güvenilirliği yok gibi. Çünkü denetimi yok. Denetimi yoksa peygamber bile azıtır. Bakınız Kuran'da Allah öyle diyor. Sen yoldan çıkacak olursan seni gırtlağından yakalar hizaya getiririz...gibi bir şeyler demişken..

Bu ülkede ver parayı al ruhsatı, sonrası zaten biliyoruz KADER, NASİP...

Link to comment
Share on other sites

1 saat önce, Kahin yazdı:

@Bayram Tatili

Fitaminler stereo enantiyomerik bileşiklerdir. Yani ayna görüntüsüne sahip maddelerdir. 

 

Enteresan!

Henüz 'vitaminlerin' makine odasına inmedim. Bu konuda şimdilik bir şey söyleyemem.

 

Alttaki bağlantıda üç boyutlu resmi var. Kesik çizgi ile belirtilen yerden ayna görüntüsüne sahiptir. İzole edilirken bu moleküler gurup sol yerine sağ tarafta kalırsa hiçbir işe yaramıyor.

Hatta bazı maddelerin bu yapıları ters ayna görüntüsü biri ilaç iken diğeri zehirli olabiliyor.

 

http://www.chemspider.com/ImageView.aspx?mode=3d&id=4444124

560px-K-Vitamine.svg.png

 

Link to comment
Share on other sites

İlaç firmalarının neredeyse hiçbiri stereo izomerik analiz yapmıyor. Çünkü olumsuz sonuç alacakları olasılığı çok yüksek. Zaten ellerinde böyle bir standart madde yok ki neye göre yapacak.

 

Zaten bunu analiz edecek uzman yok.

Hepsi yalama itaatkar personel ile iş yapıyor. Oradaki en büyük âlim profesör yada allah patronlarıdır. Patron var derse vardır yok derse yoktur.

Elemanlar ise patronun yalancı şahididir.

Link to comment
Share on other sites

Vitamin dolandırıcılığı - kanıtsız milyar dolarlık bir iş

Cochrane Collaboration: Belirli "vitaminlerin" alınmasının olumlu bir etkisi yok

Özellikle eleştirmenler, ifadelerini desteklemek için diğer durumlarda ünlü Cochrane Collaboration'a atıfta bulunmayı severler. Antioksidanlar ve vitaminler üzerine yapılan bu kapsamlı meta çalışmayı gözden kaçırmış olmalılar.

Cochrane Collaboration'ın antioksidan takviyelerle ilgili çalışmasının sonuçları, sadece büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda dahil edilen araştırmanın kalitesi ve metodolojisi nedeniyle de özel bir ilgiyi hak etmektedir. 78 randomize klinik çalışma (RCT) ve toplam 296.707 katılımcı ile bu konudaki en kapsamlı analizlerden biridir. Özel değeri, klinik araştırmaların altın standardı olan ve tamamı kontrol gruplarıyla yürütülen RKÇ'lerin münhasıran dahil edilmesinde yatmaktadır. Bu da sonuçların yüksek güvenilirlik ve doğruluğunu garanti etmektedir.

Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer husus da beta-karoten, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve selenyum gibi antioksidan takviyelerinin sağlık üzerinde hiçbir olumlu etkisinin bulunmamasıdır. Aksine, sonuçlar beta-karoten ve E vitamini gibi bazı antioksidanların ölüm oranını önemli ölçüde artırabileceğini göstermiştir. Bu bulgular, antioksidanların sağlığa faydalı olduğu yönündeki yaygın varsayımı sorgulattığı için özellikle önemlidir.

"Vitamin molekülü" - yanıltıcı bir terim
"Vitamin" terimi yanıltıcıdır. Yaklaşık 1 ila 2 nanometre boyutunda belirli, tek bir molekül fikrini akla getirmektedir. Ancak, bu moleküllerin izole bir biçimde var olduğu ve doğada tam olarak aynı şekilde meydana geldiği varsayımı, molekül kavramının zorladığı yanlış bir yorumdur.

Gerçekte, elma, salatalık, balık gibi doğal gıdalar, "vitaminler" gibi izole moleküller fikriyle değil, kendi bütünlükleri içinde çalışırlar. Vitaminlerin tek, izole moleküller olarak hareket ettiği fikri basit ve dolayısıyla yanıltıcı bir kavramdır.

"Vitamin" olarak satılan şey aslında yeni yaratılmış bir üründür. Çok sayıda toksik ve agresif kimyasalın kullanıldığı bir üretim sürecinin sonucudur ve bir hammaddeye dayanmaktadır.

Yapay ürün "vitamin"
Mevcut tartışmadaki önemli bir sorun, birçok insanın moleküler anlayışının yeterince gelişmemiş olmasıdır. Genellikle son ürünün - aslında doğal gıdada bu formda hiç var olmamış tamamen yeni bir ürün - tek ve saf bir molekül olduğu yanılgısı vardır. Bu molekülün, kapsamlı saflaştırma işlemleriyle bir gıda kaynağından izole edildiği ve etkilerinin randomize kontrollü çalışmalarda (RCT'ler) şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlandığı yanılgısına düşülmektedir. Gerçekte, nihai ürün karmaşık, çok aşamalı bir üretim sürecinin sonucudur. Sonuç, toksik kimyasallar ve pişirme, buharda pişirme ve kurutma gibi işlemler içeren birçok ayrıntılı prosedürle üretilen yeni bir ürün veya hatta bir yan üründür - kısacası bir tür "madde kalıntısı".

Vitamin aldatmacası - Vitamin molekülü değilse, nedir?

Bir vitamin ürününün yanlış algılanması
Birçok vitamin takviyesi kullanıcısı yanlışlıkla çok basit bir ekstraksiyon süreci olduğunu varsaymaktadır: Belirli "vitamin moleküllerinin" - karpuz çekirdeğine benzer şekilde - bir meyveden nazikçe izole edildiğini ve daha sonra saf bir konsantre oluşturmak üzere bir araya toplandığını hayal ederler. Hayallerinde, bu moleküller son üründe karıştırılmamış bir biçimde bulunur ve diğer meyve dokularından ayrı olarak doğal halleriyle aynı etkiyi yaratır.

Ancak bu varsayım gerçeklikten çok uzaktır!

Son ürün gerçekten nedir?
İnsanlar "vitaminler" hakkında konuşurken ve sadece 1 ila 2 nanometre boyutundaki bireysel moleküllerden bahsederken, bu daha çok teorik bir fikirdir.

Örnek olarak gıda takviyeleri için askorbik asit (C vitamini) üretimini ele alalım: Laboratuvarda genellikle Reichstein süreci adı verilen ve birkaç karmaşık adım içeren bir süreç kullanılır:

1. İlk olarak, genetiği değiştirilmiş mısırdan (ıslah yoluyla doğru şekilde oluşturulmuş) elde edilen D-glikoz, katalizör olarak nikel kullanılarak D-sorbitole dönüştürülür.

2. Bu D-sorbitol, Acetobacter bakterisi tarafından L-sorboza dönüştürülür.

3. Daha sonra L-sorboz, aseton (tırnak cilası çıkarıcıdan bilinir) ve bir asit kullanılarak diaseton-L-sorboza dönüştürülür.

4. Bir sonraki adımda potasyum permanganat diaseton-L-sorbozu diprogulinik aside dönüştürür.

5. Diprogulinik asit ısıtılarak ve su eklenerek gulonik aside dönüştürülür.

6. Bu gulonik asit son olarak platin tarafından katalize edilen bir reaksiyon aracılığıyla askorbik aside dönüştürülür.

7) Elde edilen askorbik asit daha sonra C vitamini tozu ve tabletleri üretmek için diğer yardımcı maddelerle karıştırılır.

Kısacası, nihai ürün tek tek moleküllerin saf izolasyonu değildir - bir karpuzun çekirdekleriyle karşılaştırılabilir - ancak tamamen yeni bir ürün veya yan üründür. Bir başlangıç malzemesinden, bazen zehirli ve agresif kimyasallarla çok sayıda işlem adımıyla oluşturulan bir karışımdır (madde) - temelde bir test tüpündeki kalıntıdır.

Sentetik olarak üretilen askorbik asidin, bir organizmada doğal kaynaklı bir "vitamin" modeline benzemesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerçek gıda tüketimi en iyi seçimdir!

Düşünmek için: Formaldehit aşılarda haklı olarak eleştirilirken, "vitamin" üretiminde tamamen eleştirilmeden kabul edilmektedir.

Link to comment
Share on other sites

Vitamin aldatmacası - sağlık hizmetleri piyasasındaki ironiye eleştirel bir bakış

İlaç endüstrisine duyulan güvensizliğin giderek arttığı günümüz toplumunda, birçok kişi daha doğal bir seçim yapma umuduyla alternatif sağlık ürünlerine yöneliyor. Ancak ironik bir şekilde, vitamin takviyeleri de dahil olmak üzere bu alternatiflerin birçoğu, giderek artan eleştirilere maruz kalan aynı ilaç şirketlerinin elindedir.

Tüketici davranışlarının ironisi
Büyük ilaç şirketlerinin entrikalarını görme iddiası ile satın alma davranışı arasında dikkate değer bir kopukluk var. Birçok tüketici, karşı olduklarına inandıkları aynı şirketler tarafından üretilen vitamin haplarına yatırım yapmaktadır. Bir ürün 'doğal' ya da 'organik' olarak etiketlendiği için otomatik olarak daha iyi ya da daha sağlıklı olduğu inancı, çoğu zaman üretim süreçlerinin gerçekliğini göz ardı etmektedir. Ürünler pastoral bir doğa ortamında değil, ilaç şirketleri için çalışan laboratuvarlarda üretilmektedir.

Vitamin takviyelerinin içinde gerçekte ne var?

Vitamin üretiminde, askeri kimyasal silahların üretiminde veya endüstriyel toksin olarak kullanıldığı bilinenler de dahil olmak üzere çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır - formaldehit, siyanür (hidrojen siyanür), sülfürik asit, amonyak, aseton, paladyum bunlardan sadece birkaçıdır. Bu bilgiler kamuya açıktır ve bu maddelerin sentez ya da ekstraksiyon süreçlerine ilişkin bilimsel yayınlarda bulunabilir.


İlaçlar ve gıda takviyelerinin karşılıklı bağımlılığı
Tüm şirketlerin yalnızca ait oldukları grubun adı altında faaliyet gösterdiğine inanmak bir yanılgıdır. Gerçek şu ki, büyük ilaç şirketleri gıda takviyesi pazarında önemli bir rol oynamaktadır:

Pfizer ve Wyeth: Wyeth'in satın alınmasıyla Pfizer, dünya çapında lider bir multivitamin markası olan Centrum markasını portföyüne kattı.
 
BASF ve Cognis: Cognis'in satın alınmasıyla BASF, diyet takviyeleri de dahil olmak üzere sağlık ürünlerine yönelik özel kimyasallar konusunda uzmanlaştı.
 
Nestlé Health Science: Nestlé, Garden of Life ve Pure Encapsulations markalarını içeren Atrium Innovations'ın satın alınması da dahil olmak üzere Nestlé Health Science bölümü aracılığıyla tıbbi beslenme ve diyet takviyeleri pazarına yatırım yapmıştır.

Bu örnekler, ilaç şirketleri ile besin takviyesi pazarının ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Bu örnekler, "daha doğal" bir alternatif arayışının çoğu zaman, birçoklarının kendilerini uzak tutmak istediği aynı oyunculara götürdüğünü göstermektedir.

Sonuç
Sağlık ürünleri ve takviye edici gıdaların seçimi, sağlam bilgiye ve bu ürünlerin menşei ve üretimine ilişkin eleştirel bir değerlendirmeye dayanmalıdır. İlaç endüstrisine karşı olup ürünlerine sadık kalmanın ironisi, bilinçli seçim ve sağlık ve fitness daha derinlemesine incelenmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.

Link to comment
Share on other sites

4 dakika önce, Kahin yazdı:

Vitamin dolandırıcılığı - kanıtsız milyar dolarlık bir iş

Cochrane Collaboration: Belirli "vitaminlerin" alınmasının olumlu bir etkisi yok

Özellikle eleştirmenler, ifadelerini desteklemek için diğer durumlarda ünlü Cochrane Collaboration'a atıfta bulunmayı severler. Antioksidanlar ve vitaminler üzerine yapılan bu kapsamlı meta çalışmayı gözden kaçırmış olmalılar.

Cochrane Collaboration'ın antioksidan takviyelerle ilgili çalışmasının sonuçları, sadece büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda dahil edilen araştırmanın kalitesi ve metodolojisi nedeniyle de özel bir ilgiyi hak etmektedir. 78 randomize klinik çalışma (RCT) ve toplam 296.707 katılımcı ile bu konudaki en kapsamlı analizlerden biridir. Özel değeri, klinik araştırmaların altın standardı olan ve tamamı kontrol gruplarıyla yürütülen RKÇ'lerin münhasıran dahil edilmesinde yatmaktadır. Bu da sonuçların yüksek güvenilirlik ve doğruluğunu garanti etmektedir.

Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer husus da beta-karoten, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve selenyum gibi antioksidan takviyelerinin sağlık üzerinde hiçbir olumlu etkisinin bulunmamasıdır. Aksine, sonuçlar beta-karoten ve E vitamini gibi bazı antioksidanların ölüm oranını önemli ölçüde artırabileceğini göstermiştir. Bu bulgular, antioksidanların sağlığa faydalı olduğu yönündeki yaygın varsayımı sorgulattığı için özellikle önemlidir.

"Vitamin molekülü" - yanıltıcı bir terim
"Vitamin" terimi yanıltıcıdır. Yaklaşık 1 ila 2 nanometre boyutunda belirli, tek bir molekül fikrini akla getirmektedir. Ancak, bu moleküllerin izole bir biçimde var olduğu ve doğada tam olarak aynı şekilde meydana geldiği varsayımı, molekül kavramının zorladığı yanlış bir yorumdur.

Gerçekte, elma, salatalık, balık gibi doğal gıdalar, "vitaminler" gibi izole moleküller fikriyle değil, kendi bütünlükleri içinde çalışırlar. Vitaminlerin tek, izole moleküller olarak hareket ettiği fikri basit ve dolayısıyla yanıltıcı bir kavramdır.

"Vitamin" olarak satılan şey aslında yeni yaratılmış bir üründür. Çok sayıda toksik ve agresif kimyasalın kullanıldığı bir üretim sürecinin sonucudur ve bir hammaddeye dayanmaktadır.

Yapay ürün "vitamin"
Mevcut tartışmadaki önemli bir sorun, birçok insanın moleküler anlayışının yeterince gelişmemiş olmasıdır. Genellikle son ürünün - aslında doğal gıdada bu formda hiç var olmamış tamamen yeni bir ürün - tek ve saf bir molekül olduğu yanılgısı vardır. Bu molekülün, kapsamlı saflaştırma işlemleriyle bir gıda kaynağından izole edildiği ve etkilerinin randomize kontrollü çalışmalarda (RCT'ler) şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlandığı yanılgısına düşülmektedir. Gerçekte, nihai ürün karmaşık, çok aşamalı bir üretim sürecinin sonucudur. Sonuç, toksik kimyasallar ve pişirme, buharda pişirme ve kurutma gibi işlemler içeren birçok ayrıntılı prosedürle üretilen yeni bir ürün veya hatta bir yan üründür - kısacası bir tür "madde kalıntısı".

Vitamin aldatmacası - Vitamin molekülü değilse, nedir?

Bir vitamin ürününün yanlış algılanması
Birçok vitamin takviyesi kullanıcısı yanlışlıkla çok basit bir ekstraksiyon süreci olduğunu varsaymaktadır: Belirli "vitamin moleküllerinin" - karpuz çekirdeğine benzer şekilde - bir meyveden nazikçe izole edildiğini ve daha sonra saf bir konsantre oluşturmak üzere bir araya toplandığını hayal ederler. Hayallerinde, bu moleküller son üründe karıştırılmamış bir biçimde bulunur ve diğer meyve dokularından ayrı olarak doğal halleriyle aynı etkiyi yaratır.

Ancak bu varsayım gerçeklikten çok uzaktır!

Son ürün gerçekten nedir?
İnsanlar "vitaminler" hakkında konuşurken ve sadece 1 ila 2 nanometre boyutundaki bireysel moleküllerden bahsederken, bu daha çok teorik bir fikirdir.

Örnek olarak gıda takviyeleri için askorbik asit (C vitamini) üretimini ele alalım: Laboratuvarda genellikle Reichstein süreci adı verilen ve birkaç karmaşık adım içeren bir süreç kullanılır:

1. İlk olarak, genetiği değiştirilmiş mısırdan (ıslah yoluyla doğru şekilde oluşturulmuş) elde edilen D-glikoz, katalizör olarak nikel kullanılarak D-sorbitole dönüştürülür.

2. Bu D-sorbitol, Acetobacter bakterisi tarafından L-sorboza dönüştürülür.

3. Daha sonra L-sorboz, aseton (tırnak cilası çıkarıcıdan bilinir) ve bir asit kullanılarak diaseton-L-sorboza dönüştürülür.

4. Bir sonraki adımda potasyum permanganat diaseton-L-sorbozu diprogulinik aside dönüştürür.

5. Diprogulinik asit ısıtılarak ve su eklenerek gulonik aside dönüştürülür.

6. Bu gulonik asit son olarak platin tarafından katalize edilen bir reaksiyon aracılığıyla askorbik aside dönüştürülür.

7) Elde edilen askorbik asit daha sonra C vitamini tozu ve tabletleri üretmek için diğer yardımcı maddelerle karıştırılır.

Kısacası, nihai ürün tek tek moleküllerin saf izolasyonu değildir - bir karpuzun çekirdekleriyle karşılaştırılabilir - ancak tamamen yeni bir ürün veya yan üründür. Bir başlangıç malzemesinden, bazen zehirli ve agresif kimyasallarla çok sayıda işlem adımıyla oluşturulan bir karışımdır (madde) - temelde bir test tüpündeki kalıntıdır.

Sentetik olarak üretilen askorbik asidin, bir organizmada doğal kaynaklı bir "vitamin" modeline benzemesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerçek gıda tüketimi en iyi seçimdir!

Düşünmek için: Formaldehit aşılarda haklı olarak eleştirilirken, "vitamin" üretiminde tamamen eleştirilmeden kabul edilmektedir.

Sentez sürecindeki aşamalarda kullanılan güçlü çözücüler çok da önemli değil. Onlar gc kalıntı analizi yapılarak çok kolay belirlenebilir.

Zaten buhar basıncı çok düşük oldukları için vakum ortamında ortamdan hemen ayrışırlar.

Burada asıl sorun hangi çözücü kullanıldığı değil molekülün stereo izomerisinin uygun olup olmadığıdır.

Enzimlere katılacak her molekül için bu izomeri çok önemlidir.

Diğer bir nokta ise vitaminlerin ölümcül sonuçlar meydana getirdiğidir. Evet bu konu hep sümen altı ediliyor.

Google çöplüğe dönmüş diye konu açmıştım. Çünkü A ve D vitaminlerinin ölümcül dozlarını gösteren üretici belgesini aradım , on yıl önce internette bulduğum belge artık internette yok. Bu dozlar size satılan ürünlerin içerisindeki miktar ile  neredeyse aynıdır.

Ayrıca A ve D vitamini yağda çözünen tür olduğundan yağ dokusunda depolanabilir. Bu durumda sürekli kullanılan vitaminler bir anda ölümcül düzeye çıkabilir.

Bunlar hiç konuşulmuyor.

 

Link to comment
Share on other sites

4 dakika önce, Kahin yazdı:

İlaç endüstrisine duyulan güvensizliğin giderek arttığı günümüz toplumunda, birçok kişi daha doğal bir seçim yapma umuduyla alternatif sağlık ürünlerine yöneliyor. Ancak ironik bir şekilde, vitamin takviyeleri de dahil olmak üzere bu alternatiflerin birçoğu, giderek artan eleştirilere maruz kalan aynı ilaç şirketlerinin elindedir.

Evet doğal diye satılan ürünlerin hepsi sentetik ürünler içermektedir.

Bilimi manupule ederek para kazanma dönemine girdik. Satın alınmadık profesör yada otorite kalmadı. Hepsi bir yere hizmet ediyor. Birinin adamı.

Bastır parayı al raporu.

Link to comment
Share on other sites

18 dakika önce, Kahin yazdı:

Pfizer ve Wyeth: Wyeth'in satın alınmasıyla Pfizer, dünya çapında lider bir multivitamin markası olan Centrum markasını portföyüne kattı.
 
BASF ve Cognis: Cognis'in satın alınmasıyla BASF, diyet takviyeleri de dahil olmak üzere sağlık ürünlerine yönelik özel kimyasallar konusunda uzmanlaştı.

Alman hitler döneminde kurulan Almanya sanayisinin bel kemiği olan Farbenindustrie şirketine  Hitler'in yenilgisinden sonra Amerikanlar tarafından el konuldu. Daha sonra bu şirket aynı aile üyelerinin içinde miras yoluyla dallanıp budaklanıp ilaçtan deterjana silaha gıdaya  boya ve havacılık saniyisine kadar her alanda farklı isimler altında faaliyetine devam etti. Aslında dünyadaki küresel şirketlerin çoğu aynı aileye aittir.

Birisi kanser yapan bir deterjan üretirken diğeri de onun ilacını geliştirip satar. Bunlar birbirinden haberlidir. Çünkü argeleri hep paralel gider. Sonra nerden biliyorsunuz diye sorduğunızda gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye yalan uydurdular. İnovasyon , başarı , girişimcilik yalanları sıkarlar.

Çin bunu farkedip kazanca dönüştürmek için kanser tedavi merkezleri kurdu ve gelişmiş ülkelerden bir çok gönüllü hastayı da ülkesine çekmeyi başardı. Bu işten ne kadar başarı elde etti bilmiyorum ama iyi para kazandı. Buna karşın batı ülkelerinde Çin'e tedavi amaçlı gitmek yasaklandı. Ama insanlar yine de turist adıyla kaçak Göçek gidiyorlar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

@Bayram Tatili

 

Alttaki bağlantıda üç boyutlu resmi var.

Mersi!

 

Takviye 'vitaminlerin' iyi olmadığını 90'lardan beri biliyorum.

Yemek konusunda da şunlari söyleyebilirim:

Her gün gıdalardaki pestisitleri, herbisitleri, antibiyotikleri/büyüme hormonlarını (Hayvansal ürünler) ve gıda katkı maddelerini yiyorum. Ve kesinlikle endişelenmiyorum çünkü bu toksinlerin kanserojen olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığını biliyorum!

Ayrıca, onlarca yıldır elle sarılmış tütün içiyorum. Sigara içmek kesinlikle sağlıklı değildir, kan damarlarını daraltır ve bağımlılık yapar, ancak sigara kansere neden olmaz!

Almanya'da eski bir atasözü geçerlidir: Zehiri doz yapar!

Ve bu doğrudur: ör. fazla su'da zararlıdır, yani kendini suyla'da zehirleyebilirsin: ABD'de genç bir kadın 2007 yılında Kaliforniya'da bir radyo istasyonu tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanmak istedi. Mümkün olduğunca çok su içmek zorundaydı. Sonunda su zehirlenmesinden öldü!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bu toplum reklam budalası oldu zaten. Ne derlerse inanıyorlar. Sonuçta inanmak işlerine geliyor. Ticaret yaparken müşteriye doğru söyleyince kızıp gidiyordu,ama yalan söyleyince çok mutlu oluyordu. Çünkü onun beklediği cevabı verince rahatlıyordu.

İş görüşmesinde sözde psikolok kadın işçinin yalanlarını yakalamak için kılı kırk yararken kozmetik mağazasına girdiğinde ise herşeyi unutup oradaki tüm yalanlara inanıyor. Sorgulamak istemiyor bilinç altı.

İnsanların çoğu böyle.

Sigara konusu ise günah keçisi yapıldı.sigaraya gelene kadar kanser yada hastalık yapan onlarca başka etkiler var.

Evet hastalığı doz yapar. Videolar bölümünde şu başlığa cevap vermiştim.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

İzole vitaminlerin etkinliğini kanıtlayan randomize (rastgele seçme) kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır

Bu, "Next Level "ın gıda takviyesi sektörünün öncülerinden Biogena'ya yaptığı başvuruya aldığı en önemli yanıtlardan biri. Bilim platformuna göre, vitamin hapları yalnızca yeşil sağlık yanılsaması satıyor.

Bilim platformu Next Level kısa bir süre önce besin takviyesi olarak vitaminler konusuna eleştirel bir bakış attı. Platform, "kimya devlerinin piyasayı manipüle ettiği ve yeşil sağlık illüzyonu sattığı" gibi sarsıcı bir sonuca vardı.

Bu bağlamda, gıda takviyesi sektöründe öncü bir kuruluş olan Biogena'ya bir soru yöneltilmiştir. Bu, aşağıdaki dört sorudan oluşuyordu:

1. Vitaminlerin ürünlerde yer alması nasıl sağlanıyor? Örneğin kuşburnunun bol miktarda vitamin içerdiği söyleniyor. Örneğin D, B12 ve C vitamini için üretim süreçleri tam olarak nedir? Burada potansiyel olarak toksik kimyasallar kullanılıyor mu? Örneğin C vitamini izole mi ediliyor veya ekstrakte mi ediliyor? Eğer öyleyse, ekstraksiyon sırasında hangi işlem adımları gerçekleştiriliyor?

2. Vitaminlerin insan vücudundaki varlığına ve etkisine dair net bilimsel kanıtlar sunan ve randomize, kontrollü çift kör çalışmalarda (RCT'ler) net bir pozitif etki gösteren herhangi bir çalışma biliyor musunuz?

3. Vitamin eksikliğinin vücut üzerinde olumsuz etkileri olduğunu bilimsel olarak açıkça kanıtlayan herhangi bir RCT çalışması biliyor musunuz?

4. Vitamin almanın olumsuz bir etkisini gösteren herhangi bir RCT çalışması biliyor musunuz?

Gerçekten, Avusturyalı şirket yanıt verdi. Next Level'a göre, "Biogena'nın sorularımıza verdiği yanıtlar açıklayıcı ve 'vitaminler' konusuna yeni bir ışık tutuyor". Next Level cevapları şu şekilde özetliyor:

 • Sorduğumuz soruya cevaben Biogena, izole vitaminlerin vücuttaki etkinliğini kanıtlayan hiçbir randomize kontrollü çalışma (RTC'ler) olmadığını doğruladı. Biogena kelimenin tam anlamıyla şöyle yazıyor: "Vitaminlerin insan vücudundaki rolüne ilişkin hiçbir RTC bulunmamaktadır."
 • Sorulduğunda, Biogena "vitaminlerinin" sentetik olarak üretildiğini açıklıyor - bu nedenle takviyelerden elde edilen vitaminlerin doğal olduğuna dair yaygın bir yanlış kanı var. Biogena kelimenin tam anlamıyla şöyle yazıyor: "Vitaminlerin çoğu sentetik/kimyasal olarak üretilir. Bunun nedeni, bitkilerde bu maddelerin saflaştırmayı haklı çıkaramayacak kadar az bulunmasıdır. Sadece bir madde üretmek için çok büyük miktarda bitki materyali gerekir ki bu da muazzam bir israf olur."
 • Next Level, Biogena'nın "bitkilerden ekstraksiyon işleminin sadece küçük miktarlarda 'vitamin' sağladığını, tonlarca vitamine ihtiyaç duyulacağını - ki bu da bitkilerin neden bir kaynak olarak bu kadar vurgulandığı sorusunu gündeme getirdiğini" itiraf ettiğini yazıyor.
 • Biogena, "D3 vitamini" ya da teknik jargonda kolekalsiferolün, küçük dozların zararsız olduğu varsayımıyla bazı bağlamlarda fare zehiri olarak kullanıldığını kabul etmektedir. Biogena şöyle yazıyor: "Fare zehirinde kolekalsiferol miligram miktarlarda kullanılırken, biz mikrogram miktarlar kullanıyoruz - yani bunun binde biri."
 • Biogena, diyet takviyelerinin yan etkilere neden olabileceğini doğrulamaktadır. Bu genellikle hafife alınan bir gerçektir. Biogena şöyle yazıyor: "Tabii ki takviye almanın olumsuz etkileri de var ... Ancak bu neredeyse her zaman aşırı dozdan kaynaklanmaktadır."
 • Biogena ayrıca "vitaminlerin" önemine ilişkin yaygın varsayımın, sağlam bilimsel kanıtlara değil, öncelikle iskorbüt hastalığı gibi tarihi olaylara dayandığını doğrulamaktadır.

Ancak Next Level, örneğin iskorbüt hastalığına ilişkin bilimsel literatürü detaylı bir şekilde analiz etmiş ve "'vitaminlerin' rolüne ilişkin tarihsel varsayımların bilimsel olarak savunulamaz olduğunu" gösterebilmiştir.

Sağlık veren vitaminler fikri, bilim adamlarının iskorbüt veya pellagra gibi bazı hastalıkların "dengesiz" beslenen veya bazı gıdaların tüketilmediği toplumlarda ortaya çıktığını gözlemlemeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.

Next Level, "Bu hastalıklar diyetin değiştirilmesiyle tedavi edilebilirdi, bu da diyetteki bazı maddelerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için gerekli olduğu varsayımına yol açtı" diyor. Ve daha fazlası:

"Örneğin çiğ balık, lahana turşusu veya turunçgillerle yapılan iyileştirilmiş diyetin 'iskorbüt' belirtilerinin artık görülmemesini sağladığı varsayıldı. Bu gözleme dayanarak, yanlış bir şekilde, varsayılan C vitamini molekülünün eksikliğinden kaynaklandığı sonucuna varıldı."

"Bununla birlikte, denizcilerde ortaya çıkan ve iskorbüt olarak bilinen semptomların asıl nedeni yalnızca sözde bir vitamin eksikliğine değil, daha ziyade mevcut gıdaların yetersiz kalitesine bağlanabilir. Uzun deniz yolculuklarında beslenme genellikle aşırı tuzlu, bozulmuş et, acı su, fareler tarafından bile reddedilen gemi bisküvileri, schnapps, bira ve şaraptan oluşuyordu - doğal olana yakın dengeli bir beslenmeden çok uzak bir kombinasyon. Bu koşullar altında sağlığı korumanın pek mümkün olmadığı açıktır."

İskorbüt hastalığına ilişkin orijinal yayınlar dikkatle okunduğunda, önemli metodolojik kusurlar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, araştırma çalışmasının geçerliliğini zayıflatan hiçbir kontrol grubu yoktu - ve deneklere yetersiz beslenmelerinin ardından tamamen farklı bir diyet sunulması gerçeği de tek başına C vitamini alımının iskorbüt hastalığına son verdiği iddiasının sağlamlığını zayıflatıyor. Next Level, tek başına bir vitaminin büyük kurtarıcı olduğu tezinin büyük ölçüde modası geçmiş anekdotlara dayandığını söylüyor.

Next Level aşağıdaki sonucu çıkarmaktadır:

"Heilnatura ve Tentorium gibi birçok marka sorulara yanıt vermez ya da şeffaflık sunmazken, Biogena sorularımıza bazen dürüstçe yanıt verdi ve bu maddelerin sözde etkilerinin daha çok asılsız bir inanca dayandığını ve sağlam çalışmalarla desteklenmediğini doğruladı. Bu maddelerin bilimine, çıkarılma süreçlerine ve üretimlerine yakından bakan herkes, bunların toksik kimyasallardan oluşan bir kokteyl olduğunu ve tek başına 'vitamin' olarak varlığının tartışmalı bir kavram olduğunu hemen fark eder."

 

Kaynak: İzole vitaminlerin etkinliğini kanıtlayan randomize kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
Vitaminler: Başlangıçtan beri iyi ama uzun süredir çürütülmüş bir hipotez
 
1921 yılında Scientific American, vitaminlerin hiçbir zaman izole edilmediğine veya görülmediğine ve kimyasal bileşimlerinin bilinmediğine işaret eden bir makale yayımladı.
 
Bilimin ilerlediğini ve vitaminlerin artık kanıtlanmış gerçekler olduğunu düşünebilirsiniz - ancak buna inanıyorsanız yanılıyorsunuz:
 
Çürütülmüş viroloji ile paralellikler korkutucudur. Her iki durumda da bilimsel yönteme uygun olarak kontrollü kanıtları olmayan düşünce modelleriyle karşı karşıyayız.
 
 
Kaynak:
 
 
Link to comment
Share on other sites

On 15.07.2024 at 23:28, Kahin yazdı:

Paylaştığın bu sayfadaki köpek deneyi ilgi çekiciymiş. 

Almanca bilmiyorum, şu köpek deneyini anlatsana. 

https://www.wissen-neu-gedacht.de/DNA-analyse-romeo

12 saat önce, Kahin yazdı:

Eksik olan tek şey çadır, o zaman sirk tamamlanmış olacak!

Kalbini kırdıysam kusura bakma.  :) 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...