Jump to content

ALLAHIN MATEMATİK HATASI


zavalli

Recommended Posts

FUSSİLET-9.De ki:“Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

FUSSİLET-10.O, dört gün içinde, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

FUSSİLET-12.Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.

 

Burada ayrı ayrı olarak dünya ile ilgili her şeyi kaç günde neleri yarattığı izah edilmektedir.

Toplam sekiz günde yaratılmıştır.yer(2)+gök(2)+arasındaki her şey(4)=8 eder.

 

 

Fakat aşağıdaki ayetler yer,gök ve arasındaki her şeyin Altı günde yaratıldığını yazmaktadır.;

 

KAF-38.Andolsun,gökleri,yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize bir yorgunlukda dokunmadı.

SECDE-4.Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?

FURKAN-59.Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde yaratan, sonra da Arş’a kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!

 

 

YUNUS-3.Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır.

HUD-7.O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su üstünde iken göklerive yeri altı gün içinde yaratandır.

HADİD-4.O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.

 

Yeri ve gökleri Altı günde yarattığını söylemektedir.Arasındaki diğer şeylerin bu ayetlerde hesabı yoktur. Fussilet suresinde yer2+gök2+arasındakiler4=toplam8 diye ayetlerde belirtilmişken.

Oysa fusilete bakarsak yer iki gök de iki toplam olarak dört etmesi gerekmektedir.

Fussilet e göre dört günde yer ve gök dışında kalanlar için ilave edersek toplam on gün yapacaktır.

Kuran da yeryüzü,Gökyüzü ve arasındaki her şeyin yaratılmasına süre vermek istemişler fakat basit bir toplama bile yapamadıklarından çelişki üzerine çelişki yaratmışlardır. Bazı ayetlere göre her şey altı günde yaratılmış. Bazı ayetlere göre her şey sekiz günde yaratılmış. Bazı ayetlere göre her şey on günde yaratılmış.

 

http://ateistplatform.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=425

 

Ben demiyorum...ALLAH kuranında kendisi anlatıyor bunları....

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...