Jump to content

Evrensel Doğa Kanunları


somebody

Recommended Posts

Aşağıda yazacağım kanunlar evrenin var oluşundan günümüze hiç değişmeden gelmiştir. Bunlar evrenin değişmez kanunları olarak bilinir. Bunlara ekleme yapılabilir.ben en bilinenlerin yazdım.

 

1- Evrensel kütle çekim kanunu

Newton'ın evrensel kütleçekimi yasasının mekanizması; bir nokta kütle (m1) diğer bir nokta kütleyi (m2) iki kütlenin çarpımı ile doğru, aralarındaki (r) uzaklığının karesi ile ters orantılı olacak büyüklükteki bir F2 kuvveti ile çeker. Kütlelerden ve bu kütlelerin aralarındaki uzaklıktan bağımsız olarak |F1| ve |F2| kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir. G kütleçekim sabitidir.

2- termodinamiğin sıfırıncı kanunu

Termodinamiğin bu en basit yasasına göre eğer iki sistem, birbiriyle etkileşim içerisindeyken aralarında ısı veya madde alışverişi olmuyorsa bu sistemler, termodinamik dengededir.

3- termodinamiğin birinci kanunu

Bir sistemin iç enerjisindeki değişim: sisteme verilen ısı ile, sisteme çevre tarafından uygulanan iş toplamıdır.      U2 – U1 = Q + W  Bu yasa "enerjinin korunumu" olarak da bilinir. Enerji, yoktan var edilemez; var olan enerji de yok edilemez; sadece bir şekilden diğerine dönüşür.

4- Termodinamiğin ikinci kanunu

        Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır. (Kelvin-Planck Bildirisi)  

ya da  Soğuk bir cisimden sıcak bir cisme ısı akışı dışında bir etkisi olmayan bir işlem elde etmek imkânsızdır. (Clausius Bildirisi)

5- Termodinamiğin üçüncü yasası

Basitçe, üçüncü yasa; mutlak sıcaklık sıfıra yaklaştıkça saf bir maddenin ideal kristalinin entropisinin sıfıra yaklaştığını belirtmektedir. Sistemin bileşenlerinin konumu ve kristalin her bir parçasının yönelimi aynı olduğu sürece, ideal bir kristalin sıralaması belirsizlik bırakmaz.

Toplam entropi asla negatif olamaz.

Link to comment
Share on other sites

bu kanunlar, yoktan yaratılma diye bir şeyin olmadiğinin nettt kanitidir.her şey enerjiden, enerjinin form değişmesinden oluşmuştır.yoktan bişe oluşmamiştir.bir yaratılma yoktur.enerjiden etrafimizda ki her şey olmuştur.yoktan yaratılma diye bi şey yok.tanri bile gelse enerjiyi yok edemez veya yoktan var edemez.bu kanunlar açikca maddenin enerjiye form değişerek olştuğunun bariz bir göstergesidir.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...