Jump to content

İngilizce makalemin makine ile tercümesi


Emre_1974tr

Recommended Posts

Hinduizm'den New Age dinine kadar tüm çok tanrılı dinler, tek Tanrı'nın bir yansıması ya da tezahürü olarak birçok tanrıya tapar. Hıristiyanlık da aynı pagan doktrinine sahiptir. Aslında kendi içinde panteist bir felsefedir.

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi, seçkinler Tevrat ve İncil'i sakladılar, sadece bazı sayfalarını insanlıkla paylaştılar. Yani şu anda İncil ya da Tevrat elimizde değil.

Ve maalesef insanlar Barnabas, Enoch, Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi insanlar tarafından yazılmış hadis kitaplarını, yani sahte kitapları İncil olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Daha birçok sahte İncil vardır. Ama putperest din adamları bunlardan dördünü benimsemişler ve insanları bu kitaplarla kandırmışlardır. Buhari veya Tırmizi kitapları neyse bunlar da odur. Bunlar hadis kitaplarıdır. İncil, Tevrat ya da Zebur değildir.

Ama bazı Hıristiyanlar bu pagan sahte kitaplara rağmen teslis inancının bir sapkınlık olduğunu fark ettiler ve bu sapkınlığa karşı mücadele ettiler. Çünkü genlerinde var olan vahiy ile insan doğruya meyillidir. Yeter ki kalbini temiz tutsun (unitarians).

****

Neredeyse tüm çok tanrılı dinlerde aynı tuzak vardır; şeytanlar onlara tek bir Tanrı'nın birden fazla yansıması olduğu yalanını benimsetmektedir.
Hindular da tek bir Tanrı'ya inandıklarını düşünürler, panteistler de, Hıristiyanlar da. Tek Tanrı'nın farklı şekillerde tezahür ettiğine inandırılmışlardır. Hint dinlerinden Uzak Doğu dinlerine kadar hepsinde aynı yanılgı vardır. Putlara tapan insanlar aslında temelde tek bir Tanrı'ya inanırlar. Tüm putlar paganizmde asıl Tanrı'nın tezahürleri ya da parçalarıdır. Hindular ya da diğer puta tapanlar da aynı şeyi söyler. Yani tüm dünyada kendilerine yutturulan yalanla tamamen aynı inanca sahiptirler.

Şeytan insanları çoğunlukla doğrudan müşrik yapamaz. Çünkü insanların genlerinde gerçek bilgi/vahiy vardır ve insanlar doğuştan tek bir Tanrı olduğunu bilirler. Bu yüzden şeytan sinsice insanları çok tanrılı yapar. Tek Tanrı'nın farklı şekillerde tezahür ettiğini söyler. Ve paganları çoğunlukla bu şekilde kandırır. Hindular, Amerikan yerlileri, Asyalı paganlar, New Age inananları, Hıristiyanlar tek bir Tanrı'ya inandıklarını düşünürler ama gerçekte çoktanrıcıdırlar. Allah'a ortak koşmuşlardır, yani şirk içindedirler.

Hindular "333 1'de"
Hristiyanlar "3 1'de".
Panteistler "her şey bir'de"
New Age inanırları "biz 1'deyiz"

Bu paganizmdir.

----

Neredeyse tüm paganlar panteisttir.

Putlara ya da insanlara tapan paganlar, taptıkları şeylerin tanrı olmadığının farkındadırlar. Ancak sapkın panteist felsefelerinde, taptıkları şeyi Tanrı'nın bir yansıması, bir tezahürü, bir parçası olarak görürler. Böylece şeytanın tuzağına düşerler. Kendilerini tektanrıcı sanırlar ama aslında çoktanrıcıdırlar.

Firavunun kendisini Rab olarak görmesi de bu panteist felsefenin bir sonucudur. Kendisini Tanrı'nın yansıması, yani tezahürü olarak düşünmüştür. Tüm panteistler gibi kendisine ve evrene tapmıştır.

Kur'an-ı Kerim bu gerçekleri açıkça anlatır. Şu anda elimizdeki tek gerçek kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Öte yandan elitler Tevrat gibi kitapları gizleyerek insanlara Sahte Tevrat ve sahte İnciller (hadis kitapları) vermişlerdir.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...