Jump to content

Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı ayeti


alpinçayırı

Recommended Posts

Kuran'da yer alan ve ümmetçilik fikriyle çelişen absürt bir ayettir. Yalnızca bu ayetlere bakarak ümmetçilik fikrinin çöpe gittiğini görebiliriz. Demekki neymiş, Allah dilememiş ki ona inanan müminleri de tek bir ümmet olamamış ve parçalara ayrılıp her bir topluluk kendi başına ayrı bir fırka olmuş. Hani Müslümanlar tek bir ümmetti? Zort. Bunu Kuran'ın kendisi yalanlıyor. Kur'an bir yana, tarih boyunca Müslümanlar hiçbir zaman birlik olamamıştır. İlk dört halifenin üçü bizzat Müslümanlar tarafından siyasi suikastlerle öldürülmüştür. Hele hele sahih hadislere göre Müslümanların halifesi, Arap olmak zorundadır. Müslüman Araplar, haklı olarak Arap olmayan Müslümanların(mevali) hilafetini asla kabul etmezler. Ümmetçilik düşüncesi boş ve kof bir düşüncedir. En son 100 yıl önce denendi ama hiçbir işe yaramadı, o gün anında çöktü.
İlgili ayetler:
Maide 48: "(ey muhammed!) sana da o kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir." Diyanet İşleri Yeni Meali
Nahl 93: "Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı ama O, istediğini saptırır, istediğini doğru yola eriştirir. İşlediklerinizden, and olsun ki, sorumlu tutulacaksınız." Diyanet İşleri Eski Meali
Kaynak: https://www.kuranmeali.com

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...