Jump to content

İslamda ezoterizm


Rhodium

Recommended Posts

A. F. kapandığı için oradaki önemli gördüğüm bir başlığı buraya kopyaladım. Yıl 2010. O zamanlar fetöcülüğün kötülüğünü anlatmaya çalıştığımız zamanlar. Siz Ezoterizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Küreselcilik, youtube komple teorisyenleri, tarikatlar, vs. Gelecekte bu yapılara ne olacak? 

Memleketteki tüm … grupların ortak yapılanması ezoterizmdir. Ezoterizm bilindiği gibi içe dönük gizil yapılanmadır. Ancak bizde grupların ezoteristik bir hiyerarşisi vardır. Bu yapı yönetsel anlamda merkezde yer alırken sempatizan veya propaganda erişiminde şefaflaşır. Sempetizan veya propaganda erişimde şeffaflaşan “idea” yazılı ve kayıtlı hale geçer. Ayrıca bu noktada para söz sahibidir. Merkezdeki ezoteristik yapı ise kayıtsız ve semboliktir. Para değersizdir.

Merkezdeki gizli ve içe dönük örgütlenme sebebi bir baskı veya “anti demokrasiden” oluşmaz. Nedeni örgüt mensuplarının özellikle merkeze yaklaştıkça “inisiyasyon” sağlamalarının en merkezden istenmesi sebebiyle gerçekleşir. Ancak halk ve örgüt bunu baskı ve anti demokrasi olarak algılaması yine örgütün merkezinden sağlanır.

İnsiyatik bir ezoteristik merkezde çeşitli kademeler ve ast üst ilişkilerine sahip olununca “üye” her türlü eylemi sorgusuz sualsiz yapar. Sorumlu imamlar, şakirtler, abiler, ablalar, şeyhler vs. insiyatik yapının elemanlarıdır. Yüklenen bu kutsiyetin ve asaletin gururuyla beraber işlenen iç benlik tartışılmaz bir kıvam yaratır.

Şayet bu gruplar gizil bir yapılanma ve sembolik değerlere sahip olmazlar ise o zaman insiyatik merkez üyelere de sahip olamazlar. Emir komuta zinciri oluşamaz. Bize saçma gelen ama onlar için elzem olanları yapamazlar. Sembolik değerlerin ve gizilliğin sebebi anti demokrasi değil bilakis kendi antidemokratik yapılanmalarından kaynaklanır.

Ezoteristik Deccal, Ecüc mecüc, dabbetül arz, Mehdi, Tebliğ, şehitlik, Nur, Gülistan, Işık, Ruh, Günah, Sevap gibi öğeler sembollerle; arap alfabesi, ağır Osmanlıca Latin harfler, Sahabe hikayeleri, grup içi toplantılar, vaazlar vs yollarla gizil bir şekilde işlenir. Bu işleme örgüt amacına yöneliktir asla salt doğruya erişme amacı gütmez. Örneğin mülk Allahındır bağışla ama sokağındaki fakirle değil örgütle.

Bu yapıyı iyi algılayan “ajanlar” içinde mantıksızı gerçekleştirmek son derece kolaylaşır. Ajanlar için kullanım çiftli menfaate dayanır ve uzun soluklu bir politikadır…

Türkiyedeki gruplar bu sahte antidemokrasi bahanesi içinde gizilliklerine bahane bulmaktalar. Örneğin acı. Merkezleri şefaf değil. Gerçekleri aklın, bilimin, tarihin yada duyguların, sevginin, kalbin süzgecinden geçmiyor. Millet irade psikolojisi bu ezoteristik yapı içinde kullanılıyor. Fatihteki bir tarikatın camideki toplantısına şişlideki bir ateist katılamıyorsa şişlideki bir loca faliyetine bağcılardaki esnaf gelemiyorsa ve Halk da bunu Atatürk Cumhuriyetinin baskısı olarak algılıyorsa yağ sürülen tek ekmek ABDAB olmaktadır.

Esasen Atatürk için Mu uygarlığının bu kadar önem arz etmesi de Türklük inşasından değil asırlardır işlenen Vatikan Ezoterizminin İslam versiyonu olan İstanbul tarikat ezoterizminin ifşası içindir. Zaten Halka ifşa olan değersiz bilgi yok olmaya mahkumdur.

Herkesin erişebildiği bir kitapla aralarına perde koyanlara karşı çıkmayıp perdeyi koyanlarla bir olup o perdeye dokunanlara savaş açılması ne kadar garip bir durum.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...